stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
009representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Evenement

Bangkok Design Week 2018 'The New-ist Vibes' - Here and There

Bora Hong, 2017

€60.600
In februari 2018 vindt de Bangkok Design Week (BKKDW) plaats. Ontwerper en curator Bora Hong organiseert binnen dit grootschalige evenement een programma rondom Nederlandse ontwerpers, waaronder Lucas Maassen, Marije Vogelzang en Studio Makkink & Bey. Zij geeft daarmee vervolg aan een vergelijkbaar programma dat ze in 2016 organiseerde op de Chiang Mai Design Week. Haar programma op de BKDW heeft als overkoepelend thema toerisme. Hong nodigt de ontwerpers uit om binnen dit thema projecten te ontwikkelen in Thailand. De resultaten zullen in de vorm van exposities, installaties, lezingen en workshops getoond worden tijdens de BKKDW. Het programma voorziet verder in netwerkbijeenkomsten, waarin de Nederlandse delegatie Thaise ontwerpers en potentiële Thaise opdrachtgevers kunnen ontmoeten. Hong werkt in het project onder meer samen met Thailand Creative & Design Center (organisator van BKKDW) en Wallpaper* Thailand.
009representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Evenement

Make City - Festival for Architecture and Urban Alternatives 2018

Make Shift, 2017

€35.640
In 2018 vindt de tweede editie van het internationaal festival ‘Make City’ plaats te Berlijn, met ondertitel ‘Berlin Remixing’. Het festival brengt verschillende perspectieven vanuit architectuur, stedelijk ontwerp, makerscultuur, burgerinitiatieven en politiek samen, en wil op die manier reflecteren op hedendaagse vraagstukken op het gebied van stedelijke ontwikkeling. Bezoekers kunnen over een periode van 17 dagen terecht bij de conferentie, studio talks, guided tours en urban hubs. Een van de urban hubs, genaamd ‘Stadtwerken’, staat in het teken van de innovatieve Nederlandse ontwerppraktijk. Op basis van een door Het Nieuwe Instituut ondersteund bezoek aan Nederland is een selectie tot stand gekomen van Nederlandse deelnemers die in hun werk nauw aansluiten bij besproken thema’s van het festival: Ontwerp en Circulaire Economie, Hergebruik en Stedelijke Vernieuwing, Burgerinitiatieven en Urban Governance. Hoofdpartner van het project is de Berlijnse senaat, waarnaast meer dan 90 partners zijn betrokken voor de financiering en invulling van het festival.
009representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Festival

Face Value - Transmediale 2018

Kulturprojekte Berlin, 2017

€8.000
Transmediale is een jaarlijks terugkerend mediakunstfestival dat in januari 2018 voor de 31ste keer plaatsvindt in Berlijn. Het thema van deze editie is Face Value. Volgens de organisatie worden zaken in het politieke discours tegenwoordig vooral gewaardeerd op wat ze aan de oppervlakte (lijken te) zijn, in plaats van wat ze zouden kunnen zijn of wat er zich achter het direct zichtbare bevindt. Het festival houdt deze eigentijdse houding kritisch tegen het licht. Tijdens de transmediale wordt aan de hand van onder andere lezingen, debatten, panelgesprekken, filmvertoningen en exposities omtrent mediakunst in al zijn verschillende verschijningsvormen verkend wat er achter face value van de dingen verscholen ligt. Binnen die verkenning wordt de waarde dat het werk van de deelnemers vertegenwoordigt bevraagd. De organisatie vraagt specifiek subsidie aan voor de festivaldeelname van Nederlandse en in Nederland gevestigde onderzoekers en (media)kunstenaars. Het gaat om Nana Adusei-Poku (panelgesprek), Florian Cramer (on-gemodereerd tweegesprek), Femke Herregraven (expositie en panelgesprek), Zachary Formwalt (filmvertoning), Johan van der Keuken (filmvertoning) en Belit Sağ (filmvertoning en Q&A).
009representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Tentoonstelling

Lightbox Installation by JODI at the Harvard Art Museums

Harvard Art Museums, 2017

€29.555
Kunstenaarscollectief JODI (Joan Heemskerk en Dirk Paesmans) presenteert in 2018 een nieuw interactief werk in de Lightbox Gallery van de Harvard Art Museums te Boston. Het betreft een software-based kunstinstallatie die gebruik maakt van gezichtsherkenning, het digitale archief van het museum en elementen uit het klassieke boter, kaas en eieren spel. Aan de hand van deze installatie zoekt het collectief de technische en conceptuele grenzen op van de rol van technologie in museumcollecties en –expositieruimtes. Aan de expositie is een randprogramma verbonden, waarin de vragen die de installatie opwerpt verder worden verkend. Het project richt zich in eerste instantie op een publiek van computerwetenschapsstudenten en creative coders binnen de Harvard- en MIT-gemeenschappen. Door een koppeling te maken met de grotendeels gelijktijdig lopende tentoonstelling ‘Art in the Age of the Internet, 1989 to Today’ van het Institute of Contemporary Art (ICA) Boston, verwacht de aanvrager daarnaast ook een breder kunstgeïnteresseerd publiek buiten de universiteit te bereiken.
placeholder.gif

Deelregeling Internationalisering Tentoonstelling

Light by Night

Teresa van Dongen, 2017

€18.000
In het werk van ontwerpster Teresa van Dongen worden vaak natuurlijke of alternatieve vormen van energie gebruikt en vertaald naar lichtinstallaties. Het huidig project ‘Light by Night’ is een doorontwikkeling van haar laatste onderzoeksproject ‘Spark of Life’, een lamp die werkt op elektro-actieve bacteriën. In samenwerking met het onderzoekscentrum Centre of Microbial Ecology and Technology (CMET) aan de Universiteit Gent (België) heeft Van Dongen een techniek ontwikkeld waarbij een lamp een maand lang licht geeft, louter op basis van zouten, vitaminen, kraantjeswater en azijn. Met ‘Light by Night’ wil ze een nieuwe installatie ontwikkelen die wederom de mogelijkheden van de toegepaste techniek toont, maar gebruiksvriendelijker is, stabieler functioneert en meer licht geeft dan ‘Spark of Life’. Van Dongen is benaderd door Centre Pompidou te Parijs om met dit werk deel te nemen aan een tentoonstelling in 2019. Hiermee wil ze haar eigen internationale netwerk uitbreiden en de Nederlandse ontwerpsector internationaal positioneren.
009representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering

See

The City Agency, 2017

€7.500
Met het project ‘See: Visibility & Voice in the Creole City’ analyseert editor en initiatiefnemer Zahira Asmal van The City cultuurhistorische en actuele kennis uit onder meer archieven van musea en maatschappelijke dialogen, en maakt deze breed beschikbaar. Zij richt zich daarbij op de sociaalmaatschappelijke gelijkheidsstrijd en representatie in de publieke ruimte van Kaapstad. Op basis van de ontsloten kennis beoogt de aanvrager, via de disciplines architectuur, stedenbouw, vormgeving, performance en digitale cultuur, nieuwe verhalen te vertellen voor in het collectieve geheugen. Zodoende wil zij de inwoners van Kaapstad stimuleren in hun beweging van een koloniaal verleden naar een inclusieve en veerkrachtige toekomst. The City werkt in het project toe naar een samenwerking waarin Nederlandse en Zuid-Afrikaanse ontwerpers en onderzoekers op gelijkwaardige wijze een langdurige en reflectieve co-creatie aangaan. De aanvrager stelt namelijk dat Nederland een grote invloed heeft gehad op de huidige ruimtelijke verschijningsvorm, sociale verhoudingen en cultuur van Kaapstad. The City vraagt een startsubsidie aan om expertmeetings te organiseren, nader archief- en stedenbouwkundig onderzoek te doen en de uitgangspunten van het project praktisch verder uit te werken tot een realiseerbaar plan. Het project moet uiteindelijk leiden tot een digitaal kennisplatform/blog, een symposium in Kaapstad, een publicatie getiteld I See You en ruimtelijke interventies op en rondom openbaarvervoersknooppunten, zoals bus- en treinstations. Met als doel de stedelingen een sterkere verbinding aan te laten gaan met hun dagelijkse omgeving. De samenwerkingspartners van The City zijn onder meer Bright/The Cloud Collective (NL), The Institute for Creative Arts (SA) en het Nationaal Museum Van Wereldculturen (NL).
009representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Startsubsidie

State of Unsettlement

A. Vaandrager, 2017

€7.500
Het project ‘State of Unsettlement’ is ontstaan naar aanleiding van de Brexit in 2016. Initiatiefnemers en ontwerpers Anne Vaandrager, Lisa Mandemaker en Judith van den Boom beogen met dit project een duurzaam netwerk van ontwerpers op te zetten tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Het project is opgezet als een onderzoeks- en ontwikkelingstraject om als collectief vanuit de artistieke praktijk kritisch na te denken en te discussiëren over het politiek klimaat en de impact van design in tijden van Brexit, en verder te kijken dan louter de geografische scheiding tussen beide landen. Met een startsubsidie willen de initiatiefnemers in een eerste fase een workshop organiseren voor alle internationale deelnemers. De resultaten die uit dit voortraject komen, vormen de basis voor de tweede fase van het project waaronder tentoonstellingen op Dutch Design Week en London Design Festival. Betrokken samenwerkingspartners zijn ArtEZ, Manchester Metropolitan University en een reeks ontwerpers uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk.
009representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering AV productie

Lived Objects (Electric Shadows)

Jason Hansma, 2017

€7.330
Met het project 'Lived Objects (Electric Shadows)’ onderzoekt de Nederlands-Australische kunstenaar Jason Hansma aan de hand van historisch Chinees ‘eggshell’ porselein het idee van een proto-cinema scherm. In de context van een wereld die is gevuld met backlit-devices benadert hij het van achter belichte flinterdunne materiaal als een heroverweging van de verhouding tussen het analoge en het digitale domein. Concreet betreft het project de realisatie van een film waarin met extreme close-ups de eigenschappen van porseleinen objecten worden verkend en getoond. De objecten komen uit de collecties van instellingen als Museum Princessehof en het Laboratory for Ceramics Studies van de Universiteit Leiden. De film komt tot stand in samenwerking met de Nederlandse stichting Video Power. Op uitnodiging wordt de film op een glazen scherm vertoond in een expositieruimte van Videotage, een gerenommeerd instituut voor mediakunst in Hong Kong. Na deze expositie wordt de film ingestuurd bij ruim 30 internationale filmfestivals.
009representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Startsubsidie

Leren van Marokko

Crafts Council, 2017

€7.500
Crafts Council Nederland brengt onder de titel ‘Leren van Marokko’ een verkennend bezoek aan De Rif in Marokko om de mogelijkheden van een crafts exchange te onderzoeken. Uit vooronderzoek blijkt dat er in De Rif nog veel authentieke technieken bestaan op het gebied van keramiek, textiel, leer, hout- en metaalbewerking. De verkenning is bedoeld om de lokale vraag te inventariseren en de verbinding te leggen tussen de Marokkaanse traditie in ambacht en de Nederlandse ontwerpkracht. Naar aanleiding van het eerste bezoek aan Marokko zal er een concreet plan voor matchmaking ontwikkeld worden. ROSE Stories legt de verhalen over de ambachten vast en maakt die toegankelijk voor een groot publiek. Mina Abouzahra onderzoekt de mogelijkheden voor productie. Dutch Design Week 2019 wordt genoemd als eerste grote presentatieplek van de onderzoeksresultaten.
009representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Website / applicatie

Publication Studio Digital Environment

Publication Studio, 2017

€17.600
Publication Studio (PS) is een netwerk van elf onafhankelijke ‘studio uitgeverijen’ op vier continenten, die werken volgens de printing-on-demand benadering van publiceren. Publication Studio Rotterdam (PSR) is één van die uitgeverijen. PSR werd in 2015, met steun van Het Nieuwe Instituut, opgericht door Yin Yin Wong en Micha Zweifel. De studio is gespecialiseerd in het publiceren van boeken van kunstenaars en ontwerpers, en heeft de afgelopen jaren zijn productie sterk zien toenemen. Om betere digitale verbindingen en uitwisselingen aan te kunnen gaan met de internationale netwerkpartners en potentiële klanten, en zodoende ook de afzetmarkt van de publicaties te vergroten, wil PSR een nieuwe digitale omgeving ontwikkelen waarin tools zijn verwerkt die nu nog niet voorhanden zijn. Wong heeft zich naast de projectcoördinatie ook gebogen over het programma van eisen en het grafisch ontwerp van de digitale omgeving. Joost de Nooy van The Visual Theater codeert en programmeert de nieuwe digitale omgeving.
loader

het fonds

subsidies

actueel

talentontwikkeling2018site.gif
Ben jij als maker of onderzoeker werkzaam binnen vormgeving, architectuur of digitale cultuur en ben je maximaal vier jaar geleden afgestudeerd?... meer >
ooarchitectuurbiennalevenetie3nl.png
Open Oproep #3 PresentatiebudgetHet Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept ontwerpers op om een voorstel in te dienen voor deelname aan de 16e editie van de Architectuur Biënnale Venetië, die v... meer >
vieropenoproepeninternaitonalisering.png
Het Stimuleringsfonds roept middels vier verschillende oproepen Nederlandse ontwerpers en culturele organisaties op een projectplan in te dienen voor een project, interventie of traject, dat ontwerp i... meer >
loader
loader
loader