stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
hp.jpg

Deelregeling Internationalisering Publicatie

Learning from Ahmedabad, Practising Architecture in Urban India

HP architecten, 2016

€29.730
Learning from Ahmedabad is het derde project van HP architecten, waarin zij samen met lokale partners duurzame en vernieuwende oplossingen onderzoeken voor ruimtelijke vraagstukken in Indiase steden. Na Mumbai en Delhi richten zij zich op het zich snel ontwikkelende Ahmedabad. De vraagstukken die hier onder andere spelen zijn: slechte mobiliteit, watermanagement en leefbaarheid. In een workshopprogramma en lezingen gaan ontwerpers uit Nederland en India in op deze problematiek. Partners hierbij zijn de CEPT University en Universiteit Delft. Daarnaast heeft het project tot doel kennis en ervaring over ruimtelijke vraagstukken uit te wisselen. Tien architecten en stedenbouwkundigen die in Ahmedabad werken of een relatie hebben met de stad worden gevraagd om vanuit hun eigen expertise de ruimtelijke en architectonische kwaliteit van de stad te beschrijven. Deze bijdragen worden samen met de resultaten van de workshop, gebundeld in een Engelstalige publicatie.
v2.jpg

Deelregeling Internationalisering Productontwikkeling

Summer Sessions

V2_, 2016

€31.650
‘Summer Sessions’ is een internationaal project van V2_ voor talentontwikkeling. Het biedt jonge kunstenaars en ontwerpers de kans om in het buitenland een nieuw project te ontwikkelen onder begeleiding van curatoren, theoretici en technici. Tijdens de zomermaanden stuurt V2_ Nederlandse talenten uit en ontvangt het V2_Lab verschillende buitenlandse makers. Alle partners presenteren binnen hun eigen instituut op verschillende momenten de voortgang. Zo is er een presentatiemoment van het work-in-progress en het prototype. Daarnaast worden de projecten gezamenlijk gepresenteerd op Ars Electronica Fesitval in Linz. Tijdens het festival organiseert de aanvrager een netwerkmoment om het netwerk nog verder uit te breiden. V2_ vraagt subsidie aan voor de Nederlandse kunstenaars die op residency gaan bij de buitenlandse partnerorganisaties. De kunstenaars kunnen zich aanmelden middels een open call uitgezet door V2_. Projectpartners in deze editie zijn onder andere PNEK, Noorwegen, Arquivo 237, Portugal, Kitchen Budapest, Hongarije en Metamedia, Kroatië. Op de lange termijn beogen V2_ en de partners een aanvraag te doen bij Creative Europe Programma voor de Summer Sessions.
sarah.jpg

Deelregeling Internationalisering Onderzoek

H.O.S.T. (Harboring Organisms, Sharing Tensions)

Sarah Daher, 2016

€28.500
Bio-ontwerper Sarah Daher en Markus Wernli, social designonderzoeker, initiëren het project Harboring Organisms, Sharing Tensions (H.O.S.T). H.O.S.T. is een onderzoek op het grensvlak van bio en social design. Het onderzoek richt zich op het zuiveren van urine tot een voedingsstof voor planten. Met het onderzoek willen de initiatiefnemers de grenzen tussen voedingsstoffen, giffen, afval, voeding en het menselijke en niet-menselijke domein overschrijden. Tijdens het onderzoek worden proefpersonen aangemoedigd en in staat gesteld om hun urine, middels fermentatietechnieken, te zuiveren tot voedingsstoffen voor het laten groeien van planten. Hiermee beogen de ontwerpers onder andere om taboes over menselijke afvalstoffen bespreekbaar te maken. Een deel van het onderzoek wordt gedaan tijdens een residency bij Utopiana in Zwitserland. Daarnaast worden er verschillende demo’s met proefpersonen georganiseerd in onder andere het Korea Research Institute of Chemical Technology. De initiatiefnemers werken samen met microbiologen uit Hong Kong en van de TU Delft, biologen en andere deskundigen op zowel wetenschappelijk als ontwerpniveau. H.O.S.T resulteert in een zogenoemde 'Anthroponics Plant Cultivating Kit', een DIY-pakket zodat mensen thuis hun urine kunnen zuiveren en planten kunnen groeien, een rondreizend ‘H.O.S.T Demo Lab’ gericht op activatieworkshops in Nederland en een antropologische film over het project waarmee de kennis wereldwijd kan worden ontsloten. Tot slot is de aanvrager voornemens om samen te werken met Mediamatic en CASCO aan events over de uitkomsten van het onderzoek.
mao.jpg

Deelregeling Internationalisering Evenement

BIO 25 - Faraway, So Close

Museum of Architecture and Design (MAO), 2016

€36.485
Het Museum van Architectuur en Design in Ljubljana (Slovenië) organiseert in samenwerking met de in Rotterdam gevestigde curator Angela Rui en Sloveense curator Maja Verdjan de 25ste editie van de Design Biënnale ‘BIO 25’ die in mei 2017 plaatsvindt in Ljubljana. Net als de voorgaande twee edities zal gezocht worden naar een alternatieve structuur voor het traditionele biënnaleformat. Rondom het thema ‘Faraway, So Close’, zijn 7 duo’s uitgenodigd om 7 interventies te ontwikkelen voor niet-stedelijke gebieden in Slovenië. De duo’s bestaan uit een internationale maker of ontwerpbureau en een Sloveense professional van buiten de designwereld. Gezamenlijk vormen zij de mentoren over meer dan 50 deelnemers verdeeld over 7 projecten. De teams worden uitgedaagd om lokale problematiek te plaatsen in de context van grote maatschappelijk vraagstukken, zoals het veranderende klimaat. Hiermee beogen de curatoren niet alleen een dialoog tussen verschillende nationaliteiten, maar ook tussen disciplines, locaties en schaalniveaus te bewerkstelligen. De organisatie ziet de toegevoegde waarde van Nederlandse ontwerpers (of ontwerpers die in Nederland zijn opgeleid) die met hun vernieuwende ideeën, openheid en innovatieve visie bij kunnen dragen aan het generen van integrale oplossingen. Onder de 7 geselecteerde makers bevinden zich onder andere het in Nederland gevestigde Formafantasma en Point Supreme. De organisatie werkt samen met meer dan 48 makers afkomstig uit 12 Europese landen, waarvan vele in Nederland hun opleiding hebben genoten. Naast de 7 interventies vinden er meer dan 50 events plaats, een hoofdtentoonstelling in MAO en wordt er een tentoonstellingscatalogus uitgegeven.
inti.jpg

Deelregeling Internationalisering Programma

New Town labs, vier ontwerpworkshops in New Towns

International New Town Institute, 2016

€41.950
Het International New Town Institute (INTI) initieert het programma ‘New New Towns, why we need to rethink the city of tomorrow today’ dat bestaat uit een reeks research-by-designworkshops in verschillende New Towns. Met het programma beoogt de aanvrager nieuwe modellen te ontwikkelen voor stedelijke en regionale groei, die naar eigen zeggen leiden tot veilige, sociale en inclusieve omgevingen voor nieuwe stedelingen. De methode die in het project centraal staat combineert ontwerp, bewonersparticipatie en cultureel ondernemerschap bij de transformatie van planmatig gebouwde steden. Daarbij richt INTI zich specifiek op de kwalitatieve invalshoek van verstedelijking, bijvoorbeeld door te kijken naar hoe mensen een gemeenschap vormen. Het doel van INTI is het teweeg brengen van daadwerkelijke transformatie. Het programma richt zich op vier steden: Alamar (Cuba), Curitiba (Brazilië), Nairobi (Kenia) en Shenzhen (China). Centrale thema’s zijn voedselproductie, wateropgave en participatie. Per stad wordt er in research-by-designworkshops gewerkt aan een specifiek thema binnen de overkoepelende thema’s. Het doel van de workshops is om een integraal strategisch plan te maken dat vervolgens door de steden uitgevoerd kan worden. Bij de workshops worden lokale en Nederlandse instellingen en ontwerpers betrokken. De resultaten van de workshops zullen onderling, met overige New Towns en met het publiek gedeeld worden tijdens de volgende International New Town Day, juni 2017.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Open oproep

Residency MMCA 2017 | Simone Trum

Team Thursday, 2016

€10.000
De Nederlandse ontwerper Simone Trum van Team Thursday is geselecteerd binnen de open oproep Residency MMCA 2017. Het Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie boden gezamenlijk twee residency perioden aan in de MMCA (Museum of Modern and Contemporary Art) Residency in Seoul, Zuid-Korea. Trum heeft voor haar verblijf in Korea een aantal activiteiten geformuleerd. Zo is Trum voornemens om een cursus Koreaanse kalligrafie te volgen, workshops of lezingen te geven op Koreaanse onderwijsinstellingen en een onderzoek te doen naar de Koreaanse cultuur middels gesprekken en stadswandelingen. Haar ideeën, voortgang, inspiratie en projecten beoogt ze te presenteren op een billboard voor het MMCA. In haar optiek is het billboard een geschikt medium om het gesprek aan te gaan met andere residenten, passanten en haar studiopartner Loes van Esch, die in Nederland blijft. Tot slot wil Trum tijdens haar verblijf reeds gelegde contacten in Seoul bestendigen door middel van herhaalbezoeken. Team Thursday begon namelijk in november 2015 al met het opbouwen van netwerk in Seoul, naar aanleiding van hun project voor de internationale typografie biënnale ‘Typojanchi 2015’. Simone Trum verblijft van mei tot en met augustus 2017 in het MMCA.
dasuda.jpg

Deelregeling Internationalisering Onderzoek

Kajjansi Junction & Market / Uganda, Strategic Spatial Framework & Road Map

DASUDA, 2016

€24.000
DASUDA doet een ontwerpend onderzoek naar een integrale stedenbouwkundige en economische opgave voor de Kajjansi Junction & Market in Kampala, Uganda. De Kajjansi markt heeft een regionale functie en takt aan op enkele grote wegen. In de nabije toekomst zal de strategische positie van de markt versterkt worden door de aanleg van twee regionale wegen. De markt kampt echter met grote problemen op het gebied van energievoorziening, afvalverwerking en watermanagement. Uit een verkenning door DASUDA is gebleken dat er kansen liggen om de veranderingen op regionale schaal te verbinden aan bottom-up initiatieven. Dit moet leiden tot een breed gedragen strategie voor een integrale ruimtelijke ontwikkeling van het gebied rondom de markt. Het gehele project bestaat uit vier fases en deze aanvraag betreft een deel van fase twee. Resultaat van dit deel is een roadmap naar, en een strategisch en programmatisch kader voor de ontwikkeling van de markt. Hierbinnen ontwikkelt DASUDA nieuwe typologieën voor de markt, de publieke ruimte en de omliggende gebouwen waar zowel publieke- als marktfuncties gehuisvest dienen te worden. Om tot deze producten te komen organiseert DASUDA gedurende een week een aantal workshopsessies met UGLA, de districtsraad en andere relevante stakeholders.
operae.jpg

Deelregeling Internationalisering Tentoonstelling

Designing the Future | Operea 2016

BOLD srl, 2016

€19.093
Het Operae Independent Design Festival nodigt tien Nederlandse ontwerpers uit om tijdens het festival hun werk te presenteren. Operae vindt plaats van 3 tot en met 6 november in Turijn. Het thema is ‘Designing the Future’. Hiermee agendeert de organisatie de verantwoordelijkheden van de designindustrie en op welke wijze ontwerpers de toekomst beïnvloeden. De organisatie beoogt met het evenement een broedplaats te creëren waar spelers uit het designveld hun kennis delen en samenwerken. Curator Annalisa Rosso heeft tien Nederlandse ontwerpers geselecteerd. Dit zijn onder andere Laura Lynn Jansen, Studio Plott, Jelle Mastenbroek, Iwan Pol en Kirstie van Noort. Rosso stelt dat deze Nederlandse ontwerpers een belangrijke rol in het experiment vervullen, innovatieve methodes ontwikkelen en zich inzetten voor een duurzame toekomst. Naast een expositieplek biedt het festival de deelnemers een cultureel en een business-to-business programma. Het culturele programma bestaat uit lezingen, workshops en performances.
book.jpg

Deelregeling Internationalisering Evenement

DIABP naar de NYABF

Dutch Independent Art Book Publishers, 2016

€2.825
De New York Art Book Fair is een grote jaarlijkse beurs voor kunstboeken. Het recentelijk opgerichte Dutch Independent Art Book Publishers (DIABP) is geselecteerd om deel te nemen aan de editie van 2016. Het collectief bestaat uit kunstenaars, vormgevers en fotografen die boeken in eigen beheer uitbrengen. De oprichters zijn Esther Krop, Jan-Dirk van der Burg, Mémé Bartels en Bas Fontein. Met deelname aan de New York Art Book Fair beoogt het collectief haar ledenaantal uit te breiden en haar internationale positie te versterken. Haar uiteindelijke doel is het opbouwen van langetermijnrelaties. Naast het bezoeken van verschillende beurzen heeft DIABP de ambitie om ontmoetingsavonden te organiseren en evenementen voor bedrijven.
green.jpg

Deelregeling Internationalisering Onderzoek

Textiel Factorij

Stichting The Green Noise Department, 2016

€52.790
De Textiel Factorij is een artistiek onderzoeksproject naar het gedeeld erfgoed van Nederland en India. Het onderzoek richt zich op de geschiedenis van het textielontwerp en de handel tussen de twee landen tijdens de Gouden Eeuw. In samenwerking met ontwerpers, kunstenaars en ambachtslieden uit beide landen legt The Green Noise Department een link met hedendaagse tendensen. Met deze uitwisseling worden er middels ontwerpend onderzoek nieuwe producten ontwikkeld om dit gedeelde erfgoed levend te houden. Het project bestaat uit zes verschillende onderdelen. Naast een internationaal designplatform bestaat het programma uit een tentoonstellingenreeks in 2017 – 2018 Nederland en India. De locaties hiervoor zijn het Fries museum, TwentseWelle, Zuiderzee museum, Het Lloyd Hotel & Culturele Ambassade, het Unbox Festival in New Delhi, het Dakshinchitra Museum in Chennai en het Craftroots in Ahmedabad. Onderdeel van het voorstel is tevens het opzetten van een database met motieven, kleuren en hun betekenissen waaruit potentiële opdrachtgevers kunnen putten om opdrachten te geven voor nieuw werk. Nederlandse ontwerpers die aan het project deelnemen zijn onder meer Bas Kosters, Linda Valkeman, Aliki van der Kruijs, Fransje Killaars en Studio Job.
loader
pagetype:page-content
pagesubtype:pagesub-treelist
Array
(
  [0] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/toekenningen
  [1] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=tree&p=/nl/&format=L
  [2] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=expressions&p=/nl/
  [3] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=projectvormen&p=/nl/
  [4] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=regelingen&p=/nl/
  [5] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=programmes&p=/nl/
  [6] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=granted_years&p=/nl/
  [7] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=domains&p=/nl/
  [8] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=subdisciplines&p=/nl/
  [9] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/toekenningen/&format=L&length=10&grant=12
  [10] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/learning_from_ahmedabad_practising_architecture_in_urban_india/4023/
  [11] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/summer_sessions/4024/
  [12] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/host_harboring_organisms_sharing_tensions/4025/
  [13] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/bio_25_faraway_so_close/4026/
  [14] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/new_town_labs_vier_ontwerpworkshops_in_new_towns/4027/
  [15] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/residency_mmca_2017_simone_trum/3998/
  [16] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/kajjansi_junction_market_uganda_strategic_spatial_framework_road_map/3983/
  [17] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/designing_the_future_operea_2016/3984/
  [18] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/diabp_naar_de_nyabf/3985/
  [19] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/textiel_factorij/3986/
)

het fonds

subsidies

actueel

dsc0602web.jpg
De Salone del Mobile in Milaan is voor product- en meubelontwerpers dé plek om zichzelf internationaal te presenteren. De beurs trok dit jaar meer dan 340.000 bezoekers, waarvan veel vertegenwoordige... meer >
jv2016.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie blikt terug op een succesvol 2016. Dit jaar kozen we voor een digitaal jaarverslag met video’s, geanimeerde infographics en buttons voor verdere verdieping.... meer >
freshperspectives.jpg
Het Stimuleringsfonds roept makers en ontwerpers uit de creatieve industrie op om voorstellen in te dienen voor projecten en interventie gedreven concepten waarin zij samenwerken met een partner aan e... meer >
OpenOproepRuimtevoorontwerpkritiek.jpg
Vooruitstrevende architectuur, vormgeving en digitale cultuur zijn gebaat bij actuele en pluriforme ontwerpkritiek. Ontwerpkritiek zorgt voor groei van kwaliteit binnen de ontwerpende sectoren, waar h... meer >
terrazzo1.jpg
Benieuwd naar wat voor projecten het Stimuleringsfonds ondersteunt? Om een indruk te krijgen van de ondersteunde projecten kunt u terecht op de pagina Toekenningen. Met behulp van de filters kunt u op... meer >
loader
loader
loader
totalload:1493402268.4134t/m
Array
(
  [0] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/toekenningen
  [1] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=tree&p=/nl/&format=L
  [2] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=expressions&p=/nl/
  [3] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=projectvormen&p=/nl/
  [4] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=regelingen&p=/nl/
  [5] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=programmes&p=/nl/
  [6] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=granted_years&p=/nl/
  [7] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=domains&p=/nl/
  [8] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=subdisciplines&p=/nl/
  [9] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/toekenningen/&format=L&length=10&grant=12
  [10] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/learning_from_ahmedabad_practising_architecture_in_urban_india/4023/
  [11] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/summer_sessions/4024/
  [12] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/host_harboring_organisms_sharing_tensions/4025/
  [13] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/bio_25_faraway_so_close/4026/
  [14] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/new_town_labs_vier_ontwerpworkshops_in_new_towns/4027/
  [15] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/residency_mmca_2017_simone_trum/3998/
  [16] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/kajjansi_junction_market_uganda_strategic_spatial_framework_road_map/3983/
  [17] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/designing_the_future_operea_2016/3984/
  [18] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/diabp_naar_de_nyabf/3985/
  [19] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/textiel_factorij/3986/
  [20] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/subsidies/&format=S
  [21] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/actueel/agenda/&format=L&length=30
  [22] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/actueel/nieuws/&format=L&length=15
  [23] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=home&p=/nl/&format=L
)