stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Meet-ups Rusland, Turkije, Egypte en Marokko – een terugblik
kastimuleringsfondsdag15236.jpg

Meet-ups Rusland, Turkije, Egypte en Marokko – een terugblik

22 februari 2018

In het teken van de vier Open Oproepen Rusland, Turkije, Egypte en Marokko die momenteel uitstaan organiseerde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een serie meet-ups. Vier sprekers uit elk van de vier landen deelden hun inzichten over grootstedelijke vraagstukken. Ze gaven voorbeelden van hoe lokale initiatieven zich hiermee bezig houden vanuit cultuur en ontwerp. Voor de aanwezigen was er de mogelijkheid om vragen te stellen en kennis uit te wisselen met fondsmedewerkers, de sprekers en cultureel attachees.
In dit stuk een terugblik op de bijeenkomsten en een link naar de 'Frequently Asked Questions' over de Open Oproepen die op 7 maart sluiten.
Rusland

Tijdens de Rusland meet-up gaf Vera Leonova, vice-decaan van Graduate School of Urbanism in Moskou een overzicht van de Russische stedelijke ontwikkeling in de afgelopen decennium. Ze schetste een beeld van de snelle verstedelijking in een land waar driekwart van de bevolking in stedelijk gebied woont. Ze liet zien hoe de aanblik en het alledaagse leven is bepaald door de modernistische benadering van het Sovjet Rusland en vervolgens de euforie van het marktdenken. Vera liet zien hoe initiatieven van onderop – geïnitieerd door bijvoorbeeld bewoners, ontwerpers en culturele organisaties – omgaan met deze uitdagingen. En hoe bottom-up praktijken zich tot de top-down manier van werken verhouden. De vragen vanuit het publiek maakten duidelijk dat een samenwerking met Rusland vereist dat je bent voorbereid op het werken in een complexe context die de nodige flexibiliteit vereist.

kastimuleringsfondsdag15346.jpg
Meet-up Rusland met Vera Leonova, Deputy Dean Vysokovsky Graduate School of Urbanism, Moscow. Foto: Khalid Amakran
Turkije

Serhan Ada, associate professor in Cultural Policy & Management aan de Bilgi University Istanbul, begon zijn lezing met een kaart van Turkije. Met als doel te benadrukken dat Turkije naast Istanbul, andere steden rijk is waar op cultureel gebied interessante ontwikkelingen spelen. In Istanbul begon het vormgeven aan het lokale cultuurbeleid toen de stad zich kandidaat wilde stellen voor Europese Culturele Hoofdstad 2010. Dit lokale cultuurbeleid is nog steeds in ontwikkeling. Zo is de stad onlangs geselecteerd als UNESCO 's 'City of Design' en ontstaan er steeds meer bottom-up initiatieven om burgers en andere stakeholders te betrekken bij de ontwikkeling van de stad. Na Istanbul, ging Serhan Ada in op de stad Izmir en hoe zij een aantrekkelijke stad is geworden voor ontwerpers, makers en culturele instellingen. Door forse lokale investeringen in cultuur te combineren met de ontwikkelingen voor de belangrijke haven in de stad, lukte het om Izmir vanuit cultuur op de kaart te zetten. Het derde voorbeeld is destad Mardin, waar de laatste jaren steeds meer interdisciplinaire projecten van de grond komen die zich richten op de hedendaagse betekenis van het materiële en immateriële erfgoed van de stad.

dsc5868.jpg
Meet-up Turkije met Serhan Ada, associate professor Bilgi University Istanbul, Cultural Policy & Management. Foto: Khalid Amakran
Egypte

May Al-Ibrashy, oprichter van het Built Environment Collective-Megawra, leidde de derde bijeenkomst over Egypte in. Haar lezing ging onder andere over de verschillende manieren waarop de inwoners van Caïro, tegenwoordig een gemilitariseerde stad, de stad voor zichzelf proberen te claimen. Voorbeelden van graffiti, mapping projecten en sportevenementen lieten zien hoe deze initiatieven de stad willen toeëigenen. Ook in Egypte ligt aan de basis van de stedelijke problematiek een onstuimige mix van sociale, ruimtelijke en economische factoren; huisvesting, migratie, brain-drain, economische instabiliteit. May benadrukte dat er in Egypte een enorm potentieel aan kennis, visie en ervaring aanwezig is om vanuit te gaan bij een samenwerking. Samenwerken met Egyptische partners is van groot belang om betekenisvolle projecten van de grond te krijgen. In die samenwerking is volgens May een open houding nodig in plaats van het uitgangspunt dat men de Egyptenaren moet 'helpen'. Werken in Egypte betekent werken met juridische complexiteiten zoals steeds veranderende wetgeving en inperkende regelgeving voor NGO's. Uitdenken hoe de samenwerking tussen Nederlandse en Egyptische partners vorm krijgt, zowel inhoudelijk als financieel, is dan ook cruciaal.

kastimuleringsfondsdag36301.jpg
Meet-up Egypte met May Al-lbrashy, oprichter Build Environment Collective - Megawra, Caïro. Foto: Khalid Amakran
Marokko

Amina Mourid en Hicham Bouzid van Think Tanger gaven in vogelvlucht een historisch overzicht van de rijke stedelijke ontwikkeling van Marokko: van ver voor de Westerse inmenging en de tijd van de verschillende dynastieën tot de invloed van het postkoloniale tijdperk. Om vervolgens in te zoomen op de hedendaagse sociale en stedelijke ontwikkeling van de Noord-Marokkaanse havenstad Tanger. Think Tanger is een platform dat zich actief opstelt in het betrekken van verschillende stakeholders bij het nadenken over nieuwe vormen van stadsontwikkeling. Dit doen zij door middel van artistieke en culturele producties, kennisdeling en het genereren van ideeën binnen verschillende coalities. Na een introductie op de specifieke situatie in Tanger, gingen Bouzid en Mourid in op de huidige planvorming voor de regio rond de stad., Hier worden de komende jaren drie ville nouvelles gerealiseerd, gelinkt aan de ontwikkeling van een aantal vrijhandelszones. Bouzid en Mourid leggen uit dat het lastig is voor burgers om een beeld te krijgen van de verschillende gebiedsontwikkelingen. Zo was iedereen in Tanger verrast toen in het voorjaar van 2017 werd aangekondigd dat er met investeringen uit China een smart city aan de oostkant van de stad wordt gerealiseerd. Deze ontwikkelingen missen vaak een sociaal duurzaam en inclusief perspectief, waardoor de lokale bevolking zich weinig betrokken voelt bij de stadsontwikkeling. Het platform tracht hierin verandering te brengen door de bewoners, politiek en andere stakeholders te betrekken bij zijn activiteiten.

kastimuleringsfondsdag46664.jpg
Meet-up Marokko met Amina Mourid en Hicham Bouzid van Think Tanger. Foto: Khalid Amakran
veelgestelde vragen

Heb je voornemens een projectplan in te dienen voor de Open Oproep Rusland, Turkije, Egypte en/of Marokko? Veel van de vragen die tijdens de vier bijeenkomsten gesteld zijn, zijn mét de antwoorden hier te vinden.

Een overzicht van de foto's door Khalid Amakran van de meet-ups is hier te vinden via Facebook.

kastimuleringsfondsdag46620.jpg
Foto: Khalid Amakran

meer nieuws

vacatureseniorbedrijfsvoering.png

Vacature Senior medewerker bedrijfsvoering

12 juni 2019

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is per direct op zoek naar een Senior medewerker bedrijfsvoering (m/v) voor 32 uur per week.
functie-inhoud
Als senior medewerker bedrijfsvoering ben je onderdeel van het team bedrijfsvoering en rapporteer je direct aan de controller. Het team bedrijfsvoering omvat de bedrijfsadministraties, HR, ICT en facilitair. De senior medewerker bedrijfsvoering voert interne controles uit op de financiële administratie en opzet en werking van de AO/IC, ondersteunt de controller bij de planning & control cyclus en is betrokken bij de voorbereiding en begeleiding van de accountantscontroles. Je voert analyses uit op de operationele data van het fonds en vertaalt de onderzoek- en analyseresultaten naar relevante beleidsinformatie voor het fonds en verbetervoorstellen voor de datakwaliteit. Daarnaast adviseer je de medewerkers van het fonds over de financiële aspecten bij de uitvoering van deelregelingen, programma's en projecten.

Je bent bovendien verantwoordelijk voor kwaliteitszorg van het fonds. Je onderzoekt, analyseert en adviseert over de opzet en uitvoering van de procedures rondom het primaire proces (o.a. monitoring en evaluatie), inclusief de correcte toepassing van de codes en reglementen van toepassing op het fonds. Je houdt relevante ontwikkelingen bij en draagt zorg voor de informatievoorziening rondom kwaliteitszorg. Je fungeert tevens als privacy officer.

Je hebt cijfermatig inzicht en analytisch vermogen. Je streeft naar continue kwaliteitsverbetering. De senior medewerker bedrijfsvoering stelt zich proactief op, is creatief, flexibel en oplossingsgericht, en opereert tevens als adviseur voor de controller. Bekendheid met de culturele sector is een pré.

functie-eisen
minimaal hbo werk- en denkniveau bij voorkeur op basis van een financieel-economische opleiding;
theoretische en praktische kennis van financiën en control;
kennis van en ervaring met het uitvoeren van (interne) audits;
ervaring met BI-tools en data-analyse;
kennis van de relevante wet- en regelgeving op het terrein van het fonds;
adviesvaardigheden;
uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.

diversiteit
Het fonds streeft naar diversiteit in team, activiteiten, partners en publieksbereik. Iedereen die denkt hier een bijdrage aan te kunnen leveren, nodigen we nadrukkelijk uit om te reageren.

arbeidsvoorwaarden
Het fonds kent goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een reiskostenvergoeding en een pensioenregeling. Het gaat in eerste instantie om een aanstelling voor een jaar. Verlenging behoort tot de mogelijkheden. Afhankelijk van werkervaring, leeftijd en competenties bedraagt het bruto maandsalaris maximaal € 4.313 op basis van een fulltime 36-urige werkweek (BBRA schaal 10).

sollicitaties
Motivatiebrieven, waarin wordt ingegaan op aantoonbare werkervaring en deskundigheid kunnen, inclusief CV, tot en met woensdag 3 juli 2019 worden gemaild naar [email protected], gericht aan Odilia Arlaud. Voor inlichtingen over de functie kunt u contact opnemen met Odilia Arlaud,
010 - 436 16 00. De eerste gespreksronde is gepland op dinsdag 9 juli 2019.

Acquisitie naar aanleiding van deze oproep wordt niet op prijs gesteld.
oolvdt.png

Open Oproep Leeromgeving van de Toekomst

5 juni 2019

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt mbo-instellingen uit om samen met ontwerpers en met lokale partners te werken aan transitieopgaven en huisvestingsvragen voor toekomstbestendig beroepsonderwijs. Door ontwerpkracht in te zetten kunnen verrassende nieuwe strategieën, ontwerpoplossingen en prototypes worden ontwikkeld. Indienen kan tot en met 7 november 2019.
De mbo-school is in transitie naar een meebewegende, hybride omgeving waar opleidingen, bedrijven en maatschappij samen vorm geven aan onderwijs en werk. Die transitie stelt nieuwe eisen aan de omgeving waarin het onderwijs plaatsvindt. Hoe kan een omgeving het leren binnen een veranderende beroepspraktijk optimaal faciliteren? Hoe creëren we veilige leer- en werkplekken waar studenten hun eigen talent kunnen ontwikkelen? Hoe bestendigen we de hybride leeromgeving in een flexibele vastgoedstrategie? En hoe draagt beroepsonderwijs en de onderwijsomgeving ook aan de duurzaamheidsopgave op grotere schaal?

Met deze nieuwe open oproep kunt u de impact van een eerder ontwerpend onderzoeksproject vergroten of een nieuw onderzoek project starten. Deze open oproep is de derde en voorlopig laatste open oproep binnen het ontwikkeltraject Leeromgeving van de Toekomst, dat het Stimuleringsfonds van 2017 tot 2020 uitvoert in opdracht van het ministerie van OCW.

Projectvoorstellen richten zich op één van de volgende vier ontwerpopgaven:

opgave 1: leren voor een veranderende arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt verandert. De vraag naar goede vakmensen die meebewegen op het snijvlak van sectoren neemt toe. Het beroepsonderwijs speelt hierop in door studenten steeds meer over de grenzen van hun eigen vakgebied heen te laten kijken. Dit stelt nieuwe eisen aan de onderwijsomgeving. Binnen welke omgeving wordt collectief leren op het snijvlak van sectoren optimaal gestimuleerd? En hoe kan de fysieke omgeving bijdragen aan het herkennen van en inspelen op nieuwe vormen van werken en leren?

opgave 2: de school als community
Leren vindt steeds vaker plaats in wisselende omgevingen met verschillende partners. Op welke manier biedt de leeromgeving ruimte aan verbondenheid, geborgenheid en veiligheid in een veranderende omgeving? Een plek waar studenten in verbinding met anderen hun eigen talent kunnen ontwikkelen, fouten mogen maken en de eigen identiteit vorm kan krijgen? Op welke manieren stimuleert de omgeving onderlinge uitwisseling van ervaring en kennis door studenten, alumni, docenten en opdrachtgevers? Kortom: hoe ontwerpen we stimulerende en veilige omgevingen voor het mbo als 'community'?

opgave 3: flexibiliteit van het vastgoed
Het mbo is in transitie naar een hybride omgeving waar opleidingen, bedrijven en maatschappij samen vorm geven aan onderwijs en werk. Hierdoor groeit de behoefte naar flexibiliteit van de vastgoedportefeuille: flexibiliteit in ruimtelijk gebruik, flexibiliteit van de digitale infrastructuur en flexibiliteit van huurcontracten. Ruimtelijke, programmatische, financiële én juridische aspecten grijpen daarbij sterk op elkaar in. Hoe geven we vorm aan flexibele huisvesting die ruimte biedt aan de interactie tussen opleidingen, beroepspraktijk en maatschappij? En op welke manieren kunnen ontwerpers het transformatieproces richting flexibele huisvesting voeden en realiseren?

opgave 4: de circulaire leeromgeving
Hoe geven we vorm aan de school als onderdeel van een duurzaam ecologisch en sociaal systeem, op het niveau van wijk, stad en regio? De leeromgeving speelt een grote rol in de duurzaamheidsopgave van het mbo. Het Klimaatakkoord stuurt op CO2-reductie, en het mbo pakte de handschoen op door te streven naar een CO2-neutrale portefeuille in 2050. Tegelijkertijd reikt de duurzaamheidsopgave verder dan het realiseren van een CO2-neutraal gebouw. Welke kansen ontstaan er als we op lokale en regionale schaal naar onze grondstoffen en netwerken kijken? Kunnen we tot 'circulaire' ontwerpprincipes komen voor toekomstbestendige huisvesting? En hoe bereiden we een toekomstige generaties vakmensen voor op de energietransitie?

indienen
De aanvraag kan tot en met donderdag 7 november 2019 worden ingediend via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

meer weten?
Lees hier meer over deze open oproep en hoe hiervoor in te dienen.

Symposium Leeromgeving van de Toekomst 2019
In het kader van deze open oproep vindt op 19 september 2019 het Symposium Leeromgeving van de Toekomst 2019 plaats. Tijdens het symposium worden de resultaten gepresenteerd van 12 multidisciplinaire teams die sinds begin 2018 aan concrete huisvestingsvraagstukken voor toekomstgericht beroepsonderwijs werken. Naast inspirerende lezingen, talks en workshops is er gelegenheid om kennis te maken met potentiële samenwerkingspartners voor deelname aan de open oproep.
instellingenenfestivals2019a3web.png

18 juni: Bijeenkomst infrastructuur ontwerpsector 2021-2024

5 juni 2019

Op dinsdagmiddag 18 juni organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een publiek gesprek met de instellingen uit de ontwerpsector over hoe de infrastructuur van het ontwerpveld het beste kan worden versterkt in de nieuwe beleidsperiode 2021-2024. Wij nemen de uitkomsten van het gesprek mee in het vormgeven van ons nieuwe beleidsplan en onze toekomstige regelingen. We nodigen met name meerjarig ondersteunde instellingen uit om deel te nemen aan dit gesprek.
Vorige maand verscheen het stelseladvies 'Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur' van de Raad voor Cultuur. In dit advies over het cultuurbestel vanaf 2021 schrijft de Raad onder meer dat de culturele Basisinfrastructuur (de BIS) moet worden verbreed. Over hoe dat precies moet gebeuren en wat daarvan de consequenties zijn, heerst veel onduidelijkheid. De rijkscultuurfondsen reageerden daarom gezamenlijk op het stelseladvies Raad voor Cultuur.

Op 11 juni 2019 presenteert de minister de uitgangspuntenbrief waarin duidelijk wordt op welke wijze de minister het advies van de Raad voor Cultuur opvolgt. Op basis van die uitgangspunten komt er zowel een ministeriële regeling 2021-2024 voor de BIS als een meerjarige regeling bij de zes rijkscultuurfondsen. Het Stimuleringsfonds zal de komende maanden de regeling Meerjarige programma's voor 2021-2024 inrichten en gaat daarom graag met de instellingen uit de ontwerpsector in gesprek.

Gespreksonderwerpen zijn:
Het belang van de BIS en van de meerjarige regeling voor de infrastructuur van de ontwerpsector in Nederland;
Sluiten de huidige doelen en criteria van de regeling (2017 – 2020) aan bij ontwikkelingen in de sector;
Regionale binding, cofinanciering en afstemming met bijvoorbeeld de culturele regioprofielen; en
Hoe ziet de tijdlijn tot 2021 eruit? Wat zijn de budgettaire kaders en waar worden de instellingen op beoordeeld?

Datum: 18 juni
Tijd: 15.30 tot 17.30 uur
Locatie: Kriterion in het Groot Handelsgebouw, Stationsplein 45, Rotterdam
Moderatie: Angelique Spaninks

We horen graag vóór 14 juni of je hierbij aanwezig bent. RSVP via dit aanmeldformulier.

Mocht je vragen hebben over de bijeenkomst neem dan contact op met Aline Knip [email protected].
img02382web.jpg

19 juni: CityLab; a local action or international movement

5 juni 2019

In het kader van het festival We Make the City organiseren het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Play the City de bijeenkomst 'CityLab; a local action or international movement' in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. De bijeenkomst vindt plaats tijdens de Urban Conference: Common Ground op woensdag 19 juni 2019, van 14.30 tot 16.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst delen experts uit Nederland en Turkije hun ervaringen met nieuwe vormen van co-creatieprocessen en de impact van stadslabs op de toekomstige ontwikkeling van de bebouwde ruimte.
In diverse Nederlandse steden zijn sinds 2014 ruim vijftig stadslabs gemobiliseerd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Door design en co-creatie te gebruiken bij het formuleren van sociaal inclusieve en milieuvriendelijke strategieën, geven Nederlandse steden vervolg aan deze beweging en nemen deel aan het ontwikkeltraject 'Anders Werken aan Stad, Dorp en Land'. Dit traject is gericht op lokale overheden en concentreert zich op de co-creatieve aanpak van het 'stadmaken'. Lokale overheden zetten een stadslab op in samenwerking met ontwerpers, alle mogelijke belanghebbenden en burgers, en werken in een co-creatief proces aan ruimtelijke en sociaal maatschappelijke opgaven in hun gemeente.

Terwijl de stadslabs nieuwe vormen van co-creatieprocessen verwezenlijken, worden wereldwijd vergelijkbare ruimtes voor lokale initiatieven ontwikkeld. Zo maken stadslabs onderdeel uit van een beweging dat over de hele wereld in opkomst is.

Wat kan de impact worden van stadslabs? Kan het een wereldwijde beweging worden? Waar staan stadslabs binnen de internationale context? Wat zijn mogelijke rollen voor een stadslab onder uiteenlopende regeringsstelsels? Samen met gasten uit Turkije kijken we naar het voorbeeld van het Mersin CityLab in wording, en daarnaast kijken we naar de toekomst van stadslabs in het tweede decennium van de 21e eeuw.

Foto bovenaan: Ekim Tan
digitalheritage.png

Nieuwe tijdelijke regeling Digital Heritage x Public

3 juni 2019

Nederland is rijk aan digitaal erfgoed. Het kabinet stelt in 2019 en 2020 extra middelen ter beschikking om de zichtbaarheid en het hergebruik van dit erfgoed te stimuleren. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Mondriaan Fonds en Fonds voor Cultuurparticipatie slaan de handen ineen en hebben drie elkaar aanvullende regelingen ontwikkeld. Makers en culturele instellingen worden gestimuleerd om samen nieuwe gebruiksvormen te ontwikkelen en de zichtbaarheid van digitaal erfgoed bij een breed publiek te vergroten.
Onze geschiedenis en cultuur is tot in detail vastgelegd in digitale of gedigitaliseerde collecties en archieven van diverse musea, bibliotheken en gespecialiseerde instellingen. Deze databases en (beeld)archieven zijn een rijke bron voor nieuwe verhalen, maar blijven te vaak onbedoeld verborgen voor een grote groep mensen.

extra middelen
Inmiddels heeft het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) de basis gelegd voor duurzame digitale beschikbaarheid van erfgoed. De extra middelen die het kabinet in 2019 en 2020 vrijmaakt zijn specifiek bedoeld om de zichtbaarheid en het gebruik van digitale archieven en collecties te vergroten. De gezamenlijke doelstelling van de regelingen bij de drie fondsen is een breed publiek een nieuwe kijk te geven op de waarde van ons digitaal erfgoed. Zo ontstaan bijzondere ervaringen en inspirerende, die aansluiten op actuele ontwikkelingen.

impuls door cultuurfondsen
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Mondriaan Fonds en Fonds voor Cultuurparticipatie geven elk vanuit de eigen invalshoek vorm aan een stimuleringsmaatregel. Hiermee kiezen we voor een brede impuls aan het gebruik en de zichtbaarheid van digitaal erfgoed. Het Fonds voor Cultuurparticipatie richt zich op het creatief gebruik van de collecties door jongeren, het Mondriaan Fonds draagt bij aan het publieksvriendelijk maken van gedigitaliseerde erfgoedcollecties en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie investeert in nieuwe verhalen die vanuit consortia met makers uit de creatieve industrie tot stand komen. De opbrengst van de regelingen delen de fondsen met het veld in afstemming met DEN (het kennisinstituut voor cultuur en digitalisering) en het NDE.

tijdelijke regeling digital heritage x public
Hoe maak jij als ontwerper, maker of ontwerpbureau, binnen een consortium, het erfgoed zichtbaar voor een (breed) publiek en welke invalshoek, innovatieve toepassing of interventie kies je om nieuw licht te werpen op het erfgoed? Met twee selectierondes gericht op deze vraag wil het Stimuleringsfonds de zichtbaarheid en het gebruik van digitale collecties op een innovatieve manier verbeteren door de gezamenlijke inzet van ontwerpers en erfgoedinstellingen. Eerste deadline is donderdag 5 september 2019.

Klik hier voor meer informatie over het aanvragen binnen de tijdelijke regeling Digital Heritage x Public.

Regeling Mondriaan Fonds

Regeling Fonds Cultuurparticipatie

financiering
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft € 3,5 miljoen voor de periode 2019-2020 beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn gelijk verdeeld over de drie deelnemende fondsen.
loader

het fonds

subsidies

actueel

openoproepinterieur.png
Interieurontwerp omvat verschillende velden binnen de creatieve industrie, zoals ruimtelijk ontwerp, meubelontwerp, lichtontwerp, scenografie, interactief ontwerp en (interieur-) architectuur. Het fon... meer >
paars.gif
Wanneer kan je een bijdrage aanvragen, hoe gaat dit in z'n werk en waar moet je op letten? Het Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie organiseren gezamenlijk een voorlichtingsbij... meer >
openoproepresearchingremixnl.png
Maak jij gebruik van 'remix' als methode om tot vernieuwend en experimenteel werk te komen? En reflecteer je op thema's als machtsverhouding, eigenaarschap, toe-eigening en sociaal-maatschappelijke on... meer >
loader
loader
loader