stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
009representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Evenement

Bangkok Design Week 2018 'The New-ist Vibes' - Here and There

Bora Hong, 2017

€60.600
In februari 2018 vindt de Bangkok Design Week (BKKDW) plaats. Ontwerper en curator Bora Hong organiseert binnen dit grootschalige evenement een programma rondom Nederlandse ontwerpers, waaronder Lucas Maassen, Marije Vogelzang en Studio Makkink & Bey. Zij geeft daarmee vervolg aan een vergelijkbaar programma dat ze in 2016 organiseerde op de Chiang Mai Design Week. Haar programma op de BKDW heeft als overkoepelend thema toerisme. Hong nodigt de ontwerpers uit om binnen dit thema projecten te ontwikkelen in Thailand. De resultaten zullen in de vorm van exposities, installaties, lezingen en workshops getoond worden tijdens de BKKDW. Het programma voorziet verder in netwerkbijeenkomsten, waarin de Nederlandse delegatie Thaise ontwerpers en potentiële Thaise opdrachtgevers kunnen ontmoeten. Hong werkt in het project onder meer samen met Thailand Creative & Design Center (organisator van BKKDW) en Wallpaper* Thailand.
009representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Evenement

Make City - Festival for Architecture and Urban Alternatives 2018

Make Shift, 2017

€35.640
In 2018 vindt de tweede editie van het internationaal festival ‘Make City’ plaats te Berlijn, met ondertitel ‘Berlin Remixing’. Het festival brengt verschillende perspectieven vanuit architectuur, stedelijk ontwerp, makerscultuur, burgerinitiatieven en politiek samen, en wil op die manier reflecteren op hedendaagse vraagstukken op het gebied van stedelijke ontwikkeling. Bezoekers kunnen over een periode van 17 dagen terecht bij de conferentie, studio talks, guided tours en urban hubs. Een van de urban hubs, genaamd ‘Stadtwerken’, staat in het teken van de innovatieve Nederlandse ontwerppraktijk. Op basis van een door Het Nieuwe Instituut ondersteund bezoek aan Nederland is een selectie tot stand gekomen van Nederlandse deelnemers die in hun werk nauw aansluiten bij besproken thema’s van het festival: Ontwerp en Circulaire Economie, Hergebruik en Stedelijke Vernieuwing, Burgerinitiatieven en Urban Governance. Hoofdpartner van het project is de Berlijnse senaat, waarnaast meer dan 90 partners zijn betrokken voor de financiering en invulling van het festival.
009representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Festival

Face Value - Transmediale 2018

Kulturprojekte Berlin, 2017

€8.000
Transmediale is een jaarlijks terugkerend mediakunstfestival dat in januari 2018 voor de 31ste keer plaatsvindt in Berlijn. Het thema van deze editie is Face Value. Volgens de organisatie worden zaken in het politieke discours tegenwoordig vooral gewaardeerd op wat ze aan de oppervlakte (lijken te) zijn, in plaats van wat ze zouden kunnen zijn of wat er zich achter het direct zichtbare bevindt. Het festival houdt deze eigentijdse houding kritisch tegen het licht. Tijdens de transmediale wordt aan de hand van onder andere lezingen, debatten, panelgesprekken, filmvertoningen en exposities omtrent mediakunst in al zijn verschillende verschijningsvormen verkend wat er achter face value van de dingen verscholen ligt. Binnen die verkenning wordt de waarde dat het werk van de deelnemers vertegenwoordigt bevraagd. De organisatie vraagt specifiek subsidie aan voor de festivaldeelname van Nederlandse en in Nederland gevestigde onderzoekers en (media)kunstenaars. Het gaat om Nana Adusei-Poku (panelgesprek), Florian Cramer (on-gemodereerd tweegesprek), Femke Herregraven (expositie en panelgesprek), Zachary Formwalt (filmvertoning), Johan van der Keuken (filmvertoning) en Belit Sağ (filmvertoning en Q&A).
009representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Tentoonstelling

Lightbox Installation by JODI at the Harvard Art Museums

Harvard Art Museums, 2017

€29.555
Kunstenaarscollectief JODI (Joan Heemskerk en Dirk Paesmans) presenteert in 2018 een nieuw interactief werk in de Lightbox Gallery van de Harvard Art Museums te Boston. Het betreft een software-based kunstinstallatie die gebruik maakt van gezichtsherkenning, het digitale archief van het museum en elementen uit het klassieke boter, kaas en eieren spel. Aan de hand van deze installatie zoekt het collectief de technische en conceptuele grenzen op van de rol van technologie in museumcollecties en –expositieruimtes. Aan de expositie is een randprogramma verbonden, waarin de vragen die de installatie opwerpt verder worden verkend. Het project richt zich in eerste instantie op een publiek van computerwetenschapsstudenten en creative coders binnen de Harvard- en MIT-gemeenschappen. Door een koppeling te maken met de grotendeels gelijktijdig lopende tentoonstelling ‘Art in the Age of the Internet, 1989 to Today’ van het Institute of Contemporary Art (ICA) Boston, verwacht de aanvrager daarnaast ook een breder kunstgeïnteresseerd publiek buiten de universiteit te bereiken.
009representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Startsubsidie

State of Unsettlement

A. Vaandrager, 2017

€7.500
Het project ‘State of Unsettlement’ is ontstaan naar aanleiding van de Brexit in 2016. Initiatiefnemers en ontwerpers Anne Vaandrager, Lisa Mandemaker en Judith van den Boom beogen met dit project een duurzaam netwerk van ontwerpers op te zetten tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Het project is opgezet als een onderzoeks- en ontwikkelingstraject om als collectief vanuit de artistieke praktijk kritisch na te denken en te discussiëren over het politiek klimaat en de impact van design in tijden van Brexit, en verder te kijken dan louter de geografische scheiding tussen beide landen. Met een startsubsidie willen de initiatiefnemers in een eerste fase een workshop organiseren voor alle internationale deelnemers. De resultaten die uit dit voortraject komen, vormen de basis voor de tweede fase van het project waaronder tentoonstellingen op Dutch Design Week en London Design Festival. Betrokken samenwerkingspartners zijn ArtEZ, Manchester Metropolitan University en een reeks ontwerpers uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk.
009representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering AV productie

Lived Objects (Electric Shadows)

Jason Hansma, 2017

€7.330
Met het project 'Lived Objects (Electric Shadows)’ onderzoekt de Nederlands-Australische kunstenaar Jason Hansma aan de hand van historisch Chinees ‘eggshell’ porselein het idee van een proto-cinema scherm. In de context van een wereld die is gevuld met backlit-devices benadert hij het van achter belichte flinterdunne materiaal als een heroverweging van de verhouding tussen het analoge en het digitale domein. Concreet betreft het project de realisatie van een film waarin met extreme close-ups de eigenschappen van porseleinen objecten worden verkend en getoond. De objecten komen uit de collecties van instellingen als Museum Princessehof en het Laboratory for Ceramics Studies van de Universiteit Leiden. De film komt tot stand in samenwerking met de Nederlandse stichting Video Power. Op uitnodiging wordt de film op een glazen scherm vertoond in een expositieruimte van Videotage, een gerenommeerd instituut voor mediakunst in Hong Kong. Na deze expositie wordt de film ingestuurd bij ruim 30 internationale filmfestivals.
009representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Startsubsidie

Leren van Marokko

Crafts Council, 2017

€7.500
Crafts Council Nederland brengt onder de titel ‘Leren van Marokko’ een verkennend bezoek aan De Rif in Marokko om de mogelijkheden van een crafts exchange te onderzoeken. Uit vooronderzoek blijkt dat er in De Rif nog veel authentieke technieken bestaan op het gebied van keramiek, textiel, leer, hout- en metaalbewerking. De verkenning is bedoeld om de lokale vraag te inventariseren en de verbinding te leggen tussen de Marokkaanse traditie in ambacht en de Nederlandse ontwerpkracht. Naar aanleiding van het eerste bezoek aan Marokko zal er een concreet plan voor matchmaking ontwikkeld worden. ROSE Stories legt de verhalen over de ambachten vast en maakt die toegankelijk voor een groot publiek. Mina Abouzahra onderzoekt de mogelijkheden voor productie. Dutch Design Week 2019 wordt genoemd als eerste grote presentatieplek van de onderzoeksresultaten.
009representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Website / applicatie

Publication Studio Digital Environment

Publication Studio, 2017

€17.600
Publication Studio (PS) is een netwerk van elf onafhankelijke ‘studio uitgeverijen’ op vier continenten, die werken volgens de printing-on-demand benadering van publiceren. Publication Studio Rotterdam (PSR) is één van die uitgeverijen. PSR werd in 2015, met steun van Het Nieuwe Instituut, opgericht door Yin Yin Wong en Micha Zweifel. De studio is gespecialiseerd in het publiceren van boeken van kunstenaars en ontwerpers, en heeft de afgelopen jaren zijn productie sterk zien toenemen. Om betere digitale verbindingen en uitwisselingen aan te kunnen gaan met de internationale netwerkpartners en potentiële klanten, en zodoende ook de afzetmarkt van de publicaties te vergroten, wil PSR een nieuwe digitale omgeving ontwikkelen waarin tools zijn verwerkt die nu nog niet voorhanden zijn. Wong heeft zich naast de projectcoördinatie ook gebogen over het programma van eisen en het grafisch ontwerp van de digitale omgeving. Joost de Nooy van The Visual Theater codeert en programmeert de nieuwe digitale omgeving.
009representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Startsubsidie

Trust in a Blockchain Society

Archis, 2017

€7.500
Stichting Archis vraagt een startsubsidie aan voor de eerste fase van een 3-jarig programma waarin ruimtelijk ontwerp wordt verbonden met technologie. Met het programma beoogt de aanvrager het debat rond smart cities een nieuwe dimensie te geven door uiteenlopende partijen uit Nederland en de Verenigde Staten samen te brengen, ten behoeve van kennisuitwisseling en het ontwikkelen van integrale visies voor duurzame en inclusieve maatschappijen. In deze startfase is Archis van plan om samen met de betrokken partners de onderzoeksvragen en thema’s aan te scherpen, het projectplan verder te ontwikkelen en (beoogde) partnerschappen te bestendigen. Partners in het project zijn: Nederlandse Ambassade in Washington, Hogeschool van Amsterdam, TU Eindhoven, Sonic Acts, Bureau Rijksbouwmeester, IABR, Dutch Design Week, BNA en KU Leuven. Beoogde partners zijn University Berkely, SXSW, TU Delft, Goldmith UK, MACE UK, SPIE NL, Alliander en MIT. In oktober 2017 zal de agenda voor het project verschijnen in Volume Magazine #51.
mediterraneansystemofflowspalermoatlasco.jpg

Deelregeling Internationalisering Publicatie

Palermo Atlas

Manifesta, 2017

€46.158
De twaalfde editie van Manifesta, de door Europa trekkende biënnale voor hedendaagse kunst, vindt in 2018 plaats in Palermo. Deze stad staat voor diverse geopolitieke uitdagingen, waaronder de vluchtelingenopvang en klimaatverandering. De Nederlandse organisatie van Manifesta heeft The Office for Metropolitan Architecture (OMA) uitgenodigd om het evenement te cureren. Het is daarmee de eerste keer dat een architectenbureau een dergelijke rol binnen het evenement vervult. Onder leiding van Architect Ippolito Pestellini Laparelli zoekt Manifesta naar nieuwe benaderingen van de architectonische, stedelijke, economische, sociale en culturele transformatieprocessen die in Parlermo aan de gang zijn. Pestellini Laparelli wordt daarbij ondersteund door een team van ontwerpers uit verschillende disciplines en landen, zoals Mirjam Varadinis (Zwitserland), Andrés Jaque (Spanje) en filmmaker Bregtje van der Haak. Het inhoudelijke fundament voor de biënnale legt OMA met de Palermo Atlas, een interdisciplinaire beschouwing en analyse van de stad en regio. Deze studie vormt het kader voor het curatorschap en biedt het stadsbestuur aanknopingspunten voor hun toekomststrategieën. De aanvraag richt zich specifiek op het publiceren van de Atlas. Het Milanese Humboldt Books is betrokken als uitgever van de publicatie.
loader

het fonds

subsidies

actueel

aline4web.jpg
In januari 2018 start Aline Knip (1970) bij het Stimuleringsfonds als het nieuwe Hoofd Subsidies. Aline zal bijdragen aan het strategisch beleid van het fonds en gaat leiding geven aan het team dat ve... meer >
vieropenoproepeninternaitonalisering.png
Het Stimuleringsfonds roept middels vier verschillende oproepen Nederlandse ontwerpers en culturele organisaties op een projectplan in te dienen voor een project, interventie of traject, dat ontwerp i... meer >
literatuurophetschermweb.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Letterenfonds roepen schrijvers, dichters en (interactie)ontwerpers op een projectvoorstel in te dienen voor het programma Literatuur op het... meer >
sluitingsdata2018groen.png
De sluitingsdata van de deelregelingen van het Stimuleringsfonds in 2018 zijn vastgesteld. De Deelregelingen Architectuur en Digitale cultuur hebben in 2018 ieder vier rondes. De Deelregeling Internat... meer >
loader
loader
loader