stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Teams onderzoek scholenbouw
school_en_schoolomgeving.jpg

Teams onderzoek scholenbouw

De geselecteerde voorstellen richten zich onder andere op typologische modellen, op internationale vergelijkingen, duurzaamheid en op krimp van kleine kernen. De bedoeling van de bijeenkomst was om al in een vroeg stadium informatie uit te wisselen over de verschillende projecten en projectvormen, zodat kennis kan worden gedeeld en eventuele samenwerking opgestart.

Platform
Ymere heeft aangeboden een gesloten digitaal platform te realiseren waarop de teams tijdens het uitwerken van de voorstellen en de uitvoering van de projecten elkaar op de hoogte kunnen houden en vragen kunnen stellen.

Dossier Scholenbouw
Ook het fonds zal aandacht blijven besteden aan het ontwerpen voor het onderwijs. Zo komt er op de website een dossier waarin alle relevante kennis op het gebied van scholenbouw wordt verzameld.

Geselecteerde teams
In december 2008 zijn acht onderzoeksvoorstellen geselecteerd uit de binnengekomen reacties. Ieder team heeft een bedrag van € 7.500,00 ontvangen om het voorstel verder uit te werken tot een reguliere subsidieaanvraag.

fm architecten, Samen! , Een onderzoek naar modellen voor inclusief onderwijs.
Onix, Scandinavische modellen , Een vergelijkend onderzoek naar scholen in Zweden en Nederland.
2012 architecten, Onderzoek naar een geïntegreerde gebouwtype voor een brede school , Een onderzoek naar mogelijkheden tot duurzame oplossingen bij bestaande schoolgebouwen.
eklund_terbeek, Het schoolgebouw als stedenbouwkundig ensemble of landschap , Een typologisch onderzoek naar de multifunctionele accommodatie (MFA).
VOF de Kervanseray, Veenscholen , Onderzoek naar scholen in kleine en krimpende kernen in Drenthe.
St. Mevrouw Meijer, Nieuw leven voor naoorlogse schoollocaties; De school als een wereld in zichzelf, Gecombineerd onderzoek naar modellen voor introverte scholen en naar mogelijkheden voor schoollocaties in naoorlogse wijken.
Humble Architecten, De duurzame school , Onderzoek naar duurzaamheid bij nieuwe schoolgebouwen.
Berger Barnett architecten, 1+1=3 , Vergelijkend onderzoek naar scholen in Groot-Brittannië en Nederland.

het fonds

subsidies

actueel

scidenkjemee720ii.gif
Het Stimuleringsfonds organiseert in september drie bijeenkomsten voor makers en instellingen waarin we de contouren van ons nieuwe beleid voor 2021-2024 met het werkveld bespreken. De bijeenkomsten h... meer >
oorvt3.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept architecten, ontwerpers en makers uit om een voorstel in te dienen voor een onderzoek, experiment of ontwikkeling van nieuwe kennis in samenwerking met ... meer >
oolvdt.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt mbo-instellingen uit om samen met ontwerpers en met lokale partners te werken aan transitieopgaven en huisvestingsvragen voor toekomstbestendig beroeps... meer >
adviseursgezocht.png
Het Stimuleringsfonds zoekt adviseurs voor verschillende commissies. Het fonds ontvangt per jaar zo'n 2.000 aanvragen verdeeld over negen regelingen. Elke subsidieaanvraag wordt voorgelegd aan een ona... meer >
loader
loader
loader