stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
sonifyingfacebook.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Startsubsidie

Sonifying Facebook

Tomer Baruch, 2017

€7.500
Tomer Baruch vraagt een startsubsidie aan voor het project ‘Sonifying Facebook’. Het project behelst de ontwikkeling van een systeem dat real time facebookactiviteit omzet in geluid. Likes, notifications, shares, posts, muis- en toetsenbordverrichtingen zijn de input van een sonische ervaring. Het project krijgt vorm in een installatie waarbij de gebruiker op muzikale wijze Facebook kan verkennen en een interactieve performance waar Baruch Facebook bespeelt als een muziekinstrument. Het publiek wordt uitgenodigd te participeren en interacteren met hun mobiele telefoons. Ook online kan men interacteren door een live broadcast op Facebook. Voor de totstandkoming van het systeem werkt Baruch samen met software developer Andrea Vogrig en cameravrouw Flora Reznik. Het eerste toonmoment zal plaatsvinden in Den Haag en zorgt voor extra feedback voor de maker.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Startsubsidie

The World in 24 Hours Revisited

Josephine Bosma, 2017

€5.900
Josephine Bosma vraagt een startsubsidie aan voor een onderzoek naar ‘The World in 24 Hours’, een netwerk-performance van Robert Adrian uit 1982 die plaatsvond tijdens Ars Electronica. Dit werk wordt beschouwd als een van de eerste online kunstwerken. Het onderzoek start met het analyseren van het oorspronkelijk project en het achterhalen van de beweegredenen van de deelnemers. Vervolgens onderzoekt Bosma de mogelijkheden om het werk te herinterpreteren en opnieuw uit te voeren. Voor de heropvoering wordt zowel gekeken naar hedendaagse kunstenaars als de oorspronkelijke deelnemers. De uitkomsten van het onderzoek worden gepresenteerd in verschillende bijeenkomsten bij organisaties op het gebied van netwerkcultuur en mediakunstconservering. De startsubsidie wordt eveneens ingezet om de juiste samenwerkingspartners te betrekken. Reeds benaderde partners zijn Ars Electronica, LiMA, Rhizome, Radical Networks en hackercamp SHA2017.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Onderzoek

Presence - we are the content

Open Resource BV, 2017

€8.440
‘Presence’ is een virtual reality experiment waarin de virtuele en fysieke ruimte samensmelten. In de hybride omgeving vormen de bezoekers, hun ontmoeting en interactie het onderwerp. Zij vormen zelf de content van de installatie. Dit wordt bewerkstelligd door de beweging van de bezoekers via sensoren om te zetten naar digitale data. De eerste bezoeker ziet slechts een lege ruimte, en de tweede bezoeker ziet zijn voorganger gevisualiseerd in een digitale point cloud. De fysieke reactie wordt geregistreerd en wederom vertaald naar een digitaal beeld voor de volgende bezoeker, waardoor een keten van reacties in gang wordt gezet.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Publicatie

What can we learn from Computer Vision?

Coralie Vogelaar, 2017

€7.500
Coralie Vogelaar vraagt een startsubsidie aan ter voorbereiding van de publicatie ‘What can we learn from Computer Vision?’. Snelle ontwikkelingen op het gebied van artificial intelligence geven een impuls aan de beeldherkenningstechnieken computer- en machine vision. In de publicatie zet Vogelaar nieuwe mogelijkheden van huidige en toekomstige beeldherkenningstechnieken uiteen, met als doel wetenschappers, kunstenaars en creative coders te inspireren en hen op een andere manier te laten kijken naar beeldcultuur. De startsubsidie wordt ingezet ten behoeve van het grafisch en redactioneel ontwerp waarvoor een samenwerking is aangegaan met Studio Harris Blondman. Het boek zal in 2018 verschijnen bij Onomatopee en wordt gepresenteerd bij V2_.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Digitale cultuur AV productie

Serge & Mondriaan

Thomas Ankersmit, 2017

€12.100
Geluidskunstenaar Thomas Ankersmit creëert een nieuwe performance op basis van Mondriaan’s vroege – en weinig bekende – ideeën uit de jaren ’20 voor futuristische elektronische muziek. Ankersmit kan hiervoor beschikken over de originele Serge Modular Synthesizer uit de collectie van het Haags Gemeentemuseum. Het ontwerp van de Serge uit de jaren ‘70 is geïnspireerd op het werk van Mondriaan. De performance wordt ontwikkeld in opdracht van TodaysArt en het Gemeentemuseum in het kader voor de programmalijn "Van Mondriaan tot Dutch Design: 100 jaar De Stijl". Na de première op TodaysArt zal het project gaan toeren.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Startsubsidie

New Emergences

New Emergences, 2017

€7.500
Mariette Groot vraagt namens New Emergences een startsubsidie aan voor het opzetten van een platform om debat en onderzoek naar gender-gelijkheid in de context van elektronische muziek te faciliteren. De belangrijkste activiteit die vanuit het platform wordt opgezet is een serie publieke lezingen en debatten gericht op studenten en professionals uit binnen- en buitenland. Het initiatief voor het platform komt van (oud)studenten van de afdeling Sonologie van het conservatorium in Den Haag. New Emergences wordt ondersteund door Anne Laberge, Remco Schuurbiers (CTM), Bronne Keesmaat (Rewire), Gonzo (circus) en STEIM.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Website / applicatie

RNDR

LUSTlab, 2017

€30.000
Onder de noemer ‘RNDR’ is in de afgelopen vijf jaar door LUSTlab een softwarebibliotheek ontwikkeld die het schrijven van realtime interactieve code vereenvoudigt. De software is door de ontwerpstudio voor verschillende grafische en interactieve projecten ingezet. De aanvraag is gericht op het open source doorontwikkelen van het framework door er een eigen platform voor te bouwen. LUSTlab beoogt hiermee Nederlandse en internationale ontwerpers, kunstenaars en architecten aan te spreken. Met het opzetten van een open source platform voor RNDR beoogt LUSTlab de creative coding community van nieuwe gereedschappen te voorzien. In samenwerking met verschillende onderwijsinstellingen wordt gewerkt aan een curriculum waarbij studenten de basis van RNDR kunnen leren.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Startsubsidie

Object-Oriented Subject

Fiveblackcats Design, 2017

€7.500
Fiveblackcats Design vraagt een startsubsidie aan voor de eerste fase van hun onderzoek naar de strategieën die Facebook toepast in het genereren van betekenis in hun databestand. Aanvragers Lucia Dossin en Lídia Pereira focussen hierbij op de persoonlijke kenmerken die vanuit gebruikersdata zijn toegewezen voor categorisatiedoeleinden. De vraag is hoe Facebook op basis hiervan voorspellingsbeloftes kan doen. In de eerste fase wordt een mapping systeem gemaakt waarin de relaties tussen interacties van gebruikers en profilering in categorieën door Facebook inzichtelijk worden gemaakt. Daarnaast zijn interviews gepland met professionals uit het veld van onder andere Bits of Freedom, Chaos Computer Lab en Share Lab. De resultaten worden gedeeld in de vorm van een serie blogposts en een mock-up publicatie.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Startsubsidie

How to trip over data: Steps towards

Richard Vijgen, 2017

€7.500
Ontwerper Richard Vijgen onderzoekt nieuwe manieren om big data inzichtelijk te maken aan de hand van installaties en interactieve datavisualisaties. Met het project ‘How to trip over data: Steps towards’ wil Vijgen de infrastructurele ruimte van smart cities zichtbaar, leesbaar en bruikbaar maken. Het vertrekpunt hiervoor is de creatie van een alternatieve kadastrale kaart in 3D, die nieuwe verbindingen blootlegt tussen informatieve, fysieke en sociale aspecten in de stedelijke ruimte. De kaart dient vervolgens als basis voor een interactieve installatie en een applicatie. Via deze interventies wil Vijgen een ‘volkskadaster’ creëren, die het publiek niet alleen inzicht verschaft in gegevens die doorgaans louter bij de gemeente liggen, maar die ook oproept tot participatie en empowerment. Het project betreft een samenwerking tussen Richard Vijgen en Roy Bender, assistent professor Department of Industrial Design TU Delft.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Onderzoek

ORE

B J Nilsen, 2017

€19.140
‘ORE’ is de doorontwikkeling van het project ‘Coal’, dat eerder is ondersteund met een startsubsidie. Het project komt voort uit Nilsen’s fascinatie voor de mijnindustrie, die zorgt voor het merendeel van de benodigde grondstoffen voor hightech producten. De bron van deze mineralen is niet onuitputtelijk, waardoor het idee van buitenaardse mijnbouw steeds meer realiteit wordt. Het resultaat van ‘ORE’ is een audiorelease en een acousmatische performance, bestaande uit soundscapes van historische, hedendaagse en buitenaardse mijnbouw. Om dit bereiken gaat Nilsen in Nederland, Noorwegen en Luxemburg op zoek naar interessante geluidsopnames en interviews. Het geluidsmateriaal omvat verscheidene vormen zoals field recordings, composities, musique concrete en archieffragmenten. Gedurende het onderzoeksproces werkt Nilsen samen met het Geoscience & Engineering departement (TU Delft). Voor de audiorelease is De Player betrokken, en dragen filosofen Jussi Parikka en Erich Hörl bij aan het boekje van de audiorelease. Extrapool is partner voor de presentatie van de performance.
loader

het fonds

subsidies

actueel

proeftuinnlweb.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en bureau Het Noordzuiden nodigen u van harte uit voor een reeks van vier bijeenkomsten in het kader van ons traject 'Proeftuin NL’. Hierin zult u meer te w... meer >
jalilaessaidiweb.jpg
Vijf verrassende voorstellen van ontwerpers zijn geselecteerd uit 52 reacties op de Open Oproep Fresh Perspectives. Hiermee ondersteunt het Stimuleringsfonds de mogelijkheid om een innovatief concept ... meer >
chenjenweb.jpg
Vierentwintig uitzonderlijke talenten uit de gehele breedte van de creatieve industrie zijn geselecteerd voor de werkbeurs Talentontwikkeling 2017/2018. De subsidie van € 25.000 biedt ontwerpers, ar... meer >
sciddw17liggendblauw.gif
Tijdens de Dutch Design Week 2017 presenteert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de nieuwe lichting ontwerpers, kunstenaars en architecten die afgelopen jaar de werkbeurs Talentontwikkeling ont... meer >
loader
loader
loader