stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
08compensarimg150dpi.jpg

Deelregeling Digitale cultuur AV productie

Compensar

Inexcelsisvideo, 2018

€36.435
Het publiek maakt in het project ‘Compensar’ kennis met de wijze waarop het Colombiaanse volk de hedendaagse vredestransitie ervaart na het in 2016 afgesloten akkoord tussen de Colombiaanse regering en de FARC. Op basis van originele getuigenverklaringen en zelf opgenomen interviews worden individuele verhalen geschreven voor zeven fictieve personages woonachtig in een Colombiaans plattelandsdorp. Deze verhalen worden gezongen in de vorm van aria’s door zangers die wel hoorbaar zijn maar niet zichtbaar. Het publiek krijgt een koptelefoon op en loopt vrij rond in een theatrale ruimte tussen de zeven zangers. Door middel van locatie-specifieke technologieën krijgt het publiek telkens een verhaal te horen wanneer men in ruimtelijke zin te dicht in de buurt van een zanger komt. Na een succesvolle verkennende fase vraagt Stichting inexcelsisvideo ondersteuning voor de ontwikkeling van een proof-of-concept. Purple Pill zal de software ontwikkelen met betrekking tot de positiebepaling van de deelnemers, 4DSOUND en SPOOK zijn verantwoordelijk voor de technologische ontwikkeling op het gebied van audio.
nodecontract03.png

Deelregeling Digitale cultuur Startsubsidie

Poiexixx

Yin Aiwen, 2018

€7.500
Yin Aiwen vraagt een startsubsidie aan voor de onderzoeksfase van het project ‘Poiexixx’, een kritisch, artistiek project over de betekenis en mogelijkheden van de Blockschain technologie. Het onderzoek richt zich op de ontwikkeling van een Blockchain applicatie waarin gebruikers onderlinge relaties en daar uit volgende afspraken vastleggen. Het doel van de startfase is om een ontwerpend onderzoekstraject uit te werken in de vorm van een prototype en een white paper waarin internationale afspraken over bijvoorbeeld het huwelijk of co-ouderschap worden bevraagd. Aiwen werkt hiervoor samen met Jelena Viscovic, onderzoeker en ontwerper en het Amsterdamse Bitnation.
habitat.jpg

Deelregeling Digitale cultuur AV productie

Habitat

Heleen Blanken, 2018

€18.100
Heleen Blanken vraagt een projectsubsidie aan voor de ontwikkeling van de modulaire audiovisuele installatie ‘Habitat’, waar zij samen met elektronica-componist Adriaan de Roover en game- en software-ontwikkelaar Coen Klösters (NAIVI) aan werkt. Habitat documenteert en toont op inventieve wijze natuurlijke groeiprocessen van organismen aan de hand van 3D-scans en animaties van de natuurhistorische archieven van Naturalis Biodiversity Center in Leiden en het Naturkundemuseum Berlin. Het resultaat is een ruimtelijke installatie waarin veldopnames, 3D-scans en elektronische muziek in een geabstraheerde totaalervaring samenkomen. De aanvrager beoogt zodoende op een artistieke wijze de kritieke toestand van het milieu en klimaatverandering onder de aandacht te brengen zonder een al te direct standpunt in te nemen.
008representatieveafbeelding2.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Startsubsidie

Sisyphus

Simone C. Niquille, 2018

€5.464
Met het project ‘Sisyphus’ wil Simone C. Niquille de gangbare ergonomische simulatiesoftware, waarin veelvuldig gebruik wordt gemaakt van digitale menselijke modellen, op kritische wijze onder de loep nemen. Ze stelt dat de wijze waarop de modellen worden afgebeeld, gebaseerd is op voor derden onzichtbare parameters en data. Deze dragen op hun beurt bij aan een gestandaardiseerde representatie van het menselijk lichaam. In het project kunnen bezoekers online een trainende menselijke avatar modificeren door de manipulatie van verschillende eigenschappen. De website is voor iedereen toegankelijk en beschikbaar op alle dragers. ‘Sisyphus’ is een digitale uitbreiding op een fysieke installatie die in het Nederlands Paviljoen op de Biënnale van Venetië zal worden gepresenteerd. Voor de totstandkoming van de website en het ontwerp van het menselijk model zal Niquille samenwerken met creative coder François Zajéga.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Programma

Coded Matter(s)

FIBER, 2018

€35.000
Stichting FIBER vraagt een projectsubsidie aan binnen het langlopende publieksprogramma ‘Coded Matter(s)’. FIBER wil met de programma’s de sprong maken vanuit de hedendaagse techno-dystopie naar een betere toekomst, voorbij het ‘capitalist realism’. Binnen deze context wordt artistiek onderzoek gefaciliteerd en wordt gekeken naar de kracht van een concept als ‘Worldbuilding’ binnen de hedendaagse kunst- en ontwerppraktijk. Het onderzoek leidt tot drie kennisdocumenten en drie nieuwe werken van drie jonge kunstenaars waarvoor een shortlist is toegevoegd. Met Coded Matter(s) beoogt FIBER zodoende een leer- en ontmoetingsplek te bieden aan een nieuwe generatie professionele makers, die werken op het snijvlak van kunst, design, creative coding en engineering. FIBER doet dit vanuit haar netwerk dat wordt gevormd door onderwijspartners en culturele instellingen als De Brakke Grond, MU, Synergetica Lab, HNI, De Waag en LAB 111.
gkellycoverimagev2.jpg

Deelregeling Digitale cultuur AV productie

Upworkers

Graham Kelly, 2018

€12.500
‘Upworkers (working title)’ is een onderzoek naar de uitbesteding en omstandigheden van arbeid binnen de digitale beeldproductie sector. Kunstenaar Graham Kelly wil de verhalen en de omstandigheden waarin internationaal opererende freelancers op het gebied van CGI, animatie en beeldbewerking werkzaam zijn, tonen aan het publiek. Hiermee wil hij de discussie aanjagen met betrekking tot de potentiële en snel veranderende werkcondities die nieuwe digitale technologieën en platforms (zoals Upwork, een online platform voor freelancers wereldwijd) in de brede zin kunnen creëren. Het project zal resulteren in een interactieve VR-omgeving, een korte film en een lezing/performance. Kelly zal zich voor de inhoud van deze werken baseren op informatie afkomstig van gesprekken en interviews met freelancers met een actief profiel op Upwork. Ook wordt hen gevraagd om een op zichzelf of hun werkplek geïnspireerd 3D-model te ontwikkelen, welke nadien onderdeel zal uitmaken van de inhoud van het project. Alle opgedane kennis zal worden verzameld op een website. Voor de korte film zal worden samengewerkt met een scenarist, voice-over acteurs, een geluidstechnicus en een muzikant. Video Power in Maastricht zal de film coproduceren en distribueren.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Startsubsidie

The Long Now

AtelierHB, 2018

€7.500
Ontwerpersduo SulSolSal (Guido Giglio en Hannes Bernard) vragen een startsubsidie aan voor de onderzoeksfase voor de filmische installatie ‘The Long Now’. Het verhaal speelt zich af in een toekomst waarin wordt teruggekeken op het politieke en sociale klimaat van onze huidige tijd. Vanuit tegengestelde perspectieven – de ¬accelerationists versus het gedachtegoed van Mark Fisher en Franco Berardi – onderzoekt de aanvrager op speculatieve wijze het onvermogen van de mens om tijd te controleren. Het resultaat is een multi channel audiovisuele installatie, opgebouwd volgens de narratieve structuur van een opera. Elke screening bestaat uit een nieuwe, door algoritmes gegenereerde montage van beeldmateriaal dat afkomstig is van een server. Op muzikaal vlak wordt een begeleidende generatieve soundtrack met aria-composities geschreven in samenwerking met OOFJ. ‘The Long Now’ maakt gebruik van de kracht van fictie in reactie op actuele gebeurtenissen, en onderzoekt hiermee het potentieel voor nieuwe tools gericht op grafische en generatieve verhalen.
008representatieveafbeelding2.jpg

Deelregeling Digitale cultuur AV productie

Perceptual Geography

Thomas Ankersmit, 2018

€12.000
Thomas Ankersmit vraagt aan voor het project ‘Perceptual Geography’. Het project betreft een ruimtelijke compositie van elektronische muziek en een serie performances, gebaseerd op het baanbrekende onderzoek van Maryanne Amacher (VS, 1938-2009). Zij deed in haar praktijk onderzoek naar oto-akoestische emissies: eartones die in het binnenoor, dus door het oor zelf, als reactie op bepaalde stimulusgeluiden, worden geproduceerd. Het werk van zowel Maryanne Amacher als Thomas Ankersmit ligt op de grens van muziek, (beeldende) kunst, en wetenschap, in het bijzonder akoestiek en psycho-akoestiek. Met dit project doet Ankersmit een diepe, praktijk- en toekomstgerichte studie naar Amacher’s research, om tot nieuwe en toekomstige uitdrukkingsvormen en artistieke ervaringen te komen. Het project wordt onder andere gepresenteerd bij het Sonic Acts Festival 2019 in Amsterdam en het CTM Festival in Berlijn.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Startsubsidie

Resolution - Tijdschrift voor het digitale beeld

Laurens Otto, 2018

€7.500
Laurens Otto vraagt een startsubsidie aan voor de voorbereidende fase met betrekking tot het opzetten van een nieuw platform – genaamd Resolution – bedoeld voor kritische reflectie op de wijze waarop digitale cultuur de wereld formatteert. De startsubsidie zal gebruikt worden om zowel organisatorisch als inhoudelijk het fundament te leggen voor een platform dat het mogelijk maakt om vanuit verschillende invalshoeken het digitale beeld te analyseren. Het ultieme doel is om een platform te creëren dat uit twee delen bestaat. Ten eerste als gedrukt tijdschrift, dat losgekoppeld van internet een afstandelijke analyse maakt van het digitale beeld. Daarnaast wordt een website gecreëerd die juist geheel opgaat in de beeldtaal die het onderzoekt. De uitgever, Bureau for Cultural Analysis, betrekt hierbij theoretici, auteurs en makers.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Startsubsidie

The Enemy of the Enemy

Agata Jaworska, 2018

€7.500
Curator Agata Jaworska vraagt namens Institute of Relevant Studies en SulSolSal een startsubsidie aan voor de doorontwikkeling van het tentoonstellingsconcept voor ‘The Enemy of the Enemy’. De aanvragers beogen een hybride vorm van documentaire en tentoonstelling te ontwikkelen die het verhaal verteld van ‘the haves vs the have-nots’ in de context van de toenemende globalisering, terroristische dreiging en de invloed van online media op de maatschappij. Een ontwikkeling waarin politieke opinie meer en meer online gevormd wordt. ‘The Enemy of the Enemy’ kijkt naar de framing van zogenaamde ‘vijanden van het volk’ in de vorm van de media, de elite of de buitenlanders door anti-establishment partijen. In de startfase wordt onder meer gewerkt aan nieuwe montage tools, een ruimtelijk ontwerp en een trailer.
loader

het fonds

subsidies

actueel

websitelvdt.jpg
Op donderdag 31 mei organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in Utrecht het symposium Leeromgeving van de toekomst 2018. Tijdens deze middag delen de teams van twaalf ondersteunde onderzo... meer >
oodesigningacommunityofcare.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties van Nederland uit om samen met ontwerpers te werken aan de transitie van de zorg in de wijk. Vergrijzing... meer >
loader
loader
loader