stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
In memoriam Dimitri Nieuwenhuizen – column #5 door Syb Groeneveld
dimitrinieuwenhuizen.jpg

In memoriam Dimitri Nieuwenhuizen – column #5 door Syb Groeneveld

25 oktober 2017

Dimitri Nieuwenhuizen 28 05 1971 – †17 10 2017
30 november 2010 ontmoette ik aan een tafeltje bij het Vlaamsch Broodhuys in Amsterdam voor de eerste keer Dimitri Nieuwenhuizen. Ik was die zomer bij het Mediafonds gaan werken en zou onder andere de in 1999 door Mieke Gerritzen en Dick Rijken opgezette [email protected] masterclass gaan begeleiden. Een masterclass die in de geest van Mc Luhan interdisciplinariteit binnen media onderzoekt.

Annelys de Vet had vanuit het Sandberg Instituut Dimitri geïntroduceerd als begeleider. Dat bleek een gouden zet en die middag ontspon zich tussen ons een lang verwonderend gesprek over de eerste editie van A campingflight to Lowlands Paradise, het Nirvana concert in Paradiso, 1971, Amsterdam, experiment, reizen, virtuele vliegtuiglandingsbanen in Den Haag, Halbe Zijlstra, mensenrechten, privacy, lekker eten, kraken, beter bier. Kortom over werk, lust en leven.

Ik, een licht activistische politicoloog, Dimi, een maatschappelijk gedreven ontwerper. We praatten anders, maar begrepen elkaar uitstekend. Het thema voor de masterclass 2010/11 'Wireless Stories’ was kort daarna geboren. Het zou een jaarlijkse traditie worden. Het smeden van wat we gekscherend ‘gedwongen huwelijken’ noemden.

Elk jaar nodigden we, uit het ons omringende netwerk, zo’n twintig filmmakers, game-ontwikkelaars, ontwerpers, kunstenaars, programmeurs, journalisten en andere makers uit, en vormden we acht teams waarvan de deelnemers elkaar vooraf niet kenden.

Als we klaar waren met het samenstellen van de teams, maakte Dimi een visuele weergave van die teams, en op een of andere manier voelde het altijd of het helemaal klopte. En meestal was dat ook zo. Het bleek voor ons een feest én een privilege om zes maanden intensief met zoveel talent uit zoveel verschillende disciplines in de masterclass samen te werken. Dimi en ik hadden tussen de lezingen en sessies veel gesprekken met de deelnemers over hoe zij hun idee verder konden onderzoeken en uitwerken. Gesprekken over waar additionele kennis of inspiratie was te vinden, maar soms ook gesprekken over hoe ogenschijnlijke, onderlinge meningsverschillen binnen het team konden worden opgelost. Vaak ging dat eerder over semantische kwesties tussen disciplines, over wat het woord prototype of storyline, of auteurschap, of perspectief nu precies betekende, dan dat er daadwerkelijk sprake was van een artistiek of intermenselijk conflict.

In de vijf edities van de masterclass raakten we steeds beter ingespeeld op het vertalen van de vragen die uit de deelnemers kwamen. Dimi had daarbij de onwaarschijnlijk grote kwaliteit om heel gefocust te kunnen luisteren om vervolgens met een verlichte glimlach, halve kuiltjes in de wangen en spits twinkelende ogen zijn hoofd licht schuin te buigen en dan een verrassend ander perspectief op techniek, verhaallijn of samenwerking van een team te geven, zonder daarbij ook maar een millimeter afbreuk te doen aan de onafhankelijke positie van de makers aan tafel. De genereuze en open wijze waarop hij zijn kennis en creativiteit beschikbaar stelde was exceptioneel, enthousiasmerend, inspirerend en vaak ook vol humor.

Begin dit jaar moest het Mediafonds ophouden te bestaan en leek er een einde te komen aan die masterclass. Annelys, Dimi en ik hebben ons sterk gemaakt voor een doorstart en wisten de steun van omroepen en instellingen te krijgen om ook dit en komend jaar een nieuwe editie te realiseren. Onder de titel ‘Radical Imagination’ ging Dimi de masterclass samen met Anna Pedroli begeleiden. Begin dit jaar werd duidelijk dat dit door zijn plotsklapse ziekte niet meer lukte en waren we ontzettend blij dat Juha van ’t Zelfde tijdelijk kon inspringen.

Volgend jaar zal de masterclass wederom doorgaan. Dat dit zonder Dimi zal zijn, is voor velen een loodzware gedachte. We gaan hem als vriend, visionair en verbinder ontzettend missen maar niet vergeten. Temeer, omdat Marijke Cobbenhagen het centrum voor fundamentele creativiteit The Grey Space in the Middle, dat ze samen met Dimi opzette, vol energie voortzet. Maar ook omdat hij aanstaande zaterdag 28 oktober samen met zijn collega’s van LUST/LUSTLAB tijdens de Dutch Design Week de BNO Piet Zwart Award 2017 uitgereikt krijgt, vanwege de voortrekkersrol die Dimi en de studio vervulden voor een nieuwe generatie makers.

Beeld: Ahmet Polat

meer nieuws

markminkjanweb.jpg

Talenten uit 2015 en 2016 vertellen over waarde beurs

16 februari 2018

Jaarlijks ontvangen 25 talentvolle makers en ontwerpers een werkbeurs uit de Deelregeling Talentontwikkeling. Zij zijn werkzaam in verschillende disciplines van de creatieve industrie, variërend van architectuur en social design tot illustratie, gaming, artscience of schoenontwerp. Sinds 2013 zijn ongeveer 149 ontwerpers op deze manier ondersteund door het fonds.
De beurs, die € 24.000 bedraagt, is bestemd voor het ontwikkelen van de eigen professionele praktijk en kan bijvoorbeeld worden ingezet voor het maken van nieuw werk, onderzoek, materiaal en presentaties in binnen- en buitenland. Daarnaast biedt het fonds een programma om de aansluiting op de beroepspraktijk te verbeteren. Als groep en individueel is er begeleiding en ondersteuning bij het ontwikkelen van ondernemerschap en professionaliteit.

Vier makers die in 2017 hun traject hebben afgerond vertellen hun ervaringen:
'het fonds heeft echt als een kick-start gewerkt’

Ontwerpers Alissa van Asseldonk en Nienke Bongers van ontwerpstudio Alissa + Nienke ontvingen in 2016 de talentontwikkelingsbeurs. Gedurende het jaar ontwikkelde zij onder andere twee producten: Dangling Mirror en Mirabilia Wallcovering. Daarnaast stelde de beurs hen in staat om hun studio beter te positioneren en nieuwe samenwerkingsvormen te onderzoeken. Alissa + Nienke: ‘Allereerst heeft de beurs de tijd en financiële ruimte gecreëerd om gedegen na te denken over onze ambities en visie. Door ons besluit om binnen onze projecten specifiek in te gaan op de interactie tussen mens en ruimte, is onze identiteit veel duidelijker geworden en hebben we er bewust voor gekozen om een onderzoekslaag beter in onze studio in te bedden. De beurs hebben we vervolgens ingezet om tijd en geld te besteden aan het constant ontwikkelen en het naar buiten brengen van onze ontwerpmethodiek.’

‘We hebben de beurs ingezet om tijd en geld te besteden aan het constant ontwikkelen en het naar buiten brengen van onze ontwerpmethodiek.’


‘Doordat we met de beurs onze eigen experimenten konden financieren, hebben we veel sneller een unieke interpretatie van surface design kunnen ontwikkelen en naar buiten kunnen brengen. Dit heeft geleid tot bijzondere samenwerkingsvormen met (interieur)architecten (van o.a. Christian Dior, Fendi, en Reddymade Architects NY) en de gespecialiseerde, Nederlandse industrie (o.a. IBN, FaberExposize, TDNF). Hierbij heeft het fonds echt als een kick-start gewerkt voor het doorontwikkelen van projecten, waardoor deze projecten op veel kortere termijn winstgevend zijn geworden en we zo steeds een stapje verder kunnen innoveren en onze studio inhoudelijk kunnen blijven ontwikkelen.’

alissanienkewebsite.jpg
Alissa van Asseldonk en Nienke Bongers
‘een verrijking voor mijn bestaande werk’

Ontwerper Ruiter Janssen werkt op het snijvlak van verschillende disciplines, waaronder journalistiek, information design en autonoom ontwerp. Ook hij werd in 2016 geselecteerd. Janssen ontwikkelde onder andere een interactief datalandschap getiteld ‘Apartheid Revisited’, dat de geschiedenis van de apartheid in Zuid-Afrika in beeld brengt. Over de beurs en de betekenis hiervan voor zijn praktijk zegt hij: ‘Vanaf het moment dat ik te horen kreeg dat de beurs aan mij was toegekend, ontstond er ruimte om even uit de dagelijkse ‘ratrace’ te stappen en te schaven aan de fundamenten van mijn beroepspraktijk. De beurs heb ik op een veelzijdige manier kunnen besteden en heeft mij in staat gesteld om te kunnen samenwerken met journalisten, programmeurs en andere professionals. Hier heb ik ontzettend veel van geleerd en betekende een verrijking voor mijn bestaande werk. Van mijn zelf geïnitieerde projecten heb ik het afgelopen jaar het meest gewerkt aan Apartheid Revisited. Het was een project waar veel bij kwam kijken en uiteenlopende disciplines samen zijn gekomen. Voor mij is het opzetten van zo’n uitgebreid project een geheel nieuwe ervaring geweest. In januari 2018 werd de website gelanceerd en zullen we deze online op radio en tv promoten. Met een positief gevoel kijk ik terug en in de toekomst zou ik graag meer van dit soort grote journalistieke projecten willen neerzetten.’

ruiterjanssen.jpg
Ruiter Janssen
professionaliseren platform

Architectuurcriticus Mark Minkjan (foto bovenaan) werd in 2015 geselecteerd voor de werkbeurs Talentontwikkeling. In de periode dat hij de beurs ontving heeft Minkjan gewerkt aan nieuwe vormen van architectuurkritiek. Zoals hij zelf schrijft: ‘Mijn ambitie was om meer in te zetten op online verschijningsvormen van maatschappelijk relevante architectuurkritiek […], met een focus op nieuwe technologieën. Al gauw verschoof mijn aandacht van ‘long form storytelling’ naar verschillende beeld- en geluidsvormen en naar het bedienen en gebruiken van andere kanalen. Zo ben ik voor meer algemene media over architectuur gaan schrijven (VICE) om een breder publiek te bereiken met verdiepende verhalen over ontwerp en de stad.’
Naast zijn praktijk als criticus is Minkjan een van de hoofdredacteuren van het platform Failed Architecture. De beurs maakte het mogelijk het platform verder te professionaliseren en het redactieteam uit te breiden. Een van de uitkomsten hiervan is de ontwikkeling van de Failed Architecture Podcast, ‘about architecture and the real world’. Eind 2016 ontving Mark Minkjan de Geert Bekaertprijs 2014-2016 voor architectuurkritiek in Nederland en Vlaanderen voor het artikel ‘Het nieuwste gebouw op de Amsterdamse Zuidas is een plaatje - en niet veel meer dan dat’, dat op VICE (Creators) is verschenen.

salonedelmobile2018web.jpg

Selectie Open Oproep Salone del Mobile 2018

8 februari 2018

De Open Oproep Salone del Mobile 2018 is een initiatief van het Stimuleringsfonds om ontwerpstudio’s in staat te stellen zich te presenteren tijdens de beursweek in Milaan. Adviseurs Marleen Engbersen en Nadine Sterk maakten uit 47 voorstellen een selectie. De 11 geselecteerde voorstellen bieden kwaliteit en diversiteit, waarmee is voldaan aan de opzet om uiteenlopend Nederlands talent te tonen in een internationale context. De Salone is een van de omvangrijkste internationale beurzen voor meubel- en productontwerp en vindt dit jaar plaats van 17 tot en met 22 april.
Met deze selectie wordt de breedte van de Nederlandse ontwerpsector gerepresenteerd: de adviseurs betrokken in hun selectie de onderscheidende artistieke kwaliteit van het te tonen werk en de presentatievorm, hoe de presentatie in Milaan in lijn ligt met de ontwikkeling van de ontwerper of de studio en hoe de presentatie aansluit bij een langetermijnstrategie. De adviseurs keken naar diversiteit in projectvormen, presentatieplekken en stadia van ontwikkeling van de ontwerpstudio's. Tot slot is ook gekeken naar bijzondere samenwerkingsvormen en groepspresentaties.

Er zijn in totaal 11 voorstellen geselecteerd, van de volgende aanvragers:

Lumière du Nord
Jelle Mastenbroek en Daniel de Bruin
Koos Breen en Boris de Beijer
Stichting Chi Ha Paura...?
Alissa+Nienke
buroBELËN
Truly Truly V.O.F
Crafts Council
Dutch Invertuals B.V.
TIJS GILDE DESIGN STUDIO
VANTOT vof

selectie
In de selectie zijn voorstellen opgenomen van toepassingsgerichte en concreet uitgewerkte ontwerpen, zoals de Minois Smart Minimalist van Lumiére du Nord. Daarnaast is gekozen voor meer experimenteel werk dat in een vroeger stadium van ontwikkeling wordt getoond, zoals de presentaties van Truly Truly, VANTOT vof, Alissa+Nienke, Studio Belén en Tijs Gilde Studio. Jelle Mastenbroek en Daniel de Bruin kiezen voor een meer conceptuele en op beleving gerichte installatie met een maatschappelijke boodschap.

De geselecteerde platforms Stichting Chi Ha Paura …?, de Crafts Council en Dutch Invertuals bieden betrokken ontwerpers een mooie kans om zich in Milaan binnen een bijzondere groepspresentatie te presenteren. Deze platforms werken ieder met een opvallend concept dat nieuwe perspectieven biedt op Nederlands ontwerp van een meer uitgesproken en experimenteel karakter. In het verlengde hiervan past ook het voorstel van Koos Breen en Boris de Beijer, dat een performatieve presentatie is van een collectief met jonge uitwerpers die in Milaan een eigenzinnig geluid willen laten horen met een opvallende presentatievorm. Het collectief bestaat uit Thomas Ballouhey, Boris de Beijer, Koos Breen, Reijnald Kolthof en Lonneke van der Palen.

Milaan
De adviseurs merken op dat de presentaties in Milaan steeds meer over 'beleving' gaan. Niet alleen het te tonen werk, maar ook de presentatievorm dient de aandacht te trekken. Voor internationaal mediabereik is een uitgekiende presentatie- en communicatiestrategie nodig en wordt een presentatie een doel op zich. De adviseurs laten zich hierover kritisch uit, omdat het de aandacht kan afleiden van goed ontwerp en het vinden van productiemogelijkheden. Anderzijds erkennen zij dat dit een internationale ontwikkeling is en dat Nederland zich hierin goed weet te onderscheiden. Deze tendens biedt ook kansen voor Nederland. Ze verwachten dan ook dat de presentaties van met name de geselecteerde platforms veel internationale aandacht zullen trekken in Milaan.

criteria
De ingediende voorstellen zijn getoetst aan de hand van de criteria van de oproeptekst, gericht op voorstellen waarin de presentatie zich weet te onderscheiden in artistieke kwaliteit, presentatievorm en strategie. Daarnaast ging de voorkeur uit naar voorstellen waarin bijzondere samenwerkingsvormen worden aangegaan of die gericht zijn op een groepspresentatie, omdat dat binnen de context van de beursweek doorgaans goed werkt. De adviseurs beoordeelden in hoeverre de voorstellen consistent zijn opgezet en de mate waarin deze aansloten bij de doelstellingen van deze oproep en het Programma Internationalisering.

werkwijze
De adviseurs namen de kwaliteit van het te presenteren werk en het portfolio als eerste uitgangspunt. Vervolgens werd gekeken naar het presentatievoorstel, inclusief de geplande locatie binnen Milaan, in combinatie met de beoogde strategie en verwachtingen. De beoogde strategie ligt in lijn met onder andere de positie van de ontwerpstudio binnen het veld, denk aan starters of ontwerpers met een gevorderde praktijk. In de beoordeling werd meegewogen of de beoogde strategie aansloot bij de doelstelling, bijvoorbeeld het bereiken van internationale pers/media of juist het bereiken van opdrachtgevers voor de verkenning van concrete productiemogelijkheden. Ook de aard van het te tonen werk is bepalend voor het bereiken van de doelstellingen. Meer toepassingsgerichte ontwerpen vergen een andere presentatie, bijvoorbeeld in vorm en locatie, dan ontwerpen en installaties die meer conceptueel van aard zijn of gericht zijn op ‘beleving’, stellen de adviseurs.

open oproep
Het Stimuleringsfonds beoogt met de oproep de excellente kwaliteit van de Nederlandse ontwerpsector te presenteren en de internationale reputatie van de Nederlandse creatieve industrie te versterken.

Foto bovenaan: READY, SET, GO!, Koos Breen en Boris de Beijer/Better Known A

ooarchitectuurbiennalevenetie3nl.png

Open Oproep Architectuur Biënnale Venetië #3

2 februari 2018

Open Oproep #3 Presentatiebudget

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept ontwerpers op om een voorstel in te dienen voor deelname aan de 16e editie van de Architectuur Biënnale Venetië, die van 26 mei t/m 25 november 2018 plaatsvindt. Deze laatste Open Oproep, in een reeks van 3, nodigt onderzoekers en ontwerpers op het gebied van architectuur uit voorstellen in te dienen voor het presenteren van initiatieven en projecten waarmee een inhoudelijke bijdrage wordt geleverd aan de programmering van een van de hoofdlocaties, zoals de Arsenale, de landenpaviljoens van de Giardini of een andere passende en belangwekkende locatie in Venetië.

Onder de titel FREESPACE grijpen curatoren Yvonne Farrell en Shelley McNamara deze biënnale aan om de relatie tussen architectuur en maatschappij te agenderen. Lees hier het persbericht over het thema FREESPACE.

voorwaarden
Een inhoudelijke motivatie van een uitnodigende partij en/of curator is een voorwaarde voor deze Open Oproep. Het presentatiebudget wordt beschikbaar gesteld voor reis-, accommodatie-, transport- en presentatiekosten ten behoeve van projecten, waarmee inzenders tijdens de Architectuur Biënnale in Venetië een inhoudelijke bijdrage leveren aan de verkenning van het thema FREESPACE. Hiermee biedt het fonds ontwerpers en onderzoekers ondersteuning voor deelname aan activiteiten die tijdens de previewdagen op 24 en 25 mei 2018 plaatsvinden of tussen 26 mei en 25 november 2018 in het kader van de biënnale worden georganiseerd, zoals tentoonstellingen, performances, manifestaties, symposia en expertmeetings. Aanvragen voor opzet en ontwikkeling van groepspresentaties of -tentoonstellingen komen niet in aanmerking voor ondersteuning.

Voor deze Open Oproep is een maximum budget van € 25.000,- beschikbaar. Het fonds verwacht hiermee minimaal 10 voorstellen te ondersteunen. De maximale projectsubsidie bedraagt € 2.500,-.

Projecten die gehonoreerd zijn binnen de Open Oproepen Architectuur Biënnale Venetië #1 of #2, komen niet in aanmerking voor het presentatiebudget Open Oproep Architectuur Biënnale Venetië #3.

doelstelling
Het Stimuleringsfonds beoogt met deze Open Oproep de excellente kwaliteit van de Nederlandse architectuur en stedenbouw op een internationaal toonaangevende manifestatie te presenteren. Subsidies worden verstrekt op basis van het Subsidiereglement en de Deelregeling Architectuur, waarmee het fonds onder andere de volgende doelstellingen nastreeft:
• maatschappelijke meerwaarde van architectuur vanuit een culturele invalshoek versterken
• hoogwaardige kwaliteit in architectuur bevorderen
• belangstelling voor architectuur in binnen- en buitenland stimuleren

indienen
Het voorstel kan tot en met donderdag 15 maart 2018 worden ingediend via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds. Selecteer hierbij de deelregeling ‘Open Oproep’ en de ronde ‘Architectuur Biënnale Venetië #3_Presentatiebudget’.

Let op: Vraag tijdig uw inloggegevens voor de online aanvraagomgeving aan en raak vertrouwd met het aanvraagformulier. Het valideren van een nieuw gebruikersaccount kan maximaal 1 werkdag duren.

Lees hier meer over deze Open Oproep en hoe hiervoor in te dienen.

littlebabylonweb.jpg

Toekenningen Vouchers 2017

2 februari 2018

In 2017 heeft het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie binnen de Voucherprocedure voor presentaties in het buitenland 67 voorstellen ondersteund van de in totaal 103 binnengekomen aanvragen. Vanwege de verkorte procedure heeft het fonds sneller en directer op het werkveld kunnen inspelen en veel ontwerpers (mede) in staat gesteld om in te gaan op een buitenlandse uitnodiging. Tegelijkertijd hebben de verstrekte vouchers bijgedragen aan het versterken van de internationale positionering, het vergroten van het werkgebied en de zichtbaarheid van de Nederlandse Creatieve Industrie.
voucher procedure buitenland
Het Stimuleringsfonds kent een verkorte procedure voor makers die zijn uitgenodigd door een buitenlandse culturele instelling of organisatie voor een presentatie in het buitenland die op korte termijn plaatsvindt. Dit kan deelname zijn aan een tentoonstelling, manifestatie, individuele presentatie, workshop, lezing of deelname aan een congres of symposium als spreker. Per voucher wordt max. € 1.500 verstrekt voor accommodatie, reis-, transport- en eventuele communicatiekosten. Voor de voucherprocedure is per jaar een maximaal bedrag van € 150.000 beschikbaar. Daarvan is gedurende 2017 een totaal bedrag van € 118.789 aangevraagd en € 92.797 verleend aan 67 aanvragers. Het resterende bedrag wordt ingezet en aangevuld vanuit de basisregelingen tot €150.000 voor de vouchers van 2018.

wereldwijde spreiding
De ondersteunde voorstellen variëren van presentaties op festivals, individuele tentoonstellingen tot deelname aan conferenties, symposia en expertmeetings. Deze vonden op 67 unieke evenementen en in 30 verschillende landen plaats, waarvan de top 4 van landen bestaat uit Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Rusland en Zuid-Korea. Kortom de interesse in de Nederlandse Creatieve Industrie is verspreid over een brede reikwijdte van de wereld. Een bijzonder effect van de presentaties is dat een aantal samenwerkingen heeft geleid tot nieuwe uitnodigingen en tot diverse bezoeken van buitenlandse contacten aan Nederlandse partijen.

Hieronder lichten we twee gehonoreerde projecten uit:

Knust in Latijns Amerika
De Kulturele Nijmeegse Universele Stichting (KNUST) is het drukwerk en riso-print atelier van het productiehuis Extrapool, te Nijmegen. Afgelopen voorjaar kreeg KNUST verschillende uitnodigingen vanuit Latijns Amerika waar veel interesse is voor riso-drukkunst. Met een voucher kon KNUST ingaan op de uitnodiging van het Mexicaanse collectief Crater Invertido om een vijfdaagse workshop over riso-print te organiseren in Mexico City. Vervolgens namen zij deel aan het Feira Plana festival in São Paulo (Brazilië) en aan een tweedaagse expertmeeting georganiseerd door het collectief Meli-Melo Press. Bij al deze activiteiten stond de kennisuitwisseling over de werkwijze en de technische en artistieke aspecten van het drukwerk centraal. Dit leidde tot wederzijdse inspiratie en verdere samenwerkingen. Zo wil Crater Invertido en Meli-Melo Press naar voorbeeld van KNUST een residentie-, maak- en ontmoetingsplek opzetten en gaan hun makers op residentie bij KNUST. Doordat KNUST met deze voucher wist in te spelen op de groeiende buitenlandse interesse, verschillende evenementen combineerde en een vervolg beoogde was het fonds overtuigd van een strategische en toekomstgerichte aanpak. Deze heeft duidelijk meerwaarde voor de culturele ondernemerschap van KNUST en tegelijkertijd voor de verspreiding en versterking van Nederlandse kennis op het gebied van drukwerk.

007knustrepresentatieveafbeelding.jpg
KNUST in Latijns Amerika

Why and how to start a game collective!
Tussen 13 en 16 september 2017 vond het A MAZE festival voor de zesde keer plaats in Johannesburg (Zuid-Afrika) waar internationale en Afrikaanse gamemakers, digitale kunstenaars en activisten bij elkaar komen om ideeën, vaardigheden en kennis uit te wisselen op het gebied van onafhankelijke games en playful media. Voor deze editie is Aran Koning namens Sokpop Collective, een groep van Nederlandse onafhankelijke gamemakers, uitgenodigd om een presentatie te geven over het opzetten van een game-collectief. Aran stelt dat er een snel groeiende scene van onafhankelijke gamemakers is in Zuid-Afrika. Hij wil de makers aanmoedigen om samenwerkingen aan te gaan en collectieven te vormen, en bekendheid te geven aan deze makers en kennis die wordt ontwikkeld. Hiermee heeft Aran duidelijke doelstellingen en urgentie geformuleerd voor de voucher waarin wederzijdse (culturele) kennisuitwisseling tussen Zuid-Afrika en Nederland voorop staat. Daarnaast heeft deze presentatie meerwaarde voor aansluiting van Nederlandse game-makers in een breder internationaal netwerk.

aronkoning.jpg
Why and how to start a game collective!

alle toekenningen
Vind hier een overzicht van de gehonoreerde projecten in 2017.

indienen in 2018
Voor 2018 is de aanvraagprocedure licht aangepast om deze te versnellen en zodoende beter te laten aansluiten op de doelstellingen van de procedure. Een persoonlijke, gemotiveerde uitnodiging blijft samen met toelichting op eigen visie en aanpak een belangrijk onderdeel bij de aanvraag en beoordeling.

Via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds kunt u een aanvraag indienen. Lees hier meer over de Voucherprocedure.

Foto bovenaan: Little Babylon @ FILE festival, Wave Of Tomorrow

christienmeindertsmaweb.jpg

Selectie Open Oproepen Professionalisering

25 januari 2018

In 2017 zijn wederom twee oproepen uitgezet om de professionalisering van het ontwerpveld verder aan te moedigen en om de beroepspraktijk en de infrastructuur te verduurzamen: de Open Oproep Professionalisering Ontwerpprakijk III en de Open Oproep Professionalisering Platforms Vormgeving en Digitale cultuur. De oproepen zijn gericht op het vinden van een balans tussen artistieke ontwikkeling en ondernemerschap. De adviseurs van beide oproepen zien dat de aanvragers steeds scherper worden in wat professionalisering voor hen kan betekenen én in het uitwerken van strategieën om het te realiseren.
ontwerppraktijk
De Open Oproep Professionalisering Ontwerppraktijk werd voor het derde opeenvolgende jaar uitgezet vanuit de Deelregeling Vormgeving om ontwerpers en kleine ontwerpbureaus in de gelegenheid te stellen tijd vrij te maken en activiteiten te ontwikkelen om zich te richten op de toekomst.
Drie adviseurs Femke Dekker, Marleen Engbersen en Yassine Salihine bogen zich over 28 voorstellen en selecteerden 7 voorstellen.

selectie
De geselecteerde ontwerpers en ontwerpbureaus zijn werkzaam binnen uiteenlopende disciplines binnen de vormgeving, maar nemen elk een bijzondere positie in in het veld. Het betreffen stuk voor stuk studio's die al enkele jaren werkzaam zijn en inmiddels een bewezen praktijk en portfolio hebben opgebouwd. De ontwerpers hebben consequent gewerkt aan kwaliteit in hun werk en projecten en zijn daarmee aantoonbaar van betekenis voor de ontwikkeling van het vakgebied. Ook blijkt uit hun voorstellen dat ze zich goed realiseren wat hun positie is en wat hun (maatschappelijke) verantwoordelijkheden zijn. Dit bewustzijn, dat uit hun werk en praktijk speekt, vinden de adviseurs van groot belang. Het sluit aan op een toekomstgerichte visie voor het ontwerpveld.

beoordeling
De adviseurs vinden dat de geselecteerde ontwerpers hun toekomstvisies goed inhoudelijk weten te verwoorden en zien in de beoogde strategieën de logische antwoorden om hun visie te realiseren. In de voorstellen is duidelijk uiteen gezet waar de ontwerpers tegenaan lopen en waarom ze op dit moment tijd willen inplannen om aan hun toekomst te werken. De strategieën zijn gericht op de toekomst én op het nemen van de regie over de eigen praktijk om een zakelijk structuur uit te bouwen die de zakelijke ontwikkeling ondersteunt.

De voorstellen van de volgende ontwerpers en ontwerpbureaus geselecteerd:
Christien Meindertsma
Studio Harm Rensink
Studio Mosquito
Trapped in Suburbia
Afaina de Jong
R.L. van Bladel
Children of the Light

De adviseurs merken op dat veel aanvragen nog weinig blijk geven van inzicht in betekenisvolle plannen voor de eigen praktijk. Zij zien in een aantal voorstellen dat de toekomstvisies nog niet goed zijn uitgedacht en dat de beoogde professionalisering niet voldoende inhoudelijk is ingezet. De geselecteerde voorstellen komen allemaal van ontwerpers en bureaus die al enige tijd bezig zijn en die inmiddels kunnen terug kijken op veel praktijkervaring en nu heel weloverwogen een nieuwe stap willen maken.
trappedinsuburbiaweb.jpg
Trapped in Suburbia

platforms
De Open Oproep Professionalisering Platforms werd voor de tweede keer uitgezet (vanuit de Deelregeling Activiteitenprogramma's). Deze keer was de oproep gericht op zowel platforms actief binnen vormgeving als binnen digitale cultuur. Drie adviseurs Amal Alhaag, Roy Cremer en Angelique Spaninks selecteerden 8 voorstellen uit 17 ingediende voorstellen.

selectie
De geselecteerde platforms vervullen volgens de adviseurs ieder een belangrijke positie binnen hun discipline. Deze partijen weten goed inzicht te geven in de ontwikkelingen die ze doormaken en de positie die ze innemen. De adviseurs waren onder de indruk van hoe duidelijk de geselecteerde platforms voor ogen hebben wat ze willen bereiken én hoe ze dat moeten bereiken met realistische voorstellen. Ook zijn de adviseurs positief over de aandacht voor het bereiken van de doelgroepen en het versterken van betrokkenheid van relevante doelgroepen bij de platforms.

De voorstellen van de volgende platforms zijn geselecteerd:
Stichting Rambler Amsterdam
Stichting The Dutch Institute of Food&Design
Goys & Birls
Thomas Dahm
Stichting Jack
Tuff B.V.
Stichting Wobby.club
De Monsterkamer

advies
Kritisch waren de adviseurs over het inzetten van het eigen netwerk voor het vinden van experts en adviseurs. De adviseurs raden aan om ook verder te kijken dan wat voor de hand ligt en om buiten de eigen kring te kijken. Hiermee kunnen daadwerkelijk nieuwe visies en inzichten worden opgedaan.

terugblik
De adviseurs moedigen ontwerpers en platforms aan om tijd vrij te maken voor reflectie op de eigen praktijk. Zij stellen dat met een bijdrage uit deze oproepen het ondernemerschap wordt gesteund, waardoor uiteindelijk meer kan worden gefocust op innovatie en artistieke kwaliteit. De adviseurs hopen dan ook dat de resultaten van de professionalisering niet beperkt blijven tot de praktijk van de aanvragers zelf, maar dat die gedeeld worden en het veld bereiken. Zowel ontwerpers als platforms zouden meer verantwoordelijkheid moeten nemen in het uitwisselen van kennis en ervaringen. Kennisdeling en het elkaar stimuleren willen zij daarom graag aanmoedigen.

Foto bovenaan: Christien Meindertsma

loader

het fonds

subsidies

actueel

talentontwikkeling2018site.gif
Ben jij als maker of onderzoeker werkzaam binnen vormgeving, architectuur of digitale cultuur en ben je maximaal vier jaar geleden afgestudeerd?... meer >
ooarchitectuurbiennalevenetie3nl.png
Open Oproep #3 PresentatiebudgetHet Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept ontwerpers op om een voorstel in te dienen voor deelname aan de 16e editie van de Architectuur Biënnale Venetië, die v... meer >
openoproepflexibiliteitvandeleeromgeving.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de MBO Raad nodigen stedenbouwkundigen, architecten, ontwerpers en (digitale) makers uit om samen met een mbo-instelling te werken aan nieuwe strategische ... meer >
openoproepdeinterdisciplinaireleeromgevi.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt ontwerpers uit deel te nemen aan een ontwerpend onderzoekstraject gericht op de leeromgeving van interdisciplinair beroepsonderwijs, in samenwerking me... meer >
vieropenoproepeninternaitonalisering.png
Het Stimuleringsfonds roept middels vier verschillende oproepen Nederlandse ontwerpers en culturele organisaties op een projectplan in te dienen voor een project, interventie of traject, dat ontwerp i... meer >
loader
loader
loader