stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Jewellery Perspectives. Maker, client, material and world
006representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

Jewellery Perspectives. Maker, client, material and world

Studio Irma Földényi, 2015

€7.500
Irma Földényi ontvangt een startsubsidie voor het project 'Jewellery Perspectives', waarvoor zij een samenwerking aangaat met curator Evelien Bracke. Irma Földényi initieert een onderzoek naar een nieuwe benaderingswijze van sieraadontwerp. Zij stelt dat sieraadontwerpen vaak gepresenteerd worden als autonome objecten, waardoor deze discipline weinig binnen een hedendaagse sociale, culturele en economische context geplaatst wordt. In haar onderzoek wil Irma Földényi het sieraadontwerp juist benaderen vanuit verschillende disciplines en tegelijkertijd onderzoeken hoe specifieke eigenschappen van een sieraad(ontwerp) toegepast kunnen worden binnen andere velden. Een vooropgesteld theoretisch kader wordt getest aan de hand van zowel een theoretisch onderzoek als een ontwerpexperiment. Daarbij worden cross-overs gemaakt naar zes andere disciplines, zoals architectuur, economie, film, geschiedenis, literatuur en wetenschap. Het project resulteert uiteindelijk in een online platform waar onderzoeksresultaten, interviews en ontwerpexperimenten gedeeld worden. Ondertussen wordt ook gewerkt aan een plan voor het vervolg van het project.

meer toekenningen

005representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Open oproep

Professionalisering ontwerppraktijk Christien Meindertsma

Christien Meindertsma, 2018

€7.500
Christien Meindertsma heeft een balans gevonden in het werken voor eigen projecten van langere duur in combinatie met het werken in opdracht. Ze wil zich graag verder verdiepen in onderwerpen waar ze al langere tijd mee bezig, zoals wol, vlas en bodem-as, maar wil tegelijk graag mogelijkheden open laten voor onverwachte vragen van opdrachtgevers. Met een betere communicatiestrategie beoogt ze gerichter naar buiten toe te kunnen uitleggen aan welke projecten ze werkt. Hiervoor laat ze een nieuwe website maken die een heldere weergave biedt van haar bestaande én lopende projecten. Daarnaast werkt ze aan een gebruiksvriendelijkere en complete versie van de bestaande website flaxproject.com over haar vlasproject. Ook een standaard presentatie-document voor lezingen die gemakkelijk kan worden aangepast aan verschillende situaties behoort tot het plan. Dit plan is onderdeel van een grotere strategie van Christien Meindertsma om haar bedrijf op verschillende niveaus te verbeteren.
005representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Open oproep

Professionalisering ontwerppraktijk Studio Harm Rensink

Studio Harm Rensink, 2018

€7.500
Om het groeiende aantal nationale en internationale opdrachten in goede banen te leiden zet Studio Harm Rensink een professionaliseringstraject in dat zich zowel op zakelijkheid als duurzaamheid inzet. Anouk van Heesch wordt gevraagd om te adviseren in het waarborgen van een gezonde structuur in planning en administratie. Met goede afspraken, goed vastleggen en een overzichtelijke planning kunnen werkzaamheden beter in goede banen worden geleid. Hieronder valt ook het ontwikkelen van een aantal standaard clausules voor contracten. Met het online en offline archiveren van projecten en het aanleggen van een duurzame materialenkaart wordt het netwerk met leveranciers herzien en kan materiaal duurzamer worden ingezet. Daarnaast kan het dienst doen als portfolio voor potentiele opdrachtgevers. Met deze activiteiten beoogt Studio Harm Rensink de interne structuur te optimaliseren om goed te kunnen werken met grote, internationale opdrachten.
bullettime03.jpg

Deelregeling Vormgeving Open oproep

Professionalisering ontwerppraktijk Studio Mosquito

Studio Mosquito, 2018

€5.500
Animatiefilmmaker Frodo Kuipers van Studio Mosquito werkt grotendeels met analoge middelen: inkt op papier. Daarnaast werkt hij voornamelijk aan eigen projecten, wat naar eigen zeggen financiële onzekerheid met zich meebrengt. Om zichzelf breder te ontwikkelen maakt hij een stap naar digitale technieken, om antwoord te kunnen bieden op de vraag vanuit de praktijk, die steeds meer digitaal gericht is. Door aansluiting te zoeken bij andere, grotere producties voor andere regisseurs beoogt Studio Mosquito een nieuwe strategie om de praktijk verder te ontwikkelen en uit te breiden. Hiervoor worden technische vaardigheden opgedaan, bijvoorbeeld in de nieuwste ontwikkelingen in software. Hiermee hoopt Studio Mosquito een nieuwe type projecten en opdrachten aan te gaan. Met deze strategie wordt beoogd zich zowel professioneel, als artistiek en technisch te verbreden en een meer uitgebalanceerde praktijk te realiseren met zowel eigen producties als producties in samenwerking of opdracht.
005representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Open oproep

Professionalisering ontwerppraktijk Trapped in Suburbia

Trapped in Suburbia, 2018

€7.500
Grafisch ontwerpbureau Trapped in Suburbia (Cuby Gerards en Karin Langeveld) wil na een jarenlange focus op creatieve ontwikkeling nu een meer duurzame bedrijfsstructuur opbouwen. Het bureau stelt dat een sterke creatieve fundering is gelegd, maar dat nu ook de zakelijke fundering moet worden aangepakt. Hiervoor moeten bestaande patronen worden doorbroken. Recentelijk is het bureau verhuisd van Den Haag naar een kleinere plek in Amsterdam en ook in personeel is het bureau kleiner in omvang geworden. Het bureau beoogt met een efficiënter model om de organisatie en het business model te verduurzamen. Aan de hand van het Business Canvas Model wordt een zakelijke langetermijnvisie ontwikkeld. Onderdelen daarvan zijn een model voor project management en personeelsbeleid, een onderzoek naar productontwikkeling vanuit innovaties uit de eigen projecten, het opbouwen van financiële stabiliteit en een communicatiestrategie gericht op meer bekendheid in Nederland. Strategisch adviseur Lucas Hendricks, expert in de ontwikkeling van spelers binnen de creatieve industrie, wordt gevraagd het bureau te adviseren. Daarnaast wordt speciale expertise op het gebied van HR ingewonnen.
005representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Open oproep

Professionalisering ontwerppraktijk AFARAI

Afaina de Jong, 2018

€7.500
AFARAI is de ontwerpstudio van Afaina de Jong die op het grensvlak van kunst, ontwerp en architectuur opereert. Afgelopen 13 jaar heeft AFARAI aan zeer uiteenlopende projecten en in verschillende vormen gewerkt. Hierdoor heeft De Jong zicht gekregen op een langetermijnvisie voor de ontwikkeling van de studio. Om daarop in te spelen wil zij haar studio herpositioneren en een duidelijke blueprint ontwikkelen voor aankomende jaren. Daarbij gaat zij samen met design strategist Agency Agency en adviseurs, zoals architecten Amale Andraos, Joseph Grima en Saskia van Stein (directeur van Bureau Europa), aan de volgende onderdelen werken: een nieuw narratief dat weergeeft wat uniek is aan de studio in relatie tot actualiteiten in het veld; het onderzoeken van potentiele nieuwe cliënten voor advieswerk, opdrachten en samenwerkingen; een organisatiestructuur met een flexibel kernteam; de zichtbaarheid van de studio; het vergoten van werkzaamheden als spreker en docent.
loader

het fonds

subsidies

actueel

539website.jpg
Het Stimuleringsfonds organiseert op donderdag 17 mei 2018 de manifestatie Designing a Community of Care. De manifestatie maakt de rol van ontwerp bij de transitie van zorgaanbod en -huisvesting in de... meer >
vacaturecontroller.png
Het Stimuleringsfonds is per direct op zoek naar een Controller voor minimaal 24 uur per week.... meer >
openoproepfreshperspectives2web.png
Het Stimuleringsfonds roept makers en ontwerpers uit de creatieve industrie op om met een maatschappelijke- of kennispartner een voorstel in te dienen, gericht op de gezamenlijke aanpak van een urgent... meer >
loader
loader
loader