stimuleringsfonds creatieve industrie
4buiksloterhambrondelvalandscapearchitec.jpg

Transformatie en verdichting in steden

14 september 2017
Veel steden lopen tegen de grenzen van uitbreiding aan. Binnenstedelijke transformatie en intensivering van wonen, werken en voorzieningen lijken noodzakelijk, evenals het aangrijpen van de kans dit op een duurzame manier te doen. Nu de crisis langzaam in gebiedsontwikkeling voorbij trekt, welke rol kunnen bottom-up initiatieven spelen in de transformatieopgave en het efficiënter benutten van de stedelijke omgeving?
Dit is het centrale thema op de 4e bijeenkomst van Proeftuin NL. Via presentaties, inspirerende rondleidingen, virtual reality-excursies en openhartige debatten geven we inzicht in de praktijk van enkele stadslabs die zich actief hierop richten: Stadslab Buiksloterham Circulair (Amsterdam), Stichting Energiefabriek (Apeldoorn), Stadslab Cool-Zuid (Rotterdam) en Atelier Oostwaarts (Haarlem).

In breed gezelschap onderzoeken we hoe we het lerend vermogen van experimenten kunnen vergroten en de kennis en ervaring van stadslabs beter kunnen benutten. Welke concrete resultaten leveren de experimenten van labs op en hoe verbinden we ze aan lokale, regionale en landelijke politieke agenda’s?

Datum: dinsdag 31 oktober 2017
Tijd:13.30 – 18.00 uur, inloop vanaf 13.00 uur
Locatie: Tolhuistuin (IJzaal), IJpromenade 2, 1031 CC Amsterdam (tel. 020-7604820)
Gastheer:Frank Alsema (Stadslab Buiksloterham)

aanmelden
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen aan [email protected] o.v.v. ProeftuinNL + datum.

Programma Proeftuin NL – 31 oktober 2017


13.00 uur
Inloop en ontvangst in de Tolhuistuin in Amsterdam

13.30 uur
Welkom en opening
door Maarten Tas, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

13.35 uur
Podiumgesprek met vier stadslabs – over lessen en ervaringen
in gesprek met Stadslab Buiksloterham Circulair, Stichting Energiefabriek, Stadslab Cool-Zuid en Atelier Oostwaarts over vernieuwing, samenwerking en leren en opschalen
o.l.v. Edwin van Uum, Het Noordzuiden, gespreksleider

14.15 uur
Ronde 1: Excursies – rondleiding naar initiatieven in de stad
Vier korte mini-excursies – parallel. Virtueel en fysiek.
Deelnemers uiteen in vier groepen en gaan ‘op pad’.

Mini-excursie 1: Stichting Energiefabriek en Stadslab Buiksloterham Circulair
Virtual reality-film Stichting Energiefabriek - met Angelique van Lieshout
Presentatie Gebiedsontwikkeling: van onderen - door Saskia Müller, Stadslab Buiksloterham Circulair
o.l.v. Maarten Tas, Stimuleringsfonds

Mini-excursie 2: Living Lab Buiksloterham - zelfbouw en social design
Op de fiets langs zelfbouw- en CPO-projecten en Papaverpark
o.l.v. Frank Alsema, Stadslab Buiksloterham Circulair
begeleiding Nazanin Hedayati, Stimuleringsfonds

Mini-excursie 3: Stadslab Cool-Zuid en Atelier Oostwaarts
Virtual reality-film Stadslab Cool-Zuid - met Joost van Dijk en Frederik Pöll
Presentatie Haarlem Oostpoort - door Anniek Roosenschoon en Arjen Karssen, Atelier Oostwaarts
o.l.v. Edwin van Uum, het Noordzuiden

Mini-excursie 4: Living Lab Buiksloterham - circulair
Op de fiets langs circulaire projecten als de Ceuvel, de Biogasboot en innovatieve zelfbouwlocaties
o.l.v. Peter Dortwegt, Stadslab Buiksloterham Circulair
begeleiding Jana van Hummel, het Noordzuiden

Reflecteren op drie centrale thema’s van Proeftuin NL:
Vernieuwing binnen het thema: nieuwe opgaven? Nieuwe dilemma’s?
Samenwerking: tussen stadslabs en instituties, werkwijze, cultuur
Leren: hoe wordt kennis ontwikkeld? Gedeeld? Opschalen experiment?

15.45 uur
Terugkomst: ontvangst met koffie/thee

16:00 uur
Ronde 2: Debat – reflecties en discussie
Statements: informele pitches vanuit iedere mini-excursie
concrete reflecties van ‘reflectoren’ vanuit vier invalshoeken:
vanuit Stadslab, lokale partij, het Rijk en kennispartner

Plenaire discussie over de drie hoofdthema’s – met:
1. Stadslabs: initiatiefnemer(s)
2. Lokale instituties: gemeenten, ontwikkelaars en andere instituties
3. Rijkspartijen: vertegenwoordiger(s) departementen
4. Kennispartners: hoogleraar/lector/opinieleiders uit vakwereld

17.00 uur
Afsluiting en borrel

Beeld: Buiksloterham - Delva Landscape Architects

gerelateerd:

x
stadslabs
StadslabNijmegen_th.jpg

Stichting Lenteveld - Stadslab Nijmegen

Stadslab Nijmegen is een gezamenlijk initiatief van Stichting Lenteveld, de Commissie Beeldkwaliteit Nijmegen en Architectuur Centrum Nijmegen (ACN). Het heeft tot doel bottom-up initiatieven en top-d... meer >
stadslabs
Dordrecht_th.jpg

Platform Duurzaamheid Dordrecht - Stadslab water in de Dordtse ruimte, Dordrecht

Platform Duurzaamheid Dordrecht wil een pilot voor een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van de stad uitvoeren. Het klimaatbestendig en waterrobuust maken van de stad is een optelsom van v... meer >
stadslabs
stadslabLuchtkwaliteit_th.jpg

Coöperatie STEK - Stadslab Luchtkwaliteit, Rotterdam

De Rotterdamse ‘s-Gravendijkwal is na de Haagse Javastraat Nederlands slechtste straat qua gemeten luchtkwaliteit. Plannen om de weg te overkappen, en zo de leef- en verblijfskwaliteit voor omwonend... meer >
stadslabs
StadsLabMaastricht148106web_th.jpg

Tussen denken en doen

Stadslabs zijn inmiddels zo’n wijdverbreid fenomeen dat er een Europees onderzoeksprogramma aan gewijd is: [email protected] Vier universiteiten, vijf steden en vijf stadslabs werken hierin samen. Naast Maas... meer >
stadslabs
StadslabRoermond_th.jpg

Stadslab Roermond – Het stadslab-denken: onderzoek in outrospectief

Stadslab Roermond is begin 2013 opgericht en functioneert als open platform en kennisnetwerk voor nieuwe stedelijke opgaven. In 2015 heeft ze met steun van het Stimuleringsfonds onderzoek gedaan naar ... meer >
stadslabs
Nijmegen_th.jpg

Maatschap Lentekracht - Stadslab Nijmegen 2016

Stadslab Nijmegen is een gezamenlijk initiatief van Stichting Lentekracht, de Commissie Beeldkwaliteit Nijmegen en Architectuur Centrum Nijmegen (ACN). Het heeft tot doel bottom-up initiatieven en top... meer >
stadslabs
StadsLabMaastricht278229web_th.jpg

Stadslabs & lokaal bestuur

Op 3 juni organiseerde het Stimuleringsfonds, Maastricht-LAB, Pantopicon en ICIS / Universiteit Maastricht de werkbijeenkomst [http://www.stimuleringsfonds.nl/nl/urbanisatie/tussen_denken_en_doen Werk... meer >
stadslabs
001hoofd_th.jpg

Stadslabs zijn vrij maar niet ongebonden

Op dezelfde dag dat het Stimuleringsfonds de derde [http://stimuleringsfonds.nl/nl/subsidies/open_oproepen/open_oproep_stadslabs_samen_werken_aan_dorp_stad_en_land/ Open Oproep Stadslabs] uitschrijft,... meer >
stadstadslabs
Makeroom_th.jpg

Stichting Gastvrij Amsterdam - MAKE ROOM, Amsterdam

Stichting Gastvrij Amsterdam verkent de mogelijkheden voor het herbestemmen van leegstand vastgoed in Amsterdam voor permanente opvang en huisvesting van vluchtelingen. In dit kader werkt een ontwerpt... meer >
stadslabs
Haarlem_th.jpg

Atelier Oostwaarts - Stent in Oost!, Haarlem

Het oostelijke deel van Haarlem vormt een belangrijke schakel in de verbinding tussen het oude centrum van Haarlem en Amsterdam. Het gebied wordt gekenmerkt door een onlogische wegenstructuur en een s... meer >
stadslabs
StadslabBaankwartierKaartSmallsitestimuf_th.jpg

Stichting KOOL - Stadslab Baankwartier, Rotterdam

Het Rotterdamse Baankwartier is in transitie en onderlinge afstemming tussen de verschillende ontwikkelingen blijkt nauwelijks plaats te vinden. De nieuwe marktontwikkelingen lijken weinig aan te slui... meer >
stadslabs
StichtingNieuwenMeer2_th.jpg

Selectie Open Oproep Stadslabs

In september 2016 schreef het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor het derde achtereenvolgende jaar een Open Oproep uit gericht op Stadslabs. Onder de titel Samen werken aan dorp, stad en land w... meer >
stedenbouwstadgebiedsontwikkelingstadslabs
devechtvlub_th.jpg

Stichting De Vechtclub - Herontwikkeling OPG-terrein, Utrecht

In 2012 is een leegstaand gebouw op het voormalige OPG-terrein in Transwijk, Utrecht getransformeerd tot Vechtclub NL; een ketenbroedplaats voor creatieve ondernemers. Het terrein is eigendom van de g... meer >
stadslabs
Leiden_th.jpg

Stadslab Leiden - Stadssessies Leiden

Stadslab Leiden is een initiatief van twee inwoners die hun stad mooier en leuker wilden maken en is in zes jaar tijd uitgegroeid tot een groot vrijwilligersnetwerk van bewoners, ondernemers, ontwerpe... meer >
stadslabs
StudioStrakPlan_th.jpg

Studio Strak Plan - Aan de Buurt - De Zuiderpassage, 's-Hertogenbosch

Studio Strak Plan was finalist bij een prijsvraag van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, waarin werd gevraagd innovatieve concepten aan te dragen voor de revalidatie van winkelstrips in wedero... meer >
stadslabs
singelparkartistimpression_th.jpg

Reflectie op de praktijk van de stadslabs

Als je bedenkt dat een klein groepje gelijkgestemden, soms niet meer dan twee of drie, de eerste stap heeft gezet om een braakliggende terrein, een verwaarloosd gebouw of een veronachtzaamd probleem l... meer >
stadstadslabs
StimuleringsfondsVrijdagHannekeWetzer1_th.jpg

Verslag bijeenkomst Proeftuin Eindhoven

Vernieuwen met beleid Stadslabs poppen op in steeds meer steden, mede met steun van het Stimuleringsfonds. Samen met het VPRO Medialab en Baltan Laboratories organiseerde het fonds op 23 oktober ti... meer >
regiogebiedsontwikkelingstadslabs
stek_th.jpg

Coöperatie STEK - Stadslab Luchtkwaliteit, Rotterdam

De Rotterdamse ‘s-Gravendijkwal is na de Haagse Javastraat Nederlands slechtste straat qua gemeten luchtkwaliteit. Plannen om de weg te overkappen, en zo de leef- en verblijfskwaliteit voor omwonend... meer >
stadslabs
maastricht_th.jpg

Gemeente Maastricht - Maastricht-LAB Next, Maastricht

Het M-lab is sinds 2012 actief als externe denktank van de gemeente Maastricht. Het is opgericht om de transitie naar nieuwe vormen van stadsontwikkeling te stimuleren en een impuls te geven aan stede... meer >
stadslabs
Roermond_th.jpg

Stadslab Roermond - Van experiment naar realisatie, Roermond

Stadslab Roermond is begin 2013 opgericht en functioneert als open platform en kennisnetwerk voor nieuwe stedelijke opgaven. In 2015 wil ze onderzoek doen naar haar eigen organisatie en positionering ... meer >
stadslabs
loader