stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
thetivanherpt.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Startsubsidie

3D Printing Silk

Theti Studio, 2017

€7.500
In samenwerking met ontwerper Olivier van Herpt werkt Theti Studio aan een nieuwe productiemethode waarbij textiel wordt vervaardigd van de zijde cocon. Om dit te bereiken wordt een prototype van een 3D-printer ontworpen die textiel rechtstreeks in een vorm naar keuze fabriceert, zonder overschot. De aanvrager stelt dat de mode-industrie kan wijzigen door het duurzame karakter van zijde en de mogelijkheid om zonder het tussenkomen van verf de kleur van de zijde te kiezen. Met een startsubsidie wil Theti Studio de bestaande technologie verder onderzoeken, testen op veiligheid, een prototype ontwikkelen en de resultaten tonen aan publiek en investeerders.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Startsubsidie

Ruimte als strafmaatregel

PolakVanBekkum, 2017

€7.500
Sinds 2010 onderzoekt kunstenaarsduo PolakVanBekkum (Esther Polak en Ivan van Bekkum) de betekenis van beweging in het landschap. Met de installatie ‘Ruimte als strafmaatregel’ trachten zij voor publiek een alternatieve reconstructie te maken van het ongeluk waarbij de moeder van Esther Polak in 1974 op Terschelling om het leven kwam. Researcher Monique Lesterhuis en conceptbewaker Rabiaâ Benlahbib gaan hiervoor opzoek naar de veroorzaker van het ongeluk die de autorit opnieuw zal rijden met Esther Polak. De ritmes van de hartslag, de geluiden van de auto en het landschap worden opgenomen en de route wordt geregistreerd via GPS. De opgenomen audio en het GPS spoor vormen de basis van de installatie. Deelnemers nemen plaats in een binnenstebuiten gekeerde gevangeniscel en ervaren met behulp van audio en video de representatie van de autoroute. De startsubsidie wordt ingezet voor de technische ontwikkeling van de installatie in relatie tot de gewenste ervaring en het vooronderzoek op Terschelling.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Tentoonstelling

Magic, Myth and Monsters Productions

Stichting Pluto, 2017

€24.000
Sinds 1996 spant Stichting Pluto zich in voor de ondersteuning van kunstenaars en productie van nieuw werk van makers op het gebied van digitale cultuur. Binnen het project ‘Magic, Myth and Monsters Productions’ draagt Stichting Pluto bij aan de ontwikkeling van een nieuwe reeks installaties, performances en hybride projecten. Dit kan het resultaat zijn van de uitkomst van een residentietraject of in de vorm van een werk in opdracht. In deze producties onderzoeken makers hoe de beeldvorming omtrent technologie beïnvloed wordt door de vergelijking te maken met mythes, magie en monsters. Genoemde makers zijn onder meer Jenna Sutela, Wesley Goatley, Diederik Peeters, Mimi Onuoha en Thought Collider. Alle projecten zullen gepresenteerd worden op locaties Huis Utrecht of Casco/Fotodok, binnen de context van Impakt Festival 2017. Naast Impakt is een brede waaier partners betrokken waaronder Serpentine Gallery London, Museum Speelklok, het Goethe Instituut, De Brakke Grond en V2_. Diverse projecten zullen tevens bij de betrokken partners getoond worden.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Startsubsidie

Reading Reading

G. T. Vrhovec Sambolec, 2017

€7.500
Ontwikkelaars Vrhovec Sambolec en Stock Plum vragen een startsubsidie aan voor de eerste fase van het project ‘Reading Reading’. Het project behelst een artistiek onderzoek dat zich richt op de ervaring van lezen als een soort interface tussen de fysieke wereld en hetgeen zich in het bewustzijn van de lezer afspeelt. In de eerste fase wordt theoretisch onderzoek gedaan en wordt hard- en software ontwikkeld die de beweging van het oog volgt. De beweging wordt omgezet in geluid. In de tweede fase zal een serie van artistieke installaties en performances worden geproduceerd op basis van de ontwikkelde technologie.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Programma

The Dutch Savannah

Stichting De Domijnen, 2017

€8.000
Stichting De Domijnen vraagt een bijdrage aan voor het transdisiplinaire project ‘The Dutch Savannah’. Het programma van curators Barbara Cueto en Bas Hendrikx belicht op kritische wijze de rol van water als onderdeel van de infrastructuur waarop de online wereld is gebouwd. In een tentoonstelling met werk van Sara van der Heide, Femke Herregraven, Ger Dekkers en verscheidene internationale makers, wordt het publiek bewust gemaakt van de gevolgen van ons dagelijks datagebruik. Water wordt hierbij gebruikt als een verbindend element tussen de virtuele en de fysieke wereld en staat daarbij symbool voor de bredere hedendaagse ecologische problematiek en duurzaamheidsvraagstukken. De Domijnen gaat in het kader van het programma samenwerkingen aan met onder andere Maastricht University, Brightlands, Very Contemparary en het Teylers Museum.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Digitale cultuur AV productie

Face the Interface

Anja Groten, 2017

€10.788
‘Face the Interface’ is een interactieve installatie bestaande uit een smart spiegel met ingebouwde speakers, scherm, camera en gezichtsherkenningssoftware. Zodra het gezicht van de deelnemer gedetecteerd wordt, begint een stem een verhaal te vertellen. Het verhaal is op non-lineaire manier opgebouwd en, afhankelijk van de gezichtsexpressie van de deelnemer, ontstaat er variatie in de verhaallijn. Parameters als de intensiteit van een lach en de positie van wenkbrauwen beïnvloeden het narratief. Anja Groten vraagt ondersteuning voor de doorontwikkeling van het bestaand prototype dat is ontwikkeld in het kader van de [email protected] serie, tot zelf functionerende installatie. De volgende iteratie omvat het verbeteren van hard- en software, en de vertaling van de verhaallijnen in het Engels om de installatie in internationale context te presenteren. Een publieksprogramma en workshops zorgen voor verdere inhoudelijke verdieping op het gebied van smart spiegels en gezichtsherkenning. Voor dit project werkt Anja Groten samen met software developer Hay Kranen en schrijfster Maartje Smits.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Startsubsidie

Snapscan - SCA

JODIORG, 2017

€7.500
Het Belgisch-Nederlands kunstenaarsduo JODI vraagt een startsubsidie aan voor de website Snapscan waar 3D-gescande modellen worden gedocumenteerd, en met behulp van tags kunnen worden gecombineerd. Hiermee beoogt JODI 3D-scanning als een zelfstandig artistiek medium te positioneren, en niet slechts als een functionele techniek binnen de wetenschap, game development of surveillance. JODI introduceert - in het licht van snapshot fotografie - het concept ‘Snapscans’, een type scan dat middels een iPad en een 3D scanner aan iedereen de kans geeft om zijn omgeving te scannen. Door het online samenbrengen van scans die op elk onvoorbereid moment genomen kunnen worden, onderzoekt JODI de experimentele mogelijkheden van 3D-scanning als nieuw artistiek medium. Daarvoor wordt ook een samenwerking opgezocht met een externe 3D-programmeur.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Startsubsidie

Just a Question of Mapping - Ins and outs of composing with realtime data

Nescivi, 2017

€7.500
Marije Baalman vraagt een startsubsidie voor het doen van onderzoek ter voorbereiding, en het schrijven aan een publicatie getiteld ‘Just a Question of Mapping - Ins and outs of composing with realtime data’. In de publicatie komen verschillende technieken voor het vertalen van gebaren (gestures), en de sensordata die daaruit voortkomt, naar output media zoals geluid, licht en beeld aan bod. Het boek kan zodoende een leidraad vormen om interactieve werken te beschrijven en te analyseren. Het eerste deel van de publicatie bevat beschrijvingen van benaderingen en methodes, in het tweede deel van het boek worden concrete werken beschreven. Voor de productie van de publicatie zal onder andere een crowdfunding campagne worden gestart.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Productontwikkeling

CodeKlavier

Robot Theater Electronics, 2017

€35.000
Felipe Ignacio Noriega vraagt een projectsubsidie aan voor de realisering van CodeKlavier, het project waarvoor hij eerder een startsubsidie ontving. De CodeKlavier is een operationele programmeertaal, verbonden aan een klavier, die de pianist in staat stelt al spelend te programmeren. Hierdoor ontstaat een performance van muziek en live coding. De aanvrager beoogt het paradigma waarbij kunst wordt gecreëerd met technologie om te draaien en een meer intuïtieve, artistieke manier van coding te stimuleren. Felipe Ignacio Noriega werkt voor dit project samen met zijn vaste pianist Anne Veinberg en een groep van 40 studenten die de software zullen testen. Daarnaast ontwikkelt Patrick Borgeat in het kader van het project een output extension waarmee op basis van CodeKlavier een immersieve VR-omgeving wordt aangestuurd. De code wordt gepubliceerd via GitHub.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Startsubsidie

Code Re-Enactment of the Decaying Language Inside a Machine

Martijn van Boven, 2017

€7.500
Het doel van het onderzoeksproject is om de artistieke mogelijkheden te onderzoeken door het concept van re-enactment toe te passen op software. Welke uitkomsten zijn er mogelijk als software wordt benaderd als een cultureel fenomeen met z'n intrinsieke kwaliteiten en deze opnieuw worden geïnterpreteerd? Welke artistieke zeggingskracht zit verborgen in digitale informatie en software code? Van Boven beoogt om aan de hand van de software die geïnstalleerd was in de eerste space shuttle vlucht, de STS-1, een reconstructie en model te bouwen van deze software. Een zogenaamde reversed compiler. Aan de hand van deze reversed compiler wordt uiteindelijk een tool ontwikkeld waarmee nieuw werk geproduceerd kan worden zoals films, installaties en objecten of performances. De uitkomst van het onderzoeksproject zal worden gepubliceerd in een reeks van presentaties en het publiceren van de beta versie van de reversed compiler STS-1.
loader

het fonds

subsidies

actueel

graphicmattersweb.jpg
Het is september; het festivalseizoen is weer geopend! Met de Deelregeling Festivals ondersteunt het fonds festivals op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Marieke Ladru, adju... meer >
nieuweopenoproepenerfgoedruimte.jpg
Werkt u aan urgente maatschappelijke vraagstukken op het snijvlak van klimaat, energie, ruimte en erfgoed? En heeft u een visie op hoe ontwerpexpertise te koppelen is aan een gebiedsgerichte benaderin... meer >
sciddw17liggendblauw.gif
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie presenteert de nieuwe lichting ontwerpers, kunstenaars en architecten die afgelopen jaar de werkbeurs Talentontwikkeling ontving. Onder de titel In No Particu... meer >
loader
loader
loader