stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Água Carioca pilot at Sitio Burle Marx
Agua.jpg

Deelregeling Internationalisering Onderzoek

Água Carioca pilot at Sitio Burle Marx

Ooze architects, 2015

€38.448
De Água Carioca pilot in Sitio Burle-Marx is een vervolg op een eerder onderzoeksproject van Ooze architects. Hierbij verkende het architectenbureau de mogelijkheden van een natuurlijk, zelfvoorzienend en gedecentraliseerd kleinschalig watermanagementsysteem met geconstrueerde moerassen om de sociale en milieugerelateerde condities te verbeteren in buurten die beperkt toegang hebben tot de publieke infrastructuur. Het nieuwe voorstel stelt een pilot voor die de inzichten in het functioneren van het systeem verdiept. Door middel van publieke debatten met experts en via tentoonstellingen verspreidt het bureau de kennis. Op uitnodiging van de Sitio Burle-Marx is Ooze architects van plan een geconstrueerd moeras in de tuin van de voormalige residentie van Burle-Marx aan te leggen om de technologie te demonstreren en tevens een tentoonstelling in het Parque Lage te presenteren. Het voornaamste doel is het vergaren en delen van kennis van de praktische en technische aspecten van de uitvoering van geconstrueerde moerassen: hun functioneren onder tropische condities, optimale afmetingen, ecologie, efficiëntie en kosten.

Het project is inmiddels afgerond. De volledig rapportage is te vinden op de AguaCarioca.org.
afgerond: december '16

website

meer toekenningen

009representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Onderzoek

Weaving Stories

Thonik, 2017

€35.000
Thonik initieerd met ontwerper Fin Zhao het project Weaving Stories. Een residency in Nanjing, China, waarin het Yunjin-brokaat centraal staat. In de residency leren Nederlandse ontwerpers over het brokaatambacht, Chinese ambachtslieden over ontwerpen en Chinese modeontwerpers over beide. Thonik wil met Weaving Stories experimenteren met een model dat de
productieve en kwalitatieve belemmeringen van hiërarchie bekritiseert, vrouwelijke wevers in hun kracht zet, internationale uitwisseling van techniek en ontwerp op gang brengt en de Chinese en Nederlandse ontwerpwerelden bij elkaar brengt. Eindproducten van het project zijn twee brokaattrouwjurken, een film, workshops, lezingen en het delen van de ervaringen. Bij Weaving Stories zijn een aantal Chinese partners betrokken, waaronder het Brokaatatelier Nan Jing Yi Gong Fan, de wevers Qian Yu en Siu Fang; de gemeente van Nanjing, modeontwerpers Zhang Dha en Wang Yiyang en filmmaker Alice Wong. De ervaringen en resultaten worden onder meer gepresenteerd tijdens de Beijing Design Week, een serie lezingen en door het tonen van de documentaire via lokale mediakanalen.
009representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Evenement

International New Town Day 2017

International New Town Institute - INTI, 2017

€14.066
Het International New Town Institute organiseert de ‘International New Town Day’ (INTD) die dit jaar zal worden gehouden in Milton Keynes in het Verenigd Koninkrijk. De stad viert haar 50 jarig bestaan door middel van een ‘Urban Planning Festival’. Centraal staat het thema ‘Cities of Comings and Goings’ en de betekenis van migratie van vluchtelingen, studenten, economische migranten, asielzoekers en migrerende werknemers voor de stad. Met beleidsmakers en ontwerpers wordt tijdens de INTD verkend hoe steden met deze uitdaging omgaan in hun plannen en strategieën. Tevens wordt besproken hoe culturele diversiteit, als een van de drijvers voor verandering en sociaal-economische verbetering, onderdeel kan zijn van stedelijke herontwikkeling. Het programma bestaat onder meer uit lezingen, debatten en excursies. Het INTI betrekt internationale partners bij het programma, waaronder het Bouwfonds, Arcadis, UN Habitat, the Guardian, the Town and Country Planning Association (TCPA), the International Federation for Housing and Planning (IFHP) en de International Urban Development Association (INTA). De verslaglegging van de aanloop naar het evenement en de conferentie zelf wordt gedeeld via de website van INTI en andere partners, daarnaast wordt social media ingezet om geïnteresseerden te betrekken bij het thema.
009representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Evenement

Ventura New York - the Dutch edition 2017

Organisation in Design - OiD, 2017

€29.998
Organisation in Design organiseert onder de noemer ‘Ventura New York – Dutch edition’ voor de tweede keer een beursexpositie en activiteitenprogramma voor Nederlandse ontwerpers tijdens de Amerikaanse designweek NYCxDesign die van 20 – 23 mei plaatsvindt. Op de expositie presenteren zij werk van vijftien Nederlandse ontwerptalenten. Een gedeelte van de exposanten bestaat uit deelnemers die in 2016 ook hebben meegedaan met het programma. De organisatie wil de Nederlanders hiermee de kans bieden om voort te bouwen op reeds opgedane relaties. Nieuwe deelnemers krijgen vervolgens de mogelijkheid om kennis te maken met een nieuwe markt. Om dit te bereiken, spant de organisatie zich in om ontwerpers in contact te brengen met relevante partijen uit haar netwerk. Projectpartners zijn het PR Bureau dbe en matchmaker Julia Haney Montanez. Het Nederlandse consulaat is eveneens nauw bij het project betrokken. Organisation in Design wil met deze tweede editie haar aanwezigheid op het designdistrict tijdens NYCxDESIGN verder bestendigen. De organisatie beoogt om binnen drie jaar het evenement zelfstandig te kunnen financieren zonder subsidie van het Stimuleringsfonds.
009representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Evenement

Signals from the Periphery

Elisabeth Klement, 2017

€16.720
‘Signals from the Periphery’ is een grafisch ontwerp-evenement in de Tallin Art Hall in Estland van 1 juli tot 13 augustus 2017. Het evenement agendeert urgente ontwikkelingen in het grafisch ontwerpveld en verkent nieuwe praktijken en werkmethodes door middel van een publiek programma, een tentoonstelling, een publicatie en web platform. Werk van lokale en internationale ontwerpers wordt samengebracht en in diverse vormen gepresenteerd om de diversiteit in hedendaags grafisch ontwerp te tonen. Een van de doelen is relaties te leggen tussen opkomende en gevestigde Europese ontwerpers, met een nadruk op het Nederlandse ontwerpveld. Nederlandse ontwerpers die deelnemen zijn onder meer; Experimental Jetset, Josse Pyl, David Bennewith en Ott Metusala. Verschillende culturele instellingen, waaronder de Tallinn Art Hall zijn betrokken bij het project. Nederlandse partners zijn de Gerrit Rietveld Academie, Werkplaats Typografie en Casco.
009representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Publicatie

Ng'ambo Tuitakayo publicatie

Stichting African Architecture Matters, 2017

€8.910
Stichting African Architecture Matters vraagt subsidie voor de publicatie van een boek over de culturele en architectonische geschiedenis van Ngámbo (Zanzibar, Tanzania). Dit boek is het resultaat van een eerdere samenwerking tussen de gemeenten van Amsterdam en Zanzibar (Zanzibar Spatial Planning Project/Ng’mambo Tuitakayo project). Beide steden delen als UNESCO World Heritage site de uitdagingen die te maken hebben met immaterieel erfgoed en stedelijke planning. Het boek kan dienen als referentie voor professionals en als een gids tot het gebied voor het algemene publiek. Met de publicatie wil de aanvrager een bijdrage leveren aan de kennis over ‘Swahili Urbanism’ en bijdragen aan de positieve beeldvorming van Ng’ambo als gebied van belang en met een rijke geschiedenis. Partners in het project zijn naast de aanvrager, de gemeenten Amsterdam en Zanzibar en de het ‘African Studies Centre’ in Leiden.
loader
pagetype:page-content
pagesubtype:pagesub-other
Array
(
  [0] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=tree&p=/nl/&format=L
  [1] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=expressions&p=/nl/
  [2] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=projectvormen&p=/nl/
  [3] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=regelingen&p=/nl/
  [4] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=programmes&p=/nl/
  [5] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=granted_years&p=/nl/
  [6] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=domains&p=/nl/
  [7] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=subdisciplines&p=/nl/
  [8] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/gua_carioca_pilot_at_sitio_burle_marx/2723/
  [9] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/toekenningen/&format=L&length=5&grant=12
  [10] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/weaving_stories/4250/
  [11] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/international_new_town_day_2017/4251/
  [12] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/ventura_new_york_the_dutch_edition_2017/4252/
  [13] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/signals_from_the_periphery/4253/
  [14] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/ngambo_tuitakayo_publicatie/4254/
)

het fonds

subsidies

actueel

Excuses, de kalender bevat momenteel geen events
overleeromgevingvandetoekomstnieuwsberic.jpg
De veranderingen in het onderwijs leiden tot nieuwe vragen over de omgeving waarin het leren plaatsvindt: over het klaslokaal, het schoolgebouw, de locatie van het schoolgebouw in een stad of in een r... meer >
sarahkuengworkingatphotographyannekehymm.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Mondriaan Fonds bieden in 2018 opnieuw gezamenlijk twee residency perioden aan in de Japanse keramiekregio Saga. De fondsen roepen ontwerpers en beelde... meer >
loader
loader
loader
totalload:1498744947.1758t/m
Array
(
  [0] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=tree&p=/nl/&format=L
  [1] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=expressions&p=/nl/
  [2] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=projectvormen&p=/nl/
  [3] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=regelingen&p=/nl/
  [4] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=programmes&p=/nl/
  [5] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=granted_years&p=/nl/
  [6] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=domains&p=/nl/
  [7] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=subdisciplines&p=/nl/
  [8] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/gua_carioca_pilot_at_sitio_burle_marx/2723/
  [9] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/toekenningen/&format=L&length=5&grant=12
  [10] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/weaving_stories/4250/
  [11] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/international_new_town_day_2017/4251/
  [12] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/ventura_new_york_the_dutch_edition_2017/4252/
  [13] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/signals_from_the_periphery/4253/
  [14] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/ngambo_tuitakayo_publicatie/4254/
  [15] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/subsidies/&format=S
  [16] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/actueel/agenda/&format=L&length=30
  [17] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/actueel/nieuws/&format=L&length=15
  [18] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=home&p=/nl/&format=L
)