stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Labor Lab
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Onderzoek

Labor Lab

LONK, 2018

€17.660
'Labor Lab' is een reeks installaties die voortbouwt op de toekomst van de werkplek. Na het eerdere project 'Out of Office', waarin het debat rondom de schijnvrijheid van flexwerken tastbaar gemaakt is, heeft 'Labor Lab' wederom een speculatief ontwerp-project dat als doel heeft een debat te voeren en voeden door deze tastbaar te maken. 'Labor Lab' verkent met ruimtelijk ontwerp de toekomst van de werkomgeving. In nauwe samenwerking met projectpartner Ditt Officemakers en diverse partijen die zich bezighouden met kantoorontwikkeling en -ontwerp, speculeren ze over de toekomst van werk, en de werkplek die daarbij zou passen. Op basis van publicaties, gesprekken en data selecteerde studio KNOL drie ontwikkelingen: Senior SPACES, Data-Dominator en Leisure for Life. Deze vertalen ze naar 1:1 ruimtelijke scenario's, geplaatst in moderne werkplekken. Het drieluik van speculatief ontwerp zet aan tot reflectie en debat. Het doel is het aanwakkeren van reflectie en debat over de toekomst van ons werklandschap en over de rol van de eigen praktijk in het vormgeven van die toekomst.

meer toekenningen

placeholder.gif

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

Goed Genoeg: Burn-out Dagboek

Studio Pupil Coöperatie U.A., 2019

€7.500
Studio Pupil vertaalt het persoonlijke stripverhaal ‘Burn-out Dagboek’ van Maaike Haartjes naar animatie. Het team, bestaande uit producent Tünde Vollenbroek, animatieregisseur Dario van Vree en animatie-ontwerper Iris Frankhuizen beogen op deze manier het thema in zowel persoonlijke als professionele sfeer beter bespreekbaar te maken en een breder publiek te bereiken. De strip wordt vertaald naar een animatieserie voor online publicatie, een animatiefilm voor televisie en een interactief geanimeerd werk. In de startfase onderzoeken zij de vormtaal en het verhaal van het cross-media werk. Hierbij kijken zij naar de volgende aspecten: de inhoudelijke betekenis van het materiaalgebruik; het combineren van de minimalistische en gedetailleerde stijl; het omzetten van tekst naar visuele metaforen; het samenvoegen van een aantal verhaallijnen/personages; het gebruik van de dagboek als stijlvorm; het balanceren van de positieve en negatieve ervaringen en de karakteranimatiestijl. Studio Pupil ontwikkelt in deze fase ook een methode voor (visuele) brainstormsessies tussen stripmaker en animatiemakers en benadert (film)scriptschrijvers, co-financiers en Nederlandse en internationale platforms. Maaike Hartjes is zelf als creatief adviseur betrokken tijdens het gehele ontwikkelingsproces.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Publicatie

2057 Nieuw Amsterdam

Monnik, 2018

€17.428
‘2057 Nieuw Amsterdam´ is een ontwerpend onderzoek en stripboek met als thema een holistisch toekomstbeeld van een duurzame en inclusieve stad. Het is een samenwerking tussen striptekenaar/illustrator Jan Cleijne en Studio Monnik, bestaande uit historicus en sociaal wetenschapper Christiaan Fruneaux en architect Edwin Gardner. Het project bestaat uit een stripverhaal over een Amsterdamse familie in 2057 en een geïllustreerde encyclopedie die dient als een verdieping en onderbouwing van hoe deze toekomstige wereld eruit kan zien. Door een mix van wetenschappelijke uitleg en poëtische toekomstverbeelding beoogt het team het maatschappelijk debat te informeren, inspireren en activeren. De vraag aan de lezer is: Hoe positioneren wij onszelf in het heden, waar gaan wij naar toe en is de toekomst maakbaar? Het boek met zo’n 120 pagina’s toont de diverse kanten van een toekomstige samenleving: van het straatbeeld tot de staatsinrichting; van de economie tot het sociale leven; van de institutionele en technologische infrastructuur tot de individuele levensloop. Uitgeverij Scratch publiceert het boek met een oplage van 2.250. Het boek wordt samen met het Parool, Vrij Nederland en Pakhuis de Zwijger in januari 2020 gelanceerd. Vooraf vindt een voorverkoop en crowdfunding campagne plaatst en toont het Parool maandelijks een stadsgezicht.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

De gezonde creatieveling: 'The Artist's Health Guide'

AnkatsArt, 2018

€7.395
Medisch illustrator Anne-Katrin Hermanns verzamelt medische informatie en ontwikkelt een concept voor ‘The Artist’s Health Guide’, een digitale database waarin zij het creatieve veld informeert over het voorkomen van gezondheidsrisico’s. Tijdens haar studietijd kreeg Hermanns zelf pols- en rugklachten en merkte zij dat veel medestudenten gelijke problemen hadden. Met deze database en haar illustraties beoogt zij wetenschappelijke kennis op dit gebied te delen en gemakkelijker leesbaar te maken. Voor het verzamelen van informatie werkt zij samen met de afdeling Anatomie van het Academisch Ziekenhuis Maastricht en gaat zij in gesprek met fysiotherapeuten, osteopaten, psychologen en psychiaters. In haar ontwerp combineert Anne-Katrin Hermanns haar ervaring in vrije illustratie en wetenschappelijke illustratie. Daarnaast ontwikkelt zij haar technische kennis door ambachtelijke potloodtekeningen samen te voegen met interactieve 2D, 3D en 360⁰ computer modellen. In de uitwerking werkt Anne-Katrin Hermanns samen met filmmaker/production designer Remy Koi, video- en media bedrijf Submedia en het bureau voor communicatie en ontwerp Homo Ludens.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Publicatie

PARLIAMENTS of the European Union

Nico Bick, 2018

€8.285
Het boek ‘PARLIAMENTS of the European Union’ toont de plenaire zalen van alle parlementen in de Europese Unie: de huidige 28 lidstaten en de twee EU-parlementen. Naast de eerder in Rotterdam en Parijs tentoongestelde fotoserie van Nico Bick, ontwerpt grafisch vormgever Joost Grootens een atlas met daarin legenda’s, overzichtslijsten, schema’s en kaarten. In dertig grote, uitvouwbare pagina’s, kan de lezer de EU-parlementen tot in detail bestuderen en een eigen oordeel vormen. Grootens presenteert in zijn atlas de complexe informatie over de geschiedenis en de werking van de EU op een zo neutrale en makkelijk mogelijke wijze. In de publicatie worden ook opinies opgenomen over de democratie van de Europese Unie van journalist/antropoloog Joris Luyendijk en curator van het Nederlands Fotomuseum, Frits Gierstberg. Redacteur Ingrid Oosterheerd zorgt voor de productie en data research. NPN Drukkers drukt een oplage van 1.000 exemplaren, waarvoor een crowdfunding campagne wordt geïnitieerd. Het boek wordt Engelstalig uitgegeven en door Nai010uitgevers onder een internationaal, breed publiek onder de aandacht gebracht.
008representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

Onderzoek nieuwe beeldroman Tim Enthoven

Tim Enthoven, 2018

€7.500
Na de romans ‘Binnenskamers’ en ‘The Tiny Tim’, doet illustrator Tim Enthoven inhoudelijk en visueel onderzoek naar een nieuwe beeldroman. Hoewel zijn eerdere romans uitgesproken zelfreflectief waren, richt Tim Enthoven zich hierin meer naar buiten. In het inhoudelijk onderzoek focust Tim Enthoven zich op de thema’s die hem bezighouden: ‘Non Identity & Antinationalisme’, ‘Anti-humanisme’, ‘Mentale vertekening /identiteit’, ‘Perspectische schalen’, ‘Antropo technieken’, ‘Psychogeografie’ en ‘Vinex wijken’. In het visueel onderzoek experimenteert Tim Enthoven met narratief, esthetiek en communicatie. Zijn uitgangspunt is het principe ‘form follows function’ waarin het narratief op bepaalde momenten vraagt om een specifieke beeldtaal. Tim Enthoven omschrijft het beoogde resultaat van het experiment als een mix van uitgesproken, absurde beelden die stevig gegrond zijn in de realiteit. Daarnaast brengt hij in deze roman kleur aan met verf, wat hij gewoonlijk digitaal doet. Verder worden zijn tekeningen niet gescand, maar middels fotografie verwerkt in het boek.
loader

het fonds

subsidies

actueel

vacaturesseniorcommunicatiemedewerker.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het Rijkscultuurfonds voor architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Het fonds wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de professionel... meer >
bringiton95of193.jpg
Wilt u een aanvraag indienen voor de derde ronde van de Deelregeling Internationalisering en heeft u een concreet plan die u aan fondsmedewerkers wilt voorleggen? Meld u dan nu aan voor het Spreekuur ... meer >
openoproepinterieureninterdisciplinarite.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept ontwerpers op voorstellen in te dienen voor ruimtelijke ontwerpen gericht op inclusief gebruik van het interieur.Interieurontwerp omvat verschillende ve... meer >
loader
loader
loader