stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Professionalisering Bart Hess
005representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Open oproep

Professionalisering Bart Hess

Bart Hess, 2016

€7.500
Sinds 2008 leidt Bart Hess een multidisciplinaire ontwerpstudio waarbinnen hij met name verschillende materiaalonderzoeken verricht en nieuwe materialen ontwikkelt. Na de afgelopen jaren een groot aantal uiteenlopende producties en projecten neergezet te hebben, gaat Bart Hess de subsidiebijdrage inzetten om zijn oeuvre te ordenen, documenteren en archiveren. Hierbij worden het ontwerpproces, de technische en financiële specificaties, en de registraties van resultaten vastgelegd zodat projecten herhaald kunnen worden en resultaten reproduceerbaar. De ontwerper krijgt namelijk vragen vanuit verschillende hoeken om bepaalde projecten opnieuw te presenteren of uit te voeren. Daarom wordt nu een datasysteem ontwikkeld die het mogelijk maakt om een ‘technische rider’ aan belangstellende opdrachtgevers voor te leggen. Daarnaast wordt onderzocht hoe fysieke objecten en materiaalproeven op een verantwoorde en bestendige manier geconserveerd en opgeslagen kunnen worden. Tevens gaat Bart Hess projectbeschrijvingen redigeren en herschrijven vanuit een coherente communicatiestrategie.

meer toekenningen

007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Publicatie

BEYOND THE NEW Unveiling the agency of things

Die Neue Sammlung - The Design Museum / Pinakothek der Moderne, 2017

€22.495
Die Neue Sammlung van Pinakothek der Moderne in München (Duitsland) presenteert in november 2017 de tentoonstelling ‘Beyond the New’. Naast de tentoonstelling verschijnt de publicatie 'Beyond the New', waarvan onderzoeker Louise Schouwenberg de auteur is. Het concept van zowel de tentoonstelling als de publicatie zijn ontwikkeld door Hella Jongerius en Louise Schouwenberg en bouwt voort op een lopend, theoretisch onderzoek naar de representatie van design. Schouwenberg draagt verantwoordelijkheid voor het onderzoek en de teksten van de publicatie, waarin zij ingaat op de verschillende rollen en functies van ontwerp in het dagelijkse leven en hoe dit gelezen kan worden binnen verschillende contexten waarin ontwerp verschijnt, zoals bijvoorbeeld in een museum. In de publicaties komen ook de objecten uit de tentoonstelling in tekst en beeld aan bod. Met de publicatie beoogt Schouwenberg het onderzoek binnen het ontwerpveld te stimuleren en bij te dragen aan breed begrip over het belang en de betekenis van ontwerp, mede in relatie tot andere, culturele domeinen De vormgeving is in handen van Irma Boom en Die Neue Sammlung zorgt voor de uitgave, lancering en distributie, onder andere via Verlag der Buchhandlung Walther König.
beeld.jpg

Deelregeling Vormgeving AV productie

KNUPPEL

Reynaert Vosveld, 2017

€4.200
De korte, geanimeerde film Knuppel is een absurdistische documentaire over de politiewapenstok als symbool voor hiërarchische machtsverhoudingen. Met deze short wil Reynaert Vosveld zijn technische en filosofische ideeën ontwikkelen en samenbrengen. Met Knuppel beoogt hij het maatschappelijk engagement aan te wakkeren, waarbij hij zijn maatschappelijke observaties verbeeldt in een expressieve animatiestijl. In berichtgeving over de introductie van nieuwe wapenstokken voor de Nederlandse politie in 2016 merkte Reynaert Vosveld op dat vooral werd ingegaan op de fysieke impact op het lichaam om daarmee autoriteit te verduidelijken. Na diverse incidenten in een aantal westerse landen waarin media en bevolking de politie negatief in beeld brachten vanwege het gebruiken van excessief geweld, strookte de gepresenteerde informatie niet met het beeld dat hij verwachtte dat de politie over zichzelf zou willen uitdragen. Reynaert Vosveld verwachtte dat de politie met name een beeld van zichzelf als wetshandhaver en beschermer van burgers zou willen uitdragen in plaats van als agressor. Het maken van de short is een associatief beeldend onderzoek naar sentimenten, uitspraken en andere uitingen die naar zijn mening van grote betekenis zijn voor problematiek en beeldvorming rondom politie.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Publicatie

De beleving van sokken

Aart Taminiau, 2017

€20.000
Tekenaar en animator Aart Taminiau ontwikkelt zijn nieuwe beeldverhaal ‘De beleving van sokken’. In het verhaal volgt de toeschouwer twee medewerkers van een sokkenbedrijf die beiden op zoek zijn naar de ultieme beleving van hun product: sokken. In de publicatie plaatst de tekenaar de twee verhalen naast elkaar zodat de lezer de verschillende perspectieven op een zelfde zoektocht kan volgen en vergelijken. Het overkoepelende thema van het verhaal is de ervaringsmaatschappij, waarin marketing en lifestyle steeds meer gericht zijn op ervaring en minder op producten. De publicatie wordt uitgegeven door Scratch Books. In de totstandkoming laat Taminiau zich adviseren door filosofen, historici en andere beeldmakers.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Publicatie

Ei! Ei!

H.C. van Reek, 2017

€12.000
Illustrator Harriët van Reek werkt aan een experimenteel prentenboek als oefening om zichzelf én het vakgebied van het prentenboek uit te dagen om ongeschreven regels op te rekken. Ze gaat het experiment aan in het vinden van nieuwe manieren om tot beeld en tekst te komen en van nieuwe vormen van vertellen. Samen met beeldend kunstenaar, illustrator en vormgever Geerten ten Bosch ontwikkelt ze het beeldend en inhoudelijk plan. Geluidskunstenaar en componist Anne Wellmer maakt een geluidslandschap met hoorspel geïnspireerd op het boek. Met de podcast wordt beoogd de beleving van het boek te verlevendigen en aan te zetten tot fantasie en spel. Philip Elchers is de uitgever. Presentatie van het boek en de podcast vindt plaats in Villa Augustus in Dordrecht.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

SUPERDUPER

Anne Staal, 2017

€7.500
Super is de werktitel van de eerste graphic novel van illustrator Anne Staal over het wel en wee in de supermarkt. Vijf personages worstelen met het leven en kruisen elkaars pad in de supermarkt. De supermarkt verandert gaandeweg in een beeldende metafoor voor innerlijke onrust en keuzestress. Naast een fysiek boek wordt het verhaal ook online verteld. Tezamen wordt de uitgave een mix van illustratie, strip en eventueel tekst en probeert Anne Staal verbindingen te leggen tussen on- en offline storytelling in een vorm waarin beide elkaar narratief versterken en aanvullen. De publicatie wordt waarschijnlijk uitgegeven door SubQ en wordt gepresenteerd tijdens de Stripdagen in Haarlem in 2018. Met de startsubsidie hoopt ze zich te kunnen richten op stijlonderzoek, het opzetten van de online aanwezigheid, onderzoek naar bewegend beeld en het uitwerken van de eerste dertig pagina's.
loader

het fonds

subsidies

actueel

proeftuinnlweb.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en bureau Het Noordzuiden nodigen u van harte uit voor een reeks van vier bijeenkomsten in het kader van ons traject 'Proeftuin NL’. Hierin zult u meer te w... meer >
jalilaessaidiweb.jpg
Vijf verrassende voorstellen van ontwerpers zijn geselecteerd uit 52 reacties op de Open Oproep Fresh Perspectives. Hiermee ondersteunt het Stimuleringsfonds de mogelijkheid om een innovatief concept ... meer >
chenjenweb.jpg
Vierentwintig uitzonderlijke talenten uit de gehele breedte van de creatieve industrie zijn geselecteerd voor de werkbeurs Talentontwikkeling 2017/2018. De subsidie van € 25.000 biedt ontwerpers, ar... meer >
sciddw17liggendblauw.gif
Tijdens de Dutch Design Week 2017 presenteert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de nieuwe lichting ontwerpers, kunstenaars en architecten die afgelopen jaar de werkbeurs Talentontwikkeling ont... meer >
loader
loader
loader