stimuleringsfonds creatieve industrie

contact

Mail het projectteam Urbanisatie:
Maarten Tas
Dominique Geelen
of bel: +31 (0) 10 4361600

nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de speciale nieuwsbrief over urbanisatie, die het fonds enkele keren per jaar verstuurd, o.v.v. 'aanmelden nieuwsbrief urbanisatie'.

facebook

Urbanisatie

In het kennisdossier Urbanisatie vindt u de kennis die is opgedaan in projecten op het gebied van verstedelijkingsvraagstukken, ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Lees hier meer over de achtergrond, het budget en de werkwijzen van het programma Innovatieve Vormen van Opdrachtgeversschap en het Ontwerpprogramma Erfgoed & Ruimte, dat het Stimuleringsfonds uitvoert in het kader van de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020. Of over de afgeronde programma's Stad en Regio en Stedelijke Transformaties.
bovenhetmaaiveld_th.jpg
video

Energietransitie in het cultuurlandschap - casus Boven het maaiveld

Het veenweidelandschap staat onder druk door bodemdaling en vernatting. NOHNIK ziet dat er al veel onderzoek is gedaan naar nieuwe vormen van landbouw door middel van natte teelten die als vanzelfspre... meer >
regioerfgoed & ruimte
arconiko_th.jpg
video

Rotterdam Central District

Rotterdam heeft een lange geschiedenis met water. Door verhevigde regenbuien is een doordacht waterplan juist nu noodzakelijk en de geschiedenis leert dat een integrale aanpak loont. Om dit te kunnen ... meer >
staderfgoed & ruimte
militair_th.jpg
video

Militair erfgoed in transitie - casus Fort Pannerden

H+N+S Landschapsarchitecten zoekt samen met belanghebbende partijen naar nieuwe, duurzame manieren om energie op te wekken voor Fort Pannerden, onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.... meer >
regioerfgoed & ruimte
bringiton36of193_th.jpg
event

4 juli: bijeenkomst klimaatadaptatie op IABR

Wereldwijd worden steden geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast levert de energietransitie een groeiende druk op het Nederlandse cultuurlandschap. Op 4 juli 2018 organiseert ... meer >
manifestfotoaadhoogendoornweb_th.jpg
nieuws

Stadslab Manifest uitgereikt aan directeur Nationale Omgevingsvisie

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ondersteunt 51 stadslabs en presenteert een gezamenlijk manifest met aanbevelingen voor het nieuwe omgevingsbeleid.... meer >
stadslabs
goudaasfaltweb_th.jpg
selectie

Selectie Open Oproep Stadslabs - proeftuinen voor vernieuwing

Eind vorig jaar schreef het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor de vierde en tevens laatste keer een open oproep uit gericht op het ontwikkelen en verder professionaliseren van bestaande stadsl... meer >
stadstadslabs
005representatieveafbeelding_th.jpg
toekenning

Stadslab Hoogkwartier

Het Hoogkwartier is onderdeel van de oostelijke binnenstad van Rotterdam en door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 2013 uitgeroepen tot wederopbouwgebied van nationaal belang. Zeven jaar ge... meer >
social stadstadslabs
005representatieveafbeelding_th.jpg
toekenning

Stadslab Buiksloterham: Cirkels in de Wijk

De transformatie van het Amsterdamse industriegebied Buiksloterham naar een woon- en werkwijk is volop gaande. Deze gebiedsontwikkeling wordt gekenmerkt door een open bestemmingsplan, veel mogelijkhed... meer >
social stadstadslabs
005representatieveafbeelding_th.jpg
toekenning

Stadslab Maashaven

Het stadslab Maashaven is ontstaan vanuit de behoefte van ondernemers en initiatiefnemers aan de Maashaven Zuidzijde om de publieke ruimte langs de kade aan te pakken. Aanleiding daarvoor was het gebr... meer >
social stadstadslabs
zoho_th.jpg
toekenning

De toekomst van ZOHO

Tijdens de economische crisis hebben de woningcorporatie Havensteder en Stipo een strategie ontwikkeld voor slow-urbanism in het Rotterdamse Zomerhofkwartier. Uit deze strategie is een scala van initi... meer >
social stadstadslabs
loader