stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Productontwikkeling

Unlearning My Library. Feminist Search Tool (Version 2)

Read-in, 2018

€16.700
Het project ‘Unclearing My Library’ van Read-in begeeft zich op het snijvlak van digitale cultuur, kunst, design, genderstudies en postkoloniale theorie. Het project is gericht op het verder ontwikkelen van een prototype van een feministische zoekmachine in de context van bibliotheken. Dit betekent dat er een iteratie zal plaatsvinden op de huidige website die hoofdzakelijk functioneert als bewustwordingstool. Het project bevraagt de mechanismen van in- en uitsluiting van bestaande zoeksystemen en catalogi door de vraag te stellen: ‘Why are the authors of the books I read so white, so male, so Eurocentric?’ Naast de iteratie op de interface worden workshops georganiseerd en wordt een installatie ontworpen bedoeld om gebruikers kritisch op hun zoekacties te laten reflecteren.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Game

Energy Rush

2Awesome Studio, 2018

€7.400
2Awesome Studio vraagt een startsubsidie om onderzoek te doen naar innovatieve vormen van gameplay. Hierbij wordt specifiek gekeken naar ‘player death’ methodes en de moeilijkheid van levels in relatie tot ‘speed running mechanics’. Het onderzoek behelst een analyse van de huidige stand van het veld en het ontwikkelen van nieuwe gameplay designs. Op basis hiervan wordt een prototype ontwikkeld dat wordt getest met een zo breed mogelijke spelersgroep. Het onderzoek vindt plaats in de context van de ontwikkeling van de game Energy Rush, een 2D-platformer game met procedureel gegenereerde levels waarin gespeeld wordt tegen de klok.
manifestationsfoto.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Tentoonstelling

Manifestations

Stichting Art & Technology, 2018

€10.000
Viola van Alphen dient namens Stichting Art & Technology een subsidieaanvraag in voor de ontwikkeling van de tentoonstelling ‘Manifestations’, die zij voor de derde keer zal organiseren en cureren. De tentoonstelling richt zich onder de naam ‘Will the Future Design Us?’ op jong talent en gevestigde namen op het gebied van (media)kunst en technologie en zal plaatsvinden op de Dutch Design Week 2018 in Eindhoven. Stichting Art & Technology wil mensen meer bewust maken en kritisch, positief laten kijken naar de invloed van technologie. Verder vindt er een participatieprogramma plaats waarin mensen op laagdrempelige wijze in aanraking kunnen komen met mediakunst en de rol van technologie in de maatschappij. Op dit moment zijn er samenwerkingen met onder meer DDW, Technische Universiteit Eindhoven, Fontys Hogeschool, Summa College, Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, Philips en High Tech Campus.
008representatieveafbeelding2.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Startsubsidie

Morpher

Kevin Bray, 2018

€7.500
‘Morpher’ is een serie van acht video’s op het snijvlak van een videoclip- en een filmformaat. Elke aflevering duurt vijf tot tien minuten en zal online worden gepubliceerd. Los daarvan worden de video’s eveneens gescreend op locatie en omringd met sculpturen en artefacten in de vorm van een expositie. Hiermee wil grafisch ontwerper Kevin Bray de traditionele uitingsvormen van zowel videoclips als designtentoonstellingen ontstijgen. Elke aflevering behandelt en bevraagt de rol van monsters in de hedendaagse samenleving en hoe dit onze perceptie van identiteit beïnvloedt. Voor het ontwerp van de video’s maakt Bray veelvuldig gebruik van open source software en tools op het gebied van grafisch ontwerp, 3D vormgeving en digitale compositie en montage. De startfase zal resulteren tot een proof of concept van twee afleveringen in samenwerking met muzikanten Dan Cousin en Panteros666, om in een later stadium nieuwe partners en artiesten kan betrekken. Verder zijn designerduo Messgewand en software-ontwikkelaar Naivi betrokken bij het project.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Publicatie

Touch and Feel in the Digital Age

Stichting Open!, 2018

€16.500
Het project ‘Touch and Feel in the Digital Age’ heeft betrekking op een inhoudelijk en interdisciplinair onderzoek naar aspecten van voelen en aanraken in de huidige, door technologie gemedieerde samenleving. Het doel is om een impuls te geven aan speculatieve theorievorming en essayistiek over het onderwerp vanuit het perspectief van de media- en kritische theorie, en tevens om de experimentele praktijk van het makers in een digitale omgeving te stimuleren. Uitgaande van de premisse dat het haptische en tactiele in de digitale cultuur en communicatie steeds belangrijker wordt en zelfs het primaat van het optische en visuele verdringt, vraagt Open! zich af wat dit betekent voor onze ervaring en ons handelen in het publieke domein. Het onderzoek leidt tot een serie van zes longreads en vier kunstenaarsbijdragen op het digitale platform van Open!. De beoogde kunstenaars zijn JODI, !Mediengruppe Bitnik, Jan Robert Leegte en Constant Dullaart.
008representatieveafbeelding2.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Startsubsidie

Sisterhood

Corina Maduro, 2018

€7.500
Producente en researcher Corina Maduro vraagt een startsubsidie aan voor de biografische game ‘Sisterhood’. Betrokken game-ontwikkelaars bij het project zijn Paul Bierhaus en Erica Gasataya. In de game zet de levens van een aantal vrouwen uit alle hoeken van de wereld en met een uniek levensverhaal centraal. In tegenstelling tot de gangbare biografieën met een vaste verhaallijn in de context van literatuur of film, kan de speler in ‘Sisterhood’ door middel van interactie de loop van het verhaal bepalen en eigen keuzes maken. In de huidige fase wordt onderzocht hoe een waargebeurd verhaal kan worden vormgegeven in en vertaald naar een interactieve spelervaring. Dit onderzoek zal leiden tot een verzameling speelbare prototypes die in de startfase zich zal beperken tot het verhaal van Alexandra David-Neel. Het team zal daarnaast in gesprek gaan met andere game-ontwikkelaars van biografische games. Verder laat het team zich adviseren door externe adviseurs zoals Drs. Sjoerd de Vries (expert Tibetaanse geschiedenis in verband met eerste uit te werken biografie van Alexandra David-Néel), Dr. Menno Deen (expert speler autonomie) en Braenworks Academy (netwerk voor creatief ondernemers).
008representatieveafbeelding2.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Presentatie

Balance-Unbalance

The Patching Zone, 2018

€4.715
Stichting The Patching Zone organiseert de ‘Balance-Unbalance’ conferentie die plaatsvindt in september 2018. De jaarlijkse internationale conferentie heeft als doel kunst en design in te zetten als aanjager voor nieuwe dwarsverbanden tussen natuur, wetenschap, technologie en samenleving. De conferentie heeft dit jaar als thema ‘nieuwe waardesystemen, sociale impact en duurzaamheid als drijfveren voor maatschappelijke waardecreatie’. De aanvraag is toegespitst op twee workshops waarbij digitale technologie centraal staat. De eerste workshop gaat over de ‘Solar Streamboxes’ van het Britse samenwerkingsverband Sound Camp, een hands-on workshop waarbij de deelnemers weerbestendige streaming kastjes op zonne-energie maken voor real time opnames van opvallende ecologische geluiden in de stad of omgeving. Het tweede project betreft een lezing en workshop door Next Nature (Lewis Just) over de ‘Ecocoin’, een cryptocurrency die ecologische activiteiten stimuleert. De Ecocoin is onlangs gelanceerd door Next Nature en in deze workshop wordt ze nog eens goed tegen het licht gehouden. The Patchingzone werkt voor de organisatie samen met onder andere V2_, Creating 010 / Hogeschool Rotterdam, Avans Hogeschool, Energie Café Schiedam en Platform Digital Manufacturing.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Startsubsidie

Alpine Home Pages

Jan Robert Leegte, 2018

€7.500
Jan Robert Leegte ziet een interessante parallel tussen oude decoratietechnieken in het Zuidoosten van Zwitserland en hedendaagse homepages en sociale media profielen. Huiseigenaren in de Engadin vallei decoreren generaties lang hun huizen volgens de sgraffito techniek. Hierbij worden klassieke ornamenten, namen, motto’s en teksten aangebracht door direct in het natte pleisterwerk aangebracht. De decoraties benadrukken de positie van de bewoners in de lokale gemeenschap. In het kader van het project wordt een site-specifiek AR platform ontwikkeld om een digitale laag aan de decoraties toe te voegen. Jan Robert Leegte zal zelf een werk voor het platform ontwikkelen, waarna het (open source) platform wordt overgedragen aan een lokale artist space die de verdere curatie op zich zal nemen.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Startsubsidie

Aesthetics of Exclusion

Sjoerd ter Borg, 2018

€7.500
Sjoerd ter Borg vraagt namens een klein team van ontwerpers en onderzoekers een startsubsidie aan voor het project ‘Aesthetics of Exclusion’. Met het project onderzoeken de makers hoe computer vision en machine learning kan worden gebruikt om de esthetische veranderingen die samenhangen met gentrificatie te analyseren. Het team maakt hiervoor gebruik van de beelden van Google Streetview. Naar verwachting zal het onderzoeksproces veel vragen oproepen op zowel technisch als sociaal vlak. Daarbij wordt ook gekeken naar internationale verschillen of overeenkomsten in steden als Seoul, New York en Amsterdam.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Onderzoek

Not Found On

Stichting WORM, 2018

€14.700
In tijden van nepnieuws en alternatieve feiten is het van groot belang om ons af te vragen hoe en van waar we onze kennis vandaan halen, en wie bepalend is voor (de toetsing van) de kennis. Initiatiefnemer A. Liparoto stelt dat open source structuren zoals Wikipedia de illusie van inclusiviteit creëren, terwijl in realiteit deze platforms en de inhoud ervan een met name door mannen gedomineerde creatieproces is. Met als gevolg dat diverse communities als feministen, queers en non-binaries moeilijkheden ondervinden om aan de huidige criteria van de open source structuren te beantwoorden. Het project ‘Not Found On’ richt zich daarom op het organiseren van een aantal schrijfworkshops met een diverse groep artiesten en activisten om aan deze problematiek gehoor te geven. Deze zullen plaatsvinden in WORM Rotterdam in samenwerking met all female designer/artist team Just for the Record. Er zal een platform worden ontwikkeld met a) een how to guide om gemarginaliseerde informatie op Wikipedia te publiceren, b) een lijst creëren van webpagina’s die moeten worden aangepast en c) een publicatie om opgedane kennis rondom dit onderwerp te bundelen in samenwerking met Publication Studio Rotterdam.
loader

het fonds

subsidies

actueel