stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
YATAI JApaN
004representatieveafbeelding1.jpg

Deelregeling Internationalisering Open oproep

YATAI JApaN

Jan Broekstra, 2016

€8.000
Productontwerper en kok Jan Broekstra ontwerpt totaalconcepten waarin de relatie tussen voedsel, de bereiding van voedsel en de wijze van opdienen centraal staan. De serviezen, producten en accessoires van Broekstra worden vaak in porselein uitgevoerd. In zijn werk haalt Broekstra onder ander inspiratie uit de ‘Yatai’, een traditioneel Japanse mobiele eetkraam. Tijdens de residency ontwikkelt Broekstra een serie kommen voor Ramen-noedels in porselein. In de totstandkoming experimenteert de ontwerper met structuur, reliëf en glazuur. In een Yatai gaat Broekstra zijn kommen en Ramen in Japan aanbieden om in gesprek te komen met lokale gebruikers en experts. De resultaten en ervaring leveren input voor de verdere ontwikkeling van Broekstra’s Yatai in Nederland.

meer toekenningen

009representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Startsubsidie

Trust in a Blockchain Society

Archis, 2017

€7.500
Stichting Archis vraagt een startsubsidie aan voor de eerste fase van een 3-jarig programma waarin ruimtelijk ontwerp wordt verbonden met technologie. Met het programma beoogt de aanvrager het debat rond smart cities een nieuwe dimensie te geven door uiteenlopende partijen uit Nederland en de Verenigde Staten samen te brengen, ten behoeve van kennisuitwisseling en het ontwikkelen van integrale visies voor duurzame en inclusieve maatschappijen. In deze startfase is Archis van plan om samen met de betrokken partners de onderzoeksvragen en thema’s aan te scherpen, het projectplan verder te ontwikkelen en (beoogde) partnerschappen te bestendigen. Partners in het project zijn: Nederlandse Ambassade in Washington, Hogeschool van Amsterdam, TU Eindhoven, Sonic Acts, Bureau Rijksbouwmeester, IABR, Dutch Design Week, BNA en KU Leuven. Beoogde partners zijn University Berkely, SXSW, TU Delft, Goldmith UK, MACE UK, SPIE NL, Alliander en MIT. In oktober 2017 zal de agenda voor het project verschijnen in Volume Magazine #51.
mediterraneansystemofflowspalermoatlasco.jpg

Deelregeling Internationalisering Publicatie

Palermo Atlas

Manifesta, 2017

€46.158
De twaalfde editie van Manifesta, de door Europa trekkende biënnale voor hedendaagse kunst, vindt in 2018 plaats in Palermo. Deze stad staat voor diverse geopolitieke uitdagingen, waaronder de vluchtelingenopvang en klimaatverandering. De Nederlandse organisatie van Manifesta heeft The Office for Metropolitan Architecture (OMA) uitgenodigd om het evenement te cureren. Het is daarmee de eerste keer dat een architectenbureau een dergelijke rol binnen het evenement vervult. Onder leiding van Architect Ippolito Pestellini Laparelli zoekt Manifesta naar nieuwe benaderingen van de architectonische, stedelijke, economische, sociale en culturele transformatieprocessen die in Parlermo aan de gang zijn. Pestellini Laparelli wordt daarbij ondersteund door een team van ontwerpers uit verschillende disciplines en landen, zoals Mirjam Varadinis (Zwitserland), Andrés Jaque (Spanje) en filmmaker Bregtje van der Haak. Het inhoudelijke fundament voor de biënnale legt OMA met de Palermo Atlas, een interdisciplinaire beschouwing en analyse van de stad en regio. Deze studie vormt het kader voor het curatorschap en biedt het stadsbestuur aanknopingspunten voor hun toekomststrategieën. De aanvraag richt zich specifiek op het publiceren van de Atlas. Het Milanese Humboldt Books is betrokken als uitgever van de publicatie.
009representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Startsubsidie

Harvest map of the design industry of Milan

Superuse Lab, 2017

€7.500
Superuse grijpt in deze startsubsidieaanvraag de verbouwing van een particuliere villa in Como aan om hergebruik, upcycling en ecologisch bouwen breder onder de aandacht te brengen van de Italiaanse en internationale vakwereld. In samenwerking met de Politecnico van Milaan, de lokale industrie en de bouwsector inventariseert en documenteert Superuse de restmateriaalstromen in Milaan in een online harvest map Dit is een zelfontwikkelde open source tool waarmee architecten en ontwerpers kunnen inzien waar industriële restmaterialen beschikbaar zijn voor hergebruik. Naast de Italiaanse toepassing van de harvest map organiseert Superuse workshops in de villa gericht op de concrete toepassing van de ‘geoogste’ restmaterialen. Voor de publiciteit rondom het project zoekt Superuse aansluiting bij de kanalen van de designindustrie in de Milaanregio.
009representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Startsubsidie

African Water Cities

NLÉ, 2017

€7.500
NLÉ, opgericht door architect Kunlé Adeyemi, vraagt een startsubsidie aan voor de eerste fase van de ontwikkeling van een publicatie rondom het onderzoeksproject African Water Cities. Het project vindt zijn oorsprong in het langlopende onderzoek van Adeyemi en Suzanne Lettieri naar waterproblematiek in Afrikaanse steden. De kennis die zij sinds 2011 hierover hebben opgedaan zal dienen als framework voor een nieuw up-to-date onderzoek dat zich richt op de uitdagingen en mogelijkheden van Afrikaanse steden en gemeenschappen in en langs het water. Op deze plekken komen volgens de onderzoekers twee van de grootste uitdagingen van onze tijd samen: klimaatverandering en urbanisatie. De publicatie richt zich op het mappen van 7 factoren (DESIMER), waaronder demografie, economie, sociaal-politiek, infrastructuur, morfologie, omgeving (environment) en grondstoffen (resources). Naast kwantitatieve datakaarten, worden er speculatieve kaarten ontwikkeld. Tevens worden 7 essays geschreven die de factoren toelichten, door onder meer watergazant Henk Ovink, architect David Adjaye en econoom Razia Khan. Fotograaf Iwan Baan voorziet de publicatie van een beeldessay. Doel van de publicatie is om te leren van bestaande strategieën en het leveren van innovatieve, duurzame stedelijke oplossingen voor klimaatverandering in Afrika. De startfase omvat naast onderzoek en content-development, het uitbreiden van partnerschappen, vinden van een uitgever, financieel draagvlak en de ontwikkeling van de communicatiestrategie.
009representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Startsubsidie

Social Housings

RESARCHEX, 2017

€7.495
Architect Zuzanna Mielczarek en planoloog Zofia Piotrowska vragen een startsubsidie aan voor een onderzoeksproject naar sociale woningbouw in Nederland en Polen. Betaalbare huisvesting is volgens de aanvragers in beide landen een urgent vraagstuk. Om tot nieuwe innovatieve oplossingen te komen zijn de onderzoekers van plan om recente ontwikkelingen op het gebied van sociale woningbouw in Nederland kritisch te analyseren. Aan de hand van zes geselecteerde cases, willen zij zich specifiek richten op de heterogeniteit van de verschillende systemen, de diversiteit van woonvormen, de mix van functies, sociale lagen en financieringsmodellen. Dit onderzoek moet resulteren in een serie van kritische artikelen en aanbevelingen op de online platforms Social Housing, ArchiNed en Architektura Murator. Daarnaast zullen de bevindingen gebruikt worden als input voor de huisvestingsopgave in het Warschau Social District, een experimenteel gemeentelijk sociaal woningbouwproject in Warschau. Inhoudelijke partners in het traject zijn Amateur Cities, Failed Architecture, BBGK Architekci, Gemeente Warschau, BGK Nierychomosci SA, Havensteder en STIPO.
loader

het fonds

subsidies

actueel

openoproepsalonedelmobile2018.png
De Salone del Mobile in Milaan is voor product- en meubelontwerpers dé plek om zichzelf internationaal te presenteren. De beurs en alle omringende presentaties in de stad trekken jaarlijks vele profe... meer >
deceuvelamsterdamdoornikocoutignu.jpg
Onder de titel ProeftuinNL neemt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie je mee naar het anders werken aan actuele ruimtelijke en sociaalmaatschappelijke opgaven in dorp, stad en land. Met de Proeft... meer >
openoproepstadslabs2017oudroze.jpg
Voor de vierde en tevens laatste keer roept het Stimuleringsfonds lokale overheden en andere stadmakers op om gezamenlijk voorstellen in te dienen voor het ontwikkelen en verder professionaliseren van... meer >
sluitingsdata2018groen.png
De sluitingsdata van de deelregelingen van het Stimuleringsfonds in 2018 zijn vastgesteld. De Deelregelingen Architectuur en Digitale cultuur hebben in 2018 ieder vier rondes. De Deelregeling Internat... meer >
loader
loader
loader