stimuleringsfonds creatieve industrie
vrijplaatsmiddelstegracht36leidenweb.jpg

Binnensteden en leefbaarheid

13 september 2017
De kwaliteit van de openbare ruimte in onze steden vraagt alle aandacht. De economische crisis, culturele veranderingen en de groei van het digitale winkelen en het Nieuwe Werken leiden tot grote veranderingen (in het gebruik) van de binnenstad. Groeiende leegstand, marginalisering van voorzieningen en slijtage van de openbare ruimte zetten de leefbaarheid in de binnenstad onder druk. Ook het behoud en versterking van het wonen in de (binnen)steden vraagt om een brede kwaliteitsimpuls van de openbare ruimte. Oude formules werken niet meer; we moeten op zoek naar andere oplossingen om onze binnensteden leefbaar te houden.
Dit is het centrale thema op de 2e bijeenkomst van Proeftuin NL. Via presentaties, VR-excursies, rondleidingen en inhoudelijke debatten geven wij inzicht in de experimentele praktijk van enkele stadslabs die zich actief hierop richten: ImpactLab Leiden, Spijkerlab (Arnhem), Jan Evertsen Buurtcoöperatie (Amsterdam), De Natuurlijke Stad (Den Haag) en andere Leidse initiatieven.

Doel van de bijeenkomst is om samen te verkennen hoe stadslabs en maatschappelijke initiatieven effectiever kunnen worden ingezet bij het ontwikkelen van breed gedragen oplossingen voor grote ruimtelijke en maatschappelijke opgaven waarvoor ons land staat.

Datum: Dinsdag 10 oktober 2017
Tijd:13.30 – 18.00 uur, inloop vanaf 13.00 uur
Locatie: Nieuwe Energie Leiden, 3e Binnenvestgracht 23, 2312 NR, Leiden
Gastheer: Impact Lab Leiden

Per bijeenkomst bieden wij u 2 unieke VR excursies en 2 fysieke excursies naar lokale initiatieven aan. Na de excursies volgt steeds een debat, waarin vertegenwoordigers van diverse overheden, institutionele partijen, kennisinstellingen en stadslabs op de experimentele lab praktijk reflecteren en antwoorden formuleren op de hierboven gestelde vragen.

aanmelden
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen aan [email protected] o.v.v. ProeftuinNL + datum.

Programma Proeftuin NL – 10 oktober 2017


13.00 uur
Inloop en ontvangst in Nieuwe Energie Leiden

13.30 uur
Welkom en opening
door Maarten Tas, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

13.35 uur
Podiumgesprek met drie stadslabs – over lessen en ervaringen
in gesprek met stadslabs Impact Lab Leiden, Spijkerlab en Jan Evertsen Buurtcoöperatie over innovatie, samenwerking en leren en opschalen
o.l.v. Edwin van Uum, Het Noordzuiden, gespreksleider

14.00 uur
Ronde 1: Excursies – rondleiding naar initiatieven in de stad
Vier korte mini-excursies – parallel. Virtueel en fysiek.

Deelnemers uiteen in vier groepen en gaan ‘op pad’.

Mini-excursie 1: Spijkerlab en De Natuurlijk Stad
Virtual reality-film Spijkerlab - met Wilbert de Haan
Presentatie Vrijstraat - door Walter Dresscher, De Natuurlijke Stad
o.l.v. Maarten Tas, Stimuleringsfonds

Mini-excursie 2: Nieuwplaatz
Op de fiets naar creatieve werkplaats door leegstandsbeheer Nieuwplaatz
o.l.v. Lot Vegter, Impact Lab Leiden
begeleiding Nazanin Hedayati, Stimuleringsfonds

Mini-excursie 3: Jan Evertsen Buurtcoöperatie en Impact Lab Leiden
Virtual reality-film Jan Evertsen Buurtcoöperatie - met Sara Mohammadi
Presentatie Impactmeter - door Annet Struik, Impact Lab Leiden
o.l.v. Edwin van Uum, het Noordzuiden

Mini-excursie 4: Vrijplaats
Op de fiets naar de sociaal-culturele Vrijplaats in voormalig fabriekspand
o.l.v. Reinier Verbeek, Vrijplaats Leiden
begeleiding Jana van Hummel, het Noordzuiden

Reflecteren op drie centrale thema’s van Proeftuin NL:
Innovatie: hoe komt innovatie tot stand? Condities? Aanpak?
Samenwerking: tussen stadslabs en instituties, werkwijze, cultuur
Leren: hoe wordt kennis ontwikkeld? Gedeeld? Opschalen experiment?

15.15 uur
Terugkomst: ontvangst met koffie/thee

15.30 uur
Ronde 2: Debat – reflecties en discussie
Statements: informele pitches vanuit iedere mini-excursie concrete reflecties van ‘reflectoren’ vanuit vier invalshoeken: vanuit Stadslab, lokale partij, het Rijk en kennispartners.

Plenaire discussie over de drie hoofdthema’s – met:
1. Stadslabs: initiatiefnemer(s)
2. Lokale instituties: gemeenten, ontwikkelaars en andere instituties
3. Rijkspartijen: vertegenwoordiger(s) departementen
4. Kennispartners: hoogleraar/lector/opinieleiders uit vakwereld

17.00 uur
Afsluiting en borrel

gerelateerd:

x
stadslabs
StadslabNijmegen_th.jpg

Stichting Lenteveld - Stadslab Nijmegen

Stadslab Nijmegen is een gezamenlijk initiatief van Stichting Lenteveld, de Commissie Beeldkwaliteit Nijmegen en Architectuur Centrum Nijmegen (ACN). Het heeft tot doel bottom-up initiatieven en top-d... meer >
stadslabs
Dordrecht_th.jpg

Platform Duurzaamheid Dordrecht - Stadslab water in de Dordtse ruimte, Dordrecht

Platform Duurzaamheid Dordrecht wil een pilot voor een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van de stad uitvoeren. Het klimaatbestendig en waterrobuust maken van de stad is een optelsom van v... meer >
stadslabs
stadslabLuchtkwaliteit_th.jpg

Coöperatie STEK - Stadslab Luchtkwaliteit, Rotterdam

De Rotterdamse ‘s-Gravendijkwal is na de Haagse Javastraat Nederlands slechtste straat qua gemeten luchtkwaliteit. Plannen om de weg te overkappen, en zo de leef- en verblijfskwaliteit voor omwonend... meer >
stadslabs
StadsLabMaastricht148106web_th.jpg

Tussen denken en doen

Stadslabs zijn inmiddels zo’n wijdverbreid fenomeen dat er een Europees onderzoeksprogramma aan gewijd is: [email protected] Vier universiteiten, vijf steden en vijf stadslabs werken hierin samen. Naast Maas... meer >
stadslabs
StadslabRoermond_th.jpg

Stadslab Roermond – Het stadslab-denken: onderzoek in outrospectief

Stadslab Roermond is begin 2013 opgericht en functioneert als open platform en kennisnetwerk voor nieuwe stedelijke opgaven. In 2015 heeft ze met steun van het Stimuleringsfonds onderzoek gedaan naar ... meer >
stadslabs
Nijmegen_th.jpg

Maatschap Lentekracht - Stadslab Nijmegen 2016

Stadslab Nijmegen is een gezamenlijk initiatief van Stichting Lentekracht, de Commissie Beeldkwaliteit Nijmegen en Architectuur Centrum Nijmegen (ACN). Het heeft tot doel bottom-up initiatieven en top... meer >
stadslabs
StadsLabMaastricht278229web_th.jpg

Stadslabs & lokaal bestuur

Op 3 juni organiseerde het Stimuleringsfonds, Maastricht-LAB, Pantopicon en ICIS / Universiteit Maastricht de werkbijeenkomst [http://www.stimuleringsfonds.nl/nl/urbanisatie/tussen_denken_en_doen Werk... meer >
stadslabs
001hoofd_th.jpg

Stadslabs zijn vrij maar niet ongebonden

Op dezelfde dag dat het Stimuleringsfonds de derde [http://stimuleringsfonds.nl/nl/subsidies/open_oproepen/open_oproep_stadslabs_samen_werken_aan_dorp_stad_en_land/ Open Oproep Stadslabs] uitschrijft,... meer >
stadstadslabs
Makeroom_th.jpg

Stichting Gastvrij Amsterdam - MAKE ROOM, Amsterdam

Stichting Gastvrij Amsterdam verkent de mogelijkheden voor het herbestemmen van leegstand vastgoed in Amsterdam voor permanente opvang en huisvesting van vluchtelingen. In dit kader werkt een ontwerpt... meer >
stadslabs
Haarlem_th.jpg

Atelier Oostwaarts - Stent in Oost!, Haarlem

Het oostelijke deel van Haarlem vormt een belangrijke schakel in de verbinding tussen het oude centrum van Haarlem en Amsterdam. Het gebied wordt gekenmerkt door een onlogische wegenstructuur en een s... meer >
stadslabs
StadslabBaankwartierKaartSmallsitestimuf_th.jpg

Stichting KOOL - Stadslab Baankwartier, Rotterdam

Het Rotterdamse Baankwartier is in transitie en onderlinge afstemming tussen de verschillende ontwikkelingen blijkt nauwelijks plaats te vinden. De nieuwe marktontwikkelingen lijken weinig aan te slui... meer >
stadslabs
StichtingNieuwenMeer2_th.jpg

Selectie Open Oproep Stadslabs

In september 2016 schreef het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor het derde achtereenvolgende jaar een Open Oproep uit gericht op Stadslabs. Onder de titel Samen werken aan dorp, stad en land w... meer >
stedenbouwstadgebiedsontwikkelingstadslabs
devechtvlub_th.jpg

Stichting De Vechtclub - Herontwikkeling OPG-terrein, Utrecht

In 2012 is een leegstaand gebouw op het voormalige OPG-terrein in Transwijk, Utrecht getransformeerd tot Vechtclub NL; een ketenbroedplaats voor creatieve ondernemers. Het terrein is eigendom van de g... meer >
stadslabs
Leiden_th.jpg

Stadslab Leiden - Stadssessies Leiden

Stadslab Leiden is een initiatief van twee inwoners die hun stad mooier en leuker wilden maken en is in zes jaar tijd uitgegroeid tot een groot vrijwilligersnetwerk van bewoners, ondernemers, ontwerpe... meer >
stadslabs
StudioStrakPlan_th.jpg

Studio Strak Plan - Aan de Buurt - De Zuiderpassage, 's-Hertogenbosch

Studio Strak Plan was finalist bij een prijsvraag van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, waarin werd gevraagd innovatieve concepten aan te dragen voor de revalidatie van winkelstrips in wedero... meer >
stadslabs
singelparkartistimpression_th.jpg

Reflectie op de praktijk van de stadslabs

Als je bedenkt dat een klein groepje gelijkgestemden, soms niet meer dan twee of drie, de eerste stap heeft gezet om een braakliggende terrein, een verwaarloosd gebouw of een veronachtzaamd probleem l... meer >
stadstadslabs
StimuleringsfondsVrijdagHannekeWetzer1_th.jpg

Verslag bijeenkomst Proeftuin Eindhoven

Vernieuwen met beleid Stadslabs poppen op in steeds meer steden, mede met steun van het Stimuleringsfonds. Samen met het VPRO Medialab en Baltan Laboratories organiseerde het fonds op 23 oktober ti... meer >
regiogebiedsontwikkelingstadslabs
stek_th.jpg

Coöperatie STEK - Stadslab Luchtkwaliteit, Rotterdam

De Rotterdamse ‘s-Gravendijkwal is na de Haagse Javastraat Nederlands slechtste straat qua gemeten luchtkwaliteit. Plannen om de weg te overkappen, en zo de leef- en verblijfskwaliteit voor omwonend... meer >
stadslabs
maastricht_th.jpg

Gemeente Maastricht - Maastricht-LAB Next, Maastricht

Het M-lab is sinds 2012 actief als externe denktank van de gemeente Maastricht. Het is opgericht om de transitie naar nieuwe vormen van stadsontwikkeling te stimuleren en een impuls te geven aan stede... meer >
stadslabs
Roermond_th.jpg

Stadslab Roermond - Van experiment naar realisatie, Roermond

Stadslab Roermond is begin 2013 opgericht en functioneert als open platform en kennisnetwerk voor nieuwe stedelijke opgaven. In 2015 wil ze onderzoek doen naar haar eigen organisatie en positionering ... meer >
stadslabs
loader