stimuleringsfonds creatieve industrie

context

Het Stimuleringsfonds werkt aan een lerende community van stadslabs, vanuit het programma Innovatieve Vormen van Opdrachtgeverschap.

Freelance journalist Marijke Bovens interviewde in opdracht van het Stimuleringsfonds een aantal lokale bestuurders en onderzoekers over het nieuwe stadmaken.

Lees ook:

Interview met Alfred Arbouw, wethouder stadsontwikkeling Breda
Interview met Albert Meijer, hoogleraar Publieke innovatie aan de Universiteit Utrecht
Interview met Mattijs van Ruijven, hoofd stedenbouw gemeente Rotterdam
Interview met Justus Uitermark, socioloog en onderzoeker

stadslabmaastricht208192web.jpg

Interview met Jos Simons, manager Ruimte van Maastricht

14 maart 2017
Het begon met een experiment in de stadsontwikkeling: Maastricht-LAB. Nu gaan ook ambtenaren in andere sectoren hun alledaagse werk meer inrichten volgens de stadslab-methode. Een interview met Jos Simons, manager Ruimte van Maastricht.
Midden in de crisis was het onontkoombaar, zegt Jos Simons, manager Ruimte en een van de ambtenaren die aan de wieg stonden van Maastricht-LAB. ‘Met drie partijen, voor dertig jaar op driehonderd hectare drieduizend woningen bouwen, dat ging niet meer.’

Maar wat dan wel?
‘Maastricht koos voor het experiment: Maastricht-LAB. Het spiegelbeeld van de gangbare praktijk. Vervang permanent door tijdelijk, bouwen door herbestemmen en projectontwikkelaar door co-creatie en je hebt een beeld van de nieuwe praktijk.’

Samen met actieve groepen Maastrichtenaren werkte het kleine projectteam van de gemeente aan stadsontwikkeling. In plaats van alleen zelf projecten te entameren, richtte de gemeente zich in een volgende fase op de voorstellen die uit de stad kwamen. Simons: ‘Er bleken zo veel mensen in de stad te zijn die iets willen. Daar hebben we op voortgeborduurd. (…) U doet het en wij helpen u, niet met geld maar met contacten en netwerken om dingen voor elkaar te krijgen’, verduidelijkt Simons. Contacten binnen gemeenten, maar ook in de stad, bijvoorbeeld via stadmakerslunches die de gemeente organiseerde.

Nu staat Maastricht aan het begin van de derde en laatste fase: een mix van ondersteunen van ideeën van bewoners en het inzetten op thema’s die de gemeente van belang acht voor de stad, zoals de broedplaatsen. ‘New ideas need cheap buildings’, zegt Simons met een variant op de bekende old buildings-uitspraak van de Amerikaanse stadsonderzoekster Jane Jacobs. Maastricht telt tien tot twintig broedplaatsen, afhankelijk hoe streng je rekent – sommige zijn al te arrivé, zoals de Brandweerkazerne, een bekende hotspot inmiddels. Maastricht-LAB blijft ook het netwerk en het loket voor stadmakers dat zorgt dat zij niet struikelen over ambtelijke barrières of hobbels in de regelgeving.

Welk effect heeft de werkwijze van Maastricht-LAB op het ambtelijk apparaat?
‘Het begon met een kleine, losstaande club die projecten draaide. Dat was de vernieuwing. In de tweede fase hebben we de methode van Maastricht-LAB toegepast op andere beleidsterreinen, zoals het energievraagstuk. Twee enthousiasmerende medewerkers duurzaamheid zijn de gemeentelijke pioniers. Hun opdracht is te zorgen dat partijen coalities vormen en energieakkoorden sluiten. Zij helpen waar nodig.’

Vergelijkbaar gaat het in het stimuleren van zelfbeheer in het groen. Op groen-maastricht.com staan al meer dan honderd initiatieven die meedoen aan het zelfbeheer van groenstroken en parken. Simons: ‘Wij helpen mensen op weg, met advies en een klein budget. Bewoners adopteren het groen en krijgen er dus veel meer invloed op. Het areaal groen in Maastricht is sterk uitgebreid zonder verhoging van het budget, dus ja, in zekere zin is het zelfbeheer gekoppeld aan bezuiniging. Maar de initiatieven zijn zo talrijk en de kwaliteit van het beheer is veel beter dan het was. En als het niet (meer) lukt, nemen wij het weer over als gemeente. Dan zaaien we gras en dat maaien we wel.’

En nu is een begin gemaakt om ook elders het ambtelijke apparaat ‘op te voeden’ in de nieuwe manier van werken. Proefruimte is de werktitel. Simons: ‘De ambtenaren gaan het alledaagse werk op andere wijze doen. Sommige gemeentelijke activiteiten als onderhoud van riolering lenen zich hier niet voor. Maar waar het kan, nodigen ambtenaren bewoners uit, helpen initiatiefnemers met het “hoe en wat”, sluiten coalities en ondersteunen partners. De nadruk ligt op het delen van ervaringen en het doen van experimenten.’

Tekst: Marijke Bovens
Foto: Maastricht-LAB, fotograaf: Aron Nijs

gerelateerd:

x
gebiedsontwikkeling
x
stadslabs
x
stad
StichtingNieuwenMeer2_th.jpg

Selectie Open Oproep Stadslabs

In september 2016 schreef het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor het derde achtereenvolgende jaar een Open Oproep uit gericht op Stadslabs. Onder de titel Samen werken aan dorp, stad en land w... meer >
stedenbouwstadgebiedsontwikkelingstadslabs
droombreda_th.jpg

Interview met Alfred Arbouw, wethouder stadsontwikkeling Breda

Achtentachtig dromen heeft Stadslab Breda ontvangen op de oproep DroomBreda. Het was de eerste actie van dit stadslab, waar ook de gemeente aan deelneemt. Een interview met Alfred Arbouw, wethouder st... meer >
stadgebiedsontwikkelingstadslabs
baankwartierlores_th.jpg

Interview met Mattijs van Ruijven, hoofd stedenbouw gemeente Rotterdam

Hoofd stedenbouw Mattijs van Ruijven van de Rotterdamse dienst Stadsontwikkeling ziet de lucht opklaren. ‘We gaan weer bouwen, maar anders dan voor de crisis meer samen met stadmakers.’ ... meer >
stadgebiedsontwikkelingstadslabs
stadslabmaastricht218205_th.jpg

Interview met Albert Meijer, hoogleraar Publieke innovatie aan de Universiteit Utrecht

Albert Meijer is als hoogleraar verbonden aan het departement bestuur en organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht. Over de bijdrage van stadslabs aan de vitaliteit van steden zegt hij: ‘Exp... meer >
stadgebiedsontwikkelingstadslabs
dakparkvogelvlucht04web_th.jpg

Interview met Justus Uitermark, socioloog en onderzoeker

Socioloog en onderzoeker Justus Uitermark heeft zich verdiept in het fenomeen zelforganisatie. Het is zowel een inspirerend ideaal als een grillig gegeven.... meer >
stadgebiedsontwikkelingstadslabs
oostendeweb_th.jpg

De Stadsklas neemt je mee op expeditie

Wat zie je als je met een kunstenaar door Oostende loopt? Hoe krijg je een onbenut stukje grond tussen twee flatgebouwen in Brussel op de politieke agenda? En wat kun je leren over gemeenschapsvorming... meer >
stadgebiedsontwikkeling
001hoofd_th.jpg

Stadslabs zijn vrij maar niet ongebonden

Op dezelfde dag dat het Stimuleringsfonds de derde [http://stimuleringsfonds.nl/nl/subsidies/open_oproepen/open_oproep_stadslabs_samen_werken_aan_dorp_stad_en_land/ Open Oproep Stadslabs] uitschrijft,... meer >
stadstadslabs
StimuleringsfondsVrijdagHannekeWetzer1_th.jpg

Verslag bijeenkomst Proeftuin Eindhoven

Vernieuwen met beleid Stadslabs poppen op in steeds meer steden, mede met steun van het Stimuleringsfonds. Samen met het VPRO Medialab en Baltan Laboratories organiseerde het fonds op 23 oktober ti... meer >
regiogebiedsontwikkelingstadslabs
SiebeSwartNieuwbouwwijkNoorderplassen_th.jpg

Stimuleringsfonds lanceert nieuw Erfgoed en Ruimte ontwerpprogramma

Op een duurzame manier het verleden met het heden verbinden: dat is het uitgangspunt van het Erfgoed en Ruimte ontwerpprogramma (2017-2018). Met dit nieuwe programma geeft het Stimuleringsfonds Creati... meer >
stadregiocirculaire economiegebiedsontwikkelingtuin en landschap
singelparkartistimpression_th.jpg

Reflectie op de praktijk van de stadslabs

Als je bedenkt dat een klein groepje gelijkgestemden, soms niet meer dan twee of drie, de eerste stap heeft gezet om een braakliggende terrein, een verwaarloosd gebouw of een veronachtzaamd probleem l... meer >
stadstadslabs
stadslabnijmegenweb1_th.jpg

Reflectie op de praktijk van de stadslabs - 1. Bekend en bemind

Maak je bekend en wees zichtbaar. Dat is zo ongeveer de eerste opdracht voor een stadslab. Het is zaak de buitenwacht te overtuigen van jouw nut en noodzaak en dat is een forse krachtsinspanning. ... meer >
stadstadslabs
b5mvh9572kopieweb_th.jpg

Reflectie op de praktijk van de stadslabs - 2. Ontwerpersdilemma’s

Inspraak organiseren als het plan al klaar ligt – dat is niet des stadslabs. Elk stadslab besteedt veel tijd aan communicatie met alle betrokkenen bij een locatie of project. Zij komen niet te snel ... meer >
stadstadslabs
stadsklas_th.jpg

Reflectie op de praktijk van de stadslabs - 3. Continuïteit

De initiatiefnemers steken jarenlang veel vrije tijd in het project. Zij creëren min of meer hun eigen onvervangbaarheid. Ook omdat de successen vaak aan personen hangen, de spreekwoordelijke ‘gek... meer >
stadstadslabs
stadslabmaastricht278229web_th.jpg

Reflectie op de praktijk van de stadslabs - 4. Relaties met overheden

De relaties tussen stadslabs en gemeenten variëren van vreedzame coëxistentie via voorzichtige toenadering tot innige verstrengeling, waarbij de eerste soort vaker voorkomt dan de laatste. Dat is oo... meer >
stadstadslabs
pontgoudasfaltlores_th.jpg

Reflectie op de praktijk van de stadslabs - 5. Financiën

Gemene deler van deze stadslabs is dat ze een bijdrage (sommige tweemaal) hebben ontvangen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie om hun initiatief van de grond te krijgen en/of verder te ontwi... meer >
stadstadslabs
006UrhahnUrbanDesign4_th.jpg

Urhahn: Nieuwe vormen van binnenstedelijke transformatie

Omdat de stad van de toekomst voor het grootste gedeelte reeds bestaat richt Urhahn zich in dit onderzoek op de transformatie van binnenstedelijke gebieden. Vanuit de filosofie van de spontane stad wo... meer >
stadgebiedsontwikkeling
01GRAFISCHETABELpresentatietabellenRijks_th.jpg

Monumenten als aanjager voor maatschappelijke gebiedsontwikkeling - Crimson

In dit voorstel wordt een maatschappelijke vorm van gebiedsontwikkeling onderzocht, waarbij de herbestemming van cultureel erfgoed, nieuwe financieringsmogelijkheden en het ontstaan van nieuwe collect... meer >
stadgebiedsontwikkeling
024PopUpCity5_th.jpg

Merkstedenbouw - Pop-Up City

stadgebiedsontwikkeling
b5mvh8068kopieweb_th.jpg

Stadslabs nestelen zich tussen bewoners en bestuurders

Zo’n zestig ervaren en verse stadmakers wisselden onder leiding van Francien van Westrenen ervaringen uit op de derde kennisbijeenkomst voor stadslabs die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie o... meer >
stadstadslabs
strategiewijzer201511138zesstrategieenwe_th.jpg

Urhahn:Zes strategieën voor gebiedsontwikkeling nieuwe stijl

De vertrouwde rolverdelingen en manieren van werken bij stedelijke gebiedsontwikkeling zijn in de afgelopen jaren achterhaald geraakt. Ontwikkeling van stedelijke gebieden vraagt nu om veel meer flexi... meer >
stadgebiedsontwikkeling
loader