stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Energieplantages als ontwerpopgave
lingemerenjpg1440x810q85cropsubsampling2.jpg

Deelregeling Architectuur Onderzoek

Energieplantages als ontwerpopgave

Stichting Probos, 2014

€34.365
Stichting Probos houdt zich al meer dan 30 jaar bezig met energieteelt van snelgroeiende loofboomsoorten als wilg, populier, els en robinia. Zij wil een instrumentarium ontwikkelen waarmee een goede landschappelijke inpassing van deze energieplantages mogelijk wordt gemaakt. Voor dit project werkt zij samen met H+N+S Landschapsarchitecten. Het onderzoek betreft criteria voor geschikte locaties voor energieplantages en concepten voor een duurzame en aantrekkelijke inpassing en vormgeving. Vier masterclasses vormen de kern van het onderzoek. Tijdens de masterclasses werken landschapsarchitecten en bosbouwers samen aan concrete casussen voor de aanleg van energieplantages. De masterclasses staan voor iedereen open. De casussen worden aangedragen door verschillende participerende terreineigenaren uit de klankbordgroep. Het onderzoek resulteert in een locatiewijzer en concepten voor landschappelijke inpassing. Deze krijgen hun beslag in een praktijkgids, die wordt gepresenteerd tijdens een voorlichtingsavond. Bovendien worden de meest kansrijke ontwerpen uitgewerkt tot definitieve ontwerpen, die de partnerorganisaties concreet kunnen toepassen. De aanvraag betreft het resultaat van een eerder toegekende startsubsidie.

Het boek 'Biomassateelt als ontwerpopgave' is te bestellen via de website van Probos.
afgerond: november '16

website

meer toekenningen

007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Architectuur Startsubsidie

De architectuur van het weer

Frans Sturkenboom Architect, 2017

€7.500
Door extreme weersverschijnselen en urgente energetische vraagstukken concludeert Frans Sturkenboom dat het weer een steeds belangrijkere rol krijgt binnen het ontwerpproces. Echter is dit voor de meeste architecten beperkt tot het naleven van verplichte voorschriften en waarden binnen een bouwaanvraag. De aanvrager wil daarom met een publicatie aantonen dat het weer ook een te ontwerpen dimensie is van de architectuur. Hij start daarvoor een ontwerpend onderzoek op drie lijnen. Ten eerste wordt gekeken in hoeverre het gebouw een kader vormt waarin het weer zichtbaar wordt. Binnen de tweede lijn gaat het over de relatie tussen architectonische gebouwonderdelen en hun afstemming op het weer, zoals patio's, balkons, zolders en solaria. En de laatste lijn onderzoekt welke texturen, materialen en details horen bij het vormgeven van een bouwwerk, zodat het in staat is het weer te ontvangen, te begeleiden, om te vormen en door te geven. Tijdens de startfase werkt de aanvrager aan het uitwerken van het onderzoeksplan, het organiseren van draagvlak om het werk breed te verspreiden en het formeren van een multidisciplinair klankbordgroep. Hiervoor benadert de aanvrager zowel ontwerpers, onderwijsinstellingen, fotografen en het KNMI.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Architectuur Onderzoek

Voedselbosbouw in het Deltalandschap

Paul de Graaf Ontwerp & Onderzoek, 2017

€35.797
Samen met Voord & Wij en het Rotterdamse Forest Garden Netwerk onderzoekt Paul de Graaf de potentie van voedselbossen voor de voedselvoorziening en het landschap van de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag. Met dit onderzoek wil hij verkennen of de lessen die zijn geleerd bij de ontwikkeling van het Voedselbos in Vlaardingen - een pilotproject waar hij eerder zelf bij betrokken was - kunnen worden opgeschaald. Het onderzoek richt zich op de volgende vragen: Hoe kan een duurzaam voedsellandschap worden ontwikkeld?; Wat zijn de sociale en economische dragers van dit landschap?; Op welke manier kunnen natuur, recreatie en voedselproductie integraal worden gecombineerd?; Wat is de rol van ontwerpende disciplines in de ontwikkeling en realisatie van dit landschap? Om deze vragen te beantwoorden inventariseert de aanvrager belangrijke randvoorwaarden, relevante voorbeelden en basisprincipes. Daarnaast worden de kansen en mogelijkheden vanuit diverse perspectieven geanalyseerd: landschappelijk/ecologisch, planmatig/juridisch, economisch/productief en sociaal/cultureel. Op regionaal niveau resulteert deze analyse in een kansenkaart, die op lokaal niveau in haalbare modellen wordt vertaald. Reflectie vindt plaats via een klankbordgroep met experts van de Provincie Zuid-Holland, Wageningen Universiteit en St. Voedselbosbouw Nederland. LOLA landschapsarchitecten wordt bij het project betrokken vanwege hun relevante netwerk, kennis en ervaring.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Architectuur Publicatie

Essays Architectuur in Nederland. Jaarboek 2016/17

Stichting nai010 uitgevers, 2017

€11.125
De dertigste editie van het Jaarboek Architectuur in Nederland (2016/17), dat door NAi/010 wordt uitgegeven, biedt een overzicht van 21 recent gerealiseerde bouwwerken, de resultaten van de prijsvraag ‘A Home Away From Home’ van Atelier Rijksbouwmeester (ARB) en een selectie van werk uit de tentoonstelling Maatwerk, waarin de precisie en het vakmanschap van enkele jonge bureaus werd getoond. Daarnaast bevat het jaarboek drie beschouwende essays, waarin de redactie - bestaande uit Kirsten Hannema, Lara Schrijver en Robert-Jan de Kort - enkele tendensen en ontwikkelingen binnen het vakgebied duidt. Zij wil hiermee een actieve rol spelen in de opbouw van een kritisch kader om nieuwe tendensen te beoordelen. Verder heeft de redactie twee externe redacteurs uitgenodigd om vanuit een internationaal perspectief te reflecteren op de Nederlandse architectuurpraktijk: Olivier Wainwright (architectuurcriticus van the Guardian) zal zijn visie geven op 30 jaar architectuur in Nederland en op de Nederlandse architectuur als exportproduct; en Joachim Declerck (Architecture Workroom Brussels) zal Floris Alkemade kritisch bevragen over de rol van de Rijksbouwmeester anno 2017 en de middelen die hem daarbij ter beschikking staan. Hiermee biedt het jaarboek een overzicht dat uitnodigt tot verdere reflectie en verdieping voor zowel het vakpubliek, waaronder studenten architectuur en stedenbouw, als een breder veld van opdrachtgevers, marktpartijen en een breed geïnteresseerd publiek.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Architectuur Publicatie

Urban Africa. A Handbook for New Planned Cities

Stichting nai010 uitgevers, 2017

€19.591
Nai010 uitgevers publiceert een onderzoek van architectuurhistoricus Michelle Provoost en architect Rachel Keeton, waarin de Afrikaanse ‘New Town’ stedenbouw wordt onderzocht binnen een bredere context. De publicatie identificeert een aantal voorwaarden die ten grondslag liggen aan het proces om in het Afrikaanse landschap een compleet nieuwe stad op te kunnen bouwen. Deze voorwaarden worden opgesteld aan de hand van een ruimtelijke analyse van verschillende casussen in Afrika, een visuele inventarisatie van New Towns verspreid over het continent, interviews met stakeholders en een verzameling relevante onderzoeksrapporten. Met de publicatie willen de schrijvers een kritisch narratief bieden op het hedendaagse ‘Urban Africa’ en de rol van de Westerse wereld in de radicale transformaties die op het continent aan de orde zijn. Voor het verzamelen van de informatie is samengewerkt met UN-Habitat. De publicatie zal zowel in gedrukte vorm als per e-book worden uitgebracht.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Architectuur Publicatie

OASE tijdschrift voor architectuur

Stichting Oase, 2017

€19.770
In 2017 gaat het tijdschrift voor architectuur OASE drie themanummers uitbrengen, welke per editie ingaat op een specifieke cross-over tussen architectuur en een andere discipline. Centraal in ieder nummer staat een onderzoek naar hoe deze disciplines kunnen worden ingezet bij architecturale analyse, reflectie en compositie. Bij het inzetten op de cross-over wil OASE reageren op vier uitdagingen waar de architectuur momenteel mee te maken heeft, zoals de veranderende rol van de architect en het vernieuwen van het ontwerpinstrumentarium. De eerste editie van 2017 is gewijd aan de kruisbestuiving tussen de literaire discipline en het (stads)landschap; de tweede editie focust op de rol van cultuurkritiek en specifiek op de rol van architectuurmusea; en de derde editie onderzoekt het spanningsveld tussen grafische vormgeving en architectuur. Voor ieder nummer wordt er gewerkt met een kernredactie, een gastredacteur en externe auteurs. Nai010 is betrokken als vaste uitgever voor de edities van OASE.
loader
pagetype:page-content
pagesubtype:pagesub-other
Array
(
  [0] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=tree&p=/nl/&format=L
  [1] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=expressions&p=/nl/
  [2] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=projectvormen&p=/nl/
  [3] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=regelingen&p=/nl/
  [4] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=programmes&p=/nl/
  [5] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=granted_years&p=/nl/
  [6] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=domains&p=/nl/
  [7] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=subdisciplines&p=/nl/
  [8] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/energieplantages_als_ontwerpopgave/2403/
  [9] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/toekenningen/&format=L&length=5&grant=1
  [10] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/de_architectuur_van_het_weer/4166/
  [11] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/voedselbosbouw_in_het_deltalandschap/4167/
  [12] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/essays_architectuur_in_nederland_jaarboek_2016_17/4168/
  [13] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/urban_africa_a_handbook_for_new_planned_cities/4169/
  [14] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/oase_tijdschrift_voor_architectuur/4170/
)

het fonds

subsidies

actueel

Excuses, de kalender bevat momenteel geen events
presentatiepraatpaal.jpg
Hoe maken we de openbare ruimte toegankelijker en bruikbaarder voor mensen met dementie? Op 20 juni 2017 presenteerden acht ontwerpers vijf oplossingsrichtingen als resultaat van het onderzoekstraje... meer >
ontwerpkritiekillustratie.jpg
‘Zonder ontwerpkritiek geen ontwerp’, aldus de adviseurs aan wie het Stimuleringsfonds de voorstellen uit de Open Oproep voorlegde. Zij selecteerden vijf veelbelovende voorstellen die bijdragen aa... meer >
overleeromgevingvandetoekomstnieuwsberic.jpg
De veranderingen in het onderwijs leiden tot nieuwe vragen over de omgeving waarin het leren plaatsvindt: over het klaslokaal, het schoolgebouw, de locatie van het schoolgebouw in een stad of in een r... meer >
sarahkuengworkingatphotographyannekehymm.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Mondriaan Fonds bieden in 2018 opnieuw gezamenlijk twee residency perioden aan in de Japanse keramiekregio Saga. De fondsen roepen ontwerpers en beelde... meer >
loader
loader
loader
totalload:1500727611.7077t/m
Array
(
  [0] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=tree&p=/nl/&format=L
  [1] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=expressions&p=/nl/
  [2] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=projectvormen&p=/nl/
  [3] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=regelingen&p=/nl/
  [4] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=programmes&p=/nl/
  [5] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=granted_years&p=/nl/
  [6] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=domains&p=/nl/
  [7] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=subdisciplines&p=/nl/
  [8] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/energieplantages_als_ontwerpopgave/2403/
  [9] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/toekenningen/&format=L&length=5&grant=1
  [10] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/de_architectuur_van_het_weer/4166/
  [11] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/voedselbosbouw_in_het_deltalandschap/4167/
  [12] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/essays_architectuur_in_nederland_jaarboek_2016_17/4168/
  [13] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/urban_africa_a_handbook_for_new_planned_cities/4169/
  [14] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/oase_tijdschrift_voor_architectuur/4170/
  [15] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/subsidies/&format=S
  [16] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/actueel/agenda/&format=L&length=30
  [17] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/actueel/nieuws/&format=L&length=15
  [18] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=home&p=/nl/&format=L
)