stimuleringsfonds creatieve industrie
christienmeindertsmaweb.jpg

Selectie Open Oproepen Professionalisering

25 januari 2018
In 2017 zijn wederom twee oproepen uitgezet om de professionalisering van het ontwerpveld verder aan te moedigen en om de beroepspraktijk en de infrastructuur te verduurzamen: de Open Oproep Professionalisering Ontwerpprakijk III en de Open Oproep Professionalisering Platforms Vormgeving en Digitale cultuur. De oproepen zijn gericht op het vinden van een balans tussen artistieke ontwikkeling en ondernemerschap. De adviseurs van beide oproepen zien dat de aanvragers steeds scherper worden in wat professionalisering voor hen kan betekenen én in het uitwerken van strategieën om het te realiseren.
ontwerppraktijk
De Open Oproep Professionalisering Ontwerppraktijk werd voor het derde opeenvolgende jaar uitgezet vanuit de Deelregeling Vormgeving om ontwerpers en kleine ontwerpbureaus in de gelegenheid te stellen tijd vrij te maken en activiteiten te ontwikkelen om zich te richten op de toekomst.
Drie adviseurs Femke Dekker, Marleen Engbersen en Yassine Salihine bogen zich over 28 voorstellen en selecteerden 7 voorstellen.

selectie
De geselecteerde ontwerpers en ontwerpbureaus zijn werkzaam binnen uiteenlopende disciplines binnen de vormgeving, maar nemen elk een bijzondere positie in in het veld. Het betreffen stuk voor stuk studio's die al enkele jaren werkzaam zijn en inmiddels een bewezen praktijk en portfolio hebben opgebouwd. De ontwerpers hebben consequent gewerkt aan kwaliteit in hun werk en projecten en zijn daarmee aantoonbaar van betekenis voor de ontwikkeling van het vakgebied. Ook blijkt uit hun voorstellen dat ze zich goed realiseren wat hun positie is en wat hun (maatschappelijke) verantwoordelijkheden zijn. Dit bewustzijn, dat uit hun werk en praktijk speekt, vinden de adviseurs van groot belang. Het sluit aan op een toekomstgerichte visie voor het ontwerpveld.

beoordeling
De adviseurs vinden dat de geselecteerde ontwerpers hun toekomstvisies goed inhoudelijk weten te verwoorden en zien in de beoogde strategieën de logische antwoorden om hun visie te realiseren. In de voorstellen is duidelijk uiteen gezet waar de ontwerpers tegenaan lopen en waarom ze op dit moment tijd willen inplannen om aan hun toekomst te werken. De strategieën zijn gericht op de toekomst én op het nemen van de regie over de eigen praktijk om een zakelijk structuur uit te bouwen die de zakelijke ontwikkeling ondersteunt.

De voorstellen van de volgende ontwerpers en ontwerpbureaus geselecteerd:
Christien Meindertsma
Studio Harm Rensink
Studio Mosquito
Trapped in Suburbia
Afaina de Jong
R.L. van Bladel
Children of the Light

De adviseurs merken op dat veel aanvragen nog weinig blijk geven van inzicht in betekenisvolle plannen voor de eigen praktijk. Zij zien in een aantal voorstellen dat de toekomstvisies nog niet goed zijn uitgedacht en dat de beoogde professionalisering niet voldoende inhoudelijk is ingezet. De geselecteerde voorstellen komen allemaal van ontwerpers en bureaus die al enige tijd bezig zijn en die inmiddels kunnen terug kijken op veel praktijkervaring en nu heel weloverwogen een nieuwe stap willen maken.
trappedinsuburbiaweb.jpg
Trapped in Suburbia

platforms
De Open Oproep Professionalisering Platforms werd voor de tweede keer uitgezet (vanuit de Deelregeling Activiteitenprogramma's). Deze keer was de oproep gericht op zowel platforms actief binnen vormgeving als binnen digitale cultuur. Drie adviseurs Amal Alhaag, Roy Cremer en Angelique Spaninks selecteerden 8 voorstellen uit 17 ingediende voorstellen.

selectie
De geselecteerde platforms vervullen volgens de adviseurs ieder een belangrijke positie binnen hun discipline. Deze partijen weten goed inzicht te geven in de ontwikkelingen die ze doormaken en de positie die ze innemen. De adviseurs waren onder de indruk van hoe duidelijk de geselecteerde platforms voor ogen hebben wat ze willen bereiken én hoe ze dat moeten bereiken met realistische voorstellen. Ook zijn de adviseurs positief over de aandacht voor het bereiken van de doelgroepen en het versterken van betrokkenheid van relevante doelgroepen bij de platforms.

De voorstellen van de volgende platforms zijn geselecteerd:
Stichting Rambler Amsterdam
Stichting The Dutch Institute of Food&Design
Goys & Birls
Thomas Dahm
Stichting Jack
Tuff B.V.
Stichting Wobby.club
De Monsterkamer

advies
Kritisch waren de adviseurs over het inzetten van het eigen netwerk voor het vinden van experts en adviseurs. De adviseurs raden aan om ook verder te kijken dan wat voor de hand ligt en om buiten de eigen kring te kijken. Hiermee kunnen daadwerkelijk nieuwe visies en inzichten worden opgedaan.

terugblik
De adviseurs moedigen ontwerpers en platforms aan om tijd vrij te maken voor reflectie op de eigen praktijk. Zij stellen dat met een bijdrage uit deze oproepen het ondernemerschap wordt gesteund, waardoor uiteindelijk meer kan worden gefocust op innovatie en artistieke kwaliteit. De adviseurs hopen dan ook dat de resultaten van de professionalisering niet beperkt blijven tot de praktijk van de aanvragers zelf, maar dat die gedeeld worden en het veld bereiken. Zowel ontwerpers als platforms zouden meer verantwoordelijkheid moeten nemen in het uitwisselen van kennis en ervaringen. Kennisdeling en het elkaar stimuleren willen zij daarom graag aanmoedigen.

Foto bovenaan: Christien Meindertsma

gerelateerd:

x
professionalisering
OOprofessionaliseringontwerppraktijk_th.jpg

Selectie Open Oproep Professionalisering Ontwerppraktijk

Het Stimuleringsfonds riep in maart 2016 ontwerpers en studio's op voorstellen in te dienen gericht op de professionalisering van de ontwerppraktijk, vanuit het aanvullende programma van de Deelregeli... meer >
professionalisering
AlessandraCovini2_th.jpg

Selectie Open Oproep Werkperiode Jan van Eyck Academie

In juni heeft het Stimuleringsfonds samen met Jan van Eyck Academie de Open Oproep Werkperiode Jan van Eyck Academie uitgezet. De oproep was gericht aan makers en ontwerpers om nieuw, onderzoekend wer... meer >
productgrafischprofessionaliseringonderzoek en reflectie
ColumnbeelddoorJennaArtsweb_th.jpg

Platforms op drift - een column door Dennis Elbers

In 2003 studeerde ik af aan een kunstacademie en zag mijn medestudenten verdwijnen in tochtige schuren en achter keukentafels die ze studio's noemden, als ze niet meegezogen werden in de commerciële ... meer >
professionalisering
2016aritatafweb_th.jpg

2016/Arita brengt Japans porselein terug op tafel

In heel Japan maken traditionele industrieën, die vaak al honderden jaren bestaan, een moeilijke tijd door. Degene die goederen voor de binnenlandse markt produceren worden het hardst getroffen door ... meer >
productinternationaliseringprofessionalisering
OOprofessionaliseringontwerpplatforms_th.jpg

Selectie Open Oproep Professionalisering Ontwerpplatforms

Het Stimuleringsfonds riep in maart 2016 platforms binnen het vakgebied vormgeving op om voorstellen in te dienen gericht op de professionalisering van het platform, gefinancierd vanuit het aanvullend... meer >
professionalisering
20161026DDWStimuleringsFondsMK009web_th.jpg

Verslag Practice, practice, practice: Professionaliseren van de ontwerppraktijk

In de afgelopen jaren is professionalisering steeds hoger op de agenda komen te staan, maar wat is de noodzaak ervan en wat houdt het in? Op woensdag 26 oktober organiseerde het Stimuleringsfonds tijd... meer >
professionalisering
YaolanLuoTalentontwikkelingSCI_th.jpg

Selectie Talentontwikkeling 2016-2017

In 2016/2017 ondersteunt het Stimuleringsfonds 33 uitzonderlijke talenten in de creatieve industrie, verdeeld over de disciplines architectuur, interieurarchitectuur, textielontwerp, social design, pr... meer >
illustratie & animatieprofessionaliseringlichting 2016-2017
cultureelondernemenweb_th.jpg

Do's & don'ts voor startende ontwerpers

In september 2015 organiseerde het Stimuleringsfonds samen met Anne van der Zwaag (designbeurs OBJECT) de bijeenkomstenreeks ‘Cultureel Ondernemen’ voor kleine studio’s en starters in de creatie... meer >
professionalisering
StimuleringsfondsdinsdagHannekeWetzer1_th.jpg

Verslag bijeenkomst In-Between Interiors

De vraag naar vernieuwende interieurconcepten groeit. Ter stimulering, opheldering en bespreking van wat ‘de emancipatie van het vakgebied’ wordt genoemd, organiseerde het Stimuleringsfonds Creati... meer >
professionaliseringinterieur & ruimtelijk
HannekeWetzer1_th.jpg

Registratie bijeenkomst Interact

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Platform Werkplaatsen en bkkc organiseerden in samenwerking de bijeenkomst Interact om de samenwerking tussen werkplaatsen en onderwijs-instellingen vanuit v... meer >
professionaliseringtalentontwikkeling
Stimuleringsfonds9_th.jpg

Verslag Label Me - Succes- en faalfactoren van designlabels

Verslag Label Me - Succes- en faalfactoren van designlabels... meer >
productprofessionalisering
cultureelondernemen_th.jpg

Tips & tricks voor startende ontwerpers

In maart 2016 organiseerde het Stimuleringsfonds samen met Anne van der Zwaag (directeur OBJECT) voor de derde keer de 3-delige serie masterclasses genaamd ‘Cultureel Ondernemen’. De masterclasses... meer >
professionalisering
GroepStimuleringsfondsFotoMaartenvanHaaf_th.jpg

Drie talenten uitgelicht

Sinds 2013 ondersteunt het Stimuleringsfonds jaarlijks uitzonderlijk talent in de creatieve industrie, verdeeld over de disciplines architectuur, interieurarchitectuur, textielontwerp, social design, ... meer >
professionalisering
websamira1_th.jpg

Het professionaliseringstraject van Studio Samira Boon

Hoe richt je als ontwerper je praktijk zo in dat je artistieke en commerciële ontwikkeling elkaar versterken? Met de Open Oproep Professionalisering Ontwerppraktijk, die nu twee keer is uitgezet, wil... meer >
productprofessionalisering
versieweb_th.jpg

Nieuwsbrief Professionalisering

Deze nieuwsbrief vormgeving van september 2016 staat volledig in het teken van professionalisering. Met o.a. een column door Dennis Elbers (initiatiefnemer van verschillende platforms binnen de (gr... meer >
professionalisering
InNoParticularOrderwebsite_th.jpg

Speciale website In No Particular Order

De tentoonstelling In No Particular Order was te zien tijdens de Dutch Design Week van 22 t/m 30 oktober op de 8e verdieping van het Veemgebouw in Eindhoven. De derde editie van de jaarlijkse talenten... meer >
professionaliseringlichting 2015-2016
openoproepprofessionaliseringontwerpprak_th.jpg

Open Oproep Professionalisering Ontwerppraktijk

[b]Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie geeft een impuls aan de professionalisering van ontwerpers en ontwerpstudio’s binnen het vakgebied vormgeving. Ontwerpers en studio’s kunnen tot en met... meer >
professionalisering
evdljeroenvanderwielen_th.jpg

Werken vanuit je DNA | het professionaliseringstraject van Studio Van Eijk & Van der Lubbe

Designstudio Van Eijk & Van der Lubbe werd in 1998 opgericht door Niels Van Eijk en Miriam van der Lubbe. Inmiddels werkt de studio met een team van acht mensen en heeft het vele succesvolle producten... meer >
professionalisering
DDW4_th.jpg

Vlaggen op zee

Menig ZZP-er worstelt ermee: is het ‘u vraagt wij draaien’ of bedenk je je eigen projecten die je vervolgens op een slimme manier aan de man brengt? De talentontwikkelingsbeurs van het Stimulering... meer >
illustratie & animatieprofessionalisering
chenjenweb_th.jpg

Toekenningen Talentontwikkeling 2017/2018

Vierentwintig uitzonderlijke talenten uit de gehele breedte van de creatieve industrie zijn geselecteerd voor de werkbeurs Talentontwikkeling 2017/2018. De subsidie van € 25.000 biedt ontwerpers, ar... meer >
professionaliseringlichting 2017-2018
loader