stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Energiek Eerbeek
bright.jpg

Energiek Eerbeek

2017

€10.000
Eerbeek is een historisch energielandschap waar energie, water, bos en papier verweven zijn. Die synergie lijkt nu verdwenen, maar in geothermie en restwarmtegebruik ziet het onderzoeksteam van BRIGHT, Florian de Visser Site Stories en Werkend Landschap kansen voor herstel. Het aanwezige erfgoed krijgt op deze manier een nieuwe relevantie en bestendigt de identiteit van het papierdorp. Het team steekt het onderzoek in rondom de vier lijnen: Energie, Water, Bos en Papier. Voor elke lijn wordt eerst de kennis verdiept en de juiste contacten gezocht in samenwerking met lokale en regionale experts. Dit vertaalt het team vervolgens naar tijdelijke installaties die mogelijke toekomsten voorstelbaar dienen te maken. Uiteindelijk wordt met de opgedane kennis en informatie een toevoeging op het bestemmingsplan geformuleerd en input voor de omgevingsvisie van Eerbeek geleverd.

meer toekenningen

agoraalsbasis.jpg

Agora als Basis

Anne Makkink, 2018

€20.000
Anne Makkink, Alex van de Beld en Ronald van Asselt slaan de handen ineen voor een ontwerpend onderzoek naar een circulair huisvestingsbeleid voor de vastgoedportefeuille van het Friesland College. Uitgangspunt is een ruimtelijk adaptief model, met kerngebouwen en satellieten als communicerende vaten. Flexibiliteit van het model wordt gezocht op drie niveaus: in de adaptiviteit van de gebouwen, flexibiliteit van de huurcontracten en in modulaire planning van onderwijsactiviteiten. De samenwerking met het Friesland College en regionale partners krijgt binnen het onderzoek vorm als spel. Maquettes en kaarten maken de toekomstscenario’s voor alle betrokkenen inzichtelijk. Tot slot worden in samenwerking met het Friesland College de verschillende scenario’s voor een circulair vastgoedbeleid niet alleen geanalyseerd op flexibiliteit. Ook over de identiteit en herkenbaarheid van het vastgoed, de economische haalbaarheid en de juridische validiteit worden in het onderzoek meegenomen.
summabinnale.jpg

Summa-Biënnale

.Krill architectuur en onderzoek, 2018

€20.000
Krill wil met een Summa-Fashion-Biënnale collectieve activiteiten bieden waarmee de transitie van het onderwijs voor docenten en leerlingen structuur krijgt. Een transitiebiënnale biedt volgens de aanvrager de fysieke en organisatorische veiligheid om veranderingen binnen het onderwijs stapsgewijs te verkennen en te verwerken. De eerste biënnale zal mede worden ingezet om mogelijkheden van het gebouw te verkennen. Als uitgangspunt wordt genomen het gebouw als mix van een warenhuis en makerspace: een omgeving waarbij relatief zelfstandige eenheden onder één dak verenigd zijn, met veel zorg voor de collectieve ruimtes. Een herkenbaar gebouw ook dat zonder verlies van identiteit plaats kan bieden aan diversiteit in gebruik. In deze eerste fase word door een interdisciplinair team uit zowel ontwerp- als onderwijssector (Harmen van de Wal, Yolanda Steijns, Froukje van Dijken, Greetje Hoiting, Erwin Niedeveld en Igor Runsink) in samenwerking met het Summa College toegewerkt naar een eerste biënnale in september 2018. Het project zal resulteren in een ambitiedocument, waarin het gehele proces rondom de biënnale wordt vastgelegd, en tevens de uitkomsten van de biënnale zijn uitgewerkt in een concreet stappenplan en programma van eisen, inclusief ontwerpschetsen en ontwerpimpressies voor (de inrichting van) het gebouw.
openkaartatelierproenicsadviseursweb.jpg

ROC Hub

Open Kaart, 2018

€20.000
Open Kaart, Atelier PRO en ICS adviseurs gaan samen op zoek naar een ROC als onderdeel van een lerende gemeenschap, die groter is dan het ROC zelf. Zij voeren het ontwerpend onderzoek uit met Dolf Broekhuizen (onderzoeksmethodologie) en Mathijs de Boer (stedenbouw) als reviewgroep. Met een onderzoek naar de ROC Hub verkent wat nodig is om een ROC-locatie te herontwerpen tot een plek die door de beroepspraktijk, kennispartners en community herkend wordt als hun plek. Een plek die met tal van instellingen en bedrijven uit de omgeving in verbinding staat. Een plek, die aansluit aan de behoeftes van onderwijs en de stad. De ROC Hub is een inspirerende plek voor en van de regio, waar instellingen, bedrijven en buurtbewoners zich thuis voelen en waar samen met het Horizon College activiteiten plaatsvinden gericht op kennis delen, innovatie, experimenten, maatschappelijke vraagstukken en dienstverlening. Het is vooral een plek die ruimte biedt voor activiteiten die aansluiten op de actualiteit en van tevoren niet altijd voorspelbaar zijn. De naam ROC Hub verwijst naar de plek waar ROC’s kunnen inspelen op de behoefte aan meer wendbaarheid en verwevenheid van het beroepsonderwijs met de beroepspraktijk en kennispartners. ‘Hub’ betekent letterlijk de naaf van een wiel, de plek waar alle spaken bij elkaar komen. De ‘ROC Hub’ draagt bij aan de verbinding van het Horizon College met haar fysieke, sociale en economische omgeving.
adaptieveleeromgeving.jpg

De adaptieve leeromgeving

Augustus Architecten, 2018

€19.950
'De adaptieve leeromgeving’ is een roadmap naar een integrale herontwikkeling van het CITAVERDE College. Samen met CITAVERDE wil het multidisciplinaire team van Augustus Architecten, Architecten en Bouwmeesters en Ghijsen Vastgoed een concrete strategie voor een intelligente en haalbare transformatie ontwikkelen van het bestaand gebouw op de locatie Roermond. Het onderzoek richt zich naast technische ingrepen op tal van sociale aspecten, nieuwe werkvormen en financiële strategieën met het doel door een integrale aanpak het gebouw te flexibiliseren en te verduurzamen. Centraal staat hierbij de vraag welke toekomstige rol dit onderwijsgebouw, de organisatie én de studenten kunnen spelen in de regio. Hierbij wordt specifiek gekeken vanuit het perspectief van onderwijsinnovatie en de link met praktijk en maatschappij. Daarnaast wordt gewerkt aan een praktisch voorbeeld voor toekomstige leeromgevingen in het algemeen, met het doel aan het einde van het onderzoekstraject de resultaten in een publicatie vast te leggen.
005representatieveafbeeldingkl.jpg

Voucherprocedure Presentaties Buitenland Voucher

The Intimate Earthquake Archive at Ballroom Marfa

Sissel Marie Tonn-Petersen, 2018

€1.500
Ballroom Marfa nodigt Sissel Marie Tonn-Petersen uit om de interactieve installatie “The intimate Earthquake Archive” te tonen als onderdeel van de expositie “Hyperobjects”. De installatie is gemaakt uit data van artificiële aardbevingen in Groningen en brengt trillingen in een bepaalde compositie over op het lichaam, verwijzend naar de vorm waarop seismische golven over het land bewegen. De tentoonstelling is georganiseerd door professor Timothy Morton en directeur van Ballroom Marfa Laura Copelin. Het opent op 13 april 2018 in Marfa,Texas (Verenigde Staten).
loader

het fonds

subsidies

actueel

539website.jpg
Het Stimuleringsfonds organiseert op donderdag 17 mei 2018 de manifestatie Designing a Community of Care. De manifestatie maakt de rol van ontwerp bij de transitie van zorgaanbod en -huisvesting in de... meer >
vacaturecontroller.png
Het Stimuleringsfonds is per direct op zoek naar een Controller voor minimaal 24 uur per week.... meer >
openoproepfreshperspectives2web.png
Het Stimuleringsfonds roept makers en ontwerpers uit de creatieve industrie op om met een maatschappelijke- of kennispartner een voorstel in te dienen, gericht op de gezamenlijke aanpak van een urgent... meer >
loader
loader
loader