stimuleringsfonds creatieve industrie
OpenOproepRuimtevoorontwerpkritiek.jpg

Open Oproep Ruimte voor ontwerpkritiek

7 maart 2017
Vooruitstrevende architectuur, vormgeving en digitale cultuur zijn gebaat bij actuele en pluriforme ontwerpkritiek. Ontwerpkritiek zorgt voor groei van kwaliteit binnen de ontwerpende sectoren, waar hoogwaardige peer-review steeds minder aanwezig is. Veel toonaangevende ontwerpkritiek platforms verkeren, mede door digitalisering van het medialandschap, in een moeilijke financiële situatie of zijn de afgelopen jaren zelfs opgeheven. Hierdoor is een tekort aan hoogwaardige pluriforme ontwerpkritiek ontstaan. Het Stimuleringsfonds roept bestaande en opkomende initiatieven op om redactionele modellen in te dienen die het experiment aanjagen en die diverse perspectieven betrekken bij de versterking van kwaliteit en draagvlak van ontwerpkritiek. Indienen kan tot en met woensdag 10 mei 2017. Op maandag 10 en dinsdag 11 april organiseert het fonds tevens een spreekuur waarin u ideeën, vragen en opmerkingen over de oproep kunt voorleggen aan een fondsmedewerker.
Met deze eenmalige Open Oproep wil het fonds experiment en vernieuwing aanjagen binnen kritische reflectie, debat en beschouwing. Belangrijke vragen daarbij zijn:
Welke productie- en distributiemodellen versterken de interactie tussen ontwerpers, critici, onderzoekers, gebruikers of opdrachtgevers?
Hoe kan een levendig debat worden aangemoedigd waarin het ontwerpveld en de maatschappij nauw zijn verbonden?
Hoe kan de beleving van ontwerp in het dagelijks leven beter worden bevraagd met en toegankelijk worden gemaakt voor een breder publiek?

Met een beschikbaar budget van € 60.000 is het streven minimaal 3 voorstellen en maximaal 5 voorstellen te selecteren voor ondersteuning.

Lees hier meer over deze Open Oproep en hoe hiervoor in te dienen.

gerelateerd:

x
onderzoek en reflectie
bijeenkomstvormgeving2_th.jpg

Video bijeenkomst Vormgeving

Op donderdag 1 december 2016 organiseerde het Stimuleringsfonds een bijeenkomst rondom vormgeving in het A Lab in Amsterdam, bekijk hier de videoregistratie van de plenaire onderdelen van het programm... meer >
onderzoek en reflectie
36rafelranden_th.jpg

Het mooie van rafels | TextielMuseum & TextielLab

Het bijzondere aan het TextielMuseum in Tilburg is dat het een museum in bedrijf is. Hier worden niet alleen textielproducten tentoongesteld, ze worden er ook ter plekke ontwikkeld en gemaakt. En dat ... meer >
onderzoek en reflectietextiel, glas, keramiek
editthispostweb_th.jpg

Een toekomst voor de kritiek - het pleit is nog niet beslecht

[b]Een paar jaar geleden had de Engelse theatercriticus John Ellingsworth er opeens genoeg van. 'Steeds', zo schrijft hij in The Apparatus of the Mind, in de VALIZ bundel [http://valiz.nl/webshop/en/c... meer >
onderzoek en reflectie
btn_th.jpg

Het belang van ontwerpkritiek - een column door Louise Schouwenberg

Design zegt iets over de wereld waarin we leven, zegt iets over ons menszijn – we zouden het bijna vergeten in een tijdperk waarin de raison d'être van nieuwe producten primair lijkt te schuilen in... meer >
onderzoek en reflectie
expertmeetingvormgevingstimuleringsfonds_th.jpg

Terugblik expertmeetings vormgeving 2016

In aanloop naar de huidige, nieuwe beleidsperiode 2017-2020 organiseerde het fonds in 2016 zeven expertmeetings om te reflecteren op een aantal disciplines binnen vormgeving. Met aanvragers, adviseurs... meer >
modesocial productgrafischsieradenillustratie & animatieonderzoek en reflectieinterieur & ruimtelijk
versieweb_th.jpg

Nieuwsbrief vormgeving - reflectie & beschouwing

De nieuwsbrief vormgeving van maart 2017 staat volledig in het teken van reflectie en beschouwing. Reflectie zet aan tot verdieping van de ontwerpende disciplines. Het is de missie van het fonds dit t... meer >
onderzoek en reflectie
WP1web_th.jpg

Verslag bijeenkomst illustratie

Op dinsdag 22 maart organiseerden het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Letterenfonds een besloten bijeenkomst over illustratie, kinder- en jeugdboekenillustratie, strips en grap... meer >
illustratie & animatieonderzoek en reflectie
AlessandraCovini2_th.jpg

Selectie Open Oproep Werkperiode Jan van Eyck Academie

In juni heeft het Stimuleringsfonds samen met Jan van Eyck Academie de Open Oproep Werkperiode Jan van Eyck Academie uitgezet. De oproep was gericht aan makers en ontwerpers om nieuw, onderzoekend wer... meer >
productgrafischprofessionaliseringonderzoek en reflectie
OnSecondThoughtsSCIDDW16_th.jpg

Verslag On Second Thoughts: Reflecteren op ontwerp

Tijdens het debat op maandagochtend 24 oktober bood het Stimuleringsfonds podium aan 'vijf aanjagers van ontwerpkritiek' om met het publiek te reflecteren op de toekomst van kritiek. De mogelijkheden ... meer >
onderzoek en reflectie
BijeenkomstVormgevingStimuleringsfonds_th.jpg

Verslag bijeenkomst Vormgeving @ Stimuleringsfonds

Afgelopen donderdag 1 december organiseerde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een publieke bijeenkomst over vormgeving in het A Lab in Amsterdam. Doel van de bijeenkomst was om samen met het v... meer >
onderzoek en reflectie
reflectiejennaarts_th.jpg

Subsidie voor reflectie & onderzoek

Reflectie en onderzoek zetten aan tot verdieping van de ontwerpende disciplines. Het is de missie van het fonds dit te stimuleren. De subsidieregelingen ondersteunen projecten van aanvragers waarin re... meer >
onderzoek en reflectie
jalilaessaidiweb_th.jpg

Selectie Open Oproep Fresh Perspectives

Vijf verrassende voorstellen van ontwerpers zijn geselecteerd uit 52 reacties op de Open Oproep Fresh Perspectives. Hiermee ondersteunt het Stimuleringsfonds de mogelijkheid om een innovatief concept ... meer >
productonderzoek en reflectiebio
loader