stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
TextielMuseum
006representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

TextielMuseum

2016

€87.500
Het TextielMuseum en het gelieerde TextielLab (Tilburg) zetten zich in voor het verstevigen van de positie van textiel binnen de creatieve industrie op het gebied van interieur, architectuur, mode en vormgeving. Binnen het aanbod aan activiteiten gericht op deze disciplines, de beeldende kunst en crossovers tussen deze gebieden brengt het TextielMuseum een aantal activiteiten samen in het activiteitenplan voor 2016 die zich richten op de creatieve industrie. Het gevarieerde programma bestaat uit tentoonstellingen die binnen en buiten het museum plaatsvinden, verschillende collectieopdrachten waaronder een aan Studio Drift, het ontwikkelen van een eigen label, een filmproject over een speciaal gordijn dat voor een project van OMA in Qatar wordt ontwikkeld en een talentontwikkelingsproject waarin studenten aan de slag gaan in het TextielLab. Met het programma wil het TextielMuseum 60.000 bezoekers bereiken en tal van ontwerpers de kans bieden te werken in het lab.

meer toekenningen

006representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

AIR

2016

€55.000
AIR organiseert in Rotterdam uiteenlopende activiteiten waarmee zij het debat over architectuur, stedenbouw en stedelijke ontwikkeling van Rotterdam en omstreken wil voeden. Het jaarplan 2016 bestaat onder meer uit een Stadsmakerscongres, Woorden van Beton – de samenwerking met het debatplatform Vers Beton, de organisatie van een innovatiefestival, de Dag van de Architectuur , de AIRmonumentenlezing, en het symposium 100 jaar Vreewijk. AIR werkt samen met lokale en landelijke partners uit de cultuursector, ontwerpende disciplines en opdrachtgevers.
006representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

Arcam | Architectuurcentrum Amsterdam

2016

€50.000
Met het programma in 2016 onderzoekt Architectuurcentrum Amsterdam de waarde en mogelijkheden van de publieke ruimte. Het programma richt zich op wonen, commercie, vervoer en energie. Er wordt onderzoek gedaan naar microwoningen, naar het integreren van wonen en werken op de Zuidas en naar de invloed van de Amsterdamse school op het hedendaagse bouwen. De commercialisering van de ruimte wordt publiek geagendeerd in een serie interventies. Op vervoersgebied is de fiets onderwerp van onderzoek. In het kader van de EU-top organiseert het centrum een programma over de consequenties en de mogelijkheden van de circulaire stad voor de openbare ruimte. De bevindingen worden in internationaal perspectief geplaatst tijdens een symposium.
006representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

BAI: Bosch Architectuur Initiatief

2016

€26.343
Het jaarprogramma van BAI bestaat uit activiteiten die de aandacht vestigen op de rol van architectuur in en om 's-Hertogenbosch. Onder de titel ‘De gedeelde stad’, stelt het centrum in de context van een middelgrote stad als ’s-Hertogenbosch, de signalen van toenemende segregatie en polarisatie in de stad centraal. In het jaarprogramma vertrekt het BAI vanuit de drie perspectieven en gebruikt daarbij een aantal actuele projecten in de stad als aanknopingspunt. De gemene deler in het jaarprogramma wordt hierbij gevormd door de vergelijkbare benadering van deze projecten: hoe het ontwerpproces en de ontwerper, de perspectieven verbinden en er een concrete ruimtelijke ontwikkeling in de stad van vormen. Het BAI organiseert onder meer workshops, talkshows, inspiratiesessies, een educatietraject en een talentontwikkelingsprogramma.
Doelstelling is om bij alle bezoekers de rol van architectuur te benadrukken, zowel binnen de lokale thema's alsook bij landelijk relevante ontwikkelingen.
006representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

Onomatopee

2016

€50.000
Het jaarprogramma van Stichting Onomatopee (Eindhoven) bestaat uit activiteiten die gericht zijn op beeldende kunst en het huidige jaar tevens op vormgeving en architectuur. Met het programma wil Onomatopee bijdragen aan de ontwikkeling van de autonome ontwerpcultuur. Het programma bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste ‘Design Will Eat Itself’. Dit project onderzoekt de moderne productie-consumptie-afval cyclus in het licht van de wens tot ecologische aanpak, waarin dematerialisatie, recycling, de-activatie en composteren samen komen. Onomatopee werkt hiervoor samen met curator Alice Twemlow. Het tweede project is een kritisch, reflectief veldonderzoek naar de creatieve industrie in samenwerking met Florian Cramer.
fanfarestimuleringsfonds.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

fanfare

2016

€18.284
Fanfare biedt een platform aan autonoom grafisch ontwerp in Amsterdam door activiteiten op haar locatie in Amsterdam aangevuld met digitale presentaties. Het platform is een initiatief van Freja Kir (DK) en Lotte van de Hoef (NL), en is begonnen als afstudeerproject tijdens hun studie aan de Gerrit Rietveld Academie. In het activiteitenprogramma voor 2016 geeft Fanfare de ruimte aan een aantal ontwerpers om nieuw werk te maken dat digitaal of in een tentoonstelling gepresenteerd wordt. Het tentoonstellingsprogramma wordt verder aangevuld met tentoonstellingen rondom een bepaald thema of uitgangspunt. Daarnaast is er een serie bijeenkomsten voor ontwerpers waarin zij naar aanleiding van het werk van een ontwerper in gesprek gaan.
loader

het fonds

subsidies

actueel

StichtingNieuwenMeer2.jpg
In september 2016 schreef het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor het derde achtereenvolgende jaar een Open Oproep uit gericht op Stadslabs. Onder de titel Samen werken aan dorp, stad en land w... meer >
Ceruttifilm.jpg
In de derde ronde van de Non-Fictie Transmediaregeling zijn uit negentien aanvragen zeven projecten gehonoreerd. Deze regeling is gericht op de ontwikkeling en realisering van projecten met artistieke... meer >
ViktorHachmang3.jpg
Het Stimuleringsfonds riep in september 2016 illustratoren en beeldmakers op voorstellen in te dienen voor kleinschalige, experimentele projecten op het gebied van illustratie, kinder- en jeugdboekeni... meer >
sluitingsdata2017.jpg
De sluitingsdata van de regelingen van het Stimuleringsfonds in 2017 zijn inmiddels vastgesteld. De Deelregelingen Architectuur, Digitale cultuur en Internationalisering hebben in 2017 ieder vier rond... meer >
loader
loader
loader