stimuleringsfonds creatieve industrie

context

Op een duurzame manier het verleden met het heden verbinden: dat is het uitgangspunt van het Erfgoed en Ruimte ontwerpprogramma (2017-2018). Met dit programma geeft het Stimuleringsfonds een extra impuls aan de samenwerking tussen ontwerpers en erfgoedsectoren die ontwerp verbinden aan ruimtelijk cultureel erfgoed. Het doel is ontwerpers te betrekken bij actuele maatschappelijke vraagstukken die een directe uitwerking hebben op de ruimtelijke inrichting van het Nederlandse cultuurlandschap en onze dagelijkse leefomgeving, zoals klimaatverandering, energietransitie en zorg. Het programma wordt in nauwe samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) opgezet en uitgevoerd.

nhwfortpannerden.jpg

Militair erfgoed in transitie - casus Fort Pannerden

Startsubsidie€10.000
In vervolg op hun eerdere ‘Energielinie’ onderzoek, gaat H+N+S Landschapsarchitecten in samenwerking met coöperatie Relocal en Ro&Ad architecten aan de slag met een concrete verduurzamingsslag binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hierbij dient Fort Pannerden dat de komende jaren met een energie-intensief programma wordt geladen als casus. De linie is genomineerd als UNESCO werelderfgoed, wat specifieke randvoorwaarden schept voor eventuele ruimtelijke ingrepen. Daarom wordt samen met belanghebbende partijen verkend hoe de groeiende energievraag op een duurzame wijze op en in de directe omgeving van het fort kan worden ingepast, zodat deze ingreep de cultuurhistorische kwaliteiten van het erfgoed versterkt. In de startfase wordt via een aantal workshops en verkenningen toegewerkt naar een schetsontwerp voor deze casus, die model staat voor de verduurzaming van andere forten binnen de linie.