stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Op expeditie met Kapitein Knut
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Open oproep

Op expeditie met Kapitein Knut

Victor Schaduw, 2017

€4.250
Victor Schaduw werkt aan een vervolg op zijn prentenboek ‘Het Geheime Boek van Kapitein Knut’, dat in 2015 verscheen. Het nieuwe boek, met als werktitel ‘Op Expeditie met Kapitein Knut’ gaat over het thema angst en het overwinnen hiervan. Het boek zal bestaan uit circa 30 pagina’s, die als een dagboek worden opgemaakt. In het beeld experimenteert Schaduw met analoge technieken zoals zeefdrukken en risoprint, in combinatie met digitale kleurtechnieken.

meer toekenningen

007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Publicatie

Decoding [Dictatorial] Statues

Ted Hyunhak Yoon, 2017

€10.649
Met de publicatie ‘Decoding [Dictatorial] Statues’ onderzoekt Ted Hyunhak Yoon het concept ‘decoding’ in relatie tot standbeelden om hun politieke rol en representatie ter discussie te stellen. Tevens wil hij, als in Nederland gevestigde en uit Korea afkomstige ontwerper, een uitwisseling tussen twee ontwerpculturen aanmoedigen. Het onderzoek bestaat uit een visuele en tekstuele analyse waarin Ted Hyunhak Yoon vertrekt vanuit zijn perspectief als grafische ontwerper. De dictatoriale standbeelden dienen hierin zowel als uitganspunt als instrument om te bevragen 'wat we (niet) zien'. Hij beoogt diverse talen te ontmantelen die standbeelden spreken zoals hun lichaamstaal, materialiteit, iconografie en stem in politieke debatten. Daarnaast bieden tien internationale schrijvers hun perspectieven in een aantal essays. Bij het project is editor Bernke Klein Zandvoort betrokken en zorgt uitgeverij Onomatopee voor het drukwerk en de distributie. De boeklancering vindt plaat in juni 2018 en daaromheen wordt een publieksprogramma georganiseerd met een tentoonstelling en symposium.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Publicatie

The Tail of the Cat

Underware, 2017

€24.796
The Tail of the Cat is een artistiek-wetenschappelijke publicatie van lettercollectief Underware over schrift vanuit drie perspectieven: van de maker (de letterontwerper), de gebruiker (de ontwerper) en de consument (de lezer). Underware gebruikt het eigen werk voor het artistic research naar schrift in de context van recente technologische ontwikkelingen en in cross-disciplinaire context. Underware ziet in de recente introductie van de variable fonts een aanleiding voor duiding van en reflectie op nieuwe technologie in het vakgebied van de typografie. Voor de publicatie wordt samengewerkt met het Instituut voor Kunst en Kritiek, onderdeel van West Den Haag en mede-uitgever, de Arts Society van de RUG, Valiz en het Critical Making Research Consortium. Schrijver, dichter en criticus Kees 't Hart wordt als letter- en taalkundig expert en klankbord betrokken zijn. Met de Engelstalige publicatie beoogt Underware een uitgebreidere notie over typografie te introduceren.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

Garment Grammar

Femke de Vries, 2017

€7.500
In het onderzoeksproject Garment Grammar ontrafelt Femke de Vries aan de hand van taal hoe de wereld rondom mode gemystificeerd wordt. Voor het onderzoek gebruikt ze de dynamiek tussen tekst, beeld en kleding om mode als een systeem van waardeproductie te exploreren en te verbinden in een sociaal-maatschappelijk context. Met het project beoogt ze haar onderzoek te verdiepen, relevante contacten in andere domeinen te leggen en taal te gebruiken in haar praktijk als ontwerper. Doelstelling van het project is om de relatie tussen mode en gebruiker te ontdoen van bepalende factoren zoals de experience economy, kapitalisme, overproductie en de hype van het nieuwe. Voor het project zal ze eerst een archief aanleggen van tekst en beeld uit fashion magazines en kleding waarop tekst is gedrukt, waarna ze diverse bronnen zal raadplegen voor een theoretisch onderzoek naar en analyse van de betekenis van stukken uit het archief. Het project resulteert in een tekst en een werk dat uiting geeft aan de relatie tussen kleding en tekst.
007representatieveafbeeldingkl.jpg

Deelregeling Vormgeving Productontwikkeling

SILVER FUR

Barbara Langendijk, 2017

€24.510
Met het onderzoeksproject ‘Silver Fur’ vervolgen modeontwerper Barbara Langendijk en sieraadontwerper Noon Passama hun samenwerking door een collectie te maken waarin mode en sieraad samenkomen. De centrale vraag is hoe de waarde van een kledingstuk vergroot kan worden door een crossover tussen mode- en sieraadontwerp. Door middel van het ontwerpend onderzoek, materiaalontwikkeling en experiment met traditionele technieken werken zij aan een collectie van 15 outfits. Een speciaal nieuw materiaal wordt hiervoor ontwikkeld en toepasbaar gemaakt voor de kledingontwerpen in nauwe samenwerking met textielproducenten waaronder Knitwear Lab en metal-plating experts. Hiermee beogen de ontwerpers een dialoog tussen traditionele ambachten en moderne interpretaties aan te jagen. Daarnaast bieden zij een kritische reflectie op de mode-industrie door waarden zoals ambacht, sustainability en duurzaamheid te promoten. Voor de collectie wordt een internationale off- en online presentatie ontwikkeld onder begeleiding van coaches zoals Harm Rensink, Elisa van Joolen en Femke de Vries. Ook worden mode professionals Yusuke Koishi/Kleinstein, Marcelo Horacio Maquieira en Pascal Gatzen betrokken om mee te denken over de professionalisering van de ontwerpers.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Productontwikkeling

De genezing van de krekel - Beeldroman - tweede fase

Gwen Stok, 2017

€17.525
Gwen Stok werkt aan een volledige adaptatie van het boek 'De genezing van de krekel' van Toon Tellegen tot beeldroman. Eerder ontving zij een startsubsidie voor onderzoek naar de vormgeving, verhaalvertelling en doelgroep. Daarnaast realiseerde zij twee hoofdstukken. Voor deze fase wordt een doelgroeponderzoek gehouden om de inhoud en leesbaarheid van het boek te toetsen. Ook wordt de flow en het ritme in verhaalvertelling, balans tussen beeld, tekst en kleurgebruik onderzocht. Verder werkt ze aan de volledige uitwerking van de beeldroman. Het boek vertelt over een krekel die zich steeds dieper voelt wegzakken in een depressie en hoe hij en de andere dieren in het bos hiermee omgaan, wat Gwen Stok persoonlijk erg inspireerde en wat ze graag overbrengt aan doelgroepen die kwetsbaar zijn voor depressies. Het project resulteert in een beeldroman van 144 pagina's, uitgegeven door Querido. De publicatie wordt gelanceerd in januari 2019.
loader

het fonds

subsidies

actueel

aline4web.jpg
In januari 2018 start Aline Knip (1970) bij het Stimuleringsfonds als het nieuwe Hoofd Subsidies. Aline zal bijdragen aan het strategisch beleid van het fonds en gaat leiding geven aan het team dat ve... meer >
vieropenoproepeninternaitonalisering.png
Het Stimuleringsfonds roept middels vier verschillende oproepen Nederlandse ontwerpers en culturele organisaties op een projectplan in te dienen voor een project, interventie of traject, dat ontwerp i... meer >
literatuurophetschermweb.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Letterenfonds roepen schrijvers, dichters en (interactie)ontwerpers op een projectvoorstel in te dienen voor het programma Literatuur op het... meer >
sluitingsdata2018groen.png
De sluitingsdata van de deelregelingen van het Stimuleringsfonds in 2018 zijn vastgesteld. De Deelregelingen Architectuur en Digitale cultuur hebben in 2018 ieder vier rondes. De Deelregeling Internat... meer >
loader
loader
loader