stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Dichter bij de mens
Expertmeeting19novemberSTILL2web.jpg

Dichter bij de mens

25 november 2015

Tijdens de tweede bijeenkomst van het onderzoekstraject The Art and Science of Dementia Care op 19 november blikten experts uit de zorg terug op de impact van ontwerpinterventies op mensen met dementie. Op drie zorglocaties van Cordaan werd samen met verzorgers en bewoners gewerkt aan het verbeteren van de leefomgeving van bewoners met dementie. Het blijkt een relevante maar complexe opgave. 'Interactie met deze kwetsbare doelgroep is een uitdaging, maar tegelijkertijd cruciaal voor het creëren van toegevoegde waarde', vat gespreksleider Ariane van Dijk aan het eind van het debat mooi samen.
Bekijk hier de 10 projecten die zes teams binnen dit onderzoekstraject ontwikkelen.

Bekijk hier een kort filmpje met reacties van aanwezige zorgexperts:

Ariane van Dijk, manager huisvesting van Cordaan opent de bijeenkomst in het verzorgingshuis 'Staalmanpark' in Amsterdam Slotervaart, een van de locaties waar het afgelopen jaar interieurinterventies en prototypen van producten zijn ontwikkeld en getest. Met het oog op de groeiende behoefte aan voorzieningen voor mensen met dementie namen Cordaan en het Stimuleringsfonds gezamenlijk het initiatief voor dit traject. 'De ontwerpinterventies zijn bewust low-budget gehouden. Het doel van het traject is om te onderzoeken waar we met relatief eenvoudige ingrepen de verbeteringen kunnen doorvoeren', licht Van Dijk toe.

Expertmeeting19november04web.jpg
Ontwerpen met de gebruiker

Als belangrijkste element van het traject noemen veel deelnemende ontwerpers en architecten de samenwerking met bewoners en verzorgers. Ricky van Broekhoven ontwikkelde voor zijn project Mindspaces geluidsopnames van stad en natuur, bedoeld voor mensen die niet of nauwelijks naar buiten kunnen. 'Essentieel was dat ik echt samen met de bewoners de opnames heb vormgegeven. Ik kan aan de slag gaan met mijn eigen aannames, maar het moet nog maar blijken dat het voor de gebruikers ook zo werkt', aldus ontwerper Ricky van Broekhoven.

De impact van de directe leefomgeving op het welzijn van de bewoners moet een veel prominentere plek krijgen binnen de zorghuisvesting. Waar verzorgingshuizen nu nog vaak zijn ingericht met een primaire focus op functionaliteit en veiligheid, moet de beleving meer centraal komen te staan. Freek Gillissen (VU verpleegkundige en begeleider van jonge mensen met dementie) is blij te zien dat er steeds meer ruimte voor persoonlijke invulling komt. Hij ziet veel verzorgers die daar op inzetten, ondanks dat hun dagelijkse werk vaak op essentiële zorg en het mijden van risico's is ingericht.

Expertmeeting19november15web.jpg
Zo gewoon mogelijk

Vanuit het publiek reageert Eloy van Hal (medeoprichter van zorgvoorziening Hogeweyk) met een wedervraag: 'Gaan we met deze ontwerpen nu werkelijk naar de essentie?' Van Hal pleit voor meer nadruk op het alledaagse: om niet vanuit een ziektebeeld te denken, maar vanuit wat mensen prettig vinden. 'Het voelt wrang om straatervaringen naar binnen te halen – zoals bijvoorbeeld gebeurt in de projecten Mindspaces en Tuin aan Tafel – terwijl je eigenlijk gewoon met de mensen naar buiten zou willen gaan.' Jenneke van Pijpen (programmamanager Ben Sajetcentrum) is het hiermee eens: 'De overgang van thuis naar de intramurale setting is enorm groot'.

Fiona de Vos (studio dVO) brengt naar voren dat het belangrijk is te kijken naar het doel dat je met je interventie wilt bereiken. 'In een situatie waar je simpelweg niet anders kan, maak je soms de keuze voor een artificiële oplossing. Daar is niets mis mee, zolang het doel - de zorg voor de mens - voor op blijft staan.' Hugo van Waarde (adviseur Martha Flora en mede-oprichter WarmThuis) beaamt dit: 'Dé
ideale omgeving voor mensen met dementie bestaat niet. Ik ben erg enthousiast over de projecten die voortkomen uit dit onderzoekstraject. In veel bestaande woonzorglocaties kunnen bewoners nou eenmaal niet zo makkelijk naar buiten.'

Expertmeeting19novemberSTILL8web.jpg
Dicht op de huid

Mirella Minkman (programmaleider innovatie en onderzoek Vilans) is in haar werk bezig met creatief onderzoek om te komen tot innovatie in de zorg. 'Door kleinschalige interventies te doen in de praktijk en samen met de bewoners kom je veel dichter bij de belevingswereld van mensen met dementie', zegt zij. Het voorbeeld van het 'Jan-kussen' uit The Art and Science of Dementia Care staat wat haar betreft symbool voor deze werkwijze. Dit langwerpige kussen ontwikkelde producent Wendy Fietelaars (Kobe) samen met zorgverlener Jacobine Wegink en omgevingspsychologe Fiona de Vos als oplossing voor een zeer specifiek probleem van een van de bewoners. De dame in kwestie lag 's nachts steeds heel ongemakkelijk tegen de bedrand, omdat zij in haar slaap haar overleden man Jan wilde omarmen. Het speciaal ontworpen kussen bood uitkomst. Jacobine Wegink: 'Deze aandachtsvolle manier van ontwerpen maakt echt verschil. De nabijheid van de mensen om wie het gaat, maakt dat je dichter bij de echte prangende vragen komt.'
Dat interactie met mensen met dementie een uitdaging vormt, ondervond ook Laura Lynn Jansen. De reactie van de bewoners op haar Mobile waren zeker niet altijd voorspelbaar, maar de schroom die ze aanvankelijk nog voelde, maakte al snel plaats voor een grote drive om iets concreets bij te dragen.

Expertmeeting19november12web.jpg
Maatwerk

Hoe moeten we dit onderzoek bestendigen, is een vraag die opkomt in de zaal. Hoe vermarkten we deze prototypes? Hoe maken we het toegankelijk voor mantelzorgers en zorgverleners? Er worden initiatieven genoemd zoals dementie-winkel.nl en de dementieraad. Wendy Halie (adviseur bij de Dementieraad) benadrukt dat het wel degelijk mogelijk is maatschappelijk betrokken investeerders uit het bedrijfsleven mee te krijgen. 'Maar, werpt iemand tegen, 'nu willen we weer gelijk groter, en voor iedereen. Moeten we niet juist kijken naar de specifieke locatie, en naar het individu? Als we meteen zo groot willen, komt het weer verder van de mensen – de zorgbehoevenden – af te staan.' Architect Jarrik Ouborg, betrokken bij het deelproject Kamerschermen: 'Hier gaat het erom te proberen maatwerk te leveren. Wat voor de een werkt, werkt voor een ander niet.'

Expertmeeting19november09web.jpg
Creatieve industrie en zorg

'We moeten niet vergeten dat het hier om een zeer kwetsbare doelgroep gaat. Mensen met dementie hebben een heel kleine belevingsruimte en ook een beperkte woonruimte. Daar zullen ze tot hun dood blijven. Daarom is het juist van groot belang dat deze ruimte echt van betekenis is voor de bewoners ', zegt directeur van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie Janny Rodermond. De inzet van ontwerpers is hierbij van wezenlijk belang, benadrukt Iris van der Reijden (onderzoeker bij de Dementieverhalenbank): 'Wanneer kunst, wetenschap en ervaring samen komen, gebeuren er spannende en vernieuwende dingen. Ontwerpers zijn in staat op een nieuwe, verfrissende manier te kijken en nieuwe verbanden te leggen'.
Daarin zit bijvoorbeeld ook de kracht van het ontwerp van Samira Boon. Waar beroepshalve de activiteitenbegeleider zich richt op recreatief bewegen en de therapeut op therapeutisch bewegen, combineerde Boon deze aspecten waardoor haar prototype van de Schommelbank een integrale bewegingservaring biedt.

Het is dan ook goed te zien dat steeds meer ontwerpers worden opgeleid in het werken met gebruikers. Wel geven ontwerpers aan dat het doorgaans heel moeilijk is om bij de zorg binnen te komen en ervaring op te doen op de werkvloer, met patiënten of bewoners. Het mag dan ook als uniek worden gezien dat zorgaanbieder Cordaan voor dit traject de locaties beschikbaar stelt en de toegang tot de bewoners faciliteert, zo stelt Janny Rodermond (directeur Stimuleringsfonds) in haar slotwoord.

Expertmeeting19november05web.jpg
Meer bijeenkomsten

Deze expertmeeting vormt de tweede in een reeks van drie bijeenkomsten waarbij ervaringen, inzichten en uitkomsten van het onderzoekstraject The Art and Science of Dementia Care gedeeld worden met het publiek. Eerder vond op 21 oktober tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven een debat plaats over de rol van ontwerpers in de zorg. Het verslag van deze bijeenkomst vindt u hier. Op 10 december vindt de expertmeeting 'Van Zorgomgeving naar Leefomgeving' plaats, de derde en laatste bijeenkomst in de reeks. Wilt u hierbij aanwezig zijn? Meld u hier aan.

Projectleiding: Henri Snel en Caro van Dijk

meer nieuws

baliefrontaal.jpg

Nieuwe commissieleden 2021

25 februari 2021

Ter vervanging van de adviseurs die hun maximale termijn hebben uitgediend zijn afgelopen maand 20 nieuwe commissieleden benoemd op het gebied van vormgeving, architectuur en digitale cultuur. Eind oktober 2020 verspreidde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een openbare vacature voor adviseurs met een positie als maker, architect, ontwerper, onderzoeker, beschouwer of andere expertise binnen de creatieve industrie. Met hun expertise versterken de nieuwe adviseurs de verschillende adviescommissies voor de komende twee jaar.
adviescommissie
Deskundigen uit het veld hebben zitting in de adviescommissies van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Elke commissie bestaat uit een voorzitter en een poule van adviseurs met een positie als maker, architect, ontwerper, onderzoeker, beschouwer of andere expertise binnen de creatieve industrie. Zij adviseren over de inhoudelijke en kwalitatieve waarde van de voorliggende aanvragen in het licht van de regelingen en doelstellingen van het Stimuleringsfonds. Dit advies ontvangt het bestuur, die het besluit neemt om subsidie te verstrekken. Ieder jaar worden er nieuwe adviseurs geworven.

selectie
De onafhankelijke externe selectiecommissie bestond uit Arzu Ayikgezmez (voorzitter), Ben Schouten en Valentijn Bijvanck. Een recordaantal van 174 reacties zijn voorgelegd aan de selectiecommissie. Bij de samenstelling van de verschillende adviescommissies en invulling van de gevraagde profielen is gekeken naar deskundigheid, diversiteit, complementariteit en specifieke specialismen binnen de commissie.

diversiteit adviescommissies
De adviescommissies vormen een belangrijke schakel in het streven naar een meer divers en inclusief fonds. Niet alleen beoordelen de commissies de aanvragen op basis van de regelingen en codes, ze representeren het fonds ook naar buiten toe. Aanvragers moeten het vertrouwen hebben in commissies en zich er tot op zekere mate in kunnen herkennen. In het streven naar het verbreden van het bereik van het fonds onder meer diverse groepen aanvragers is het dus van belang dat diversiteit ook in de commissies wordt gestimuleerd. Om deze reden is het fonds parallel aan de eigen uitvraag een samenwerking aangegaan met Ocullus Consultancy. Ocullus heeft in nauw overleg met de betrokken coördinatoren gezocht naar kandidaten buiten de directe sfeer van het fonds. Behalve veel inzichten resulteerde dit tot nu toe in de voordracht van ten minste vier nieuwe adviseurs.

nieuwe adviseurs
Per 1 januari 2021 zijn benoemd bij de regelingen:
Vormgeving: Miriam van der Lubbe (voorzitter), Serana Angelista, Wasco/Henk van der Spoel, Saskia de Bodt, Niek Hilkmann, Anouk van Klaveren, Giorgio Toppin, Rachid Naas, Frank Verkade, Aisha Madu en Chris Mouw
Architectuur: Joan Almekinders, Femke Bijlsma, Wouter Pocornie en Mathieu Schouten
Digitale cultuur: Isaura Sanwirjatmo, Ard Bonewald, Katayoun Arian
Talentontwikkeling: Paul Amoksi en Aiman Hassani

We danken alle vertrekkende voorzitters en commissieleden voor hun gedrevenheid en inzet gedurende de afgelopen jaren. Daarnaast danken we alle sollicitanten voor hun reacties.

overzicht
Een overzicht van alle adviescommissieleden, de werkwijze van (advies)commissies en nevenfuncties is hier te vinden.
overzichtmetstoelen.jpg

Foto's: Roel van Tour

openoproepfreshperspectives.jpg

Open Oproep Fresh Perspectives #5

25 februari 2021

Het Stimuleringsfonds roept mid-career makers en ontwerpers uit de creatieve industrie op om met een samenwerkingspartner een voorstel in te dienen, gericht op de aanpak van een actuele maatschappelijke opgave. Met de Open Oproep Fresh Perspectives stimuleert het fonds ontwerpers met een goed concept, om een samenwerking aan te gaan met een gerenommeerd bedrijf, organisatie of kennisinstelling. Indienen kan tot en met woensdag 7 april 2021.
Het doel van deze oproep is ontwerpers en partijen met een sterke maatschappelijke of kennispositie samen te brengen. Het fonds daagt de partijen uit om vanuit deze samenwerking tot innovatieve, verrassende oplossingen te komen voor ontwerpopgaven van nu.

Afhankelijk van de opgave kunnen de uitkomsten van de samenwerking uiteenlopend van vorm zijn. Te denken valt aan een product, interventie of dienst. Het is mogelijk met internationale partners samen te werken. Wel moet de aanvrager in Nederland gevestigd zijn en moet er in het project sprake te zijn van een overwegend Nederlands belang.

Voor deze open oproep stelt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie € 270.000 beschikbaar. De maximale bijdrage per project is € 45.000. Let op: dit bedrag wordt in drie fasen verleend.

fasering
De open oproep kent drie fasen:

Fase 1: startfase – formalisering van samenwerking(en), financiering, planning en onderzoekskader (3 tot maximaal 6 maanden). Voor deze fase is een bedrag van maximaal € 10.000 per voorstel beschikbaar.
Fase 2: implementatiefase – Verdere uitwerking en implementatie van het project (maximaal 2 jaar). Voor deze fase is een bedrag van maximaal € 30.000 per voorstel beschikbaar.
Fase 3: impact/presentatiefase – mogelijkheid voor extra financiering om de impact van het project te versterken buiten het domein van de creatieve industrie (maximaal 6 maanden). Voor deze fase is een bedrag van maximaal € 5.000 per voorstel beschikbaar.

indienen
De aanvraag voor fase 1 kan tot en met woensdag 7 april 2021 worden ingediend.
Lees hier meer over deze open oproep en hoe hiervoor in te dienen.
fysiekfabriekweb.jpg

Selectie tweede fase Open Oproep Chronisch Gezond

25 februari 2021

In maart 2020 zijn zes projecten geselecteerd voor de door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Agis Innovatiefonds uitgeschreven Open Oproep Chronisch Gezond. Deze projecten hebben nu allemaal groen licht voor de tweede fase die is gericht op de realisatie van gestelde doelen en implementatie van ontwerpen en werkwijzen.
De voorstellen zijn op basis van vooraf gestelde criteria beoordeeld door ontwerper Lotte van Laatum, conservator design bij Museum Boijmans van Beuningen Annemartine van Kesteren, voorzitter van de raad van bestuur van Stichting Humanitas Rotterdam Gijsbert van Herk en programmaleider gezondheid en welzijn bij het Sociaal Cultureel Planbureau Jeroen Boelhouwer. Zij waren positief over de doorontwikkeling van de ingediende vervolgplannen en zeker ook over de flexibiliteit van de teams die hun werkwijze door covid-19 hebben moeten aanpassen. De commissie waardeert de manier waarop wordt samengewerkt in interdisciplinaire teams en de verfrissende manier waarop de doelgroep bij het onderzoek wordt betrokken. De voorlopige resultaten laten de meerwaarde zien van een multidisciplinaire samenwerking en van het betrekken van de ontwerpdiscipline bij de gedefinieerde vraagstellingen. Om de kennisuitwisseling tussen de verschillende projecten te stimuleren worden vanaf april tot juni drie meetups georganiseerd.

selectie
De projecten die nu een tweede fase in gaan zijn 'Spiegel Stem' van Monobanda, 'The Bumpy Road' van Reframing Studio, 'Vitaal in gesprek' van Open Concept. '(On)gewoon goed wonen' van Oostwest, 'Fysiek Fabriek 2.0' van Aurore Brard en 'Mijn kamer 9' van Morgenmakers. Monobanda wil met 'Spiegelstem' een veilige en uitnodigende plek ontwikkelen voor kinderen met een verstandelijke beperking. In de tweede fase wordt op de locatie van de Kingmaschool (Speciaal Basisonderwijs) en Pluryn (ontwikkelingsgerichte en therapeutische dagbesteding) een prototype ontwikkeld. Met inzet van spel onderzoekt het team samen met de doelgroep de werkbaarheid van de interactieve installatie.

Redesigning Psychiatry, een innovatienetwerk van ontwerpers en professionals gericht op innovatie in de GGZ, en de Parnassia Groep willen met 'The Bumpy Road' komen tot nieuwe manieren om adolescenten die worstelen met lichte of ernstige psychische problemen vanuit een nieuwe visie op psychisch welzijn te ondersteunen. In de tweede fase van het onderzoek werkt het team samen met alle partners het voorstel uit voor een cross-mediaal platform met authentieke verhalen van jongeren over perioden waarin ze zijn vastgelopen.

Ontwerpbureau Open Concept constateert dat kinderen en jongeren met een chronische ziekte door vermoeidheid (te) vaak worden belemmerd in de uitvoering van alledaagse activiteiten. In de vervolgfase onderzoekt het team hoe ze de doelgroep, jonge reumapatiënten, kunnen ondersteunen bij gesprekken over vermoeidheid. Daarvoor wordt in verschillende iteraties een prototype ontwikkeld dat jongeren in die gesprekken ondersteunt.

Ontwerpbureau Oostwest voert samen met GGz Centraal een ontwerpend onderzoek uit naar een toekomstscenario voor een 'GGz-vriendelijke' wijk waar mensen met een al dan niet ernstige psychische aandoening kunnen wonen, een sociaal netwerk hebben en gebruik kunnen maken van lokale voorzieningen. In de tweede fase wordt een routekaart uitgewerkt en worden tests gedaan met ontmoetingsplekken in de wijk waar GGz-cliënten, zorgprofessionals en bewoners op een laagdrempelige manier met elkaar in contact komen.

Social designers Aurore Brand en Lotte de Haan werken in samenwerking met Fokus Wonen aan concrete oplossingen voor problemen waar mensen met een lichamelijke beperking en hun hulpverleners dagelijks tegenaan lopen. In de tweede fase starten ze twaalf nieuwe ontwerptrajecten om tot hulpmiddelen op maat te komen en werken ze aan de verduurzaming van het concept van de 'FysiekFabriek' als netwerkorganisatie.

De Morgenmakers doen samen met zorgorganisatie Oktober ontwerpend onderzoek naar strategieën of producten die kunnen worden ingezet om het verlies van eigenheid en zelfregie te beperken bij ouderen die in een verpleegtehuis worden opgenomen. De 'Eigenwijzer' moet helpen om in het gesprek tussen de cliënt en de begeleider of familie inzicht te krijgen in de eigenheid en gewoonten van deze ouderen. In de tweede fase worden interventies gedaan met deze tool. Ook zal met behulp van zorgtechnologie worden geëxperimenteerd met de aanpassing van het ritme van de zorginstelling aan het ritme van de individuele cliënt. De aanvraag voor de tweede fase van Morgenmakers is onder voorwaarden positief beoordeeld.

achtergrond
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Agis Innovatiefonds namen eind 2019 het initiatief voor een gezamenlijke open oproep gericht op de verbetering van het alledaagse leven voor mensen met (nog g)een chronische aandoening. Beide fondsen stelden ieder een bedrag van € 40.000,- per project beschikbaar voor deze tweede fase van onderzoek.

maatregelenfeb2021.jpg

Maatregelen Stimuleringsfonds i.v.m. het coronavirus

22 februari 2021

Laatste update
De covid-19-crisis raakt en ontwricht de gehele samenleving en de gevolgen zullen nog lange tijd wereldwijd merkbaar zijn. Het Stimuleringsfonds zet zich in om de negatieve gevolgen van de covid-19-crisis voor de Nederlandse ontwerpsector minder groot te laten zijn.

Alle maatregelen vanuit het Stimuleringsfonds op een rij:

tweede steunpakket 2021
Minister van OCW Ingrid van Engelshoven heeft als onderdeel van het tweede steunpakket voor de culturele en creatieve sector eenmalig ruim € 10 miljoen extra aan het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie beschikbaar gesteld. Met dit steunpakket wordt beoogd de vitale ketenonderdelen in de Nederlandse culturele infrastructuur in stand te houden, om zo het unieke Nederlandse artistieke product te behouden en de werkgelegenheid in de culturele en creatieve sector te waarborgen.
Het fonds biedt in 2021 extra steun in deze vorm:

Regeling aanvullende ondersteuning
In het kader van de uitwerking van het tweede steunpakket voor de culturele en creatieve sector, heeft het Stimuleringsfonds de Regeling aanvullende ondersteuning meerjarig gesubsidieerde instellingen Stimuleringsfonds Creatieve Industrie COVID-19 II (RAOCCC-SCI-II) kunnen opstellen. Deze regeling biedt een extra subsidie aan de meerjarig door het fonds ondersteunde instellingen en/of een overbruggingssubsidie aan die instellingen die hun aanvraag afgewezen hebben zien worden, maar waarvan het plan wel positief is beoordeeld.

Vouchers Ruimtelijk ontwerp
Het Stimuleringsfonds start op 1 april 2021 een voucherregeling voor decentrale overheden en semi-publieke organisaties waarbinnen zij een afgebakende opdracht voor ontwerpend onderzoek aan een ontwerper, collectief of coalitie kunnen verlenen, binnen bepaalde thematische lijnen die aansluiten op de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Een voorwaarde is dat opgebouwde kennis zoveel mogelijk publiek beschikbaar wordt gesteld. Voor deze regeling is in 2021 zo'n € 5 miljoen beschikbaar. Met deze regeling beogen we de terugval in opdrachten voor ontwerpers tegen te gaan en tegelijkertijd nieuwe duurzame vormen van samenwerking tot stand te brengen.

Bouwen aan talent
Het Stimuleringsfonds creëert in 2021 tevens minimaal 100 plekken binnen de Regeling Bouwen aan talent voor young professionals in de ontwerpdisciplines die willen deelnemen aan een samenwerkingstraject met ervaren ontwerpbureaus. Met een extra investering van een kleine € 2 miljoen beoogt het fonds hiermee de aansluiting van recent afgestudeerden met het werkveld te verstevigen.

Verhoging subsidiebudgetten Vormgeving, Architectuur, Digitale cultuur, Talentontwikkeling en Immerse\Interact met een totaal van € 1,2 miljoen


eerste steunpakket 2020
Het fonds bood in 2020 extra steun in deze vorm:

Regeling aanvullende ondersteuning meerjarig gesubsidieerde instellingen Stimuleringsfonds Creatieve Industrie covid-19
Het kabinet stelde op 15 april € 300 miljoen extra beschikbaar voor de culturele sector. Met deze steun worden culturele instellingen die van vitaal belang zijn voor de sector, door de financieel zware eerste maanden van de coronacrisis heen geholpen. Door juist deze cruciale culturele organisaties nu te steunen, kunnen zij er na de crisis voor zorgen dat de opdrachtenstroom, ook richting zzp'ers, weer op gang komt. De extra middelen worden onder andere ingezet voor het ophogen van de subsidies voor instellingen die nu meerjarig worden ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Hiervoor is de Regeling aanvullende ondersteuning gesubsidieerde instellingen Stimuleringsfonds Creatieve Industrie covid-19 opgezet. De aanvullende subsidies die via deze regeling worden verstrekt, worden ambtshalve – dus zonder aanvraag – vastgesteld op basis van een berekening van een percentage van de gederfde publieksinkomsten. Een overzicht van de verstrekte subsidies vindt u hier.

bijna € 2 miljoen extra voor makers
Naast de steun voor instellingen is er binnen het bedrag dat het Stimuleringsfonds ontvangt uit de € 300 miljoen een bedrag beschikbaar van bijna € 2 miljoen, specifiek bestemd voor makers.

Het fonds zet deze aanvullende middelen voor makers als volgt in:

Verhoging subsidiebudgetten Vormgeving, Architectuur en Digitale cultuur 2020;
Het uitschrijven van een open oproep gericht op ontwikkeling van de professionele praktijk en cultureel ondernemerschap in tijden van (post)covid (najaar 2020). Bekijk de selectie hier.
Het uitschrijven van een open oproep gericht op talentontwikkeling binnen de architectuur disciplines. Bekijk de selectie hier.
Een vervolg op het traject Researching Remix, de Open Oproep Research, Act & Reflect. Bekijk de selectie hier.

coulance: algemene steunmaatregelen voor reeds ondersteunde makers, instellingen en festivals
Met betrekking tot projecten die voor april 2020 zijn ondersteund en te maken hebben met de gevolgen van het coronavirus stelt het fonds zich coulant op. Dat wil zeggen dat uitstel (tot en met 2021), aanpassen, verplaatsen of stopzetten van het project in principe wordt geaccepteerd. Dat geldt ook voor het vergoeden van subsidiabele kosten indien het project niet meer kan worden uitgevoerd.

Hierbij geldt:
• Als je evenement of project definitief is afgelast of verzet, mail dan je contactpersoon bij het fonds.
• Als je een automatisch gegenereerd bericht van het Stimuleringsfonds ontvangt over eindverantwoording, maar je evenement of project is afgelast of verzet, mail dan je contactpersoon.
• Je hoeft geen contact op te nemen met het fonds als er twijfel is of je evenement of project doorgaat of niet. Pas bij definitief afgelasten of verzetten, mail je met je contactpersoon.

bereikbaarheid Stimuleringsfonds
• Het secretariaat is telefonisch bereikbaar en kan je in contact brengen met de juiste collega, maar in de regel is het handiger om direct met je contactpersoon te mailen.
• De sluitingsdata zijn ongewijzigd en te vinden bij de informatie over subsidie op de website.
• Gerichte vragen over de procedure, begroting en/of het projectplan kunnen het best per e-mail worden gesteld aan een van de betreffende stafmedewerkers. Kijk eerst of uw vraag wordt beantwoord in de Veelgestelde vragen.
• De commissievergaderingen gaan door zoals gepland, maar zullen grotendeels plaatsvinden in de vorm van een videoconferentie.
• Alle fysieke informatiebijeenkomsten, workshops en manifestaties van het Stimuleringsfonds zijn uitgesteld.
• De behandeltermijn van een aanvraag blijft ongewijzigd. 10 weken vanaf de sluitingsdatum van de deelregeling, ontvang je per mail een bericht met de uitslag. Houd er rekening mee dat je project niet eerder mag beginnen dan dat je de uitslag hebt ontvangen.
openstaandevacatures.jpg

Openstaande vacatures

18 februari 2021

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft per direct drie posities beschikbaar in de functie van:
Stafmedewerker Architectuur, 32/36 uur per week
Impactmanager, 32 uur per week
Communicatiemedewerker, maximaal 28 uur per week

Lees hier meer over de functieprofielen en functie eisen van de vacatures.

wat bieden wij?
Allereerst bieden wij een plezierige werkomgeving waarin collega's in hoge mate van betrokkenheid samenwerken in en met de cultuursector. Het contract is in eerste instantie voor een jaar. Het fonds kent goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een reiskostenvergoeding, thuiswerkovereenkomst, eindejaarsuitkering en een pensioenregeling.

diversiteit
Het fonds streeft naar diversiteit in de teams, activiteiten, partners en publieksbereik. Iedereen die denkt hier een bijdrage aan te kunnen leveren, nodigen we nadrukkelijk uit om te reageren.

sollicitaties
Motivatiebrieven, waarin wordt ingegaan op aantoonbare werkervaring en deskundigheid kunnen, inclusief CV, tot en met 10 en 11 maart 2021 worden gemaild.
stimuleringsfonds.jpg
Kantoor Stimuleringsfonds Creatieve Industrie Foto: Roel van Tour
loader

het fonds

subsidies

actueel

openstaandevacatures.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft per direct drie posities beschikbaar in de functie van:... meer >
sciregelingexperimentwebsite.gif
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie opent op 1 februari een nieuwe subsidieregeling, gericht op kleinschalig experiment-gedreven onderzoek binnen de creatieve industrie: de Regeling Experiment.W... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader