stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
X Fungi: Mycelium and the importance of physical touch
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

X Fungi: Mycelium and the importance of physical touch

Studio Mokojolito, 2018

€7.500
Kunstenaar/ontwerper Wasabii Ng onderzoekt hoe mycelium als materiaal psychologisch ervaren wordt en hoe het als bio-materiaal beter toegepast kan worden. Ze vraagt een startsubsidie aan om de mogelijke toepassingen van de texturele eigenschappen van mycelium te onderzoeken voor het therapeutisch gebruik ervan in de zorgsector, bijvoorbeeld in het kalmerend effect door het aaien en aanraken ervan. Concreet resultaat van het onderzoek is een aantal series van prototypes van 'aaibare schimmels' in verschillende organische vormen en texturen, die worden gepresenteerd aan bezoekers van de Dutch Design Week. De bezoekers mogen de prototypes oppakken en betasten. Daarna wordt hen gevraagd een vragenlijst in te vullen over de beleving ervan. Doel van haar onderzoek is om materiaalonderzoek te richten op de aantrekkelijkheid ervan en op het effect op het menselijk welzijn in plaats van op de technische en functionele kwaliteiten. Hiermee beoogt ze bij te dragen aan de acceptatie van bio-materialen en aan discussievorming rondom materiaalonderzoek. Ze veronderstelt dat bio-materialen nog niet op grote schaal aanslaan, omdat het grote publiek er een weerzin tegen heeft, omdat het heeft geleerd dat deze materialen, zoals schimmels, vies zijn. Wasabii Ng verdeelt haar onderzoeksuren over het Clean Lab van Mediamatic en het Materials Experience lab van de TU Delft. Wasabii Ng wordt verder ondersteund door Han Wosten, professor microbiologie van de Universiteit Utrecht en expert in mycelium-onderzoek. Na de startfase van het onderzoek is ze van plan zich te richten op de belevenis van geur en kleur van mycelium als onderdeel van de aantrekkelijkheid van het materiaal. Op de Dutch Design Week 2018 wordt het project gepresenteerd als onderdeel van de expositie van de TU-Delft. Het onderzoeksproces en de -resultaten zijn ook via een speciale website te volgen en Wasabii Ng houdt een visual log en instagram-account bij. De TU Delft zal daarnaast ook zorgen voor disseminatie van het onderzoek in het academische veld en in de technische sector.

meer toekenningen

placeholder.gif

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

Goed Genoeg: Burn-out Dagboek

Studio Pupil Coöperatie U.A., 2019

€7.500
Studio Pupil vertaalt het persoonlijke stripverhaal ‘Burn-out Dagboek’ van Maaike Haartjes naar animatie. Het team, bestaande uit producent Tünde Vollenbroek, animatieregisseur Dario van Vree en animatie-ontwerper Iris Frankhuizen beogen op deze manier het thema in zowel persoonlijke als professionele sfeer beter bespreekbaar te maken en een breder publiek te bereiken. De strip wordt vertaald naar een animatieserie voor online publicatie, een animatiefilm voor televisie en een interactief geanimeerd werk. In de startfase onderzoeken zij de vormtaal en het verhaal van het cross-media werk. Hierbij kijken zij naar de volgende aspecten: de inhoudelijke betekenis van het materiaalgebruik; het combineren van de minimalistische en gedetailleerde stijl; het omzetten van tekst naar visuele metaforen; het samenvoegen van een aantal verhaallijnen/personages; het gebruik van de dagboek als stijlvorm; het balanceren van de positieve en negatieve ervaringen en de karakteranimatiestijl. Studio Pupil ontwikkelt in deze fase ook een methode voor (visuele) brainstormsessies tussen stripmaker en animatiemakers en benadert (film)scriptschrijvers, co-financiers en Nederlandse en internationale platforms. Maaike Hartjes is zelf als creatief adviseur betrokken tijdens het gehele ontwikkelingsproces.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Publicatie

2057 Nieuw Amsterdam

Monnik, 2018

€17.428
‘2057 Nieuw Amsterdam´ is een ontwerpend onderzoek en stripboek met als thema een holistisch toekomstbeeld van een duurzame en inclusieve stad. Het is een samenwerking tussen striptekenaar/illustrator Jan Cleijne en Studio Monnik, bestaande uit historicus en sociaal wetenschapper Christiaan Fruneaux en architect Edwin Gardner. Het project bestaat uit een stripverhaal over een Amsterdamse familie in 2057 en een geïllustreerde encyclopedie die dient als een verdieping en onderbouwing van hoe deze toekomstige wereld eruit kan zien. Door een mix van wetenschappelijke uitleg en poëtische toekomstverbeelding beoogt het team het maatschappelijk debat te informeren, inspireren en activeren. De vraag aan de lezer is: Hoe positioneren wij onszelf in het heden, waar gaan wij naar toe en is de toekomst maakbaar? Het boek met zo’n 120 pagina’s toont de diverse kanten van een toekomstige samenleving: van het straatbeeld tot de staatsinrichting; van de economie tot het sociale leven; van de institutionele en technologische infrastructuur tot de individuele levensloop. Uitgeverij Scratch publiceert het boek met een oplage van 2.250. Het boek wordt samen met het Parool, Vrij Nederland en Pakhuis de Zwijger in januari 2020 gelanceerd. Vooraf vindt een voorverkoop en crowdfunding campagne plaatst en toont het Parool maandelijks een stadsgezicht.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

De gezonde creatieveling: 'The Artist's Health Guide'

AnkatsArt, 2018

€7.395
Medisch illustrator Anne-Katrin Hermanns verzamelt medische informatie en ontwikkelt een concept voor ‘The Artist’s Health Guide’, een digitale database waarin zij het creatieve veld informeert over het voorkomen van gezondheidsrisico’s. Tijdens haar studietijd kreeg Hermanns zelf pols- en rugklachten en merkte zij dat veel medestudenten gelijke problemen hadden. Met deze database en haar illustraties beoogt zij wetenschappelijke kennis op dit gebied te delen en gemakkelijker leesbaar te maken. Voor het verzamelen van informatie werkt zij samen met de afdeling Anatomie van het Academisch Ziekenhuis Maastricht en gaat zij in gesprek met fysiotherapeuten, osteopaten, psychologen en psychiaters. In haar ontwerp combineert Anne-Katrin Hermanns haar ervaring in vrije illustratie en wetenschappelijke illustratie. Daarnaast ontwikkelt zij haar technische kennis door ambachtelijke potloodtekeningen samen te voegen met interactieve 2D, 3D en 360⁰ computer modellen. In de uitwerking werkt Anne-Katrin Hermanns samen met filmmaker/production designer Remy Koi, video- en media bedrijf Submedia en het bureau voor communicatie en ontwerp Homo Ludens.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Publicatie

PARLIAMENTS of the European Union

Nico Bick, 2018

€8.285
Het boek ‘PARLIAMENTS of the European Union’ toont de plenaire zalen van alle parlementen in de Europese Unie: de huidige 28 lidstaten en de twee EU-parlementen. Naast de eerder in Rotterdam en Parijs tentoongestelde fotoserie van Nico Bick, ontwerpt grafisch vormgever Joost Grootens een atlas met daarin legenda’s, overzichtslijsten, schema’s en kaarten. In dertig grote, uitvouwbare pagina’s, kan de lezer de EU-parlementen tot in detail bestuderen en een eigen oordeel vormen. Grootens presenteert in zijn atlas de complexe informatie over de geschiedenis en de werking van de EU op een zo neutrale en makkelijk mogelijke wijze. In de publicatie worden ook opinies opgenomen over de democratie van de Europese Unie van journalist/antropoloog Joris Luyendijk en curator van het Nederlands Fotomuseum, Frits Gierstberg. Redacteur Ingrid Oosterheerd zorgt voor de productie en data research. NPN Drukkers drukt een oplage van 1.000 exemplaren, waarvoor een crowdfunding campagne wordt geïnitieerd. Het boek wordt Engelstalig uitgegeven en door Nai010uitgevers onder een internationaal, breed publiek onder de aandacht gebracht.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

Onderzoek nieuwe beeldroman Tim Enthoven

Tim Enthoven, 2018

€7.500
Na de romans ‘Binnenskamers’ en ‘The Tiny Tim’, doet illustrator Tim Enthoven inhoudelijk en visueel onderzoek naar een nieuwe beeldroman. Hoewel zijn eerdere romans uitgesproken zelfreflectief waren, richt Tim Enthoven zich hierin meer naar buiten. In het inhoudelijk onderzoek focust Tim Enthoven zich op de thema’s die hem bezighouden: ‘Non Identity & Antinationalisme’, ‘Anti-humanisme’, ‘Mentale vertekening /identiteit’, ‘Perspectische schalen’, ‘Antropo technieken’, ‘Psychogeografie’ en ‘Vinex wijken’. In het visueel onderzoek experimenteert Tim Enthoven met narratief, esthetiek en communicatie. Zijn uitgangspunt is het principe ‘form follows function’ waarin het narratief op bepaalde momenten vraagt om een specifieke beeldtaal. Tim Enthoven omschrijft het beoogde resultaat van het experiment als een mix van uitgesproken, absurde beelden die stevig gegrond zijn in de realiteit. Daarnaast brengt hij in deze roman kleur aan met verf, wat hij gewoonlijk digitaal doet. Verder worden zijn tekeningen niet gescand, maar middels fotografie verwerkt in het boek.
loader

het fonds

subsidies

actueel

vacaturesseniorcommunicatiemedewerker.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het Rijkscultuurfonds voor architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Het fonds wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de professionel... meer >
bringiton95of193.jpg
Wilt u een aanvraag indienen voor de derde ronde van de Deelregeling Internationalisering en heeft u een concreet plan die u aan fondsmedewerkers wilt voorleggen? Meld u dan nu aan voor het Spreekuur ... meer >
openoproepinterieureninterdisciplinarite.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept ontwerpers op voorstellen in te dienen voor ruimtelijke ontwerpen gericht op inclusief gebruik van het interieur.Interieurontwerp omvat verschillende ve... meer >
loader
loader
loader