stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
cosmogoniamundijpg.jpeg

Deelregeling Architectuur Open oproep

Architectuur Biënnale: Cosmogonia Mundi

MAKE MOVE THINK, 2018
Cosmogonia Mundi reflecteert over de mogelijke toekomst van de stad Venetië en de haven van Marghera in de vorm van live-dans, met behulp van Northscapes Collective's installatie 'The Port and the Fall of Icarus' aan de kust met de laguna op de achtergrond, en een filmdocumentaire in de hoofdtentoonstelling van het Venetië Paviljoen. In dit project, dat deel uitmaakt van een groter onderzoeksprogramma, onderzoekt MAKE MOVE THINK de dialoog tussen individualisme en collectivisme in de hedendaagse stedelijke cultuur. Performing Arts and Architecture komen samen om een moment te creëren waarin dans niet alleen maar performance is en architectuur geen permanentie.
architectuurjaarboekweb.jpg

Deelregeling Architectuur Open oproep

Architectuur Biënnale: Jaarboek Architectuur in Nederland

nai010 uitgevers (Lara Schrijver, Kirsten Hannema, Robert-Jan de Kort, Reinier de Graaf), 2018
Elk jaar publiceert nai010 uitgevers een nieuwe editie van het Jaarboek Architectuur in Nederland, met een overzicht van dertig gerealiseerde bouwwerken, die bovendien de belangrijkste ontwikkelingen en trends beschrijft die de productie en vormgeving van de Nederlandse architectuur beïnvloeden. Dit jaar vindt de presentatie plaats tegelijkertijd met het Vlaamse jaarboek door het Vlaams architectuurinstituut, op de grens tussen het Belgische en Nederlandse paviljoen, als symbool voor de dialoog tussen beide buurlanden. De gesprekspartners verkennen de verschillende invullingen van het beroepsveld in België en Nederland, met bijzondere aandacht voor nieuwe woonvormen, circulair ontwerpen, de herontdekking van het platteland en de rol van particulier opdrachtgeverschap.
freemarket.jpg

Deelregeling Architectuur Open oproep

Architectuur Biënnale: Free Market

Jeffrey Bolhuis (AP+E) met Jo Anne Butler (Superfolk), Miriam Delaney (DIT), Tara Kennedy (Culturstruction), Orla Murphy (Custom) & Laurence Lord (AP+E), 2018
Met het project Free Market onderzoekt co-curator van het Ierse paviljoen Jeffrey Bolhuis, de rol van marktplaatsen in Ierse dorpen. Deze marktplaatsen waren vroeger de sociale en economische centra van de dorpen en hun wijdere omgeving, maar hebben nu hun originele functie tegenwoordig veelal verloren. Free Market richt zich op de potentie van deze plekken met het doel de sociale cohesie en duurzame economie in de dorpen en regio te bevorderen. Hiermee kent het onderzoek ook een grote relevantie voor regionale ontwikkelingen in Nederland en Europa. De tentoonstelling van Free Market markeert het startpunt van een reizende tentoonstelling en langer lopend project dat onderdeel vormt van het internationale debat over de toekomst van landelijke ontwikkeling.
001lectura.jpg

Deelregeling Architectuur Publicatie

Weelde van de Eenvoud

Lectura Cultura, 2018

€10.005
Gerrit Rietveld is de bekendste architect van Nederland, zo stelt Lectura Cultura, en het Utrechtse Schröderhuis uit 1924 zijn meest bekende ontwerp. Het staat wereldwijd in architectuurboeken, maar over de bijna 100 andere huizen die hij realiseerde is verbazingwekkend weinig bekend. In dit boek worden twintig Rietveld huizen, en in het bijzonder hun interieurs, uitvoerig belicht en gedocumenteerd. De interieurs zijn in een fotoserie door Arjan Bronkhorst in beeld gebracht en een team van auteurs - waaronder Ida van Zijl, voormalig conservator van het Centraal Museum, en kunsthistorica Willemijn Zwikstra - heeft de huizen, hun interieurs en de manier waarop ze in contact met Rietveld tot stand kwamen aan de hand van verhalen van opdrachtgevers en huidige bewoners beschreven. Het resultaat is een tweetalige publicatie van ca. 40.000 woorden. De vertaling naar het Engels wordt verzorgd door Sam Herman van Tibbon Translations en de vormgeving is in handen van Beukers & Scholma. Het projectteam heeft tevens nauwe contacten met de erven Rietveld.
002japsam.jpg

Deelregeling Architectuur Publicatie

Polder Landscapes of the World

Jap Sam Books, 2018

€3.345
In 2009 verscheen De Polderatlas van Nederland, waarin onderzoek naar het polderlandschap van het Nederlandse laagland wordt uiteengezet. Naar aanleiding van deze editie heeft de TU Delft en uitgeverij Jap Sam Books, in samenwerking met nationale en internationale partners, een vervolgtraject opgezet om ook polderlandschappen buiten de Nederlandse landsgrenzen in kaart te brengen. De resultaten van dit onderzoek brengen ze samen in een nieuwe publicatie die een breder internationaal publiek aan dient te spreken. Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen: een historisch- en typologisch onderzoek naar het maakproces van polderlandschappen, het in kaart brengen van overzichtskaarten door middel van Geo-informatie en de analyse en onderlinge vergelijking van een aantal geselecteerde polders. Voor het analyseren van specifieke polders worden lokale experts betrokken om de analyse van contextuele duiding te voorzien. De boeklancering zal in samenwerking met de TU Delft worden opgezet.
003aorta.jpg

Deelregeling Architectuur Programma

Stad voor morgen - Architecture lectures

Architectuurcentrum Aorta, 2018

€23.000
Met het project Architecture Lectures: Stad voor Morgen agendeert Architectuurcentrum AORTA de rol van ontwerp bij de verduurzaming van de hedendaagse stad, met een focus op thuisbasis Utrecht. Het programma bestaat uit een serie van zes thematische lezingen, die in de loop van 2018 plaatsvinden bij TivoliVredenburg. Elke lezing behandelt een andere ruimtelijke en maatschappelijke uitdaging. Voorbeelden zijn Let’s dense, over verdichting en innovatieve woonvormen; Zero waste, over het sluiten van kringlopen in de bouwwereld; en Who Owns the City?, over informatietechnologie in het publieke domein. De lezingen verlopen volgens een vast format. Drie ontwerpers, vooral architecten, presenteren hoe ze in hun werk oplossingen zoeken voor het uitgelichte thema. Tussen de presentaties door gaat moderator Daniëlle Arets in gesprek met het aanwezige publiek, genodigde ontwerpers, wetenschappers, experts en relevante stakeholders, zoals beleidsmakers en projectontwikkelaar. Op de website van zowel DUIC als AORTA verschijnt een dossier waarop verdiepende artikelen en verslagen van alle programma’s worden gedeeld. AORTA betrekt redacteuren Martine Bakker en Mark Hendriks (o.a. van De Blauwe Kamer) bij de verslaglegging. Aan het eind van de reeks worden de verslagen gebundeld in een online publicatie.
004maaskant.jpg

Deelregeling Architectuur Programma

Maaskant Dialogen

Stichting Rotterdam-Maaskant, 2018

€25.000
Met de Maaskant Dialogen wil Stichting Rotterdam-Maaskant het belang van architectuur als publieke zaak en het werken aan ruimte als cultureel-maatschappelijke opgave adresseren. Architectuur vraagt om een visionaire overheid, betrokken gebruikers, veelzijdige ontwerpers en bevlogen sprekers en schrijvers. Weer toenemende bouwactiviteiten, de nieuwe positionering van Ruimtelijke Ordening in wetgeving en het onderbrengen hiervan in een ander beleidsministerie vormen de aanleiding om deze opdracht opnieuw te activeren en onder de aandacht te brengen. Daarom organiseert de stichting in het najaar van 2018 vier socratische gesprekken tussen Maaskant-prijswinnaars - Elma van Boxel, Rem Koolhaas, Arnold Reijndorp en Nanne de Ru - en professionals uit andere vakgebieden. Deze gesprekken resulteren in een Maaskant Manifest dat door de betrokken partners wordt onderschreven en op 16 november 2018 tijdens de uitreiking van de 40e Maaskantprijs in de Kunsthal aan o.a. minister Kajsa Ollongren, rijksbouwmeester Floris Alkemade en het aanwezige publiek zal worden aangeboden, waarna het ter inspiratie en gebruik verder wordt verspreid.
005maarten.jpg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

Het Fotografisch Keramisch Reliëf als gebouwschil

Atelier Maarten Heijkamp, 2018

€7.500
Atelier Maarten Heijkamp heeft een innovatieve techniek ontwikkeld om met een camera obscura grootformaat fotografische reliëfs in keramiek te vervaardigen. Het object voor de camera wordt via een lens op een wand van natte klei geprojecteerd en met een door hemzelf ontwikkelde ‘Fotografische Hamer’ in de klei gebeiteld. Zo wordt het optische beeld omgezet in structuren in klei. In de startfase wil Maarten Heijkamp de toepassingsmogelijkheden van zijn innovatie in de architectuur verkennen. Daarvoor gaat hij in de startfase materiaalonderzoek uitvoeren door te experimenteren met enkele halffabricaat gevelpanelen van producenten in Nederland en Duitsland. Van de materiaalproeven, het proces en eventuele inspiratie voor vervolgstappen wordt vervolgens visuele documentatie ontwikkeld dat zal worden gedeeld met verschillende architectenbureaus. Tot slot zullen enkele workshops en expertmeetings worden georganiseerd voor geïnteresseerde professionals. In de vervolgfase wil de aanvrager doorwerken naar een pilotproject in de vorm van een driedimensionaal object op schaal van een paviljoen.
006stroom.jpg

Deelregeling Architectuur Tentoonstelling

Expositie Lawrence Lek: Notel The Hague

Stroom Den Haag, 2018

€15.000
In samenwerking met de Londense presentatie-instelling Arebyte organiseert Stroom Den Haag het solo-presentatieproject ‘Notel’ van Lawrence Lek. Notel (London) en Notel (The Hague) zullen ieder bestaan uit een architecturaal model, een eigen virtual reality-omgeving en een film. In het beoogde werk speelt CGI (computer generated images) als middel tot verbeelding een belangrijke rol. In de Haagse editie van de expositie staat een speculatief hotel in het Den Haag van de toekomst centraal, dat draait op kunstmatige intelligentie en cybersecurity. Het uitgangspunt daarbij is dat Notel het archetype van het moderne leven tot haar uiterste conclusies doortrekt en zodoende de sociale en politieke rol van architectuur ten aanzien van technologische ontwikkelingen en de opkomst van de deeleconomie bevraagt. Rondom de expositie verzorgt Stroom een flankerend programma, bestaande uit events, lezingen, expedities, expertmeetings en experimentele, intiemere settings zoals leesgroepen of bibliotheeksessies.
007dvdadenhaag.jpg

Deelregeling Architectuur Evenement

Dag van de Architectuur Den Haag 2018

Stichting Dag van de Architectuur Den Haag, 2018

€10.000
De stichting Dag van de Architectuur Den Haag organiseert op 2 juni 2018 voor de 16e keer de Haagse editie van de landelijke Dag van de Architectuur. Op deze dag openen traditiegetrouw bijzondere gerealiseerde gebouwen hun deuren voor een breed publiek. Daarnaast worden sinds twee jaar, in samenwerking met de Dag van de Bouw, ook Haagse gebouwen die nog in aanbouw zijn opengesteld. Verder worden er dit jaar voor het eerst verschillende activiteiten geprogrammeerd die gericht zijn op de plannen voor de toekomst. Onder de noemer 'Innovatieve Woonstad' verkent de aanvrager in samenwerking met Platform Stad en de manifestatie 100 jaar Nieuwe Haagse School hoe de benodigde extra woningen een goede plek kunnen krijgen in Den Haag, en hoe het toekomstige wonen in Den Haag eruit kan zien. In dat licht vinden onder meer een expositie plaats, is er een open ideeënwedstrijd, worden innovatieve plannen van ontwerpers gepitched en wordt er met politici het gesprek aangegaan over de vraag hoe Den Haag meer ruimte zou kunnen creëren voor bijvoorbeeld nieuwe woonvormen en particuliere initiatieven. Het digitale platform HAACS wordt gevraagd om na afloop in een webartikel te reflecteren op de uitkomsten van de activiteiten. Andere nieuwe elementen zijn de instatour en 360 graden camera workshop met Renske Derkx en de Urban Run, een hardloopevenement door de stad en opengestelde gebouwen die samen met Running Rebels Rotterdam wordt georganiseerd.
loader

het fonds

subsidies

actueel

getagrantgeel.gif
Zoek jij financiering voor je project of praktijk? Het Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie organiseren gezamenlijk een voorlichtingsbijeenkomst over subsidiemogelijkheden voor... meer >
bringiton36of193.jpg
Wereldwijd worden steden geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast levert de energietransitie een groeiende druk op het Nederlandse cultuurlandschap. Op 4 juli 2018 organiseert ... meer >
vacaturestafmedewerkerjuni2018.jpg
Het Stimuleringsfonds is per direct op zoek naar een Stafmedewerker voor minimaal 32 uur per week.... meer >
openoproepresidencyaritajapan2019.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Mondriaan Fonds bieden in 2019 opnieuw gezamenlijk twee residency perioden aan in de Japanse keramiekregio Saga. De fondsen roepen ontwerpers en kunste... meer >
openoproepvandoesburghuisparijs2018.png
Het Van Doesburghuis in Parijs is een van de beroemdste kunstenaarshuizen die zijn functie als atelierwoning heeft behouden. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het Fonds Podiumkunsten en het F... meer >
oodesigningacommunityofcare.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties van Nederland uit om samen met ontwerpers te werken aan de transitie van de zorg in de wijk. Vergrijzing... meer >
loader
loader
loader