stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Meet-ups Open Oproepen Internationalisering
meetupsinternationalisering2018web.png

Meet-ups Open Oproepen Internationalisering

24 januari 2018

Van 13 t/m 16 februari organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een reeks van vier meet-ups rondom de open oproepen gericht op Rusland, Turkije, Egypte en Marokko.
Tijdens de meet-ups geeft een ervaringsdeskundige uit het betreffende land een lezing ter inspiratie. Doel is kennis en ervaring uit te wisselen. Daarnaast is het mogelijk om vragen te stellen aan fondsmedewerkers over de open oproepen.

Het Stimuleringsfonds nodigt middels vier open oproepen Nederlandse ontwerpers en culturele organisaties uit een plan in te dienen voor een project, interventie of traject, dat ontwerp inzet voor duurzame en inclusieve verstedelijking in één van de vier landen.

Dinsdag 13 februari: Meet-up Rusland
14.00 - 17.00 uur (inloop 13.30 uur)
Spreker: Vera Leonova, Deputy Dean Vysokovsky Graduate School of Urbanism, Moscow
Vera Leonova deelt haar visie over de rol van advocacy planning in stedelijke ontwikkeling in Rusland. Ze gaat in op een aantal stedelijke vraagstukken, de achtergrond ervan en de effecten op gemeenschappen.

Woensdag 14 februari: Meet-up Turkije
14.00 - 17.00 uur (inloop 13.30 uur)
Spreker: Serhan Ada, associate professor Bilgi University Istanbul, Cultural Policy & Management
Serhan Ada gaat in op kansen voor interdisciplinaire samenwerking in hedendaags Turkije. Met voorbeelden van initiatieven van ontwerpers, kunstenaarscollectieven, gemeentes en bewoners in onder meer Istanbul, Izmir en Mardin bespreekt hij hoe zij cultuurbeleid in Turkije beïnvloeden en andersom.

Donderdag 15 februari: Meet-up Egypte
14.00 - 17.00 uur (inloop 13.30 uur)
Spreker: May Al-lbrashy, oprichter Build Environment Collective - Megawra, Caïro
May Al-Ibrashy constateert dat ontwerp als kracht voor maatschappelijke ontwikkeling een groeiende trend is in Egypte. De snelle verstedelijking daagt ontwerpers uit om strategieëen en tactieken te ontwikkelen om te overleven, maar ook om tot nieuwe vormen van samenwerken te komen.

Vrijdag 16 februari: Meet-up Marokko
10.00 uur - 13.00 uur (inloop 09.30 uur)
Sprekers: Amina Mourid en Hicham Bouzid, Think Tanger, Tanger
Amina Mourid en Hicham Bouzid geven een introductie over Tanger, op welke manier de stad zich onderscheidt van andere Marokkaanse steden. Zij geven hun visie op hoe de stad kritisch bevraagd kan worden vanuit verschillende invalshoeken zoals vormgeving, social design en samenbrengen van verschillende partijen.

Voertaal: Engels. Moderator: Mechtild van den Hombergh en Thijs Barendse.

De meet-ups vinden plaats in het HipHopHuis, Delftsestraat 19A (ingang via Delftsehof) in Rotterdam.

aanmelden
U bent van harte uitgenodigd één of meerdere bijeenkomsten bij te wonen. Graag ontvangen wij uw RSVP uiterlijk 9 februari via internationaal@stimuleringsfonds.nl o.v.v. 'Bijeenkomst open oproep Rusland/Turkije/Egypte/Marokko' en vermeld in uw bericht uw naam, de datum van de bijeenkomst en de naam van uw organisatie.

meer nieuws

sciregelingexperimentdef.gif

Nieuwe Regeling Experiment

25 januari 2021

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie opent op 1 februari een nieuwe subsidieregeling, gericht op kleinschalig experiment-gedreven onderzoek binnen de creatieve industrie: de Regeling Experiment.

We spreken met Gabriella Fiorentini, coördinator van de nieuwe Regeling Experiment.
Waarom een regeling voor experiment?
De taak van het Stimuleringsfonds is om, vanuit het culturele perspectief, de
rijke ontwerptraditie die Nederland heeft te continueren en te vernieuwen, met name door
het proces van experimenteren, onderzoeken en maken te stimuleren. Met deze nieuwe regeling stimuleren we heel gericht kleinschalig experiment-gedreven onderzoek in de ontwerppraktijk van ontwerpers en makers binnen de Nederlandse creatieve industrie.

Maar zo'n type aanvraag was toch al mogelijk binnen de reguliere regelingen van het fonds?
Dat klopt, maar met de Regeling Experiment bieden we een snelle (binnen 6 weken) en laagdrempelige procedure waardoor wij op korte termijn een extra impuls kunnen geven aan vernieuwing. Ook is co-financiering niet verplicht. Binnen deze regeling kan je een bijdrage ontvangen van maximaal € 10.000. Je kan bovendien ieder moment aanvragen, dus wanneer het jou schikt.

Hoe werkt het precies?
Vanaf 1 februari kan je elk moment aanvragen via de online aanvraagomgeving. Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van indienen binnen een tijdvak. Het eerste tijdvak sluit uiterlijk 15 juni 2021, tenzij het subsidieplafond van € 250.000 eerder wordt overschreden, dan sluit de regeling per direct.

Waarin verschilt deze regeling nog meer?
De Regeling Experiment werkt met een snelle procedure, waardoor je binnen 6 weken na indienen van je aanvraag al een besluit ontvangt. Als je je aanvraag hebt ingediend controleren wij of je aanvraag voldoet aan de formele eisen uit de regeling. Voldoet je aanvraag, dan wordt je projectaanvraag in behandeling genomen en beoordeeld volgens toetsbare criteria door ten minste twee fondsmedewerkers die níet betrokken zijn bij de formele controle. Ik zal als coördinator en contactpersoon van de regeling dus niet beoordelen.

Wat zijn de belangrijkste criteria?
Er zijn drie criteria die in gelijke mate worden gewogen:
de artistiek-inhoudelijke waarde van het project;
de verwachte betekenis van het experiment voor de eigen praktijk of voor het vakgebied;
de mate waarin het project doeltreffend is in opzet, methodiek en eventueel betrokken expertise.

Wie kan bij deze regeling een aanvraag indienen?
De regeling staat open voor professionele ontwerpers, ontwerpbureaus of ontwerpcollectieven binnen alle disciplines van de creatieve industrie. Je kunt ook denken aan interdisciplinaire samenwerkingsverbanden en cross-overs met partners van andere disciplines, mits die kennis bijdraagt aan het experimentele onderzoek. Je moet als aanvrager wel ingeschreven staan in de Kamer van Koophandel.

Kan je voorbeelden noemen van het soort projectaanvragen die het fonds in deze nieuwe regeling zoekt?
Dat is lastig te benoemen want we werken vraaggericht, dat wil zeggen: jouw subsidievraag en subsidiebehoefte beoordelen we aan de hand van de doelstellingen en voorwaarden van de Regeling Experiment. Maar in het algemeen kan je zeggen dat we binnen deze nieuwe experimenteerregeling ruimte bieden voor verfrissende alternatieve denkrichtingen. Het gaat om wat jij wilt onderzoeken en/of maken én dat de uitkomsten betekenis hebben voor meer dan alleen je eigen praktijk. In feite is dus heel veel mogelijk. Ik zie dan ook uit naar voorstellen die ons zullen verrassen.
vacaturemedewerkersecretariaatweb.jpg

Vacature medewerker secretariaat

21 januari 2021

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is per medio maart 2021 op zoek naar versterking op het secretariaat. De ambitie van het Stimuleringsfonds is om een excellent, agenderend fonds en een knooppunt binnen de creatieve industrie te zijn. Via de subsidieregelingen en de programma's pleiten wij voor een infrastructuur in de creatieve industrie die ruimte biedt voor onderzoek, talentontwikkeling, experiment, cross-overs en interdisciplinaire samenwerkingen.
Medewerker secretariaat
32 uur pw, Rotterdam


Wat ga je doen?
In deze functie geef je secretariële en administratieve ondersteuning aan de medewerkers binnen het fonds. Ook ben je algemeen aanspreekpunt voor collega's en ben je in deze functie eerste aanspreekpunt voor vragen over het fonds en het subsidieproces. In deze functie ben je onderdeel van het team bedrijfsvoering en de controller is jouw leidinggevende. De kerntaken die je gaat vervullen zijn op te delen in 4 hoofd taken.

Secretariële ondersteuning aan MT leden en medewerkers. Dit bestaat o.a. uit;
logistiek voorbereiden van interne vergaderingen;
verzorgen van de inkomende en uitgaande post;
agendabeheer;
algemene facilitaire ondersteuning (catering, kantoorvoorraad, schoonmaak en klein onderhoud kantoor),
afstemming met dienstverleners en toezichthouden op de uitgevoerde werkzaamheden.
Administratieve ondersteuning. Dit bestaat o.a. uit;
ondersteuning bij de uitvoering van de administratieve taken van de deelregelingen, programma's en projecten;
beheren van het (digitale) archief en de bibliotheek;
beheren van adressenbestanden en diverse overige kleine administraties;
tekstverwerkingswerkzaamheden.
Eerstelijns ondersteuning aan aanvragers en adviseurs bij het gebruik van de applicatie(s) ter ondersteuning van het subsidieproces. Dit bestaat o.a. uit;
ontvangen van inkomende telefoongesprekken/e-mais over de applicatie(s), geven van algemene informatie en beantwoorden van vragen en/of doorverwijzen naar de juiste collega's in de organisatie.
Operationele en productionele ondersteuning bij externe bijeenkomsten en evenementen. Dit bestaat o.a. uit;
organiseren van locatie, catering, (facilitaire) voorzieningen, draaiboek, planning, etc.

Wat vragen wij?
Het fonds zoekt een energieke, leergierige en klantgerichte medewerker, die graag in een klein team werkt (2 secretariële collega's).
afgeronde mbo opleiding secretarieel administratief;
1 tot 3 jaar relevante werkervaring;
uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
organisatorische vaardigheden;
klant- en servicegericht;
proactief en accuraat;
communicatief vaardig;
vaardigheden in het omgaan met kantoorautomatisering en IT;
ervaring met registratiesystemen en relatiebeheer; en
affiniteit met de terreinen waarop het fonds actief is.

Diversiteit
Het fonds ambieert een brede diversiteit in het team, onze activiteiten, de partners en in publieksbereik en nodigt daarom nadrukkelijk mensen met verschillende achtergronden in afkomst en cultuur uit om te solliciteren.

Wat bieden wij?
Allereerst bieden wij een plezierige werkomgeving waarin collega's in hoge mate van betrokkenheid samenwerken in en met de cultuursector. Ook bieden wij goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een reiskostenvergoeding en een pensioenregeling. Het contract is in eerste instantie voor een jaar waarbij wij de intentie hebben om bij goed functioneren en ongewijzigde omstandigheden, langer met elkaar samen te werken.
Secretariaatsmedewerker is een schaal 7 functie. Afhankelijk van werkervaring, leeftijd en competenties bedraagt het bruto maandsalaris minimaal € 2.422,62 en maximaal € 3.157,60 op basis van een fulltime 36-urige werkweek.

Geïnteresseerd?
Stuur digitaal jouw motivatiebrief en CV uiterlijk 31 januari 2021 naar vacatures@stimuleringsfonds.nl. In je motivatiebrief lezen wij graag hoe jouw achtergrond en ervaring overeenkomen met wat wij vragen met daarbij de reden dat je op zoek bent naar deze interessante functie.

Heb je nog vragen?
Stuur een mail naar vacatures@stimuleringsfonds.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze oproep wordt niet op prijs gesteld.
baliefrontaal.jpg
Foto: Roel van Tour
zeroemissionsby2099stichtingpublicartsqu.jpeg

30 projecten geselecteerd in Digitale cultuur ronde 4 – 2020

14 januari 2021

In de laatste ronde Digitale cultuur van 2020 zijn 30 voorstellen gehonoreerd. De selectie werd gemaakt uit een breed scala aan projecten, die veelal actuele thema's centraal stelden. Coördinator Sean Gilis reflecteert op de ronde.
algemene indruk
Net als de voorgaande ronde konden deze laatste ronde van het jaar dankzij een ruim budget alle positief beoordeelde aanvragen worden gehonoreerd. Iets minder dan de helft van de aanvragen betrof een startsubsidie. Opvallend was het grote aantal plannen waarin speculatieve thema's, zoals non-human en post-human, werden aangesneden. Ook stonden in veel plannen urgente thema's als dekolonisatie en klimaat centraal, zoals in de volgende twee gehonoreerde voorstellen:

Mooi Weer Spelen/Under the Weather – Jasmijn Visser
'Mooi Weer Spelen/Under the Weather' is een tweetalige videogame die de speler helpt een breder begrip te krijgen van klimaatverandering. In het videospel wordt de speler wakker en ontdekt dat het weer 'gecanceld' is. De speler moet uitvinden wie het weer geannuleerd heeft en hoe hij het weer terug kan krijgen. De stijl van Mooi Weer Spelen is magisch realistisch. Visser bouwt deze wereld door gebruik te maken van een selectie anekdotes uit het geluidsarchief van het Meertens Instituut. Vanuit het gedachtegoed van Post Normal Science probeert Visser verbindingen te leggen tussen harde en zachte wetenschap om zo het model van klimaatverandering te verrijken. Binnen het project wordt onderzocht hoe videogames als een dynamisch complexiteitsmodel zouden kunnen functioneren. Het videospel zal worden gelanceerd tijdens een conferentie bij het Meertens Instituut.
mooiweerspelenundertheweatherjasmijnviss.jpeg

Unclouded – Stichting Unbore
Alledaagse activiteiten op het internet lijken gewichtsloos en ongrijpbaar te zijn. Maar dataverkeer genereert een grote hoeveelheid elektriciteit, en draagt op die manier bij aan de overmatige uitstoot van koolstofdioxide. Schattingen gaan ervan uit dat digitale technologie in 2025 acht procent van alle uitstoot zal uitmaken. In het project 'Unclouded' staat de CO2-uitstoot van de ICT-sector als onderschat onderdeel van het klimaatprobleem centraal. De aanvrager heeft als doel meer begrip en bewustzijn te creëren middels een educatief en cultureel programma op de grenzen tussen computer science, mediakunst en digitaal ontwerp. De startsubsidie zal worden gebruikt om onder andere een expertnetwerk op te bouwen, online content te genereren en een open call uit te zetten voor ontwerpers in Nederland. Daaropvolgend zal Stichting Unbore een serie evenementen organiseren, een poster campagne opzetten, exposities produceren, een digitaal platform opzetten en een publicatie uitbrengen. Er zal worden samengewerkt met een adviesraad om valide informatie binnen het project te garanderen.

Klik hier voor alle geselecteerde projecten in Digitale cultuur ronde 4 – 2020.

cijfers
Van de 73 in behandeling genomen subsidieverzoeken zijn er 30 gehonoreerd. Het honoreringspercentage komt daarmee op 41 procent. Het beschikbare budget in deze ronde was € 523.569. De verhoging van het oorspronkelijke rondebudget met € 200.000 was mogelijk door de middelen die door de minister als gevolg van de covid-19-crisis in juni extra beschikbaar zijn gesteld en door herallocatie van subsidiebudget uit de deelregeling Internationalisering dat door covid-19 niet kan worden benut. Daarnaast was er in de voorgaande ronde sprake van onderbesteding; het resterende bedrag van die ronde is toegevoegd aan deze laatste ronde van het jaar. De deadline voor de eerste ronde van 2021 is 20 januari.


Foto bovenaan: Zero Emissions by 2099 – Stichting Public Art Squad (M.A.M.A.)

aidsfondsbyhollandsenieuwestimufonds.jpg

Selectie Open Oproep Bouwen aan talent

14 januari 2021

Uit de 63 inzendingen die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontving in reactie op de Open Oproep Bouwen aan talent zijn twaalf young professionals geselecteerd. Zij zullen met gevestigde ontwerpbureaus, die al eerder werden geselecteerd, gaan samenwerken aan actueel maatschappelijke opgaven.
Met de Open Oproep Bouwen aan talent wil het Stimuleringsfonds de aansluiting van startende architecten, stedenbouwers, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten met het werkveld verstevigen en ruimte bieden aan artistieke en professionele uitwisseling. Dit gebeurt in het kader van actueel maatschappelijke opgaven, zoals de ontwikkeling van duurzame, betaalbare en toepasbare bouwtechnieken, gezonde verstedelijking, werkomgevingen van de toekomst en groen wonen in Nederland. Het budget voor deze open oproep komt uit de extra middelen die minister Van Engelshoven beschikbaar stelde om makers in de ontwerpsector te ondersteunen die hard zijn getroffen door de uitbraak van covid-19.

achtergrond
Interieurarchitect Aslı Çiçek beoordeelde samen met Samir Bantal, directeur van de architectonische denktank AMO, en met landschapsarchitect Joost Emmerik de aanvragen. Aslı Çiçek: 'Covid-19 is een onaangename aanvulling op de toch al uitdagende professionele omstandigheden voor recent afgestudeerden. Hoe vind je een geschikte werkomgeving in een architectuurpraktijk zonder veel ervaring in het vakgebied? En hoe ontwikkel je je in verschillende lagen, variërend van uitvoering tot onderzoek tussen verschillende schalen van het architectenvak? Door architectenpraktijken wordt het vraagstuk vanuit een ander perspectief ervaren. Ze worden geconfronteerd met krimpende, uitgestelde opdrachten en hebben als gevolg van de pandemie een onzekere toekomst. “Bouwen aan talent” is een initiatief dat beide partijen wil ondersteunen door een stevige brug te bouwen om elkaar te vinden, zodat belangen, ambities, behoeften en productiviteit op een vanzelfsprekende, constructieve manier kunnen samenkomen.'

selectie
De volgende twaalf samenwerkingen zijn geselecteerd:
Architectuur
Maathuis/JoustraReid gaat samenwerken met Whatremimakes, het bureau van recent afgestudeerd architect en rietdekker Remi Groenendijk. Samen starten zij een ontwerpend onderzoek naar alternatieve circulaire bouwtechnieken, plus een onderzoek naar de toepasbaarheid daarvan en visie daarop van bij het bouwproces betrokken partijen.
Linea Architecten start een samenwerking met zelfstandig werktuigbouwkundige en industrieel ontwerper Rombout Frieling. Samen met Linea Architecten gaat hij onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de Energiewoningen die veertig jaar geleden werden gebouwd aan het Waterwerk in Rotterdam te verduurzamen en het wooncomfort ervan te vergroten.
Studio VVKH gaat samenwerken met architect Alexander Beeloo. Naast zijn parttimebaan bij krft runt hij zijn eigen studio. In de traditie van architect Sir Edwin Lutyens gaan Studio VVKH en Beeloo onderzoek doen naar de betekenis van materialisatie, maatsystemen en detail in de huidige en toekomstige bouwcultuur.

Stedenbouw en Planologie
BURA urbanism start een samenwerking met Sophia Holst, die in haar werk door middel van ruimtelijke interventies onderzoek doet naar architectuur. Samen met BURA gaat ze nu onderzoeken welke nieuwe kernwaarden van belang zijn om Amsterdam te maken tot sociaal duurzame stad.
PosadMaxwan start een samenwerking met stedenbouwkundige Szymon Michalski. Michalski heeft een sterke interesse in klimaatadaptatie en is momenteel werkzaam op de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam. Samen starten zij een onderzoek naar gezonde verstedelijking.
Rademacher de Vries Architecten start een samenwerking met architect en stedenbouwkundige Jana Culek. Culek is bezig met het opzetten van haar eigen praktijk en is als onderzoeker verbonden aan de TU Delft. Met Rademacher de Vries gaat ze in het kader van de realisatie van 5000 woningen binnen een hoogstedelijke woonomgeving in de buurt van Rotterdam werken aan drie verschillende stedelijke en architectonische vragen.
possadmaxwanprojectslachthuissitepage1.jpg
Gezonde verstedelijking - PosadMaxwan en Szymon Michalski

Interieurarchitectuur

Hollandse Nieuwe gaat samenwerken met interdisciplinair ontwerper Marta Róbertsdóttir. Onder de naam 'Work environments of the future' gaan zij met de kennis die is opgedaan als gevolg van covid-19 onderzoeken welke nieuwe eisen er aan kantooromgevingen worden gesteld. Wat is de invloed van nieuwe behoeften op de inrichting van onze werkomgeving?
Serge Schoemaker Architects en Nicky Brockhoff gaan zich samen richten op de herbestemming van Fort Kudelstaart, een forteiland in de gemeente Aalsmeer dat in de komende jaren zal worden getransformeerd tot nautisch centrum, met zeilsport-, horeca-, hotel- en vergaderfaciliteiten. Nicky Brockhoff ronde afgelopen jaar haar master Architecture, Urbanism en Building Sciences af aan de TU Delft en was verbonden aan de leerstoel Interior Building Cities.

sergeschoemakerarchitectszeilfortkudelst.jpg
Herbestemming van Fort Kudelstaart - Serge Schoemaker Architects en Nicky Brockhoff

Tuin- en Landschapsarchitectuur

Feline Verbrugge is landschapsontwerper en in het bijzonder geïnteresseerd in landschapsherstel door de combinatie van regeneratieve voedsellandschappen en natuurontwikkeling. Samen met H+N+S richt ze zich op een ontwerpend onderzoek naar een robuust watersysteem in combinatie met kringlooplandbouw op de hogere zandgronden.
Studio Hartzema en Isabel Recubenis gaan een samenwerking aan waarin ze zich richten op groen wonen in Nederland, in het bijzonder in de Randstad, en nieuwe ecologieën. Isabel Recubenis rondde afgelopen jaar haar master Architecture, Urbanism en Building Sciences aan de TU Delft af en studeerde en werkte daarvoor in Valencia.

Interdisciplinair
Jacques & André, Bruno Vermeersch gaat samenwerken met intuïtief architect, timmerman en filosoof Maarten de Haas. Ze gaan zich richten op een plan om 'Maison à Bordeaux' van Rem Koolhaas tot circulair bouwwerk te maken.
Vanschagen Architecten start een samenwerking Wessel de Graaf, die afgelopen zomer zijn master Architecture, Urbanism en Building Sciences aan de TU Delft afrondde. Via een sociaal betrokken aanpak gaan ze zich richten op de verduurzaming van de Haagse zestigerjarenwijk Mariahoeve, die een wankelende balans kent tussen soorten bewoners, water en groen, gevarieerde stedelijke, en open bebouwing.

De ontwerpbureaus en young professionals gaan een werkperiode aan van drie maanden. De werkperiodes zijn parttime en starten in het eerste half jaar van 2021.

videopower.jpg

31 projecten geselecteerd in Architectuur ronde 4 – 2020

13 januari 2021

In de laatste ronde Architectuur van 2020 zijn 31 voorstellen geselecteerd. Alle positief beoordeelde aanvragen werden gehonoreerd. Een groot deel daarvan betreft een startsubsidie. Coördinator Maarten Tas reflecteert op de ronde.
algemene indruk
Van duurzame stedelijke ontwikkeling en circulair bouwen, tot voedselvoorziening, place-making, collectieve woonvormen, alternatieve financieringsconstructies of het ontwerpen met data. Het scala van thema's die deze ronde centraal werden gesteld was breed. Ook de diversiteit in projectvorm was groot, zo blijkt ook uit de volgende geselecteerde projecten:

Scenes for new dialogues – Civic Architects
Civic Architects start een onderzoek met de bedoeling typologieën voor gebouwen en openbare ruimtes voor politiek debat te vernieuwen. Hierbij gaat het om ruimtes waarin de gespreksverhouding tussen burgers onderling en tussen burgers en politiek op een nieuwe manier wordt vormgegeven. Omdat micro-architectonische principes die de context van een debat of gesprek faciliteren en bepalen daarbij centraal staan, ligt de focus op het schaalniveau tussen architectuur en interieur. Via een aantal expertsessies en een casestudy wordt het referentiekader verbreed en het netwerk uitgebreid. In de vervolgfase zal Civic Architects de opgedane kennis verder uitdiepen en een aantal debatsimulaties opzetten en analyseren. Dit vormt input voor het ontwerpen van een serie nieuwe typologische prototypes voor publiek politiek debat, die in een serie doorsnedemaquettes worden verbeeld en samen met het werkboek door het land kunnen reizen.

Focus on TAC – Temporary Art Centre
Het Temporary Art Centre (TAC) in Eindhoven, een broedplaats voor vernieuwende kunst, is uitgegroeid tot een levendige ontmoetingsplek met een kernfunctie voor de regio. Haar voortbestaan kwam onlangs echter onder druk te staan toen de gemeente een mogelijkheid zag om de TAC-grond in het kader van de stijgende woningbehoefte aan een vastgoedontwikkelaar te verkopen. Daarop initieerde TAC een alternatief plan, waarbij zij samen met ontwikkelaar Focus Real Estate zowel de grond als het TAC-gebouw koopt om hier een toren te ontwikkelen en met de winst het TAC-pand duurzaam te vernieuwen. Via een onderzoeksprogramma wordt een gezamenlijke visie opgesteld en kennis gedeeld.
foundationarchitectureindevelopment.jpg
Global Challenge program – Foundation Architecture in Development

Coraltecture – Shaper en Maker
Koraalriffen zijn een van de meest waardevolle en biodiverse ecosystemen op aarde. Huidige voorspellingen wijzen er echter op dat negentig procent van alle koralen in 2050 verloren zullen zijn gegaan. Omdat vernietigde ecosystemen en een stijgende zeespiegel bedreigingen vormen voor kustlijnen wordt wat onder het wateroppervlak gebeurt steeds belangrijker voor kustbescherming en dat vraagt om radicale innovatie. Met het project 'Coraltecture' wil Shaper en Maker kunstmatige riffen ontwikkelen en met 3D-printtechnieken produceren om koralen en andere riforganismen onderdak te bieden en zo koraalgroei opnieuw te stimuleren.

Global Challenge program – Foundation Architecture in Development
Met het 'Global Challenge program' worden kwetsbare gemeenschappen van over de hele wereld via een wereldwijde ontwerpcompetitie bijgestaan in het realiseren van lokale architectuurinitiatieven die bijdragen aan maatschappelijke opgaven. Via het gelijknamige platform worden lokale gemeenschappen samengebracht met internationale architecten en financiers die kunnen helpen om hun plannen van de grond te krijgen. Het gaat om een éénjarig programma dat bestaat uit vijf fases: voorbereiding, lancering, publicatie, selectie en een acceleratieprogramma waarin Foundation Architecture in Development intensief met de drie finalisten samenwerkt aan de realisatie van hun project.

Klik hier voor alle geselecteerde projecten in Architectuur ronde 4 – 2020.

cijfers
Van de 53 in behandeling genomen subsidieverzoeken zijn er 31 gehonoreerd. Het honoreringspercentage komt daarmee op 58 procent. Het beschikbare budget in deze ronde was € 688.027. De verhoging van het oorspronkelijke rondebudget met € 200.000 was mogelijk door de middelen die door de minister als gevolg van de covid-19-crisis extra beschikbaar zijn gesteld en door herallocatie van subsidiebudget uit de deelregeling Internationalisering dat door covid-19 niet kan worden benut. Daarnaast was er in de voorgaande ronde sprake van onderbesteding; het resterende bedrag van die ronde is toegevoegd aan deze laatste ronde van het jaar. De deadline voor de eerste ronde van 2021 is 27 januari.

loader

het fonds

subsidies

actueel