stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
009representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Startsubsidie

3D4Reconstruction

Marco Galasso, 2017

€6.900
Marco Galasso start een onderzoek naar de toepassing van 3D-printtechnologie voor de reconstructie van gebouwd erfgoed getroffen door aardbevingen in centraal Italië. Galasso stelt dat de restauratie van deze gebouwen gebukt gaat onder strikte regelgeving - voor het behoud van historische elementen – en een nauwe interpretatie hiervan. Dit leidt tot trage en kostbare restauratieprocessen, waardoor gaten in het stadsgezicht lang zichtbaar blijven. Galasso ziet kansen dit te veranderen door de toepassing van 3D-printtechnologie. Deze techniek biedt mogelijkheden ornamenten precies en snel te reproduceren in verschillende materialen. Dit leidt tot efficiënt materiaalgebruik en zodoende tot een duurzaam en flexibel restauratie proces. Tegelijkertijd verkent Galasso mogelijkheden voor een nieuwe beeldtaal en esthetiek. Het project brengt Italiaanse kennis op het gebied van erfgoed en restauratie en Nederlandse kennis op het gebied van experimenten met materialen en 3D-printen samen. In de startfase wordt architectonisch onderzoek gedaan en worden de juiste partners bij het project betrokken op het gebied van ontwerp, 3D printen en materiaalstudies, constructief ontwerpen en erfgoedbeleid. Tevens wordt bepaald welke locaties als casus zullen dienen.
mannequins1.jpg

Deelregeling Internationalisering Startsubsidie

Making a critical theory toolkit for robot designers

Kladlab - Shanti Ganesh, 2017

€7.500
Art-science onderzoeker Shanti Ganesh ontwikkelt een critical theory toolkit voor robot designers. Tijdens de startfase maakt ze een prototype van deze toolkit in samenwerking met makers, kunstenaars en studenten van de iSchool aan de Universiteit van Toronto. Daarnaast zal ze netwerken opbouwen met Nederlandse en Canadese bedrijven die mensachtige robots ontwikkelen. Het doel van de critical theory toolkit is om ontwerpers meer bewust te laten worden van de mogelijke consequenties van hun ontwerpkeuzes als deze zijn ingegeven door (onbewuste) vooroordelen en stereotypen over bijvoorbeeld ras, geslacht en seksuele voorkeur. Uiteindelijk doel is om draagvlak te creëren bij de robot industrie om de toolkit in de toekomst standaard op te nemen in het ontwerpproces. Shanti Ganesh tracht een brug te slaan tussen het academische techno-critical discours en de robot design praktijk.
009representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Presentatie

Read/Write (wt)

LUSTlab, 2017

€13.520
LUSTlab is uitgenodigd als exposant voor de vijfde editie van Typojanchi, de internationale typografie biënnale in Seoul. De ontwerpstudio is als enige deelnemer gevraagd een nieuw werk te maken dat aansluit op het thema van de biënnale Body. LUSTlab stelt een experimentele, interactieve installatie ‘Read/Write (wt)’ voor die de toekomstige rol van typografie en ontwerp bevraagt. Zo stellen zij onder meer de vraag wat er kan gebeuren wanneer je als ontwerper alleen het systeem bedenkt dat vervolgens zichzelf ontwerpt. De installatie laat het publiek ervaren hoe een machine kan leren 'lezen en schrijven' door middel van het gebruik van neurale netwerken en 'machine learning'. Gedurende de tentoonstelling zal de installatie zich ontwikkelen. Het proces hoe de computer ‘leert’ en informatie categoriseert wordt aan het publiek als een work-in-progress gepresenteerd. LUSTlab kijkt met een kritische blik naar de technieken die ze gebruiken en ook de beperkingen van de systemen spelen een belangrijke rol in het project. De installatie bestaat uit projecties, schermen en 3d sensoren. Andere Nederlandse deelnemers aan de typografie biënnale zijn Experimental Jetset, Michiel Schuurman en Hansje van Halem.
2024801580987639252552172169074776014824.jpg

Deelregeling Internationalisering AV productie

Maya: augmented reality for a techno opera

Klasien UX/Interaction Design, 2017

€7.500
Klasien van de Zandschulp is door componist en kunstenaar Mathis Nitschke uitgenodigd om een augmented reality storytelling ervaring te ontwerpen voor de techno opera ‘Maya’. Van de Zandschulp werkt samen met augmented reality ontwikkelaar Luciano Pinnade en het team van Nitschke bestaande uit een auteur, licht ontwerper, alt zangeres en een strijktrio. Het gehele team onderzoekt hoe augmented reality ingezet kan worden tijdens de voorstelling om publieksparticipatie en interactiviteit te vergroten. De bedoeling is dat het publiek door middel van smartphones betrokken worden bij het verhaal van de opera. In samenwerking met creatieve directeur van Bayern Center, Astrid Kahmke, worden de presentatie en workshops verzorgd tijdens het i4c Mixed Reality event in Munich. Ook zal een presentatie in Amsterdam plaats vinden tijdens Interactive Storytelling Event. Van de Zandschulp ziet deze samenwerking als een kans om expertise en netwerk op het gebied van augmented reality en storytelling internationaal te versterken.
009representatieveafbeeldingweb.jpg

Deelregeling Internationalisering Evenement

What Design Can Do Live Sao Paolo

What Design Can Do, 2017

€59.240
What Design Can Do (WDCD) is een platform dat de maatschappelijke relevantie van design toont. Via conferenties, websites en zelf geïnitieerde projecten laat de organisatie zien dat de discipline vormgeving als katalysator van verandering, vernieuwing en oplossingen kan optreden. In Nederland heeft inmiddels de 7de editie van de jaarlijkse conferentie plaatsgevonden. Dit jaar organiseert WDCD de derde internationale editie in São Paulo (WDCDSP) waarin zij de thema’s klimaatverandering en geweld tegen vrouwen adresseert. Dit zijn thema’s waar WDCD zich al langer tot verhoudt. Eerder schreef zij, tijdens de conferentie in Amsterdam, de Climate Action Challenge uit in samenwerking met IKEA Foundation en Autodesk Foundation als partner. De finalisten presenteren de resultaten in São Paulo. WDCDSP is een tweedaagse conferentie op 21 en 22 november 2017 waarin diverse internationale gasten spreken. Nederlandse gasten die de organisatie beoogt uit te nodigen zijn onder meer Shay Raviv, Elma van Boxel, Thomas Rau en Christien Meindertsma. Het lezingenprogramma wordt afgewisseld met activation sessions in de vorm van workshops, masterclasses en brainstormsessies, die samen met Braziliaanse partners worden georganiseerd. Deze bieden de gelegenheid dieper in te gaan op de thema’s en dienen de uitwisseling tussen bezoekers, sprekers en ontwerpers te stimuleren en de onderwerpen uit te diepen. Aanvullend op het conferentieprogramma organiseert WDCD studio sessions waarbij de Nederlandse en andere internationale sprekers bij verschillende Braziliaanse ontwerpbureaus langsgaan om kennis te maken en mogelijkheden tot samenwerking te verkennen. Het gehele evenement wordt vastgelegd op de website.
009representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Festival

New Generations Festival: Architects VS Rest of the World

New Generations, 2017

€24.875
New Generations organiseert voor de vierde maal het New Generations Festival gericht op jonge architecten en stedenbouwers. Met het vijfdaagse festival beoogt New Generations een internationaal netwerk van jonge architecten en ruimtelijk experts te bestendigen en uit te breiden. Binnen dit netwerk vindt onder andere tijdens het festival een multidisciplinaire kennisuitwisseling plaats rond de thema’s nieuwe economieën, digitale infrastructuur en het stedelijke vocabulaire. In aanloop naar het festival is er een onderzoeksperiode waarin de onderwerpen worden aangescherpt. Hiervoor worden onder andere veertien gevestigde Italiaanse en Nederlandse architecten geïnterviewd aan de hand van genoemde thema’s. New Generations beoogt met de interviews het perspectief van een andere generatie architecten te tonen, zonder deze personen aanwezig te laten zijn als sprekers tijdens het festival. Tijdens het festival wordt op elke dag een van de thema’s behandeld. New Generations hanteert een vast format voor de programmering. In de ochtend zijn er gerichte expertmeetings, gecureerd door de organisatie, waarin 3 keynote sprekers en acht tot twaalf experts ingaan op het thema van de dag. In de middag vindt een publiek programma plaats en in de avond is er een keynote. Na afloop van het festival worden de resultaten gepubliceerd in een boek dat onder andere gepresenteerd wordt in Pakhuis de Zwijger.
New Generations werkt samen met de Orde van Architecten van Rome om het festival te faciliteren en heeft als mediapartner het magazine Interni betrokken. Het festival vindt plaats van 22 tot en met 26 september in Rome.
placeholder.gif

Deelregeling Internationalisering Presentatie

DIABP 2017: boekenbeurspresentaties in New York & Tokyo

Dutch Independent Art Book Publishers, 2017

€4.600
Het collectief Dutch Independent Art Book Publishers (DIAPB), bestaande uit onafhankelijke uitgevers Esther Krop, Bas Fontein, Jan-Dirk van der Burg, Mémé Bartels en Louis Reith, neemt deel aan twee internationale boekenbeurzen: The New York Art Book Fair en The Tokyo Art Book Fair. Op de twee locaties wordt ook samenwerkingen gezocht met lokale partijen, boekenwinkels en distributeurs om onder andere lezingen en presentaties te geven en zakelijke relaties op te bouwen. Volgens DIAPB, groeit de internationale interesse in Nederlandse kunst-, fotografie- en ontwerpboeken vanwege het conceptuele karakter, de heldere vormgeving en de hoge kwaliteit van druk- en bindtechnieken. Met deze beursdeelnames speelt DIAPB daarop in. Daarnaast meent het collectief te tonen dat de inhoudelijke en artistieke kwaliteiten samen gaan met organisatorische vaardigheden en ondernemerskracht van Nederlandse ontwerpers. Met de presentaties meent het collectief bij te dragen aan de profilering en netwerkuitbreiding van DIAPB, in het bijzonder, en aan de internationale reputatie van Nederlands boekontwerp, in het algemeen.
009representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Onderzoek

Weaving Stories

Thonik, 2017

€35.000
Thonik initieert met ontwerper Fin Zhao het project Weaving Stories. Een residency in Nanjing, China, waarin het Yunjin-brokaat -een zijdeweefsel met goud- of zilverdraad ingeweven figuren- centraal staat. In de residency leren Nederlandse ontwerpers over het brokaatambacht, Chinese ambachtslieden over ontwerpen en Chinese modeontwerpers over beide. Thonik wil met Weaving Stories experimenteren met een model dat de productieve en kwalitatieve belemmeringen van hiërarchie bekritiseert, vrouwelijke wevers in hun kracht zet, internationale uitwisseling van techniek en ontwerp op gang brengt en de Chinese en Nederlandse ontwerpwerelden bij elkaar brengt. Eindproducten van het project zijn twee brokaattrouwjurken, een film, workshops, lezingen en het delen van de ervaringen. Bij Weaving Stories zijn een aantal Chinese partners betrokken, waaronder het Brokaatatelier Nan Jing Yi Gong Fan, de wevers Qian Yu en Siu Fang; de gemeente van Nanjing, modeontwerpers Zhang Dha en Wang Yiyang en filmmaker Alice Wong. De ervaringen en resultaten worden onder meer gepresenteerd tijdens de Beijing Design Week, een serie lezingen en door het tonen van de documentaire via lokale mediakanalen.
009representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Evenement

International New Town Day 2017

International New Town Institute - INTI, 2017

€14.066
Het International New Town Institute organiseert de ‘International New Town Day’ (INTD) die dit jaar zal worden gehouden in Milton Keynes in het Verenigd Koninkrijk. De stad viert haar 50 jarig bestaan door middel van een ‘Urban Planning Festival’. Centraal staat het thema ‘Cities of Comings and Goings’ en de betekenis van migratie van vluchtelingen, studenten, economische migranten, asielzoekers en migrerende werknemers voor de stad. Met beleidsmakers en ontwerpers wordt tijdens de INTD verkend hoe steden met deze uitdaging omgaan in hun plannen en strategieën. Tevens wordt besproken hoe culturele diversiteit, als een van de drijvers voor verandering en sociaal-economische verbetering, onderdeel kan zijn van stedelijke herontwikkeling. Het programma bestaat onder meer uit lezingen, debatten en excursies. Het INTI betrekt internationale partners bij het programma, waaronder het Bouwfonds, Arcadis, UN Habitat, the Guardian, the Town and Country Planning Association (TCPA), the International Federation for Housing and Planning (IFHP) en de International Urban Development Association (INTA). De verslaglegging van de aanloop naar het evenement en de conferentie zelf wordt gedeeld via de website van INTI en andere partners, daarnaast wordt social media ingezet om geïnteresseerden te betrekken bij het thema.
009representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Evenement

Ventura New York - the Dutch edition 2017

Organisation in Design - OiD, 2017

€29.998
Organisation in Design organiseert onder de noemer ‘Ventura New York – Dutch edition’ voor de tweede keer een beursexpositie en activiteitenprogramma voor Nederlandse ontwerpers tijdens de Amerikaanse designweek NYCxDesign die van 20 – 23 mei plaatsvindt. Op de expositie presenteren zij werk van vijftien Nederlandse ontwerptalenten. Een gedeelte van de exposanten bestaat uit deelnemers die in 2016 ook hebben meegedaan met het programma. De organisatie wil de Nederlanders hiermee de kans bieden om voort te bouwen op reeds opgedane relaties. Nieuwe deelnemers krijgen vervolgens de mogelijkheid om kennis te maken met een nieuwe markt. Om dit te bereiken, spant de organisatie zich in om ontwerpers in contact te brengen met relevante partijen uit haar netwerk. Projectpartners zijn het PR Bureau dbe en matchmaker Julia Haney Montanez. Het Nederlandse consulaat is eveneens nauw bij het project betrokken. Organisation in Design wil met deze tweede editie haar aanwezigheid op het designdistrict tijdens NYCxDESIGN verder bestendigen. De organisatie beoogt om binnen drie jaar het evenement zelfstandig te kunnen financieren zonder subsidie van het Stimuleringsfonds.
loader

het fonds

subsidies

actueel

graphicmattersweb.jpg
Het is september; het festivalseizoen is weer geopend! Met de Deelregeling Festivals ondersteunt het fonds festivals op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Marieke Ladru, adju... meer >
nieuweopenoproepenerfgoedruimte.jpg
Werkt u aan urgente maatschappelijke vraagstukken op het snijvlak van klimaat, energie, ruimte en erfgoed? En heeft u een visie op hoe ontwerpexpertise te koppelen is aan een gebiedsgerichte benaderin... meer >
sciddw17liggendblauw.gif
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie presenteert de nieuwe lichting ontwerpers, kunstenaars en architecten die afgelopen jaar de werkbeurs Talentontwikkeling ontving. Onder de titel In No Particu... meer >
loader
loader
loader