stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Research by Debate
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Architectuur Evenement

Research by Debate

Stichting De Dependance, 2017

€15.000
Met Research by Debate start Stichting de Dépendance een vijfdelig reeks publieke gesprekken over urgente stedelijke vraagstukken van deze tijd. De aanvrager stelt dat hoewel steden voor grote economische, ruimtelijke en maatschappelijke uitdagingen staan, de slagkracht bij gemeentes juist afneemt om hier adequate antwoorden op te formuleren. Tegelijkertijd zien ze dat enkel al in Rotterdam veel onderzoek wordt gedaan naar ontwikkelingen die het leven in de stad in grote mate (zullen) beïnvloeden. Veel onderzoek blijft echter besloten in de instituten of academische kringen waarin het plaatsvindt. Door middel van publieke gesprekken wordt deze informatie met een breder publiek gedeeld. Er is voor ieder debat een andere curator uit het Rotterdamse culturele circuit: V2_ Instituut voor Instabiele Media, het Dutch Research Institute for Transitions (DRIFT), het Erasmus Institute for Public Knowledge (EIPK), ZUS (Zones Urbaines Sensibles) en Amateur Cities. Deze samenwerkingspartners zijn gekozen omdat ze verschillende disciplines vertegenwoordigen, en ieder vanuit hun eigen discipline onderzoek doen naar kwesties die ons stedelijk leven de komende decennia zullen bepalen. Daarnaast werkt de aanvrager samen met de dienst Stadsontwikkeling Rotterdam en het Algemeen Dagblad voor ontwikkeling en verspreiding van de inhoud.

meer toekenningen

007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

Green Offshores

Lodovica Guarnieri, 2017

€7.499
Green Offshores onderzoekt de invloed van koloniale handel en oorlogsindustrie in de ruimtelijke representatie van ‘vrede en gerechtigheid’. Het project maakt deel uit van een langer onderzoek van Lodovica Guarnieri naar de verbindingen tussen cultuur, kolonialisme en architectuur. Centraal in dit voorstel staan twee symbolische landschappen in Den Haag: de tuin rond het Vredespaleis en het landschap rond het Internationaal Strafhof. Gepositioneerd op het raakvlak van ontwerp, kunst, geschiedenis en politiek onderzoekt Lodovica Guarnieri hiermee de dubbele realiteiten van de stad. Via een uitgebreide analyse onderzoekt de aanvrager welke symbolen er aanwezig zijn die het koloniale en neokoloniale ambacht vertegenwoordigen. De uitkomsten worden verwerkt in een serie ruimtelijke- en poëtische verhalen over de landschappen. Het doel van het onderzoek is te komen tot een kritische perceptie van de politieke vertellingen over ‘vrede, rechtvaardigheid en veiligheid’ en de discussie hierover op gang te brengen. De aanvrager organiseert in samenwerking met Stroom Den Haag een debatavond waar architecten, academici, publiek en beleidsmakers worden uitgenodigd met elkaar in gesprek te gaan.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

Archive Japan

Cathelijne Nuijsink, 2017

€7.500
Met Archive Japan bevraagt architectuurcriticus Cathelijne Nuijsink de hedendaagse receptie van architectuur via online media. Door het grote aanbod van online communicatie forums ziet Nuijsink een vluchtige beeldverspreiding leiden tot een kwalitatieve verarming van informatieoverdracht over architectuur. Ze stelt dat de ideeën en verhalen achter het gerealiseerde bouwwerk essentieel zijn voor een goede architectuurbeschouwing. Met hedendaagse Japanse architectuur als casestudie onderzoekt de aanvrager hoe architectonische concepten zijn ontstaan, zijn omgezet in concrete bouwprojecten en welke betekenis deze concepten en gebouwen krijgen door interactie met een internationale context. Hiervoor stoelt Nuijsink op een uitgebreid eigen archief aan interviews van haar met gevestigde en jonge Japanse architecten. De interviews vormen de basis voor een uitgebreide publicatie met daarin een inleidend essay dat de ontwikkelingen van, en de kruisbestuivingen tussen, de verschillende ontwerpconcepten van Japanse architecten aankaart, alsook de architectonische concepten en inspiraties verbindt met sociaal, economische en demografische ontwikkelingen in Japan. Tijdens het project wordt de aanvrager bijgestaan door een klankbordgroep met internationale experts uit zowel de academische wereld als de ontwerpende sector.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Architectuur Programma

Eindhoven: footnotes on a technocratic city

Stichting Onomatopee, 2017

€12.725
Eindhoven is volgens marketeers een innovatieve stad, een zogenoemde Brainport, waar kennis, techniek en economie elkaar ontmoeten. Presentatie-instelling en uitgeverij Onomatopee merkt echter weinig van al deze bedrijvigheid en vraagt zich hardop af of de inwoners of bezoekers dit anders ervaren. Ze wil daarom geëngageerde burgers, experts en getalenteerde studenten een platform aanbieden om de veranderende rol van technologie voor burgerschap in de openbare ruimte te scannen en te verdiepen. Hiervoor wil Onomatopee jonge, kritische, onafhankelijke denkers en doeners mobiliseren tot schrijven en het beeldend vastleggen van verschillende invalshoeken omtrent de werkelijke aanwezigheid van techniek in de stad. Deze talenten worden in samenwerking met de TU Eindhoven, Design Academie en Avans Hogeschool gezocht en begeleid. Het onderzoek mondt uit in een aantal resultaten: een serie kleine publicaties die gratis wordt verspreid in de stad, een reeks publieke gesprekken met inwoners van Eindhoven, een presentatie van de onderzoeksresultaten en een publicatie van het project wat internationaal wordt verspreid.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Architectuur Publicatie

Blauwe Kamer Jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw 2017

Stichting Lijn in Landschap (Blauwe Kamer), 2017

€9.875
In 2018 verschijnt de 14e editie van het tweetalige ‘Jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw’. Het jaarboek kijkt terug en biedt een overzicht van plannen en projecten uit 2016 en 2017 in de landschapsarchitectuur en stedenbouw uit binnen- en buitenland, aangevuld met essays die verdieping en context geven. De selectie voor deze plannen wordt gemaakt door een onafhankelijke selectiecommissie onder leiding van Joks Janssen. Gekozen projecten zijn ingedeeld op basis van drie thema’s die volgens de selectiecommissie dit jaar extra aandacht verdienen: klimaat, wonen en stedelijke vernieuwing. Door middel van een inleidend verhaal door de hoofdredacteur Blauwe Kamer worden deze thema’s en andere tendensen voor deze jaargang verder toegelicht. Daarnaast zal er een interview met een vooraanstaand ontwerper geplaatst worden. Hierbij wordt stilgestaan bij zowel diens oeuvre en missie alsook gevraagd worden om een reflectie te geven op de actuele thema’s. De presentatie van het jaarboek zal plaatsvinden op een locatie van een project uit de selectie.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

non-visueel indoor navigatiesysteem

doggerconcepts, 2017

€7.500
Simon Dogger constateert uit eigen ervaring dat de strategische indeling en bewegwijzering van (openbare) ruimten vaak weinig of geen auditieve informatie opleveren om voor de visueel beperkte doelgroep zelfstandig een bestemming te bereiken. Zijn doel is dan ook om te werken aan een gelijkwaardige en onafhankelijke beleving van sociale ruimten door het inzetten van een non-visueel navigatiesysteem. Er bestaat reeds een basaal werkend prototype om via beacon-technologie een exacte locatie te bepalen. Met deze technologie als uitgangspunt start de aanvraag een vooronderzoek wat uiteindelijk moet leiden tot een werkend prototype. Hiervoor verricht de aanvrager vergelijkend referentieonderzoek naar bestaande navigatiemethoden, worden nieuwe partners en co-financiers geworven en zal een openbare testruimte worden ingericht met een basaal prototype van de technologie. Voor dit project zijn reeds toezeggingen gedaan door de gemeente Eindhoven, Koninklijke Visio Nederland en Brainport Eindhoven.
loader

het fonds

subsidies

actueel

openoproepsalonedelmobile2018.png
De Salone del Mobile in Milaan is voor product- en meubelontwerpers dé plek om zichzelf internationaal te presenteren. De beurs en alle omringende presentaties in de stad trekken jaarlijks vele profe... meer >
deceuvelweb.jpg
Onder de titel ProeftuinNL neemt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie je mee naar het anders werken aan actuele ruimtelijke en sociaalmaatschappelijke opgaven in dorp, stad en land. Met de Proeft... meer >
openoproepstadslabs2017oudroze.jpg
Voor de vierde en tevens laatste keer roept het Stimuleringsfonds lokale overheden en andere stadmakers op om gezamenlijk voorstellen in te dienen voor het ontwikkelen en verder professionaliseren van... meer >
sluitingsdata2018groen.png
De sluitingsdata van de deelregelingen van het Stimuleringsfonds in 2018 zijn vastgesteld. De Deelregelingen Architectuur en Digitale cultuur hebben in 2018 ieder vier rondes. De Deelregeling Internat... meer >
loader
loader
loader