stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Web-Mixer
webmixerpicture.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Startsubsidie

Web-Mixer

Martine Neddam, 2014

€7.500
Net art pionier Martine Neddam ontwikkelt een eerste model voor een online tool en Content Management Systeem. De Web-Mixer combineert een mediaplayer en een editor tool in één browser window. Hiermee ontstaat een online editing programma waarmee verhaalstructuren kunnen worden vormgegeven door digitale content in de vorm van geluid, beeld en tekst te mixen. De website vormt een platform voor het CMS en bevat een overzicht van de producties en een forum. Ten grondslag aan het project ligt de visie van Neddam op de ontwikkeling van een gedeelde creatieve, expressieve taal die voortkomt uit online tradities. Voor de technische ontwikkeling van de tool werkt Neddam samen met softwareontwikkelaar James Hudson.

meer toekenningen

sonifyingfacebook.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Startsubsidie

Sonifying Facebook

Tomer Baruch, 2017

€7.500
Tomer Baruch vraagt een startsubsidie aan voor het project ‘Sonifying Facebook’. Het project behelst de ontwikkeling van een systeem dat real time facebookactiviteit omzet in geluid. Likes, notifications, shares, posts, muis- en toetsenbordverrichtingen zijn de input van een sonische ervaring. Het project krijgt vorm in een installatie waarbij de gebruiker op muzikale wijze Facebook kan verkennen en een interactieve performance waar Baruch Facebook bespeelt als een muziekinstrument. Het publiek wordt uitgenodigd te participeren en interacteren met hun mobiele telefoons. Ook online kan men interacteren door een live broadcast op Facebook. Voor de totstandkoming van het systeem werkt Baruch samen met software developer Andrea Vogrig en cameravrouw Flora Reznik. Het eerste toonmoment zal plaatsvinden in Den Haag en zorgt voor extra feedback voor de maker.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Startsubsidie

The World in 24 Hours Revisited

Josephine Bosma, 2017

€5.900
Josephine Bosma vraagt een startsubsidie aan voor een onderzoek naar ‘The World in 24 Hours’, een netwerk-performance van Robert Adrian uit 1982 die plaatsvond tijdens Ars Electronica. Dit werk wordt beschouwd als een van de eerste online kunstwerken. Het onderzoek start met het analyseren van het oorspronkelijk project en het achterhalen van de beweegredenen van de deelnemers. Vervolgens onderzoekt Bosma de mogelijkheden om het werk te herinterpreteren en opnieuw uit te voeren. Voor de heropvoering wordt zowel gekeken naar hedendaagse kunstenaars als de oorspronkelijke deelnemers. De uitkomsten van het onderzoek worden gepresenteerd in verschillende bijeenkomsten bij organisaties op het gebied van netwerkcultuur en mediakunstconservering. De startsubsidie wordt eveneens ingezet om de juiste samenwerkingspartners te betrekken. Reeds benaderde partners zijn Ars Electronica, LiMA, Rhizome, Radical Networks en hackercamp SHA2017.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Onderzoek

Presence - we are the content

Open Resource BV, 2017

€8.440
‘Presence’ is een virtual reality experiment waarin de virtuele en fysieke ruimte samensmelten. In de hybride omgeving vormen de bezoekers, hun ontmoeting en interactie het onderwerp. Zij vormen zelf de content van de installatie. Dit wordt bewerkstelligd door de beweging van de bezoekers via sensoren om te zetten naar digitale data. De eerste bezoeker ziet slechts een lege ruimte, en de tweede bezoeker ziet zijn voorganger gevisualiseerd in een digitale point cloud. De fysieke reactie wordt geregistreerd en wederom vertaald naar een digitaal beeld voor de volgende bezoeker, waardoor een keten van reacties in gang wordt gezet.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Digitale cultuur Publicatie

What can we learn from Computer Vision?

Coralie Vogelaar, 2017

€7.500
Coralie Vogelaar vraagt een startsubsidie aan ter voorbereiding van de publicatie ‘What can we learn from Computer Vision?’. Snelle ontwikkelingen op het gebied van artificial intelligence geven een impuls aan de beeldherkenningstechnieken computer- en machine vision. In de publicatie zet Vogelaar nieuwe mogelijkheden van huidige en toekomstige beeldherkenningstechnieken uiteen, met als doel wetenschappers, kunstenaars en creative coders te inspireren en hen op een andere manier te laten kijken naar beeldcultuur. De startsubsidie wordt ingezet ten behoeve van het grafisch en redactioneel ontwerp waarvoor een samenwerking is aangegaan met Studio Harris Blondman. Het boek zal in 2018 verschijnen bij Onomatopee en wordt gepresenteerd bij V2_.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Digitale cultuur AV productie

Serge & Mondriaan

Thomas Ankersmit, 2017

€12.100
Geluidskunstenaar Thomas Ankersmit creëert een nieuwe performance op basis van Mondriaan’s vroege – en weinig bekende – ideeën uit de jaren ’20 voor futuristische elektronische muziek. Ankersmit kan hiervoor beschikken over de originele Serge Modular Synthesizer uit de collectie van het Haags Gemeentemuseum. Het ontwerp van de Serge uit de jaren ‘70 is geïnspireerd op het werk van Mondriaan. De performance wordt ontwikkeld in opdracht van TodaysArt en het Gemeentemuseum in het kader voor de programmalijn "Van Mondriaan tot Dutch Design: 100 jaar De Stijl". Na de première op TodaysArt zal het project gaan toeren.
loader

het fonds

subsidies

actueel

vacaturestafmedewerker12oktober2017.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het cultuurfonds voor architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Het fonds wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de professionele ont... meer >
graphicmattersweb.jpg
Het is september; het festivalseizoen is weer geopend! Met de Deelregeling Festivals ondersteunt het fonds festivals op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Marieke Ladru, adju... meer >
nieuweopenoproepenerfgoedruimte.jpg
Werkt u aan urgente maatschappelijke vraagstukken op het snijvlak van klimaat, energie, ruimte en erfgoed? En heeft u een visie op hoe ontwerpexpertise te koppelen is aan een gebiedsgerichte benaderin... meer >
ddwsite1280px00014.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie presenteert de nieuwe lichting ontwerpers, kunstenaars en architecten die afgelopen jaar de werkbeurs Talentontwikkeling ontving. Onder de titel In No Particu... meer >
loader
loader
loader