stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
33 projecten geselecteerd in Digitale cultuur ronde 3 – 2020
shimmer.jpeg

33 projecten geselecteerd in Digitale cultuur ronde 3 – 2020

29 oktober 2020

In de derde ronde Digitale cultuur zijn 33 voorstellen gehonoreerd. De selectie werd gemaakt uit een breed scala aan projecten: van games tot mediakunst en van digital storytelling tot artscience en evenementen op het gebied van digitale cultuur. Coördinator Sean Gilis reflecteert op de ronde.
algemene indruk
Dankzij een ruim budget konden deze ronde alle positief beoordeelde aanvragen worden gehonoreerd. Net als de voorgaande ronde werden er dit keer relatief veel aanvragen ingediend en ook gehonoreerd voor startsubsidies. De breedte van de selectie blijkt uit de volgende gehonoreerde voorstellen:

THE WOMAN DESTROYED – Courtney May Robertson
In het interdisciplinair live researchtraject 'The Woman Destroyed' worden dans, theater, nieuwe mediatechnologieën, geluid, licht en visuele projecties ingezet om thema's rond 'het gevaar van ongeremde macht' te verkennen. De voorstelling bestaat uit een reeks 'opdrachten' die op verschillende manieren gebruik maken van natuurlijke taalverwerking, datavisualisatiesoftware, geluidsprogrammering en codering. Nieuwe mediatechnologieën worden zowel bij de ontwikkeling van materiaal als live op het podium gebruikt, waardoor verschillende aspecten van de voorstelling realtime worden bepaald. De voorstellingen zullen daardoor qua structuur en inhoud niet helemaal hetzelfde zijn. Het project is een poging om onvoorziene gebeurtenissen te ensceneren en een voorstelling te construeren die in de loop van de tijd eindeloos verandert.

Stereodrome – Bas van Koolwijk
Bas van Koolwijk doet onderzoek naar de technische mogelijkheden van het nieuw te ontwikkelen apparaat Stereodrome, een minimaal VR-systeem. De enige aansturing is een geluidsignaal. Het apparaat bevat een microcontroller die geluid omzet naar kleur. De afsluitende bril heeft twee lichtgevende elementen die dienen als schermen. Doordat beide ogen op deze manier afzonderlijk worden bediend met een 'colorfield'-interpretatie van het linker of het rechter kanaal van de audio, biedt het een minimale ervaring van 'stereo vision'. Zowel het elektronisch ontwerp als de code van Stereodrome zullen open-source worden aangeboden.

Verschillende projecten vielen op in het kader van diversiteit en inclusie, een onderwerp waar het Stimuleringsfonds veel waarde aan hecht. Voorbeelden hiervan zijn:

NEW NOISES NEW VOICES – Martina Raponi
Martina Raponi, zelf kind van dove ouders, is al jarenlang geïnteresseerd in 'noise'. Haar project 'New noises new voices' is gericht op de ontwikkeling van een speculatief audiovisueel werk dat is gebaseerd op een 'sonic future beyond audibility'. Het doel is om dove personen te onderzoeken binnen een visuele en auditieve wereld die steeds meer wordt gevormd door AI, surveillance en technologische vooruitgang. Referentiepunten in haar onderzoek zijn onder meer de vibro-tactiele gevoeligheid van dove lichamen en de multidimensionale articulatie van gebarentaal. Het onderzoek omvat recente technologische ontwikkelingen in VR-apps die de hand volgen voor het leren en vertalen van gebarentaal, maar ook voorspellende spraakherkenningstools (zoals Sine Wave Speech). Het project komt tot stand in nauwe samenwerking met doven. Verder zal worden samengewerkt met kinderen van doven, gebarentaaltolken en verschillende (technische) ontwikkelaars.

REAL-TIME HISTORY – Foundland Collective
'Real-time History' is een langlopend onderzoek, dat in 2018 is opgezet en zich op het snijvlak van ontwerp en journalistiek bevindt. Technieken op het gebied van beeldanalyse en -herkenning worden als een artistieke methode toegepast op bestaand en gevonden videomateriaal dat handelt over het conflict in Syrië. Het doel van het project is om verder te kijken dan de rol van een journalist en het waarheidsbeginsel, maar juist om beter te reflecteren op de rol van videomaker in nieuwsberichten. In de startfase zal Foundland Collective een focusmeeting organiseren met experts op het gebied van videoanalyse en narratief onderzoek, die actief zijn binnen domeinen als technologie, wetgeving en mensenrechten. De interviews zullen worden gedocumenteerd, verwerkt en online gedeeld, en functioneren als een bron voor ontwerpers en beeldmakers, waarbij wordt gereflecteerd op de rol van de ontwerper binnen de journalistiek en de distributie van videocontent voor nieuwsproductie. Er zal worden samengewerkt met Free Press Unlimited, een organisatie die veilige journalistieke praktijken mogelijk maakt voor Syrische journalisten in ballingschap en streeft naar verbinding met veel meer partners in zowel Nederland als Egypte.

Klik hier voor alle geselecteerde projecten in Digitale cultuur ronde 3 – 2020.

cijfers
Van de 60 in behandeling genomen subsidieverzoeken zijn er 33 gehonoreerd. Het honoreringspercentage komt daarmee op 55 procent. Het beschikbare budget in deze ronde was € 500.000. De verhoging van het oorspronkelijke rondebudget met € 200.000 was mogelijk door de middelen die door de minister als gevolg van de covid-19-crisisin juni extra beschikbaar zijn gesteld en door herallocatie van subsidiebudget uit de deelregeling Internationalisering dat door covid-19 niet kan worden benut. Het beschikbaar gestelde budget is deze ronde niet volledig aangesproken; het resterende bedrag schuift door naar de vierde ronde. De sluitingsdatum voor deze ronde is al verstreken.

Foto bovenaan: World as Lover, World as Self door Shimmer

meer nieuws

zeroemissionsby2099stichtingpublicartsqu.jpeg

30 projecten geselecteerd in Digitale cultuur ronde 4 – 2020

14 januari 2021

In de laatste ronde Digitale cultuur van 2020 zijn 30 voorstellen gehonoreerd. De selectie werd gemaakt uit een breed scala aan projecten, die veelal actuele thema's centraal stelden. Coördinator Sean Gilis reflecteert op de ronde.
algemene indruk
Net als de voorgaande ronde konden deze laatste ronde van het jaar dankzij een ruim budget alle positief beoordeelde aanvragen worden gehonoreerd. Iets minder dan de helft van de aanvragen betrof een startsubsidie. Opvallend was het grote aantal plannen waarin speculatieve thema's, zoals non-human en post-human, werden aangesneden. Ook stonden in veel plannen urgente thema's als dekolonisatie en klimaat centraal, zoals in de volgende twee gehonoreerde voorstellen:

Mooi Weer Spelen/Under the Weather – Jasmijn Visser
'Mooi Weer Spelen/Under the Weather' is een tweetalige videogame die de speler helpt een breder begrip te krijgen van klimaatverandering. In het videospel wordt de speler wakker en ontdekt dat het weer 'gecanceld' is. De speler moet uitvinden wie het weer geannuleerd heeft en hoe hij het weer terug kan krijgen. De stijl van Mooi Weer Spelen is magisch realistisch. Visser bouwt deze wereld door gebruik te maken van een selectie anekdotes uit het geluidsarchief van het Meertens Instituut. Vanuit het gedachtegoed van Post Normal Science probeert Visser verbindingen te leggen tussen harde en zachte wetenschap om zo het model van klimaatverandering te verrijken. Binnen het project wordt onderzocht hoe videogames als een dynamisch complexiteitsmodel zouden kunnen functioneren. Het videospel zal worden gelanceerd tijdens een conferentie bij het Meertens Instituut.
mooiweerspelenundertheweatherjasmijnviss.jpeg

Unclouded – Stichting Unbore
Alledaagse activiteiten op het internet lijken gewichtsloos en ongrijpbaar te zijn. Maar dataverkeer genereert een grote hoeveelheid elektriciteit, en draagt op die manier bij aan de overmatige uitstoot van koolstofdioxide. Schattingen gaan ervan uit dat digitale technologie in 2025 acht procent van alle uitstoot zal uitmaken. In het project 'Unclouded' staat de CO2-uitstoot van de ICT-sector als onderschat onderdeel van het klimaatprobleem centraal. De aanvrager heeft als doel meer begrip en bewustzijn te creëren middels een educatief en cultureel programma op de grenzen tussen computer science, mediakunst en digitaal ontwerp. De startsubsidie zal worden gebruikt om onder andere een expertnetwerk op te bouwen, online content te genereren en een open call uit te zetten voor ontwerpers in Nederland. Daaropvolgend zal Stichting Unbore een serie evenementen organiseren, een poster campagne opzetten, exposities produceren, een digitaal platform opzetten en een publicatie uitbrengen. Er zal worden samengewerkt met een adviesraad om valide informatie binnen het project te garanderen.

Klik hier voor alle geselecteerde projecten in Digitale cultuur ronde 4 – 2020.

cijfers
Van de 73 in behandeling genomen subsidieverzoeken zijn er 30 gehonoreerd. Het honoreringspercentage komt daarmee op 41 procent. Het beschikbare budget in deze ronde was € 523.569. De verhoging van het oorspronkelijke rondebudget met € 200.000 was mogelijk door de middelen die door de minister als gevolg van de covid-19-crisis in juni extra beschikbaar zijn gesteld en door herallocatie van subsidiebudget uit de deelregeling Internationalisering dat door covid-19 niet kan worden benut. Daarnaast was er in de voorgaande ronde sprake van onderbesteding; het resterende bedrag van die ronde is toegevoegd aan deze laatste ronde van het jaar. De deadline voor de eerste ronde van 2021 is 20 januari.


Foto bovenaan: Zero Emissions by 2099 – Stichting Public Art Squad (M.A.M.A.)

aidsfondsbyhollandsenieuwestimufonds.jpg

Selectie Open Oproep Bouwen aan talent

14 januari 2021

Uit de 63 inzendingen die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontving in reactie op de Open Oproep Bouwen aan talent zijn twaalf young professionals geselecteerd. Zij zullen met gevestigde ontwerpbureaus, die al eerder werden geselecteerd, gaan samenwerken aan actueel maatschappelijke opgaven.
Met de Open Oproep Bouwen aan talent wil het Stimuleringsfonds de aansluiting van startende architecten, stedenbouwers, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten met het werkveld verstevigen en ruimte bieden aan artistieke en professionele uitwisseling. Dit gebeurt in het kader van actueel maatschappelijke opgaven, zoals de ontwikkeling van duurzame, betaalbare en toepasbare bouwtechnieken, gezonde verstedelijking, werkomgevingen van de toekomst en groen wonen in Nederland. Het budget voor deze open oproep komt uit de extra middelen die minister Van Engelshoven beschikbaar stelde om makers in de ontwerpsector te ondersteunen die hard zijn getroffen door de uitbraak van covid-19.

achtergrond
Interieurarchitect Aslı Çiçek beoordeelde samen met Samir Bantal, directeur van de architectonische denktank AMO, en met landschapsarchitect Joost Emmerik de aanvragen. Aslı Çiçek: 'Covid-19 is een onaangename aanvulling op de toch al uitdagende professionele omstandigheden voor recent afgestudeerden. Hoe vind je een geschikte werkomgeving in een architectuurpraktijk zonder veel ervaring in het vakgebied? En hoe ontwikkel je je in verschillende lagen, variërend van uitvoering tot onderzoek tussen verschillende schalen van het architectenvak? Door architectenpraktijken wordt het vraagstuk vanuit een ander perspectief ervaren. Ze worden geconfronteerd met krimpende, uitgestelde opdrachten en hebben als gevolg van de pandemie een onzekere toekomst. “Bouwen aan talent” is een initiatief dat beide partijen wil ondersteunen door een stevige brug te bouwen om elkaar te vinden, zodat belangen, ambities, behoeften en productiviteit op een vanzelfsprekende, constructieve manier kunnen samenkomen.'

selectie
De volgende twaalf samenwerkingen zijn geselecteerd:
Architectuur
Maathuis/JoustraReid gaat samenwerken met Whatremimakes, het bureau van recent afgestudeerd architect en rietdekker Remi Groenendijk. Samen starten zij een ontwerpend onderzoek naar alternatieve circulaire bouwtechnieken, plus een onderzoek naar de toepasbaarheid daarvan en visie daarop van bij het bouwproces betrokken partijen.
Linea Architecten start een samenwerking met zelfstandig werktuigbouwkundige en industrieel ontwerper Rombout Frieling. Samen met Linea Architecten gaat hij onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de Energiewoningen die veertig jaar geleden werden gebouwd aan het Waterwerk in Rotterdam te verduurzamen en het wooncomfort ervan te vergroten.
Studio VVKH gaat samenwerken met architect Alexander Beeloo. Naast zijn parttimebaan bij krft runt hij zijn eigen studio. In de traditie van architect Sir Edwin Lutyens gaan Studio VVKH en Beeloo onderzoek doen naar de betekenis van materialisatie, maatsystemen en detail in de huidige en toekomstige bouwcultuur.

Stedenbouw en Planologie
BURA urbanism start een samenwerking met Sophia Holst, die in haar werk door middel van ruimtelijke interventies onderzoek doet naar architectuur. Samen met BURA gaat ze nu onderzoeken welke nieuwe kernwaarden van belang zijn om Amsterdam te maken tot sociaal duurzame stad.
PosadMaxwan start een samenwerking met stedenbouwkundige Szymon Michalski. Michalski heeft een sterke interesse in klimaatadaptatie en is momenteel werkzaam op de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam. Samen starten zij een onderzoek naar gezonde verstedelijking.
Rademacher de Vries Architecten start een samenwerking met architect en stedenbouwkundige Jana Culek. Culek is bezig met het opzetten van haar eigen praktijk en is als onderzoeker verbonden aan de TU Delft. Met Rademacher de Vries gaat ze in het kader van de realisatie van 5000 woningen binnen een hoogstedelijke woonomgeving in de buurt van Rotterdam werken aan drie verschillende stedelijke en architectonische vragen.
possadmaxwanprojectslachthuissitepage1.jpg
Gezonde verstedelijking - PosadMaxwan en Szymon Michalski

Interieurarchitectuur

Hollandse Nieuwe gaat samenwerken met interdisciplinair ontwerper Marta Róbertsdóttir. Onder de naam 'Work environments of the future' gaan zij met de kennis die is opgedaan als gevolg van covid-19 onderzoeken welke nieuwe eisen er aan kantooromgevingen worden gesteld. Wat is de invloed van nieuwe behoeften op de inrichting van onze werkomgeving?
Serge Schoemaker Architects en Nicky Brockhoff gaan zich samen richten op de herbestemming van Fort Kudelstaart, een forteiland in de gemeente Aalsmeer dat in de komende jaren zal worden getransformeerd tot nautisch centrum, met zeilsport-, horeca-, hotel- en vergaderfaciliteiten. Nicky Brockhoff ronde afgelopen jaar haar master Architecture, Urbanism en Building Sciences af aan de TU Delft en was verbonden aan de leerstoel Interior Building Cities.

sergeschoemakerarchitectszeilfortkudelst.jpg
Herbestemming van Fort Kudelstaart - Serge Schoemaker Architects en Nicky Brockhoff

Tuin- en Landschapsarchitectuur

Feline Verbrugge is landschapsontwerper en in het bijzonder geïnteresseerd in landschapsherstel door de combinatie van regeneratieve voedsellandschappen en natuurontwikkeling. Samen met H+N+S richt ze zich op een ontwerpend onderzoek naar een robuust watersysteem in combinatie met kringlooplandbouw op de hogere zandgronden.
Studio Hartzema en Isabel Recubenis gaan een samenwerking aan waarin ze zich richten op groen wonen in Nederland, in het bijzonder in de Randstad, en nieuwe ecologieën. Isabel Recubenis rondde afgelopen jaar haar master Architecture, Urbanism en Building Sciences aan de TU Delft af en studeerde en werkte daarvoor in Valencia.

Interdisciplinair
Jacques & André, Bruno Vermeersch gaat samenwerken met intuïtief architect, timmerman en filosoof Maarten de Haas. Ze gaan zich richten op een plan om 'Maison à Bordeaux' van Rem Koolhaas tot circulair bouwwerk te maken.
Vanschagen Architecten start een samenwerking Wessel de Graaf, die afgelopen zomer zijn master Architecture, Urbanism en Building Sciences aan de TU Delft afrondde. Via een sociaal betrokken aanpak gaan ze zich richten op de verduurzaming van de Haagse zestigerjarenwijk Mariahoeve, die een wankelende balans kent tussen soorten bewoners, water en groen, gevarieerde stedelijke, en open bebouwing.

De ontwerpbureaus en young professionals gaan een werkperiode aan van drie maanden. De werkperiodes zijn parttime en starten in het eerste half jaar van 2021.

videopower.jpg

31 projecten geselecteerd in Architectuur ronde 4 – 2020

13 januari 2021

In de laatste ronde Architectuur van 2020 zijn 31 voorstellen geselecteerd. Alle positief beoordeelde aanvragen werden gehonoreerd. Een groot deel daarvan betreft een startsubsidie. Coördinator Maarten Tas reflecteert op de ronde.
algemene indruk
Van duurzame stedelijke ontwikkeling en circulair bouwen, tot voedselvoorziening, place-making, collectieve woonvormen, alternatieve financieringsconstructies of het ontwerpen met data. Het scala van thema's die deze ronde centraal werden gesteld was breed. Ook de diversiteit in projectvorm was groot, zo blijkt ook uit de volgende geselecteerde projecten:

Scenes for new dialogues – Civic Architects
Civic Architects start een onderzoek met de bedoeling typologieën voor gebouwen en openbare ruimtes voor politiek debat te vernieuwen. Hierbij gaat het om ruimtes waarin de gespreksverhouding tussen burgers onderling en tussen burgers en politiek op een nieuwe manier wordt vormgegeven. Omdat micro-architectonische principes die de context van een debat of gesprek faciliteren en bepalen daarbij centraal staan, ligt de focus op het schaalniveau tussen architectuur en interieur. Via een aantal expertsessies en een casestudy wordt het referentiekader verbreed en het netwerk uitgebreid. In de vervolgfase zal Civic Architects de opgedane kennis verder uitdiepen en een aantal debatsimulaties opzetten en analyseren. Dit vormt input voor het ontwerpen van een serie nieuwe typologische prototypes voor publiek politiek debat, die in een serie doorsnedemaquettes worden verbeeld en samen met het werkboek door het land kunnen reizen.

Focus on TAC – Temporary Art Centre
Het Temporary Art Centre (TAC) in Eindhoven, een broedplaats voor vernieuwende kunst, is uitgegroeid tot een levendige ontmoetingsplek met een kernfunctie voor de regio. Haar voortbestaan kwam onlangs echter onder druk te staan toen de gemeente een mogelijkheid zag om de TAC-grond in het kader van de stijgende woningbehoefte aan een vastgoedontwikkelaar te verkopen. Daarop initieerde TAC een alternatief plan, waarbij zij samen met ontwikkelaar Focus Real Estate zowel de grond als het TAC-gebouw koopt om hier een toren te ontwikkelen en met de winst het TAC-pand duurzaam te vernieuwen. Via een onderzoeksprogramma wordt een gezamenlijke visie opgesteld en kennis gedeeld.
foundationarchitectureindevelopment.jpg
Global Challenge program – Foundation Architecture in Development

Coraltecture – Shaper en Maker
Koraalriffen zijn een van de meest waardevolle en biodiverse ecosystemen op aarde. Huidige voorspellingen wijzen er echter op dat negentig procent van alle koralen in 2050 verloren zullen zijn gegaan. Omdat vernietigde ecosystemen en een stijgende zeespiegel bedreigingen vormen voor kustlijnen wordt wat onder het wateroppervlak gebeurt steeds belangrijker voor kustbescherming en dat vraagt om radicale innovatie. Met het project 'Coraltecture' wil Shaper en Maker kunstmatige riffen ontwikkelen en met 3D-printtechnieken produceren om koralen en andere riforganismen onderdak te bieden en zo koraalgroei opnieuw te stimuleren.

Global Challenge program – Foundation Architecture in Development
Met het 'Global Challenge program' worden kwetsbare gemeenschappen van over de hele wereld via een wereldwijde ontwerpcompetitie bijgestaan in het realiseren van lokale architectuurinitiatieven die bijdragen aan maatschappelijke opgaven. Via het gelijknamige platform worden lokale gemeenschappen samengebracht met internationale architecten en financiers die kunnen helpen om hun plannen van de grond te krijgen. Het gaat om een éénjarig programma dat bestaat uit vijf fases: voorbereiding, lancering, publicatie, selectie en een acceleratieprogramma waarin Foundation Architecture in Development intensief met de drie finalisten samenwerkt aan de realisatie van hun project.

Klik hier voor alle geselecteerde projecten in Architectuur ronde 4 – 2020.

cijfers
Van de 53 in behandeling genomen subsidieverzoeken zijn er 31 gehonoreerd. Het honoreringspercentage komt daarmee op 58 procent. Het beschikbare budget in deze ronde was € 688.027. De verhoging van het oorspronkelijke rondebudget met € 200.000 was mogelijk door de middelen die door de minister als gevolg van de covid-19-crisis extra beschikbaar zijn gesteld en door herallocatie van subsidiebudget uit de deelregeling Internationalisering dat door covid-19 niet kan worden benut. Daarnaast was er in de voorgaande ronde sprake van onderbesteding; het resterende bedrag van die ronde is toegevoegd aan deze laatste ronde van het jaar. De deadline voor de eerste ronde van 2021 is 27 januari.

valiz.jpg
On the Necessity of Gardening: The Landscape as a Micro Cosmos - Valiz
scikaartontwerpsector.jpg

Selectie 1- en 2-jarig ondersteunde instellingen voor 2021–2022 bekend

14 december 2020

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent aan 7 culturele instellingen een 2-jarige subsidie toe voor de uitvoering van hun activiteitenprogramma. 17 culturele instellingen krijgen subsidie voor de uitvoering van een 1-jarig activiteitenprogramma in 2021. De 24 instellingen ontvangen gezamenlijk € 3,3 miljoen voor hun programmering in 2021–2022. De bijdragen variëren van gemiddeld € 75.000 voor een 1-jarig activiteitenprogramma en gemiddeld € 140.000 per jaar voor een 2-jarig activiteitenprogramma.
Met deze bekendmaking, volgend op de uitslag van de landelijke Culturele Basisinfrastructuur en de instellingssubsidies 2021–2024 vanuit het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in het voorjaar, is de kaart van het gesubsidieerde deel van de landelijke infrastructuur voor de ontwerpende disciplines nu voor een belangrijk deel ingevuld.

1- en 2-jarige subsidie
Met de Regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma verstrekt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie subsidies aan culturele instellingen die een 1- of 2-jarig programma willen uitvoeren dat bijdraagt aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse creatieve industrie binnen het Koninkrijk en die de belangstelling voor vormgeving, architectuur en digitale cultuur stimuleren. Programma's voor een 2-jarige ondersteuning moeten van landelijke betekenis zijn. Programma's voor 1-jarige ondersteuning moeten minimaal van regionale betekenis zijn.

selectie
De druk op de middelen voor activiteitenprogramma's blijft onverminderd groot. De adviescommissie onder voorzitterschap van Nathanja van Dijk, heeft geadviseerd over 76 programma's van instellingen op het gebied van vormgeving, architectuur en digitale cultuur. Zij vroegen in totaal een bedrag van € 12,3 miljoen aan, € 8,3 miljoen voor een 2-jarig activiteitenprogramma en € 4 miljoen voor een 1-jarig programma. De ronde was daarmee ruim overvraagd waardoor de commissie scherpe keuzes heeft moeten maken.

vernieuwing
Syb Groeneveld, directeur van het Stimuleringsfonds, vindt het verheugend dat ondanks de druk op de middelen een aantal nieuwkomers voor een 1- of 2-jarig programma is ondersteund. 'Dat geeft deze instellingen de kans om door te groeien en zich verder te ontwikkelen als platform binnen de culturele infrastructuur van de creatieve industrie.' Nieuwe partijen in de regeling zijn onder meer voor 2-jarige ondersteuning: AIR, FASHIONCLASH en FIBER, en Varia en Story Academy voor 1-jarige ondersteuning. De commissie acht deze instellingen van belang, omdat ze nieuwe activiteiten ondernemen die diverse doelgroepen binnen andere disciplines bereiken. Het merendeel van de genoemde instellingen heeft wel al eerder projectsubsidies bij het Stimuleringsfonds ontvangen.

verdeling sectoren
De commissie streeft via de Regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma naar een evenwichtige verdeling van de middelen tussen de disciplines vormgeving, architectuur en digitale cultuur. Op het gebied van architectuur zijn er 7 instellingen ondersteund waaronder AIR, Bureau Europa, Independent School for the City en GRAS. Dat zijn er minder dan in de andere disciplines. Het fonds stelt vast dat de infrastructuur voor wat betreft de ruimtelijke ontwerpvraagstukken onder druk staat. Hier zal de komende jaren meer aandacht naar moeten uitgaan.

infrastructuur ontwerpcultuur
De kaart 'Infrastructuur ontwerpsector' laat alle instellingen in de ontwerpsector zien die via het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie of via de Culturele Basisinfrastructuur worden ondersteund. Samen is er voor deze 40 instellingen zo'n € 5 miljoen per jaar meer beschikbaar dan in de periode 2017–2020. 'De ontwerpsector staat nu binnen het cultuurlandschap duidelijk op de kaart' stelt Groeneveld, 'In deze covid-19-crisis zullen deze instellingen ruimte blijven bieden voor experiment, talentontwikkeling, nieuwe perspectieven binnen maatschappelijke opgaven en een plek blijken waar nieuwe doelgroepen in aanraking komen met ontwerpkracht.'
Het Stimuleringsfonds zal de komende jaren de vorderingen van alle ondersteunde instellingen, ook op het gebied van fair pay, diversiteit en inclusie en governance, monitoren.

'De ontwerpsector staat nu binnen het cultuurlandschap duidelijk op de kaart'- Syb Groeneveld


instellingen positief gehonoreerd
2-jarig
AIR
Bureau Europa
ExtraExtra
FASHIONCLASH
FIBER
Pakhuis de Zwijger
SETUP

1-jarig
Architectuur Centrum Nijmegen
BlueCity
Crafts Council
Creative Coding Utrecht
Current Obsession
De Dépendance
Design Museum Den Bosch
Hackers & Designers
ICU2
Independent School for the City
MacGuffin
Platform GRAS
PrintRoom
Story Academy
STRP
The Hmm
Varia

instellingen positief gehonoreerd, na prioritering geen budget
In totaal gaf de adviescommissie van de Regeling 1- en 2-jarige Activiteitenprogramma aan vijf aanvragen een positief advies zonder dat hier budget voor beschikbaar is. Deze instellingen zijn na prioritering onder de zaaglijn beland.

2-jarig
LIMA
Submarine Channel
ICU2
N.B. ICU2 is positief beoordeeld voor hun 1-jarige activiteitenprogramma

1-jarig
TAAK
Onomatopee Projects

instellingen negatief advies
De resterende 17 instellingen die een 2-jarige aanvraag hebben ingediend en 25 instellingen die een 1-jarige aanvraag hebben ingediend ontvingen om uiteenlopende redenen een negatief advies. Zo was de commissie over meerdere aanvragen positief met betrekking tot de onderscheidende positie van de instelling en de platformfunctie, maar kritisch over de mate van (thematische) uitwerking van het programma van activiteiten voor 2021–2022. Ook bleken meerdere programma's alleen van lokaal belang waardoor de commissie geen plaats zag voor deze organisaties binnen de Regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma.
Een ander zwaarwegend kritiekpunt op meerdere aanvragen was de beperkte visie op inclusie en diversiteit. Zo miste ze vernieuwende strategieën om diverse doelgroepen van buiten het eigen netwerk te bereiken. Tevens zijn volgens de commissie meerdere programma te zeer naar binnen gekeerd, waardoor vernieuwing ontbreekt. Er wordt in de ogen van de commissie te weinig inspanning gedaan om verbindingen aan te gaan met bijvoorbeeld andere disciplines of sectoren om zo tot waardevolle, onderscheidende inzichten te komen.

volgende rondes
In 2021 volgt een nieuwe ronde voor 1-jarige activiteitenprogramma's die spelen binnen het kalenderjaar 2022, sluitingsdatum is 28 september 2021.

In 2022 volgt opnieuw een ronde waarin zowel voor 1-jarige als 2-jarige ondersteuning van activiteitenprogramma's kan worden aangevraagd.
millonaliu.jpeg

27 voorstellen geselecteerd in Open Oproep Professionalisering ontwerppraktijk #7

14 december 2020

In oktober schreef het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de Open Oproep Professionalisering ontwerppraktijk #7 uit. Via deze extra oproep wil het fonds een impuls geven aan de praktijkverdieping en professionalisering van ontwerpers en ontwerpstudio's binnen de vakgebieden vormgeving, architectuur en digitale cultuur nu veel praktijken hard worden geraakt door de covid-19-crisis. Coördinator Maarten Tas reflecteert op de open oproep.
algemene indruk
Door de covid-19-crisis lijken veel ontwerpers een veel grotere urgentie te voelen om te professionaliseren en strategisch over de toekomst na te denken. De aangevraagde middelen zijn daardoor veel breder en diverser ingezet dan in eerdere open oproepen voor professionalisering van de ontwerppraktijk. Zo worden deze keer niet alleen businesscoaches ingeschakeld en kennis en advies van andere experts ingewonnen, maar worden ook allerlei opleidingstrajecten voorgesteld gericht op het opdoen van nieuwe skills. Ontwerpers verwachten hun werk en praktijk op die manier te kunnen innoveren en zich beter van andere ontwerpers te kunnen onderscheiden. Naast de gevoelde urgentie die uit veel voorstellen sprak, geven deze gelukkig ook blijk van veel creativiteit om daar op een positieve manier mee om te gaan en nieuwe kansen te verkennen.

De voorstellen en reflecties van de geselecteerde bureaus en ontwerpers leggen feilloos een aantal specifieke covid-19-issues bloot. Het spreekt voor zich dat één daarvan het wegvallen van werk is doordat lopende opdrachten stilvallen. Maar het blijkt in deze tijden ook extra lastig om zonder informele ontmoetingen tijdens publieke evenementen en bijeenkomsten nieuwe opdrachten te acquireren. Daarbij speelt ook mee dat veel partijen vooral in de cultuursector actief zijn; door het stilvallen van de programmering en het wegvallen van inkomsten worden vanuit deze sector nu weinig opdrachten verstrekt. Dit vormt voor veel ontwerpers aanleiding om het over een andere boeg te gooien en zich op nieuwe markten te richten en alternatieve verdienmodellen te ontwikkelen.

Het is ook opvallend dat de aanvragers zich deze keer in zeer verschillende fases van hun ontwikkeling begeven. Van relatieve starter, tot 'mid career' en gevestigde praktijk, allemaal worden zij door de covid-19-crisis voor nieuwe uitdagingen gesteld. Onder de voorstellen zijn globaal twee tendensen te zien: van ontwerpers die meer aan het begin van hun carrière staan en de behoefte hebben om praktijken samen te voegen, meer structurele samenwerkingen aan te gaan en nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen om verder door te kunnen groeien; en ontwerpers met relatief veel ervaring die de behoefte voelen om zich juist als individu sterker te profileren en zich zowel op het gebied van artisticiteit als ondernemerschap verder te professionaliseren.

selectie
De breedte van de selectie blijkt uit de volgende geselecteerde voorstellen:

Thonik 21 – Thonik
Met 'Thonik 21' gaan de ontwerpers van Thonik in de leer bij jonge professionals uit de onlinewereld. Het ontwerpbureau werkt al 27 jaar met succes aan toonaangevende ontwerpen, vooral voor klanten in de culturele en de publieke sector. Het bureau merkt dat opdrachtgevers als gevolg van covid-19 veel meer dan voorheen zijn gefocust op ontwerpen voor onlinekanalen, -interactie, -tools en -service. Hierover is bij Thonik onvoldoende kennis in thuis, waardoor er niet altijd aan de vraag van opdrachtgevers kan worden voldoen. Daarom wil het zich nu op het gebied van ontwerpproducten en diensten, van bedrijfsvoering, van klantprocessen en van corporate communicatie laten inspireren en coachen door 'young native digitals'.

Meubelontwerp – Unknown Architects
Unknown Architects wil de in de afgelopen jaren opgebouwde architectuurpraktijk robuuster maken en naast architectuurprojecten meubels gaan ontwerpen. Hiermee boort het bureau een nieuwe bron van inkomsten aan waarmee de financiële weerbaarheid kan worden vergroot. De ontwikkeling en het ontwerp van meubels kan bovendien een katalysator zijn voor de ontwerppraktijk. Ideeën die ontstaan in het ontwerp van meubels en materialen die hiervoor worden gebruikt, geven de mogelijkheid om op kleine schaal ideeën te testen die Unknown Architects vervolgens op de grotere schaal van architectuurprojecten weer kunnen worden toegepast.

Rethinking Collaborations – BCXSY
Creatieve vrijheid is een van de fundamenten van BCXSY, het ontwerpbureau van Boaz Cohen en Sayaka Yamamoto. BCXSY hecht bovendien veel waarde aan samenwerken. Door experimenten en de uitwisseling van kennis, vaardigheden en gedachten is BCXSY in staat geweest om authentieke, innovatieve en vaak onverwachte resultaten te bereiken, wat zonder samenwerking niet was gelukt. Maar door covid-19 zijn de omstandigheden drastisch veranderd; ook in de onderlinge samenwerking omdat de lockdown de gelegenheid bood te reflecteren op eigen behoeften. BCXSY wil daarom nu een duurzame langetermijnstrategie ontwikkelen. Hiervoor zullen drie adviseurs worden betrokken met wie wordt gereflecteerd op de interne balans en op de positionering van de studio in het Nederlandse ontwerpveld, met wie ook de waarden en boodschap van BCXSY opnieuw worden gedefinieerd en de potentie van de specifieke markten wordt onderzocht.

Bekijk hier de volledige selectie.

beoordeling
De adviescommissie, bestaande uit Simon de Ruijter (RVO), Anne van der Zwaag (Object) en Ingeborg Thoral (MIXST Urbanism), heeft alle aanvragen getoetst op de vooraf gestelde criteria en beoordeeld in hoeverre de voorstellen consistent zijn opgezet en in welke mate ze aansloten op de doelstellingen van deze oproep en het Subsidiereglement.

cijfers
Van de 41 in behandeling genomen subsidieverzoeken zijn er 27 gehonoreerd. Het honoreringspercentage komt daarmee op 66 procent. Deze Open Oproep Professionalisering ontwerppraktijk kon worden uitgezet door de extra middelen die door de minister in juni beschikbaar zijn gesteld. Het beschikbare budget was € 200.000. De maximumbijdrage per project bedroeg € 7.500.


Foto bovenaan: millonaliu

loader

het fonds

subsidies

actueel