stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Intensive Care
IntensiveCarepersbeeldlandscapelores.jpg
t/m30okt

Stimuleringsfonds @ DDW16: expositie

Intensive Care

22 oktober 2016, 11.00-18.00u t/m 30 oktober 2016
8e verdieping, Veemgebouw, Torenallee 86-02


De tentoonstelling Intensive Care op de Dutch Design Week 2016 toont de veelzijdige manier waarop ontwerpers en makers kunnen bijdragen aan actuele vraagstukken in de zorg. De complexiteit van deze opgaven en de kwetsbaarheid van mensen met een zorgbehoefte vergt de ultieme inspanning van ontwerpers: intensive care. De expositie laat een rijke verscheidenheid zien aan projecten die de afgelopen jaren door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zijn ondersteund. De expositie is te zien van 22 t/m 30 oktober 2016 op de 8e verdieping van het Veemgebouw.
De gezondheidszorg is in transitie. De combinatie van decentralisatie, privatisering en bezuinigingen heeft ingrijpende gevolgen voor de zorg en de omgeving waarin zorg wordt verleend. Tegelijkertijd komt er steeds meer aandacht voor de beleving van zorg en het perspectief van de patiënt. Binnen deze context kunnen ontwerpers nieuwe visies, werkwijzen of toepassingen introduceren, juist omdat zij vrij van de gangbare kaders kunnen denken. De tentoonstelling Intensive Care toont aan de hand van producten, video's, multimediaproducties en installaties wat de aanjagende rol van de ontwerper kan zijn binnen de zorg.

De tentoonstelling
Curator Bruno Vermeersch ontwerpt de tentoonstelling als een paviljoen met ruimtes die refereren aan een wachtkamer, een spreekkamer of behandelruimtes. In dit fictieve zorggebouw brengt Vermeersch zowel toegepast als autonoom werk samen. Te zien zijn onder meer de Waiting Room Survival Kit van Philip Lüschen en de schommelbank van Samira Boon voor mensen met dementie. De multimediale productie Modular Body van Floris Kaayk verhaalt over het creëren van menselijke organen via biotechnologie en de Healing Prints van Pinar & Viola bieden een toekomstvisie op dokterskleding met een helend effect. Ook wordt speciaal voor de tentoonstelling nieuw werk gemaakt, zoals het audiovisuele werk van Tom Loois dat de bezoeker verwelkomt in het zorgpaviljoen, of een kort verhaal geschreven door Daniël Rovers als literaire, fictieve beschouwing op de zorg.

Met: Lernert & Sander, Bora Hong, Mathijs Munnik, Enrichers, Mxt landschapsarchitecten en Helma van Rijn, Philip Luschen, Tom Loois, Stichting Serious Film/Floris Kaayk, Bart Eysink Smeets, Samira Boon, OJO / Office Jarrik Ouburg, Pinar & Viola, The One Minutes, michiel Zegers, Daniel Rovers en de genomineerden van de Hedy d'Ancona-prijs 2016.

Tickets te koop via website DDW

Bijeenkomsten
Tijdens de tentoonstelling nodigt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in twee bijeenkomsten
zorgprofessionals uit om samen met ontwerpers in gesprek te gaan over de transitie van de zorg. Inzet is om de agenderende rol van ontwerpers hierin scherp te stellen, te bevragen en te vieren.

Maandag 24 oktober 2016: Who Cares
Een bijeenkomst met inspirerende voorbeelden van de inzet van ontwerpers en goed opdrachtgeverschap binnen een zorgsysteem in transitie.

Dinsdag 25 oktober 2016: Intensive Care event
Dynamisch middagprogramma met presentaties, voordrachten en videofragmenten over de aanjagende rol van de ontwerper in de zorg.

Programma Zorgomgeving
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ondersteunt tal van zorggerelateerde ontwerpprojecten door middel van subsidies. Bovendien initieert het fonds binnen het programma Zorgomgeving de Hedy d'Anconaprijs voor excellente zorgarchitectuur en diverse onderzoekstrajecten zoals Ontwerp & Dementie. In deze trajecten werken ontwerpers samen met zorgbehoevenden, zorgprofessionals, instellingen, kennisplatforms en andere stakeholders aan actuele ontwerpopgaven. Het programma Zorgomgeving wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW, binnen de Actieagenda architectuur en ruimtelijk ontwerp. Het fonds deelt de kennis uit het programma op stimuleringsfonds.nl/zorg.

Stimuleringsfonds @ DDW16: expo & events
Tijdens de Dutch Design Week 2016 toont het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie het werk van 34 jonge talentvolle ontwerpers in de tentoonstelling In No Particular Order. Bovendien neemt het fonds bezoekers mee in de zoektocht naar de rol van ontwerpers in het verbeteren van de zorg- en onderwijsomgeving, met de tentoonstellingen Intensive Care en Making School. De drie tentoonstellingen en diverse events zijn van 22 t/m 30 oktober te vinden op de 8e verdieping van het Veemgebouw. Lees hier meer.

Opening 22 oktober 2016
U bent van harte uitgenodigd voor de opening van [email protected] op 22 oktober 2016 in het Veemgebouw, Eindhoven. Minister Jet Bussemaker gaat vanaf 14.00 uur in gesprek met de drie curatoren van de tentoonstellingen. meer...

meer agenda

het fonds

subsidies

actueel

tipstipstips.png
Talent is er om ontplooid te worden. Dat vraagt onder meer om tijd, concentratie en ruimte voor experiment. Om deze ruimte mogelijk te maken biedt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie werkbeurzen... meer >
vacaturestaftalentontwikkelingfeb2019.png
Talentontwikkeling is een van de speerpunten van het fonds. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ondersteunt jaarlijks een selectie talentvolle ontwerpers en makers in de professionalisering en o... meer >
loader
loader
loader