stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Jewellery Perspectives. Maker, client, material and world
006representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

Jewellery Perspectives. Maker, client, material and world

Studio Irma Földényi, 2015

€7.500
Irma Földényi ontvangt een startsubsidie voor het project 'Jewellery Perspectives', waarvoor zij een samenwerking aangaat met curator Evelien Bracke. Irma Földényi initieert een onderzoek naar een nieuwe benaderingswijze van sieraadontwerp. Zij stelt dat sieraadontwerpen vaak gepresenteerd worden als autonome objecten, waardoor deze discipline weinig binnen een hedendaagse sociale, culturele en economische context geplaatst wordt. In haar onderzoek wil Irma Földényi het sieraadontwerp juist benaderen vanuit verschillende disciplines en tegelijkertijd onderzoeken hoe specifieke eigenschappen van een sieraad(ontwerp) toegepast kunnen worden binnen andere velden. Een vooropgesteld theoretisch kader wordt getest aan de hand van zowel een theoretisch onderzoek als een ontwerpexperiment. Daarbij worden cross-overs gemaakt naar zes andere disciplines, zoals architectuur, economie, film, geschiedenis, literatuur en wetenschap. Het project resulteert uiteindelijk in een online platform waar onderzoeksresultaten, interviews en ontwerpexperimenten gedeeld worden. Ondertussen wordt ook gewerkt aan een plan voor het vervolg van het project.

meer toekenningen

007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Publicatie

BEYOND THE NEW Unveiling the agency of things

Die Neue Sammlung - The Design Museum / Pinakothek der Moderne, 2017

€22.495
Die Neue Sammlung van Pinakothek der Moderne in München (Duitsland) presenteert in november 2017 de tentoonstelling ‘Beyond the New’. Naast de tentoonstelling verschijnt de publicatie 'Beyond the New', waarvan onderzoeker Louise Schouwenberg de auteur is. Het concept van zowel de tentoonstelling als de publicatie zijn ontwikkeld door Hella Jongerius en Louise Schouwenberg en bouwt voort op een lopend, theoretisch onderzoek naar de representatie van design. Schouwenberg draagt verantwoordelijkheid voor het onderzoek en de teksten van de publicatie, waarin zij ingaat op de verschillende rollen en functies van ontwerp in het dagelijkse leven en hoe dit gelezen kan worden binnen verschillende contexten waarin ontwerp verschijnt, zoals bijvoorbeeld in een museum. In de publicaties komen ook de objecten uit de tentoonstelling in tekst en beeld aan bod. Met de publicatie beoogt Schouwenberg het onderzoek binnen het ontwerpveld te stimuleren en bij te dragen aan breed begrip over het belang en de betekenis van ontwerp, mede in relatie tot andere, culturele domeinen De vormgeving is in handen van Irma Boom en Die Neue Sammlung zorgt voor de uitgave, lancering en distributie, onder andere via Verlag der Buchhandlung Walther König.
beeld.jpg

Deelregeling Vormgeving AV productie

KNUPPEL

Reynaert Vosveld, 2017

€4.200
De korte, geanimeerde film Knuppel is een absurdistische documentaire over de politiewapenstok als symbool voor hiërarchische machtsverhoudingen. Met deze short wil Reynaert Vosveld zijn technische en filosofische ideeën ontwikkelen en samenbrengen. Met Knuppel beoogt hij het maatschappelijk engagement aan te wakkeren, waarbij hij zijn maatschappelijke observaties verbeeldt in een expressieve animatiestijl. In berichtgeving over de introductie van nieuwe wapenstokken voor de Nederlandse politie in 2016 merkte Reynaert Vosveld op dat vooral werd ingegaan op de fysieke impact op het lichaam om daarmee autoriteit te verduidelijken. Na diverse incidenten in een aantal westerse landen waarin media en bevolking de politie negatief in beeld brachten vanwege het gebruiken van excessief geweld, strookte de gepresenteerde informatie niet met het beeld dat hij verwachtte dat de politie over zichzelf zou willen uitdragen. Reynaert Vosveld verwachtte dat de politie met name een beeld van zichzelf als wetshandhaver en beschermer van burgers zou willen uitdragen in plaats van als agressor. Het maken van de short is een associatief beeldend onderzoek naar sentimenten, uitspraken en andere uitingen die naar zijn mening van grote betekenis zijn voor problematiek en beeldvorming rondom politie.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Publicatie

De beleving van sokken

Aart Taminiau, 2017

€20.000
Tekenaar en animator Aart Taminiau ontwikkelt zijn nieuwe beeldverhaal ‘De beleving van sokken’. In het verhaal volgt de toeschouwer twee medewerkers van een sokkenbedrijf die beiden op zoek zijn naar de ultieme beleving van hun product: sokken. In de publicatie plaatst de tekenaar de twee verhalen naast elkaar zodat de lezer de verschillende perspectieven op een zelfde zoektocht kan volgen en vergelijken. Het overkoepelende thema van het verhaal is de ervaringsmaatschappij, waarin marketing en lifestyle steeds meer gericht zijn op ervaring en minder op producten. De publicatie wordt uitgegeven door Scratch Books. In de totstandkoming laat Taminiau zich adviseren door filosofen, historici en andere beeldmakers.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Publicatie

Ei! Ei!

H.C. van Reek, 2017

€12.000
Illustrator Harriët van Reek werkt aan een experimenteel prentenboek als oefening om zichzelf én het vakgebied van het prentenboek uit te dagen om ongeschreven regels op te rekken. Ze gaat het experiment aan in het vinden van nieuwe manieren om tot beeld en tekst te komen en van nieuwe vormen van vertellen. Samen met beeldend kunstenaar, illustrator en vormgever Geerten ten Bosch ontwikkelt ze het beeldend en inhoudelijk plan. Geluidskunstenaar en componist Anne Wellmer maakt een geluidslandschap met hoorspel geïnspireerd op het boek. Met de podcast wordt beoogd de beleving van het boek te verlevendigen en aan te zetten tot fantasie en spel. Philip Elchers is de uitgever. Presentatie van het boek en de podcast vindt plaats in Villa Augustus in Dordrecht.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

SUPERDUPER

Anne Staal, 2017

€7.500
Super is de werktitel van de eerste graphic novel van illustrator Anne Staal over het wel en wee in de supermarkt. Vijf personages worstelen met het leven en kruisen elkaars pad in de supermarkt. De supermarkt verandert gaandeweg in een beeldende metafoor voor innerlijke onrust en keuzestress. Naast een fysiek boek wordt het verhaal ook online verteld. Tezamen wordt de uitgave een mix van illustratie, strip en eventueel tekst en probeert Anne Staal verbindingen te leggen tussen on- en offline storytelling in een vorm waarin beide elkaar narratief versterken en aanvullen. De publicatie wordt waarschijnlijk uitgegeven door SubQ en wordt gepresenteerd tijdens de Stripdagen in Haarlem in 2018. Met de startsubsidie hoopt ze zich te kunnen richten op stijlonderzoek, het opzetten van de online aanwezigheid, onderzoek naar bewegend beeld en het uitwerken van de eerste dertig pagina's.
loader

het fonds

subsidies

actueel

graphicmattersweb.jpg
Het is september; het festivalseizoen is weer geopend! Met de Deelregeling Festivals ondersteunt het fonds festivals op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Marieke Ladru, adju... meer >
nieuweopenoproepenerfgoedruimte.jpg
Werkt u aan urgente maatschappelijke vraagstukken op het snijvlak van klimaat, energie, ruimte en erfgoed? En heeft u een visie op hoe ontwerpexpertise te koppelen is aan een gebiedsgerichte benaderin... meer >
ddwsite1280px00014.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie presenteert de nieuwe lichting ontwerpers, kunstenaars en architecten die afgelopen jaar de werkbeurs Talentontwikkeling ontving. Onder de titel In No Particu... meer >
loader
loader
loader