stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Implementatie Natte Energie-teelt als behoud veenweidelandschap
lisdoddeteelt.jpg

Implementatie Natte Energie-teelt als behoud veenweidelandschap

2017

€9.936
Een coalitie van SMARTLAND, Bureau Lantschap, vier waterschappen, Radboud Universiteit, verschillende agrariërs en het Veenweide Innovatie Centrum richt zich op lokale implementatie van Lisdodde-teelt als nieuwe, integrale en efficiënte teelt voor de productie van energie uit biomassa. Het team ziet dit als subtieler en gebiedseigener antwoord op de veel zichtbaarder claim die wind- en zonne-energie op het landschap leggen, waarbij het bovendien past in het historische veenweidegebied en dit landschap zelfs versterkt. De verhoging van het waterpeil gaat oxidatie van het veen tegen, daarmee wordt de bodemdaling een halt toegeroepen en de CO2 uitstoot gereduceerd. Met ontwerp en communicatie dient dit project hordes voor andere lokale initiatieven weg te nemen. Gedurende het starttraject vinden vooral veel gesprekken plaats met lokale stakeholders, belanghebbende partijen en andere disciplines om de opgave scherp in beeld te krijgen, wat uiteindelijk tot de selectie van een geschikte locatie voor uitvoer van het Waterland project moet leiden.

meer toekenningen

agoraalsbasis.jpg

Agora als Basis

Anne Makkink, 2018

€20.000
Anne Makkink, Alex van de Beld en Ronald van Asselt slaan de handen ineen voor een ontwerpend onderzoek naar een circulair huisvestingsbeleid voor de vastgoedportefeuille van het Friesland College. Uitgangspunt is een ruimtelijk adaptief model, met kerngebouwen en satellieten als communicerende vaten. Flexibiliteit van het model wordt gezocht op drie niveaus: in de adaptiviteit van de gebouwen, flexibiliteit van de huurcontracten en in modulaire planning van onderwijsactiviteiten. De samenwerking met het Friesland College en regionale partners krijgt binnen het onderzoek vorm als spel. Maquettes en kaarten maken de toekomstscenario’s voor alle betrokkenen inzichtelijk. Tot slot worden in samenwerking met het Friesland College de verschillende scenario’s voor een circulair vastgoedbeleid niet alleen geanalyseerd op flexibiliteit. Ook over de identiteit en herkenbaarheid van het vastgoed, de economische haalbaarheid en de juridische validiteit worden in het onderzoek meegenomen.
summabinnale.jpg

Summa-Biënnale

.Krill architectuur en onderzoek, 2018

€20.000
Krill wil met een Summa-Fashion-Biënnale collectieve activiteiten bieden waarmee de transitie van het onderwijs voor docenten en leerlingen structuur krijgt. Een transitiebiënnale biedt volgens de aanvrager de fysieke en organisatorische veiligheid om veranderingen binnen het onderwijs stapsgewijs te verkennen en te verwerken. De eerste biënnale zal mede worden ingezet om mogelijkheden van het gebouw te verkennen. Als uitgangspunt wordt genomen het gebouw als mix van een warenhuis en makerspace: een omgeving waarbij relatief zelfstandige eenheden onder één dak verenigd zijn, met veel zorg voor de collectieve ruimtes. Een herkenbaar gebouw ook dat zonder verlies van identiteit plaats kan bieden aan diversiteit in gebruik. In deze eerste fase word door een interdisciplinair team uit zowel ontwerp- als onderwijssector (Harmen van de Wal, Yolanda Steijns, Froukje van Dijken, Greetje Hoiting, Erwin Niedeveld en Igor Runsink) in samenwerking met het Summa College toegewerkt naar een eerste biënnale in september 2018. Het project zal resulteren in een ambitiedocument, waarin het gehele proces rondom de biënnale wordt vastgelegd, en tevens de uitkomsten van de biënnale zijn uitgewerkt in een concreet stappenplan en programma van eisen, inclusief ontwerpschetsen en ontwerpimpressies voor (de inrichting van) het gebouw.
openkaartatelierproenicsadviseursweb.jpg

ROC Hub

Open Kaart, 2018

€20.000
Open Kaart, Atelier PRO en ICS adviseurs gaan samen op zoek naar een ROC als onderdeel van een lerende gemeenschap, die groter is dan het ROC zelf. Zij voeren het ontwerpend onderzoek uit met Dolf Broekhuizen (onderzoeksmethodologie) en Mathijs de Boer (stedenbouw) als reviewgroep. Met een onderzoek naar de ROC Hub verkent wat nodig is om een ROC-locatie te herontwerpen tot een plek die door de beroepspraktijk, kennispartners en community herkend wordt als hun plek. Een plek die met tal van instellingen en bedrijven uit de omgeving in verbinding staat. Een plek, die aansluit aan de behoeftes van onderwijs en de stad. De ROC Hub is een inspirerende plek voor en van de regio, waar instellingen, bedrijven en buurtbewoners zich thuis voelen en waar samen met het Horizon College activiteiten plaatsvinden gericht op kennis delen, innovatie, experimenten, maatschappelijke vraagstukken en dienstverlening. Het is vooral een plek die ruimte biedt voor activiteiten die aansluiten op de actualiteit en van tevoren niet altijd voorspelbaar zijn. De naam ROC Hub verwijst naar de plek waar ROC’s kunnen inspelen op de behoefte aan meer wendbaarheid en verwevenheid van het beroepsonderwijs met de beroepspraktijk en kennispartners. ‘Hub’ betekent letterlijk de naaf van een wiel, de plek waar alle spaken bij elkaar komen. De ‘ROC Hub’ draagt bij aan de verbinding van het Horizon College met haar fysieke, sociale en economische omgeving.
adaptieveleeromgeving.jpg

De adaptieve leeromgeving

Augustus Architecten, 2018

€19.950
'De adaptieve leeromgeving’ is een roadmap naar een integrale herontwikkeling van het CITAVERDE College. Samen met CITAVERDE wil het multidisciplinaire team van Augustus Architecten, Architecten en Bouwmeesters en Ghijsen Vastgoed een concrete strategie voor een intelligente en haalbare transformatie ontwikkelen van het bestaand gebouw op de locatie Roermond. Het onderzoek richt zich naast technische ingrepen op tal van sociale aspecten, nieuwe werkvormen en financiële strategieën met het doel door een integrale aanpak het gebouw te flexibiliseren en te verduurzamen. Centraal staat hierbij de vraag welke toekomstige rol dit onderwijsgebouw, de organisatie én de studenten kunnen spelen in de regio. Hierbij wordt specifiek gekeken vanuit het perspectief van onderwijsinnovatie en de link met praktijk en maatschappij. Daarnaast wordt gewerkt aan een praktisch voorbeeld voor toekomstige leeromgevingen in het algemeen, met het doel aan het einde van het onderzoekstraject de resultaten in een publicatie vast te leggen.
005representatieveafbeeldingkl.jpg

Voucherprocedure Presentaties Buitenland Voucher

The Intimate Earthquake Archive at Ballroom Marfa

Sissel Marie Tonn-Petersen, 2018

€1.500
Ballroom Marfa nodigt Sissel Marie Tonn-Petersen uit om de interactieve installatie “The intimate Earthquake Archive” te tonen als onderdeel van de expositie “Hyperobjects”. De installatie is gemaakt uit data van artificiële aardbevingen in Groningen en brengt trillingen in een bepaalde compositie over op het lichaam, verwijzend naar de vorm waarop seismische golven over het land bewegen. De tentoonstelling is georganiseerd door professor Timothy Morton en directeur van Ballroom Marfa Laura Copelin. Het opent op 13 april 2018 in Marfa,Texas (Verenigde Staten).
loader

het fonds

subsidies

actueel

539website.jpg
Het Stimuleringsfonds organiseert op donderdag 17 mei 2018 de manifestatie Designing a Community of Care. De manifestatie maakt de rol van ontwerp bij de transitie van zorgaanbod en -huisvesting in de... meer >
vacaturecontroller.png
Het Stimuleringsfonds is per direct op zoek naar een Controller voor minimaal 24 uur per week.... meer >
openoproepfreshperspectives2web.png
Het Stimuleringsfonds roept makers en ontwerpers uit de creatieve industrie op om met een maatschappelijke- of kennispartner een voorstel in te dienen, gericht op de gezamenlijke aanpak van een urgent... meer >
loader
loader
loader