stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
NOT - Notebook of Tyranny
td.jpg

Deelregeling Architectuur Publicatie

NOT - Notebook of Tyranny

TD Netherlands, 2017

€11.384
‘Notebook of Tyranny’ is het resultaat van 12 jaar theoretisch onderzoek door Theo Deutinger - architect, schrijver en ontwerper van socio-culturele kaarten - naar alledaagse wreedheden van de eenentwintigste eeuw. De 21ste eeuw vertoont de neiging tot meer controle, monitoring en beveiliging. Door het ontwerp van sterk gecontroleerde processen te onthullen geeft NOT inzicht in verbanden tussen staatsmacht, monopolie van geweld en systematische wreedheden. Het bestaat uit een reeks gedetailleerde Neufert-achtige grafische illustraties (zwart-wit lijntekeningen met rode accenten) van ruimtelijke interventies met een korte tekst, waarin het ontwerp en de achtergrond van het proces wordt beschreven. De tekeningen zijn technische en rationele weergaven van voorbeelden die uiteenlopen van grensafscheidingen en vluchtelingenkampen tot kippenslachtmachines en executiekamers. Geen van deze wreedheden vertegenwoordigt buitengewoon geweld, zij weerspiegelen slechts de dagelijkse implementatie van wetten en voorschriften van over de hele wereld. Naast de tekeningen worden drie essays geplaatst rondom het thema ‘Execution Design’ om het in een bredere context te plaatsen. Hiervoor zijn Brendan McGetrick, Peter Sloterdijk en Ayaan Hirsi Ali benaderd. De publicatie wordt uitgegeven in samenwerking met Lars Müller Publishers en verschijnt in de herfst van 2017.

meer toekenningen

adelproducties.jpg

Deelregeling Architectuur AV productie

Beter Nederland

ADEL PRODUCTIES, 2017

€25.000
Beter Nederland is een documentaire van 55 minuten over de missie en agenda van de huidige Rijksbouwmeester, Floris Alkemade. De documentaire gaat in op de manier waarop Floris Alkemade ontwerpkracht inzet om innovatieve oplossingen te bieden voor maatschappelijke vraagstukken, zoals vluchtelingenhuisvesting, het tekort aan betaalbare woningen, de vernieuwing van naoorlogse stadswijken en leegstand. In de documentaire ontmoet de Rijksbouwmeester zijn vakgenoten; architecten, stedenbouwkundigen, projectontwikkelaars, bouwers en bewoners. Er wordt gefocust op drie grote prijsvragen die Alkemade heeft geïnitieerd: ‘A home away from home’, over de huisvesting van vluchtelingen; ‘Who cares?’ waarin gezocht wordt naar nieuwe zorgconcepten en samenlevingsvormen; en de prijsvraag ‘Brood en spelen’ die in 2017 wordt uitgeschreven. De film geeft inzage in de werkwijze van de huidige Rijksbouwmeester en laat een breed publiek kennismaken met de hedendaagse ontwerppraktijk. Voor de distributie wordt samengewerkt met diverse organisaties, zoals Het Nieuwe Instituut, Arcam, Pakhuis De Zwijger, Academie voor Bouwkunst en verschillende universiteiten.
europannlweb.jpg

Deelregeling Architectuur Ideeënprijsvraag

Europan 14

EUROPANNL, 2017

€50.295
Stichting Europan NL blaast de Nederlandse tak van de Europese architectuurprijsvraag nieuw leven in en kiest daarbij voor een nieuwe koers. De belangrijkste aanpassing is dat Europan zich bij nieuwe edities steeds aan één stad committeert en zowel inhoudelijk als organisatorisch bij het hele proces betrokken blijft; van voorbereiding tot aan start ontwikkeling. Op deze manier wil ze samen met alle belanghebbenden tot relevante opgaven en realistische ontwikkellocaties komen. Daarnaast wil ze het zicht op realisatie vergroten door tijdens het hele proces zowel de opdrachtgevers als de prijswinnaars te begeleiden. Deze 14e editie vindt plaats in Amsterdam, waar men reeds de intentie heeft uitgesproken om de prijswinnaars via een opdracht bij de ontwikkeling van de locaties te betrekken. EuropanNL organiseert de 14e editie in drie fasen. De eerste fase die op het voorbereiden van de prijsvraag was gericht is reeds afgerond. Deze aanvraag behelst de tweede en derde fase gericht op het uitvoeren van de prijsvraag, het begeleiden van de winnaars en het ondersteunen van de gemeente Amsterdam bij het ontwikkelproces.
thesugarfactory.jpg

Deelregeling Architectuur Festival

SUGAR FACTORY

The Sugar Factory, 2017

€45.725
Het Sugar Factory project is een vier maanden durend festival dat zal plaatsvinden op het terrein van de voormalige SuikerUnie fabriek in Groningen. Het project vormt een doorontwikkeling op het Farm of the World initiatief van Claudy Jongstra en is onderdeel van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. In het festival staan de disciplines textielontwerp, gastronomie, productvormgeving, mode en architectuur centraal. De initiatiefnemer vraagt subsidie aan voor de architectuurprojecten, die betrekking hebben op het ontwerp van de buitenruimte en op het ontwerp van een brug tussen het SuikerUnie-terrein en de naburige wijk Vinkhuizen. Het eerste project moet in relatie staan tot het inhoudelijke programma van het festival en de productie van grondstoffen voor het onderzoekslaboratorium faciliteren, het tweede project moet een duurzaam onderdeel worden van de toekomstige ontsluiting van het terrein. Het programma wordt uitgevoerd in de vorm van een matchmaking traject, waarin vijf talentvolle architecten en landschapsarchitecten aan ervaren bureaus worden gekoppeld om onder begeleiding aan de opgaven te werken. De ervaren bureaus worden daarin ondersteund door Jorn Konijn, curator van het festival. Voorafgaand aan dit traject voert Crimson Architectural Historians een voorstudie uit. Verder zullen diverse belanghebbende partijen zoals de provincie, de gemeente, de beheerder en ontwikkelaar van het terrein en lokale debatcentra bij het project worden betrokken.
unfairamsterdam.jpg

Deelregeling Architectuur Ideeënprijsvraag

UNFAIR AMSTERDAM

UNFAIR AMSTERDAM, 2017

€25.000
Unfair Amsterdam is een kunstbeurs die zich tot doel stelt talentontwikkeling en professionalisering van jonge kunstenaars te bevorderen. De editie in 2018 vindt in de Zuiveringshal op het Westergasterrein in Amsterdam plaats waarin 40 kunstenaars die in de eerste 10 jaar van hun carrière exposure staan hun werk presenteren. Voor deze editie organiseert de aanvrager samen met UNStudio een ontwerpwedstrijd voor het ruimtelijk ontwerp van de beurs. Een voordrachtcommissie draagt een longlist van 10 opkomende architecten voor, waarvan 3 ontwerpers geselecteerd worden om een schetsontwerp te maken. Vervolgens wordt het winnende ontwerp op de beurs uitgevoerd. Daarnaast wordt een speciaal randprogramma gewijd aan de ontwerpers en hun praktijk.
anaarchitecten.jpg

Deelregeling Architectuur Onderzoek

ANA GOES EUROPE

ANA Architecten, 2017

€14.000
ANA Architecten stelt dat de opgave binnen de Nederlandse woningbouw aan het veranderen is. Daarom heeft ze een onderzoekstraject gestart om de rol van architecten bij de aanpak van toekomstige woningopgaven te verkennen. Dit doet zij in Europees perspectief omdat de vraagstukken die de woningbouw in Europa beheersen veel overeenkomsten kennen. Tegelijkertijd is de context overal net anders en de processen, rolverdeling en financieringssystemen verschillen. Daarbij verschilt de rol van architect sterk. Om hierop te reflecteren organiseert de aanvrager een rondreis door Europa, bezoekt woningbouwprojecten en praat met architecten, opdrachtgevers, gemeentes, mensen uit het onderwijs en onafhankelijk denkers over hun ideeën en ervaringen met woningbouw. Na een reis naar Denemarken, Zweden, Noorwegen en Duitsland bezoekt de aanvrager deze zomer een aantal Franse steden, te weten Parijs, Lille, Lyon en Bordeaux. Gedurende de reis geeft ze lezingen over haar bevindingen en publiceert ze in haar blog, op Archined en op A10, European architecture magazine. Na de reis organiseert de aanvrager workshops en lezingen in Nederland om de bevindingen te delen en geeft ze die ook in een publicatie uit.
loader

het fonds

subsidies

actueel

vacaturestafmedewerker12oktober2017.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het cultuurfonds voor architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Het fonds wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de professionele ont... meer >
graphicmattersweb.jpg
Het is september; het festivalseizoen is weer geopend! Met de Deelregeling Festivals ondersteunt het fonds festivals op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Marieke Ladru, adju... meer >
nieuweopenoproepenerfgoedruimte.jpg
Werkt u aan urgente maatschappelijke vraagstukken op het snijvlak van klimaat, energie, ruimte en erfgoed? En heeft u een visie op hoe ontwerpexpertise te koppelen is aan een gebiedsgerichte benaderin... meer >
ddwsite1280px00014.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie presenteert de nieuwe lichting ontwerpers, kunstenaars en architecten die afgelopen jaar de werkbeurs Talentontwikkeling ontving. Onder de titel In No Particu... meer >
loader
loader
loader