stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Teams onderzoek scholenbouw
school_en_schoolomgeving.jpg

Teams onderzoek scholenbouw

De geselecteerde voorstellen richten zich onder andere op typologische modellen, op internationale vergelijkingen, duurzaamheid en op krimp van kleine kernen. De bedoeling van de bijeenkomst was om al in een vroeg stadium informatie uit te wisselen over de verschillende projecten en projectvormen, zodat kennis kan worden gedeeld en eventuele samenwerking opgestart.

Platform
Ymere heeft aangeboden een gesloten digitaal platform te realiseren waarop de teams tijdens het uitwerken van de voorstellen en de uitvoering van de projecten elkaar op de hoogte kunnen houden en vragen kunnen stellen.

Dossier Scholenbouw
Ook het fonds zal aandacht blijven besteden aan het ontwerpen voor het onderwijs. Zo komt er op de website een dossier waarin alle relevante kennis op het gebied van scholenbouw wordt verzameld.

Geselecteerde teams
In december 2008 zijn acht onderzoeksvoorstellen geselecteerd uit de binnengekomen reacties. Ieder team heeft een bedrag van € 7.500,00 ontvangen om het voorstel verder uit te werken tot een reguliere subsidieaanvraag.

fm architecten, Samen! , Een onderzoek naar modellen voor inclusief onderwijs.
Onix, Scandinavische modellen , Een vergelijkend onderzoek naar scholen in Zweden en Nederland.
2012 architecten, Onderzoek naar een geïntegreerde gebouwtype voor een brede school , Een onderzoek naar mogelijkheden tot duurzame oplossingen bij bestaande schoolgebouwen.
eklund_terbeek, Het schoolgebouw als stedenbouwkundig ensemble of landschap , Een typologisch onderzoek naar de multifunctionele accommodatie (MFA).
VOF de Kervanseray, Veenscholen , Onderzoek naar scholen in kleine en krimpende kernen in Drenthe.
St. Mevrouw Meijer, Nieuw leven voor naoorlogse schoollocaties; De school als een wereld in zichzelf, Gecombineerd onderzoek naar modellen voor introverte scholen en naar mogelijkheden voor schoollocaties in naoorlogse wijken.
Humble Architecten, De duurzame school , Onderzoek naar duurzaamheid bij nieuwe schoolgebouwen.
Berger Barnett architecten, 1+1=3 , Vergelijkend onderzoek naar scholen in Groot-Brittannië en Nederland.

het fonds

subsidies

actueel

openstaandevacatures.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft per direct drie posities beschikbaar in de functie van:... meer >
sciregelingexperimentwebsite.gif
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie opent op 1 februari een nieuwe subsidieregeling, gericht op kleinschalig experiment-gedreven onderzoek binnen de creatieve industrie: de Regeling Experiment.W... meer >
secretariaatvanuithuisweb.jpg
Onder de huidige omstandigheden probeert het Stimuleringsfonds een stabiele factor te zijn voor het veld, de basisregelingen zo goed als mogelijk door te laten lopen en bereikbaar te zijn. Myrthe Kram... meer >
loader
loader
loader