stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Evenement

Operation Earnest Voice

Jonas Lund / The Photographers' Gallery, 2018

€12.000
In ‘Operation Earnest Voice’ verkent Jonas Lund de kracht van digitale technologieën in een wereld waar het begrip 'waarheid' meer en meer op losse schroeven dreigt te staan. Het project krijgt vorm in een performatieve installatie waar gebruik wordt gemaakt van sociale media om de publieke opinie te beïnvloeden, te manipuleren en te ontwrichten. Lund zal een fysieke troll farm opzetten, volledig bemand met sociale media specialisten, hackers, meme-makers en copyrighters, met als doel een laatste – onmogelijke – poging de Brexit ongedaan te maken. Bezoekers kunnen live en virtueel getuige zijn van de manipulatieve kracht van collectieve sociale media-acties. Daarnaast wordt een serie evenementen georganiseerd met journalisten, wetenschappers, politici en publiek om kritisch te reflecteren op de vragen die dit project oproept en de veranderende rol van media en misinformatie. ‘Operation Earnest Voice’ zal plaatsvinden in The Photographers’ Gallery in Londen.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Programma

Demystifying the Smart City

Sensor Lab, 2018

€23.500
Stichting Sensor Lab tracht de verborgen aspecten van de smart cities onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Door de almaar toenemende invloed van data, is het van belang dat burgers begrijpen hoe zij worden gemonitord in de publieke ruimte. Hoe verhoog je de transparantie van gemeenten en bedrijven? Hoe worden inwoners geïnformeerd over (de privacy van) de verzamelde data en zijn er tools of instanties die hun hiertegen kunnen beschermen? ‘Demystifying the Smart City’ is een onderzoek naar de wijze waarop ontwerp kan worden ingezet ten behoeve van de smart cities. In een samenwerking met makers, ontwerpers, professionals en studenten worden enkele proof of concepts en een visuele taal ontwikkeld die alle elementen binnen de smart city tracht te onthullen. Voor dit project werkt onder meer Sensor Lab samen met Utrecht University, HKU en Creative Coding Utrecht.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Startsubsidie

Wood Wide Web

World Wilder Lab Collective, 2018

€5.100
World Wilder Lab Collective is een platform opgezet door Kasia Molga en Erik Overmeire. Beide zijn geïnspireerd geraakt door het idee van communicatie en verbinding tussen levende organismes anders dan de mens. Voor het project Wood Wide Web ontvangen ze een startsubsidie om te onderzoeken hoe het netwerk waarlangs schimmels, planten en bomen ondergronds communiceren op artistieke wijze toegepast kan worden. Een residentieplek bij Wageningen University & Research geeft hen de ruimte om komende tijd onderzoek te doen op het grensvlak van technologie en wetenschap. De residentie is onderdeel van het initiatief ‘Creative innovation: Art meets Science’. Tijdens de residentie willen Molga en Overmeire een basis leggen voor een nieuwe onderzoekslijn en kunstwerken binnen het World Wilder Lab Collective.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Startsubsidie

Resonance Disasters or Utopias In Process

Evelina Rajca, 2018

€7.500
Evelina Rajca ontvangt een startsubsidie voor haar onderzoek naar nieuwe algoritmische composities. Het project maakt onderdeel uit van haar recentelijk onderzoek naar zogenaamde ‘resonantie rampen’ waarbij door resonantie ontstane trillingen zorgen voor destructie. Eerder produceerde ze binnen het kader van dit onderzoek twee prototypes van instrumenten die zijn vervaardigd uit glas en piezo-elektrische sensoren. In de huidige fase zal ze deze resonerende instrumenten doorontwikkelen tot zelf-organiserende systemen. Machine learning en psycho-acoustics zullen een fundamentele rol in dit onderzoek spelen. Uiteindelijk zal het project resulteren in een installatie en een publicatie. Rajca werkt voor dit project samen met de Bauhaus Universiteit (Weimar), Van Tetterode Glass Studio (Amsterdam) en Senselab (Montreal).
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Onderzoek

Plotting Data: Dramatisation as Data Literacy

Ruben van de Ven, 2018

€16.260
Bij het maken van datasets worden in de regel ambiguïteit en frictie buiten beschouwing gelaten om de werkelijkheid (be)rekenbaar te maken. Met ‘Plotting Data’ willen Ruben van de Ven en Cristina Cochior de mogelijkheden verkennen van zogenaamde ‘data dramatisations’. Zij verwachten dat dit concept kan worden ingezet om datasets en -visualisaties affectief te maken en zodoende handvatten kan bieden aan burgers voor interventies in steeds meer data-gedreven bestuurlijke beslissingen. Van de Ven en Cochior zullen drie werksessies organiseren met drie verschillende partners; Creative Coding Utrecht, Urban Interfaces en Varia. In deze sessies worden deelnemers uitgenodigd om in co-creatie een aantal interfaces te ontwikkelen die datasets ‘leesbaar’ maken door middel van ‘dramatisations’. Alle kennis wordt verzameld in een web-publicatie die een nieuw perspectief brengt op interventies in dataverzameling en -rechtvaardigheid.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Digitale cultuur AV productie

Rhinoceros

Stichting Wild Vreemd, 2018

€20.000
Het project 'Rhinoceros' is de volgende stap in de doorontwikkeling van The Smartphone Orchestra, een muzikale instrument dat in staat is duizenden telefoons met elkaar te synchroniseren. In de volgende fase wordt The Smartphone Orchestra neergezet als een nieuwe verteltool om het publiek de manipulatieve kracht van de digitale platformen te laten ervaren en de (algoritmische) mechanismen er achter inzichtelijk te maken. In een interactieve theatrale spelperformance wordt het publiek door middel van de smartphone begeleid en met elkaar verbonden. Het team van Stichting Wild Vreemd wordt versterkt met onder meer maker Topaz Adizes (storytellingstudio The Skin Deep) en Tijmen Schep als adviseur. Playgrounds Festival en Theater Concordia zijn al vanaf de testfase betrokken bij het project.
loslunas.jpg

Deelregeling Digitale cultuur AV productie

Los Lunas

Geeven & Wiersma, 2018

€32.713
Lotte Geeven en Yeb Wiersma ontvangen een projectsubsidie voor het project ‘Los Lunas’. In het audiovisuele onderzoeksproject kijken zij naar de impact en de betekenis van de alom aanwezige camera. Met een film van dertig minuten roept het duo op tot een herdefiniëring van onze positie als mens onder het toeziend oog van de technologie. Vanuit het dorp Los Lunas in New Mexico, waar Facebook onlangs een datacenter bouwde, beginnen de kunstenaars een filmische zoektocht naar een persoon die nog nooit is gefotografeerd. Deze reis vormt aanleiding tot verdieping in de kracht en het gevaar van de aanwezige digitale camera als 'behaviorial manipulation machine', die in toenemende mate een rol speelt in de huidige technologische samenleving. De aanvragers hebben voor een projectteam samengesteld met onder andere kunstenaar en filmmaakster Barbara Visser, documentairemaker Eric Feijten en technisch specialist Grigory Bakunov.
008representatieveafbeelding2.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Onderzoek

Atom Chasm

Evelina Domnitch & Dmitry Gelfand, 2018

€15.000
Evelina Domnitch en Dmitry Gelfand ontvangen een bijdrage voor het project ‘Atom Chasm’. Het kunstenaarsduo werk vanuit een breed Europees kennisnetwerk aan een artistieke installatie op atomair niveau. In de installatie wordt een individueel atoom met behulp van optische instrumenten zichtbaar gemaakt in de ruimte. De makers streven naar een immersieve een-op-een ervaring. De paradoxale eigenschappen en het gedrag van materie op dit niveau is zo paradoxaal dat het vraagt om een moment van innerlijke reflectie. Nanotechnologie toont aan dat er grenzen zijn aan wat de mens kan begrijpen, dit leidt tot filosofische beschouwingen. Het project wordt ondersteund vanuit NWO en het Science, Technology and the Arts (STARTS) programma van de Europese Unie. Het zal onder meer getoond worden in het Centre Pompidou, Ars Electronica en TodaysArt.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Onderzoek

Artistiek onderzoek verhaalgedreven games

Wispfire, 2018

€36.000
Gamestudio Wispfire ontvangt een projectsubsidie voor hun onderzoek naar verhaalgedreven games. Met het onderzoek wil de studio prototypes ontwikkelen van interactiemodellen voor interactieve, narratieve games. Het doel is het verhaal en de gameplay beter te laten versmelten en zo de ervaring van de speler te versterken. In samenwerking met twee studenten van de Hogeschool voor de Kunsten buigt de aanvrager zich over de vraag hoe het gevoel van agency vergroot kan worden in spelers binnen een multilineair verhaal of narrative space. De onderzoeksresultaten worden door de studio gebruikt in haar gameproducties en gedeeld met professionals uit de game-industrie via de website van Control Magazine.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Game

Kinesics

Monobanda PLAY, 2018

€33.210
Monobanda PLAY ontvangt een projectsubsidie voor de ontwikkeling van de coöperatieve multiplayer VR game ‘Kinesics’. In de wereld van ‘Kinesics’ zijn twee spelers van elkaar gescheiden door een onoverbrugbare kloof en om verder te geraken in de game moeten ze samen een serie van op puzzels gebaseerde obstakels overwinnen. De puzzels zijn louter op te lossen door middel van communicatie en samenwerking. De spelers kunnen elkaar wel zien, maar niet horen. De game is een poging om het genre van multiplayer games in VR te verrijken door een vorm van non-verbale communicatie te faciliteren. De makers hebben de ambitie om dit onderzoek naar een alternatieve vorm van multiplayer in VR neer te zetten als een showcase voor gameplay op het vlak van non-verbale communicatie in VR en andere makers te inspireren. De hoofdpartner in ‘Kinesics’ is ImproVive die met name technische ervaring heeft in het prototypen van online multiplayer concepten.
loader

het fonds

subsidies

actueel

openoproepprofessionaliseringontwerpprak.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie geeft een impuls aan de praktijkverdieping en professionalisering van ontwerpers en ontwerpstudio’s binnen het vakgebied vormgeving. Ontwerpers en studio’... meer >
commissieleden2019.png
Heb je expertise in een van de vele disciplines die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie vertegenwoordigt? Ben je in staat om over je persoonlijke voorkeuren heen te stappen, met het doel aanvrag... meer >
openoproepsalonedelmobile.png
De Salone del Mobile in Milaan is voor product- en meubelontwerpers dé plek om zichzelf internationaal te presenteren. De beurs en alle omringende presentaties in de stad trekken jaarlijks vele profe... meer >
loader
loader
loader