stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Pani Community Centre
PaniCommunityCentre.jpg

Deelregeling Architectuur Open oproep

Pani Community Centre

SchilderScholte architects, 2016

€19.874
Hoe kun je in een derdewereldland lokale technieken en materialen toepassen en ze tegelijkertijd op een hoger niveau brengen? Dat is de vraag die centraal stond bij het ontwerpen en bouwen van een nieuwe ambachtsschool in Bangladesh voor de stichting Pani. SchilderScholte Architects maakte gebruik van plaatselijke bouwtechnieken en de expertise van lokale bouwvakkers. De gemeenschap voelt zich door de participatie in het bouwproces zeer betrokken bij het gebouw waar vooral de vrouwen en kinderen uit het kastenloze deel van de bevolking een vak kunnen leren of onderwijs krijgen. De mannen maken fietsen van bamboe die in de regio worden verkocht. De plaatselijke medewerkers van Pani hebben de regie en zorgen samen met lokale ambachtslieden voor het onderhoud van het gebouw. Tijdens de biënnale toont SchilderScholte het project middels een maquette en video’s.

meer toekenningen

007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

Green Offshores

Lodovica Guarnieri, 2017

€7.499
Green Offshores onderzoekt de invloed van koloniale handel en oorlogsindustrie in de ruimtelijke representatie van ‘vrede en gerechtigheid’. Het project maakt deel uit van een langer onderzoek van Lodovica Guarnieri naar de verbindingen tussen cultuur, kolonialisme en architectuur. Centraal in dit voorstel staan twee symbolische landschappen in Den Haag: de tuin rond het Vredespaleis en het landschap rond het Internationaal Strafhof. Gepositioneerd op het raakvlak van ontwerp, kunst, geschiedenis en politiek onderzoekt Lodovica Guarnieri hiermee de dubbele realiteiten van de stad. Via een uitgebreide analyse onderzoekt de aanvrager welke symbolen er aanwezig zijn die het koloniale en neokoloniale ambacht vertegenwoordigen. De uitkomsten worden verwerkt in een serie ruimtelijke- en poëtische verhalen over de landschappen. Het doel van het onderzoek is te komen tot een kritische perceptie van de politieke vertellingen over ‘vrede, rechtvaardigheid en veiligheid’ en de discussie hierover op gang te brengen. De aanvrager organiseert in samenwerking met Stroom Den Haag een debatavond waar architecten, academici, publiek en beleidsmakers worden uitgenodigd met elkaar in gesprek te gaan.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

Archive Japan

Cathelijne Nuijsink, 2017

€7.500
Met Archive Japan bevraagt architectuurcriticus Cathelijne Nuijsink de hedendaagse receptie van architectuur via online media. Door het grote aanbod van online communicatie forums ziet Nuijsink een vluchtige beeldverspreiding leiden tot een kwalitatieve verarming van informatieoverdracht over architectuur. Ze stelt dat de ideeën en verhalen achter het gerealiseerde bouwwerk essentieel zijn voor een goede architectuurbeschouwing. Met hedendaagse Japanse architectuur als casestudie onderzoekt de aanvrager hoe architectonische concepten zijn ontstaan, zijn omgezet in concrete bouwprojecten en welke betekenis deze concepten en gebouwen krijgen door interactie met een internationale context. Hiervoor stoelt Nuijsink op een uitgebreid eigen archief aan interviews van haar met gevestigde en jonge Japanse architecten. De interviews vormen de basis voor een uitgebreide publicatie met daarin een inleidend essay dat de ontwikkelingen van, en de kruisbestuivingen tussen, de verschillende ontwerpconcepten van Japanse architecten aankaart, alsook de architectonische concepten en inspiraties verbindt met sociaal, economische en demografische ontwikkelingen in Japan. Tijdens het project wordt de aanvrager bijgestaan door een klankbordgroep met internationale experts uit zowel de academische wereld als de ontwerpende sector.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Architectuur Programma

Eindhoven: footnotes on a technocratic city

Stichting Onomatopee, 2017

€12.725
Eindhoven is volgens marketeers een innovatieve stad, een zogenoemde Brainport, waar kennis, techniek en economie elkaar ontmoeten. Presentatie-instelling en uitgeverij Onomatopee merkt echter weinig van al deze bedrijvigheid en vraagt zich hardop af of de inwoners of bezoekers dit anders ervaren. Ze wil daarom geëngageerde burgers, experts en getalenteerde studenten een platform aanbieden om de veranderende rol van technologie voor burgerschap in de openbare ruimte te scannen en te verdiepen. Hiervoor wil Onomatopee jonge, kritische, onafhankelijke denkers en doeners mobiliseren tot schrijven en het beeldend vastleggen van verschillende invalshoeken omtrent de werkelijke aanwezigheid van techniek in de stad. Deze talenten worden in samenwerking met de TU Eindhoven, Design Academie en Avans Hogeschool gezocht en begeleid. Het onderzoek mondt uit in een aantal resultaten: een serie kleine publicaties die gratis wordt verspreid in de stad, een reeks publieke gesprekken met inwoners van Eindhoven, een presentatie van de onderzoeksresultaten en een publicatie van het project wat internationaal wordt verspreid.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Architectuur Publicatie

Blauwe Kamer Jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw 2017

Stichting Lijn in Landschap (Blauwe Kamer), 2017

€9.875
In 2018 verschijnt de 14e editie van het tweetalige ‘Jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw’. Het jaarboek kijkt terug en biedt een overzicht van plannen en projecten uit 2016 en 2017 in de landschapsarchitectuur en stedenbouw uit binnen- en buitenland, aangevuld met essays die verdieping en context geven. De selectie voor deze plannen wordt gemaakt door een onafhankelijke selectiecommissie onder leiding van Joks Janssen. Gekozen projecten zijn ingedeeld op basis van drie thema’s die volgens de selectiecommissie dit jaar extra aandacht verdienen: klimaat, wonen en stedelijke vernieuwing. Door middel van een inleidend verhaal door de hoofdredacteur Blauwe Kamer worden deze thema’s en andere tendensen voor deze jaargang verder toegelicht. Daarnaast zal er een interview met een vooraanstaand ontwerper geplaatst worden. Hierbij wordt stilgestaan bij zowel diens oeuvre en missie alsook gevraagd worden om een reflectie te geven op de actuele thema’s. De presentatie van het jaarboek zal plaatsvinden op een locatie van een project uit de selectie.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

non-visueel indoor navigatiesysteem

doggerconcepts, 2017

€7.500
Simon Dogger constateert uit eigen ervaring dat de strategische indeling en bewegwijzering van (openbare) ruimten vaak weinig of geen auditieve informatie opleveren om voor de visueel beperkte doelgroep zelfstandig een bestemming te bereiken. Zijn doel is dan ook om te werken aan een gelijkwaardige en onafhankelijke beleving van sociale ruimten door het inzetten van een non-visueel navigatiesysteem. Er bestaat reeds een basaal werkend prototype om via beacon-technologie een exacte locatie te bepalen. Met deze technologie als uitgangspunt start de aanvraag een vooronderzoek wat uiteindelijk moet leiden tot een werkend prototype. Hiervoor verricht de aanvrager vergelijkend referentieonderzoek naar bestaande navigatiemethoden, worden nieuwe partners en co-financiers geworven en zal een openbare testruimte worden ingericht met een basaal prototype van de technologie. Voor dit project zijn reeds toezeggingen gedaan door de gemeente Eindhoven, Koninklijke Visio Nederland en Brainport Eindhoven.
loader

het fonds

subsidies

actueel

aline4web.jpg
In januari 2018 start Aline Knip (1970) bij het Stimuleringsfonds als het nieuwe Hoofd Subsidies. Aline zal bijdragen aan het strategisch beleid van het fonds en gaat leiding geven aan het team dat ve... meer >
vieropenoproepeninternaitonalisering.png
Het Stimuleringsfonds roept middels vier verschillende oproepen Nederlandse ontwerpers en culturele organisaties op een projectplan in te dienen voor een project, interventie of traject, dat ontwerp i... meer >
literatuurophetschermweb.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Letterenfonds roepen schrijvers, dichters en (interactie)ontwerpers op een projectvoorstel in te dienen voor het programma Literatuur op het... meer >
sluitingsdata2018groen.png
De sluitingsdata van de deelregelingen van het Stimuleringsfonds in 2018 zijn vastgesteld. De Deelregelingen Architectuur en Digitale cultuur hebben in 2018 ieder vier rondes. De Deelregeling Internat... meer >
loader
loader
loader