stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
SCHUNCK*, Heerlen
schunck.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

SCHUNCK*, Heerlen

2018

€43.250
SCHUNCK* is een instelling met een brede culturele programmering. Met het jaarprogramma Architectuur wil zij aandacht vragen voor de architectuur van de 20ste en 21ste eeuw aangezien het modernisme uit deze periode belangrijk is geweest voor de ontwikkeling van Heerlen. Het programma bestaat onder andere uit een tentoonstelling met randprogramma, lezingen, debatten en prijzen. In 2018 komt ook de tentoonstelling van de internationale Mies van der Rohe award naar SCHUNCK*. Naar aanleiding van het winnende plan - Klusflat Bijlmer - organiseert het centrum een project waarin zij met studenten de potentie van de methodiek van de herontwikkeling van Klusflat Bijlmer in Parkstad onderzoekt. In de SCHUNCK TALKS* gaan op een avond steeds twee sprekers met elkaar in gesprek. Ook wordt weer de prijs voor het beste afstudeerproject in de Euregio uitgereikt en organiseert de aanvrager een debat over de ontwikkeling van Parkstad.

meer toekenningen

ramblerpatrick.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Professionalisering Rambler Studios - Streetfashion Platform voor Streetwise Jongeren

Stichting Rambler Amsterdam, 2018

€9.550
Rambler Studio is een modeplatform voor ‘streetwise’ jongeren met de missie om deze jongeren zichtbaar te maken via de taal van ‘streetfashion’. Het platform biedt de jongeren talentontwikkelingstrajecten op maat aan en werkt samen met hen aan een doorlopende streetfashion-collectie, die professioneel, duurzaam en internationaal in de markt wordt gezet. De afgelopen 7 jaar heeft de organisatie het platform opgebouwd in Amsterdam en Berlijn en bekendheid gegenereerd binnen de netwerken van onder andere creatieve industrie, duurzame mode, sociale ondernemers en welzijnsorganisaties. De organisatie wil echter haar publieksbereik vergroten en verbreden door meer jongeren, consumenten, bedrijven en diverse organisaties kennis te laten maken en te betrekken bij het platform. Dit beoogt zij te bereiken door een hernieuwde en eigentijdse communicatiestrategie te ontwikkelen, gebaseerd op de populaire digitale media cultuur van de streetwise jongeren, persoonlijke campagnes en zichtbaar maken van dagelijkse praktijk, ontwerpproces en publieke programma van de Rambler Studio. Daarnaast gaat de organisatie onderzoeken hoe zij digitale cultuur binnen haar programma kan integreren en zet zij (digitale) media workshops op. Tijdens het traject wordt advies ingewonnen bij o.a. Go de Roij van Zuijdewijn, Robin Cox en organisaties zoals Inglow, Impact Hub, Socialenterprise.nl. NV Zeedijk en Fashion Revolution.
difdmarijevogelzang.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Professionalisering Platform Food&Design

Stichting The Dutch Institute of Food&Design, 2018

€10.000
The Dutch Institute of Food&Design (DIFD) is een online internationaal platform met offline randprogrammering rond voedsel en ontwerp. Vanuit de overtuiging dat ontwerp een belangrijke rol speelt in het vinden van radicale, nieuwe oplossingen voor de complexe voedselvraagstukken wil de organisatie bijdragen aan een cultuuromslag binnen de voedselindustrie. De DIFD heeft ook als doel de kwaliteit en betekenis van het vakgebied ‘food&design’ te ontwikkelen, te versterken en te vergroten bij zowel het professionele veld als een breed publiek. Het professionaliseringstraject wordt ingezet voor het doorontwikkelen van online platform, dat moet dienen als een digitale ontmoetingsplek, een journalistiek medium en een inspiratiebron. Het platform wordt een plek dat werk van food-designers, onderzoeksresultaten, opiniestukken, gastenblogs, artikelen en agenda deelt alsmede een plek waar community actief is en vraag en aanbod samenkomen. Met zo’n platform beoogt organisatie enerzijds een internationale beweging, die reeds gaande is binnen het vakgebied, een podium te bieden, bij elkaar te brengen en tot uitwisseling te stimuleren. Anderzijds dient het platform inspiratie en stimulans te bieden aan een brede gemeenschap om het vakgebied food & design op een inhoudelijke manier te benaderen. De lancering van het platform vindt halverwege 2018 plaats.
nxs1c.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Professionalisering NXS

Goys & Birls, 2018

€9.900
NXS is een initiatief van het ontwerpcollectief Goys&Birls waarbinnen de verkenning van 'het zelf' en de menselijke ervaring in de tijd van digitale technologie centraal staat. Door te speculeren, te voorspellen en te anticiperen op complexe relatie tussen het zelf en de nieuwe technologie stelt NXS zich als doel om discussie hierover aan te jagen en te faciliteren. Daarbij wil de organisatie een internationale netwerk opbouwen en interdisciplinaire uitwisseling en onderzoek stimuleren. NXS neemt vorm aan van een cross-platform, dat zowel fysiek als online plaats vindt met kernactiviteiten als tentoonstellingen, optredens en een tweejaarlijkse publicatie. Na enkele thematische edities wil de organisatie een volgende stap zetten in het vergroten van bereik, engagement en zichtbaarheid. Dit wil zij doen door een aanpasbaar en herbruikbaar format te ontwikkelen voor het creëren van content en voor het actief betrekken van publiek. Tevens ontwikkelt de organisatie een sterke communicatie- en marketingstrategie om het unieke karakter van het platform uit te dragen. Bij het traject wordt inhoudelijke feedback en kennisuitwisseling gezocht bij externe adviseurs en wordt advies ingewonnen op het gebied van communicatie en marketing.
neonm.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Professionalisering Neon Moiré

Thomas Dahm, 2018

€10.000
Neon Moiré is een gecureerd event-platform voor internationale, trans-disciplinaire, visuele en digitale cultuur evenementen dat ontstaan is op initiatief van grafisch ontwerper Thomas Dahm. Met het platform wil hij een duidelijk overzicht bieden van de belangrijkste internationale events binnen de digitale en visuele cultuur en kennis delen over achtergrondinformatie en veranderingen binnen het vakgebied. Het platform biedt, naast een online kalender en archief, verhalen achter de events van organisatoren en deelnemers middels interviews, achtergrondartikelen en opiniestukken. Door de groeiende interesse in en het gebruik van het platform is een inhoudelijke en technische doorontwikkeling nodig, om de gebruikers beter te bedienen en het bereik te kunnen vergroten. Hiervoor wil Neon Moiré in samenwerking met een aantal adviseurs een strategisch content plan en een communicatie / social media plan ontwikkelen, waarin onderdelen zoals beeldend verhaal, podcast, en nieuwsbrief terugkomen. Daarnaast wordt het platform technisch geschikt gemaakt voor meerdere gebruikers, zoals bezoekers, organisatoren, sprekers, deelnemers en content makers. Tevens krijgt de podcast betere eindmontage, ondersteunende geluidseffecten, sounddesigner en een audio-editor opdat het een ‘longform for the ears’ wordt.
palace.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Professionalisering Paleis van Typografisch Metselwerk

Stichting Jack, 2018

€9.450
Sinds 2014 werkt grafisch ontwerper Richard Niessen aan ‘Het Paleis van Typografisch Metselwerk’, een platform voor de rijkdom en diversiteit van grafische. Het platform biedt ontwerpers ruimte aan grafisch ontwerp op een ruimtelijke manier te interpreteren, te onderzoeken en uit te voeren. In het kader van professionalisering is Stichting Jack voornemens een duurzame structuur op te zetten voor ‘Het Paleis van Typografisch Metselwerk’. Dit krijgt vorm door onder meer het opzetten van een organisatiestructuur, het ontwerpen van een website ter profilering en archivering van projecten, het inrichten van de Expobar op Zeeburgereiland in Amsterdam als basislocatie van de tentoonstelling en het opzetten van ‘Gastenverblijf’ met een eerste reeks presentaties en lezingen van uitgenodigde ontwerpers. Daarnaast zoekt de organisatie samenwerkingen op met collega-ontwerpers en andere platforms zoals Taalmuseum, Onomatopee, Plaatsmaken en GRID om nog een breder publiek van professionals te bereiken.
loader

het fonds

subsidies

actueel

openoproepprofessionaliseringontwerpprak.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie geeft een impuls aan de praktijkverdieping en professionalisering van ontwerpers en ontwerpstudio’s binnen het vakgebied vormgeving. Ontwerpers en studio’... meer >
commissieleden2019.png
Heb je expertise in een van de vele disciplines die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie vertegenwoordigt? Ben je in staat om over je persoonlijke voorkeuren heen te stappen, met het doel aanvrag... meer >
openoproepsalonedelmobile.png
De Salone del Mobile in Milaan is voor product- en meubelontwerpers dé plek om zichzelf internationaal te presenteren. De beurs en alle omringende presentaties in de stad trekken jaarlijks vele profe... meer >
loader
loader
loader