stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Op zoek naar de tussenruimte
01.png

Op zoek naar de tussenruimte

Laura Alvarez Architecture, 2018

€10.000
‘Op zoek naar de tussenruimte’ is een gezamenlijk initiatief van woningcorporatie de Alliantie en Laura Alvarez Architecture B.V. De Alliantie werkt sinds 2008 samen met Stadsdeel Nieuw-West, bewoners en ondernemers aan de vernieuwing van de Staalmanpleinbuurt. Dit vernieuwingstraject loopt naar verwachting in 2020 af. Parallel aan het vernieuwingstraject wil De Alliantie in samenwerking met Laura Alvarez Architecture B.V. het concept van ‘tussenruimte’ in de Staalmanpleinbuurt inzetten om het informele zorgnetwerk in de buurt op duurzame wijze te versterken. Het voorstel bouwt voort op een eerder onderzoek ‘Het Gasthuis van Welzijn’ dat door Laura Alvarez Architecture B.V. uitgevoerd werd in Den Haag. Dit onderzoek richtte zich op de werking van geleidelijke overgangen van openbaar naar privé voor het ontstaan van sociale netwerken. Juist deze overgangen lijken vaak te ontbreken in de wederopbouw wijken. Laura Alvarez Architecture B.V. en de Alliantie willen de potentie van tussenruimten in de Staalmanpleinbuurt met sociale en fysieke interventies op locatie gaan onderzoeken. Voor de uitvoering van dit onderzoek zal Laura Alvarez Architecture B.V voor een periode van 6 maanden naar de wijk verhuizen met als doel het contact met de bewoners tot stand te brengen en hun inbreng te waarborgen.

Dit project wordt ondersteund vanuit de programmalijn 'Transformatie naoorlogse wijken in relatie tot zorg' van het Ontwerpprogramma Erfgoed en Ruimte. Het Ontwerpprogramma Erfgoed en Ruimte is in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) opgezet en heeft als doel om op een duurzame manier ontwerp met cultureel erfgoed te verbinden.

meer toekenningen

008representatieveafbeeldingkl.jpg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

Goed Genoeg: Burn-out Dagboek

Studio Pupil Coöperatie U.A., 2019

€7.500
Studio Pupil vertaalt het persoonlijke stripverhaal ‘Burn-out Dagboek’ van Maaike Haartjes naar animatie. Het team, bestaande uit producent Tünde Vollenbroek, animatieregisseur Dario van Vree en animatie-ontwerper Iris Frankhuizen beogen op deze manier het thema in zowel persoonlijke als professionele sfeer beter bespreekbaar te maken en een breder publiek te bereiken. De strip wordt vertaald naar een animatieserie voor online publicatie, een animatiefilm voor televisie en een interactief geanimeerd werk. In de startfase onderzoeken zij de vormtaal en het verhaal van het cross-media werk. Hierbij kijken zij naar de volgende aspecten: de inhoudelijke betekenis van het materiaalgebruik; het combineren van de minimalistische en gedetailleerde stijl; het omzetten van tekst naar visuele metaforen; het samenvoegen van een aantal verhaallijnen/personages; het gebruik van de dagboek als stijlvorm; het balanceren van de positieve en negatieve ervaringen en de karakteranimatiestijl. Studio Pupil ontwikkelt in deze fase ook een methode voor (visuele) brainstormsessies tussen stripmaker en animatiemakers en benadert (film)scriptschrijvers, co-financiers en Nederlandse en internationale platforms. Maaike Hartjes is zelf als creatief adviseur betrokken tijdens het gehele ontwikkelingsproces.
p1120105500x500.jpg

Deelregeling Vormgeving Open oproep

Beadfactory

Dinie Besems, 2018

€10.000
Dinie Besems is een sieraadontwerper die zich in haar werk een combinatie maakt tussen ambachtelijke technieken en nieuwe technologie. Tijdens haar werkperiode in Arita gaat zij een serie kralen ontwikkelen van porselein, als onderdeel van haar project de Beadfactory. Hierin onderzoekt zij de uiteenlopende vormen die iets ‘simpels’ als een kraal kan aannemen door op verschillende werkplaatsen machines en handwerktechnieken in te zetten om kralen te produceren. In Japan gaat Besems experimenteren met glazuren, kleurgebruik en decoratie.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Open oproep

Arita-Yaki

Viktor Hachmang, 2018

€10.000
Viktor Hachmang is grafisch ontwerper en illustrator. In zijn werk, bijvoorbeeld zijn graphic novels, wil hij ‘hoge’ en ‘lage’ cultuur met elkaar vermengen en heeft hij bijzondere aandacht voor details en decoratie. Hierin noemt hij Japanse Ukiyo-e prenten als een grote inspiratiebron. Tijdens de residency gaat Hachmang samenwerken met traditionele handschilders in Arita om deze techniek eigen te maken en toe te passen op porselein. Hierin wil hij een combinatie maken tussen zijn eigen handschrift en traditioneel Japans schilderwerk met haar eigen esthetische regels.
005representatieveafbeelding.jpg

Voucherprocedure Presentaties Buitenland Voucher

Le Trouble, presentation for REDO

Marcel Mrejen, 2018

€1.457
Le Trouble is een nomadisch initiatief dat opereert vanuit Amsterdam en in verschillende contexten en verschijningsvormen kan worden ingezet. In samenwerking met ontwerpers en kunstenaars heeft Le Trouble als doel om een inclusievere vorm van een art space te creëren. Marcel Mrejen en Kimberley Cosmilla zullen Le Trouble ontwikkelen binnen de lokale context van de grafisch ontwerp evenement REDO in Prishtina, Kosovo. Het festival/conferentie vindt plaats van 5 tot 7 oktober.
005representatieveafbeelding3.jpg

Voucherprocedure Presentaties Buitenland Voucher

CITEXIM Conference

Popkalab, 2018

€1.391
Ricardo O' Nascimento (Popkalab) geeft een lezing op CITEXIM 2018 - een internationale conferentie over textiel en de mode-industrie in Peru. Hij zal een presentatie geven over het gebruik van 3D printtechnologie in mode en de impact ervan op de industrie.
loader

het fonds

subsidies

actueel

scitpwebsite720x480nuonline.gif
Op zoek naar nieuw ontwerptalent? Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie presenteert tijdens de Dutch Design Week het Platform Talent en portretteert daarmee alle individuele praktijken van ontwerp... meer >
commissieleden2019.png
Heb je expertise in een van de vele disciplines die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie vertegenwoordigt? Ben je in staat om over je persoonlijke voorkeuren heen te stappen, met het doel aanvrag... meer >
loader
loader
loader