stimuleringsfonds creatieve industrie

contact

Mail het projectteam Voucherregling Ruimtelijk Ontwerp:
Maarten Tas
Manon Mastik
Jutta Hinterleitner (adviseur)


Mail het projectteam Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp:
Jetske van Oosten
Nazanin Hedayati
Chantal Verhoeven

of bel: +31 (0) 10 4361600

nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de speciale nieuwsbrief 'De nieuwe ruimte' over ruimtelijk ontwerp, die het fonds enkele keren per jaar verstuurd.

facebook

De nieuwe ruimte

Dit kennisdossier brengt de inzichten en resultaten samen die zijn opgedaan in ontwerpend onderzoek, ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie binnen de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021 (vro) en het Actieprogramma Ruimtelijke Ontwerp 2021–2024 (aro). Kijk in het overzicht hieronder voor openstaande oproepen.
maartentasenjetskevanoostenweb_th.jpg
interview

Hoe betrek je ontwerpkracht bij de inrichting van NL?

Onlangs zijn er twee nieuwe subsidiemogelijkheden voor ruimtelijk ontwerp opengesteld. Met een tijdelijke impulsregeling en een vierjarig stimuleringsprogramma wil het Stimuleringsfonds de ontwikkelin... meer >
AROVRO
vitalestedenendorpen720_th.jpg
oproep

Open Oproep Vitale steden en dorpen #1

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie wil ruimtelijk beleid op alle schaalniveaus met elkaar verbinden en versterken en lanceert hiervoor de nieuwe Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp. De regeling ... meer >
vitale steden en dorpenVRO
prachtigeproductielandschappenweb_th.jpg
oproep

Open Oproep Prachtige productielandschappen

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt coalities van provincies, gemeenten, gebiedsontwikkelaars, grondeigenaren, energiebedrijven, netwerkbeheerders, voedselproducenten, natuurorganisaties,... meer >
productielandschappenARO
voucherregelingruimtelijkontwerp2021_th.jpg
artikel

Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021

Met de tijdelijke Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp stelt het Stimuleringsfonds in 2021 € 4 miljoen subsidiebudget beschikbaar om nieuwe vormen van opdrachtgeverschap voor de ontwerpsector te stimu... meer >
VRO
actieprogrammaruimtelijkontwerp20212024_th.jpg
artikel

Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp 2021-2024

Het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp is een vierjarig programma om de integrale aanpak van complexe transitieopgaven te stimuleren. Het Stimuleringsfonds is een belangrijke uitvoeringspartner van het... meer >
ARO
conferentie31maart_th.jpg
event

31 mrt: Lancering twee nieuwe regelingen tijdens NOVI conferentie

Vanaf 1 april 2021 voert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een nieuwe voucherregeling uit gericht op decentrale overheden en semipublieke organisaties die ontwerpkracht willen inzetten bij het... meer >
AROVRO
loader