stimuleringsfonds creatieve industrie

contact

Mail het projectteam Onderwijs:
Jetske van Oosten
Gabriella Fiorentini
of bel: +31 (0) 10 4361600

nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de speciale nieuwsbrief over onderwijs, die het fonds enkele keren per jaar verstuurd, o.v.v. 'aanmelden nieuwsbrief onderwijs'.

facebook

Onderwijs

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie houdt zich al lange tijd bezig met het thema onderwijs. Het doel is het verbeteren van de kwaliteit van de leeromgeving en het verkennen van nieuwe onderwijsconcepten door de inzet van ontwerpers. Op deze pagina vindt u de opgedane kennis uit ondersteunde projecten.

Lees hier meer over de achtergrond, het budget en de werkwijze van het programma Onderwijsomgeving.
overleeromgevingvandetoekomstnieuwsberic_th.jpg
nieuws

Over Leeromgeving van de toekomst

In het ontwikkeltraject Leeromgeving van de toekomst werken ontwerpers samen met onderwijsinstellingen aan concrete huisvestingsvraagstukken voor toekomstgericht beroepsonderwijs. Ontwerpers kunnen to... meer >
schoolgebouwenonderwijsconcepten
openoproepdeinterdisciplinaireleeromgevi_th.jpg
oproep

Open Oproep De interdisciplinaire leeromgeving

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt ontwerpers uit deel te nemen aan een ontwerpend onderzoekstraject gericht op de leeromgeving van interdisciplinair beroepsonderwijs, in samenwerking me... meer >
schoolgebouwenonderwijsconcepten
openoproepflexibiliteitvandeleeromgeving_th.jpg
oproep

Open Oproep Flexibiliteit van de leeromgeving

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de MBO Raad nodigen stedenbouwkundigen, architecten, ontwerpers en (digitale) makers uit om samen met een mbo-instelling te werken aan nieuwe strategische ... meer >
schoolgebouwenonderwijsconcepten
flextestrocmaquette2web_th.jpg
longread

Verbindingen tussen onderwijs, praktijk en maatschappij

Ivo Dassen, hoofd huisvesting van het CITAVERDE College, windt er geen doekjes om. Volgens hem is het gebouw in Roermond dat is voorgedragen als casus voor de Open Oproep ‘Flexibiliteit van de Leero... meer >
schoolgebouwenonderwijsconcepten
jeeigenganggaan_th.jpg
longread

Gebruikers als goede raadgever

Het Drenthe College, waaraan Pia Niemeijer als adviseur Practoraat Zorg & (Sensor) Technologie is verbonden, staat bekend als een onderwijsinstelling die al ver gevorderd is met denken over de vra... meer >
schoolgebouwenonderwijsconcepten
kb5mvh7633kopie_th.jpg
nieuws

Terugblik conferentie Leeromgeving van de toekomst

Op 15 juni 2017 organiseerde het Stimuleringsfonds samen met het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs een conferentie over de leeromgeving van de toekomst. Minister Jet Bussemaker open... meer >
schoolgebouwen
20170621154207epsbeeldenpdfadobeacrobatr_th.jpg
nieuws

Werkplaats Centraal | van utopie naar werkelijkheid

Studio Makkink & Bey keek samen met architect en onderzoeker Dirk Osinga naar de mogelijkheden van de werkplaats in de breedste zin van het woord. 'De werkplaats, waar je al doende je beroep leert... meer >
onderwijsconcepten
beeldnieuwsbriefsquare2_th.jpg
nieuws

sQuare | een nieuwe leerplek voor creatief vakmanschap

Hoe kunnen we creatieve vakmensen opleiden voor de snel veranderende arbeidsmarkt? Met sQuare willen het Stimuleringsfonds en het Practoraat Creatief Vakmanschap van het ROC Amsterdam een toekomstgeri... meer >
onderwijsconcepten
zbsdef_th.jpg
nieuws

De zelfbewuste school

'Het beroepsonderwijs heeft een laag zelfbewustzijn, ondanks dat er de laatste jaren een voorzichtige waardering zichtbaar wordt', stelt Arconiko in de inleiding van het onderzoek De Zelfbewuste Schoo... meer >
schoolgebouwen
22124232258279d89c48eoweb_th.jpg
nieuws

Docenten in de rol van leerling

Als docent net zo vrij als een leerling aan de slag met ‘maken’? Met alle nieuwe technieken van nu. In de herfstvakantie van 2015 deden 33 docenten mee aan het Teacher Maker Camp in de Waag.... meer >
makersonderwijsonderwijsconceptenprofessionalisering docenten
loader