stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Oddstream
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

Oddstream

2017

€24.430
Oddstream is een platform en productiehuis dat zich richt op kunstvormen op het snijvlak van beeldende kunst, vormgeving en technologie. In 2017 is de van oorsprong Nijmeegse organisatie van plan om een activiteitenprogramma te organiseren in buurstad Arnhem. Het programma met het thema ‘Nieuwe Verlichting’ omvat de volgende onderdelen: twee artist-in-residences, waarin makers nieuw werk produceren (Odd Stay), twee bijeenkomsten met lezingen op het snijvlak van kunst, digitale cultuur en technologische innovaties (Odd Talks), een expositie met lichtkunst in de Eusebiuskerk in Arnhem, waarin installaties uit binnen- en buitenland te zien zullen zijn en workshops kunst en technologie voor kinderen en jongeren (Odd Junior). Om dit te realiseren werkt Oddstream samen met verschillende partners, waaronder KunstLab Arnhem, Studio Halfvol, Studio Roos Meerman, Studio Parr Geng en AVnode, een internationaal netwerk voor audiovisuele kunst. De belangrijkste doelstelling van de organisatie is om de zichtbaarheid van mediakunst in Gelderland te vergroten en publieke belangstelling te bevorderen. Hiernaast beoogt zij het productieklimaat op het gebied van digitale cultuur in Gelderland te stimuleren en het netwerk van Gelderlandse makers te vergroten.

meer toekenningen

007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

Fabrikaat

2017

€31.155
Fabrikaat initieert placemaking projecten in Nijmegen waarbij plekken zonder definitieve bestemming een nieuwe invulling krijgen en zo een maatschappelijke meerwaarde wordt gecreëerd. Doel is het publiek te interesseren voor de ontwikkelingen rondom alternatieve creatieve vormen van stadmaken en tevens te activeren om zelf invloed uit te oefenen op hun leefomgeving. In de vorm van lezingen, tentoonstellingen, pitch-presentaties en gesprekken belicht het programma ‘GR#D’ het stadmaken vanuit de actualiteit, de geschiedenis en het experiment, zowel conceptueel als praktisch. Fabrikaat vervult hierin een verdiepende, aanjagende en verbindende rol. Voor de inhoud, presentatie en organisatie van het programma werkt Fabrikaat samen met lokale culturele instellingen, kunstenaars, ontwerpers, architecten, ondernemers en stadmakers.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

Bosch Architectuur initiatief (BAI)

2017

€31.705
Stichting Bosch Architectuur Initiatief richt zich op de actuele ruimtelijke opgaven in Den Bosch en tracht daarmee zowel bewoners als professionals bewust te maken van het belang van architectuur voor de stad. In het activiteitenprogramma ‘De Gedeelde Stad’, dat een vervolg is op 2016, richt BAI zich op de ruimtelijke segregatie in stad. Een van de vragen die zij stelt is hoe ruimtelijke ontwikkeling kan bijdragen aan een meer inclusieve stad. Met dit thema beoogt BAI de publieke betrokkenheid bij actuele ruimtelijke ontwikkelingen in de stad te vergroten en de rol die ontwerpers daarin spelen te belichten. Het programma is gestructureerd in drie schaalniveaus: het historische stadshart, de omliggende wijk en de stadregio. Daarnaast zijn er twee verbindende programmalijnen: de Spoorzone Den Bosch en Midsize NL/Midsize Brabant , waarin lokale, regionale en landelijke kennis bij elkaar wordt gebracht. Tot de geplande activiteiten behoren debatten, workshops, filmavonden, lezingen, tentoonstellingen, excursies en een fotowedstrijd. Het BAI heeft specifieke aandacht voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Met een educatieprogramma betrekt de stichting scholen uit ’s-Hertogenbosch en omgeving bij de activiteiten. Daarnaast introduceert zij in 2017 een nieuw opgezet talentontwikkelingsprogramma in samenwerking met het BKKC.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

Platform GRAS

2017

€80.000
Het platform GRAS (Groningen) vraagt aan voor de activiteiten in het basisprogramma. Door een aantal programma onderdelen terug te laten keren wil het platform langere lijnen uitzetten en thema’s uitdiepen. In de diverse thema’s staat de groei van de stad centraal. Het jaarprogramma bestaat uit de Boumalezing die zich dit jaar richt op nieuwe vormen van ontwikkelen. Het verder uitbouwen van de Jan Evert Scholtenkring, een sociëteit voor betrokken opdrachtgevers, architecten, bouwers en beleidsmakers. De stadsredactie van GRAS speelt in op de actualiteit en is een plek voor ruimtelijke onderzoeksjournalistiek. Stand van Stad is de actuele maandelijkse talkshow die platform GRAS samen met de redactie in 2017 meer agendastellend wil programmeren. In de vijfde editie van de intensieve lezingenreeks Kennisboo(s)t wordt het format vernieuwd en ligt de nadruk op het thema ‘Next City’ waarin de nieuwe omgevingsvisie wordt verkend. Een deel van de programmering van het filmfestival AFFRiG zal dit jaar verspreid in de stad plaatsvinden. In Het Debat organiseert GRAS twee gesprekken over woningbouw en experimenteren in gebiedsontwikkeling. In een samenwerking met festival Noorderzon biedt ‘Op Eigen Risico: GRAS’ de kans aan jong talent zich te presenteren. De Urban Tour biedt een kritische reflectie op de stad middels rondleidingen. Met de Reality Check toetst het platform ambities aan de praktijk en gaat op zoek naar kansrijke plekken in de stad. Met Atelier Pro Groningae biedt GRAS een platform voor ontwerpend onderzoek. Het GRAS Productiehuis is de plek waar geagendeerde thema’s geconcretiseerd en gerealiseerd worden om zo bij te dragen aan de uitvoeringskracht van de stad.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

CASA

2017

€45.000
Het CASA-jaarprogramma (Arnhem) richt zich dit jaar op het thema ‘Nieuw Arcadië’. Via diverse activiteiten bevraagt zij in hoeverre de parken, het omliggende landschap van de Veluwe en Betuwe en het cultureel-creatieve klimaat bijdragen aan een veerkrachtige stad. De CASA avonden zijn de drager van het jaarprogramma waarin de groene stad in relatie wordt gebracht met onderwerpen als wonen, de energietransitie, toerisme, het cultureel netwerk en de klimaatverandering. Het format van de avonden wordt dit jaar diverser, passend bij het onderwerp, het publiek en de gesprekken die CASA op gang wil brengen. Tevens organiseert CASA excursies, een pop-up tentoonstelling met werk van jong talent en de 20x20 avond rondom Arnhemse Nieuwe. Het jaar wordt afgesloten met een reflectie op het jaarthema en de bevindingen uit alle activiteiten, met extra aandacht voor de rol van ontwerpers. Voor de programmering en cross-overs werkt CASA nauw samen met een groot aantal Arnhemse partners.
pierK.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

Podium voor Architectuur

2017

€59.725
Het jaarprogramma van het podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol bestaat uit het basis programma en vijf thematische projecten: Betere Luchthavenregio, TussenTijd Voorbij, Nieuwe Generaties/Nieuwe Steden, (Ver)bouwen op Water en Voedselproductie in de Metropo(o)lder. Alle thema’s zijn verbonden met het denken over een betere Luchthavenregio en een connected airport area. Zo werkt het Podium binnen het voedselthema samen met innovatieve voedselproducenten in de Haarlemmermeer regio voor de toekomst van de logistiek en leverantie aan de stad en luchtvaartsector. Uit verkennende lezingen van vorig jaar bleek logistiek een belangrijk onderwerp, dit wil het Podium in 2017 sterker op de ruimtelijke agenda zetten, naast de voedselstromen worden ook big data stromen uitgediept in de programmalijn ´Nieuwe Generaties & Nieuwe Steden´. De rol van water in de polder is een nieuw thema dat het Podium agendeert in de lijn ´(Ver)bouwen op water´. Activiteiten bestaan onder meer uit lezingen, excursies en ontwerpend onderzoek.
loader
pagetype:page-content
pagesubtype:pagesub-other
Array
(
  [0] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=tree&p=/nl/&format=L
  [1] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=expressions&p=/nl/
  [2] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=projectvormen&p=/nl/
  [3] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=regelingen&p=/nl/
  [4] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=programmes&p=/nl/
  [5] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=granted_years&p=/nl/
  [6] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=domains&p=/nl/
  [7] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=subdisciplines&p=/nl/
  [8] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/oddstream/4124/
  [9] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/toekenningen/&format=L&length=5&grant=2
  [10] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/fabrikaat/4138/
  [11] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/bosch_architectuur_initiatief_bai/4119/
  [12] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/platform_gras/4120/
  [13] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/casa/4121/
  [14] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/podium_voor_architectuur/4122/
)

het fonds

subsidies

actueel

dsc0602web.jpg
De Salone del Mobile in Milaan is voor product- en meubelontwerpers dé plek om zichzelf internationaal te presenteren. De beurs trok dit jaar meer dan 340.000 bezoekers, waarvan veel vertegenwoordige... meer >
jv2016.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie blikt terug op een succesvol 2016. Dit jaar kozen we voor een digitaal jaarverslag met video’s, geanimeerde infographics en buttons voor verdere verdieping.... meer >
freshperspectives.jpg
Het Stimuleringsfonds roept makers en ontwerpers uit de creatieve industrie op om voorstellen in te dienen voor projecten en interventie gedreven concepten waarin zij samenwerken met een partner aan e... meer >
OpenOproepRuimtevoorontwerpkritiek.jpg
Vooruitstrevende architectuur, vormgeving en digitale cultuur zijn gebaat bij actuele en pluriforme ontwerpkritiek. Ontwerpkritiek zorgt voor groei van kwaliteit binnen de ontwerpende sectoren, waar h... meer >
terrazzo1.jpg
Benieuwd naar wat voor projecten het Stimuleringsfonds ondersteunt? Om een indruk te krijgen van de ondersteunde projecten kunt u terecht op de pagina Toekenningen. Met behulp van de filters kunt u op... meer >
loader
loader
loader
totalload:1493402370.1319t/m
Array
(
  [0] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=tree&p=/nl/&format=L
  [1] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=expressions&p=/nl/
  [2] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=projectvormen&p=/nl/
  [3] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=regelingen&p=/nl/
  [4] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=programmes&p=/nl/
  [5] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=granted_years&p=/nl/
  [6] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=domains&p=/nl/
  [7] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=subdisciplines&p=/nl/
  [8] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/oddstream/4124/
  [9] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/toekenningen/&format=L&length=5&grant=2
  [10] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/fabrikaat/4138/
  [11] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/bosch_architectuur_initiatief_bai/4119/
  [12] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/platform_gras/4120/
  [13] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/casa/4121/
  [14] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/podium_voor_architectuur/4122/
  [15] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/subsidies/&format=S
  [16] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/actueel/agenda/&format=L&length=30
  [17] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/actueel/nieuws/&format=L&length=15
  [18] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=home&p=/nl/&format=L
)