stimuleringsfonds creatieve industrie

contact

Mail het projectteam Urbanisatie:
Maarten Tas
Dominique Geelen
of bel: +31 (0) 10 4361600

nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de speciale nieuwsbrief over urbanisatie, die het fonds enkele keren per jaar verstuurd.

Urbanisatie

In het kennisdossier Urbanisatie vindt u de kennis die is opgedaan in projecten op het gebied van verstedelijkingsvraagstukken, ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Lees hier meer over de achtergrond, het budget en de werkwijzen van de programma's Stad en Regio, Stedelijke Transformaties en Innovatieve Vormen van Opdrachtgeversschap, die het Stimuleringsfonds uitvoert in het kader van AARO (Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp).
recycledparkmarcelvandenbergh_th.jpg
nieuws

Via Nieuwe Maas komt iets minder plastic in zee

Eind vorig jaar zijn drie plasticvangers op strategische plekken langs de Rotterdamse Maasoevers geplaatst. Het moeten er uiteindelijk acht worden. Om uitstromend afval tegen te houden voordat het bij... meer >
stadcirculaire economie
StichtingNieuwenMeer2_th.jpg
nieuws

Selectie Open Oproep Stadslabs

In september 2016 schreef het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor het derde achtereenvolgende jaar een Open Oproep uit gericht op Stadslabs. Onder de titel Samen werken aan dorp, stad en land w... meer >
stedenbouwstadgebiedsontwikkelingstadslabs
nieuwsbriefurbanisatie4_th.jpg
nieuwsbrief

Nieuwsbrief urbanisatie december

In de special Urbanisatie deelt het Stimuleringsfonds kennis opgedaan in ondersteunde projecten. In deze eerste editie lichten we drie projecten uit waarin ontwerpers samenwerkten met andere vakgebied... meer >
biomimicrydesignjamweb_th.jpg
nieuws

De natuur als leermeester voor slimme mobiliteit

We leven in een snel veranderende maatschappij, waarbij de vraagstukken steeds complexer worden, zo ook rondom mobiliteit’, stellen ontwerpbureaus 31Volts en Plataan. ‘Een complex vraagstuk kenmer... meer >
stedenbouwstadmobiliteit
Adecks03web_th.jpg
interview

Q&A met Christopher de Vries over Amsterdecks

Met het ontwerpend onderzoek Amsterdecks werken Rademacher & de Vries Architecten aan zwemplekken in de openbare ruimte in Amsterdam. Samen met de Waag Society doken ze in de data over waterkwalit... meer >
stedenbouwstadsmart city
KarresBrands01_th.jpg
nieuws

Voorbij de Winkelstraat

In toenemende mate worden grote hoeveelheden data ingezet om inzicht te krijgen in de werking van de stad. Karres+Brands is overtuigd dat de ontwerper binnen deze ontwikkelingen een cruciale rol kan s... meer >
stedenbouwstadgebiedsontwikkeling
b5MVH0052kopieweb_th.jpg
video

Kristian Koreman (ZUS) over denken en doen

Het Rotterdamse bureau ZUS (Zones Urbaines Sensibles) wist door middel van het bottom-up initiatief van de luchtsingel - gerealiseerd met onder meer 100 duizend euro aan crowdfunding - het verwaarloos... meer >
stadgebiedsontwikkeling
001hoofd_th.jpg
verslag bijeenkomst

Stadslabs zijn vrij maar niet ongebonden

Op dezelfde dag dat het Stimuleringsfonds de derde Open Oproep Stadslabs uitschrijft, komen in de Old School in Leiden op uitnodiging van het fonds stadmakers uit de eerste twee rondes van het program... meer >
stadstadslabs
Ghana1_th.jpg
verslag bijeenkomst

Urban Labs - van plan naar implementatie

In 2015 startte UN-Habitat en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een samenwerking op waarbij 20 ontwerpers de kans kregen om samen met partners in vijf Urban Labs te werken aan opgaven in Accra... meer >
stedenbouwgebiedsontwikkelinginternationaalun-habitat
stadslabsluchtkwaliteit2_th.jpg
oproep

Open Oproep Stadslabs – Samen werken aan dorp, stad en land

Het Stimuleringsfonds nodigt lokale overheden, culturele instellingen, maatschappelijke organisaties en collectieven van bewoners, ondernemers, ontwerpers en andere ruimtelijk professionals uit om voo... meer >
stedenbouwstadgebiedsontwikkeling
loader