stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Digital Biodiversity
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Open oproep

Digital Biodiversity

Enzo Pérès-Labourdette, 2017

€5.000
Enzo Pérès-Labourdette onderzoekt in het project ‘Digital Biodiversity’ manieren om het sociale medium Instagram te gebruiken als uitingsvorm voor zijn beeldverhaal. De illustrator signaleert dat het medium belangrijk is in het genereren van publiek en het aantrekken van opdrachtgevers, maar dat het gebruik door illustratoren vaak beperkt is tot zelfpromotie. Pérès-Labourdette wil gaan experimenteren met de narratieve waarde van het platform, de toevoeging van animatie en geluid, en de potentie van interactie met het publiek verkennen in de totstandkoming van het werk. Het project gaat uit van een verhaal van een tuin, en het leven hierin.

meer toekenningen

007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Publicatie

Claudy Jongstra

NAI010 PUBLISHERS, 2017

€25.195
Onderzoek naar natuurlijke en historische materialen, verfstoffen, technieken en processen is een doorlopend thema in het werk van Claudy Jongstra. Met deze publicatie beoogt nai010 dat onderzoek te ontsluiten. Claudy Jongstra werkt vanuit de gedachte dat kunst en ontwerp bijdragen aan duurzaamheid, sociale en maatschappelijke thema’s en kunnen ondersteunen bij persoonlijke ontwikkeling. Samenstelling en redactie ligt in handen van Marietta de Vries. Irma Boom verzorgt de beeldredactie en grafische vormgeving. Essays die het werk van Claudy Jongstra in perspectief plaatsen, worden geschreven door auteurs met wie Claudy Jongstra eerder samenwerkte: kunsthistoricus Laura M. Richard, kunstenaar Louwrien Wijers, kunstadviseur Suzanna de Sitter, trend-forecaster Lidewij Edelkoort en architecten Tod Williams en Billie Chien. Het werk van Claudy Jongstra komt voort uit de omgeving waarin het ontstaat, met duurzaamheid en toewijding aan het behoud en de ontwikkeling van natuurlijk en cultureel erfgoed als leidende principes. Oude kennis en ambachtelijke technieken worden verzameld, onderzocht en ingezet voor werk dat verbindingen tot stand brengt tussen natuur en cultuur, mensen en omgeving, geschiedenis en toekomst.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Productontwikkeling

De genezing van de krekel - Grafische roman

Gwenst, 2017

€6.830
Illustrator Gwen Stok maakt een beeldende vertaling van het verhaal ‘De genezing van de krekel’ van auteur Toon Tellegen. Het verhaal gaat over de depressie van een krekel en de impact die dit heeft op zijn omgeving. In samenspraak met de auteur wordt de tekst aangepast om het beeld te ondersteunen. De startsubsidie is bedoeld om tot een beeldtaal te komen die passend is bij de stijl van Tellegen. Daarnaast moet het resulteren in illustraties bij de eerste twee hoofdstukken. Hiervoor wordt zowel visueel als technisch onderzoek verricht. Het beeldverhaal wordt uitgegeven door Querido. Het boek is specifiek gericht op dyslectische kinderen, die meer kans zouden hebben op depressieve verschijnselen en voor wie beeldverhalen een passende leesvorm zijn. Er wordt een expert op het gebied van deze doelgroep betrokken in het vooronderzoek.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Publicatie

De wolk, slibreeksdeeltje

Tonnard, 2017

€1.804
Elisabeth Tonnard maakt een speciale uitgave ter gelegenheid van het 800-jarig bestaan van de stad Middelburg naar aanleiding van de poëzie van P.C. Boutens. Ze maakt een experimentele bewerking van zijn werk dat tot een nieuwe, eigentijdse beleving dient te leiden. Het werk heeft zowel een literaire als visuele component met een ‘wolk’ van tekst en witruimte die in alle richtingen te lezen is. Het resultaat wordt uitgebracht als onderdeel van de Slibreeks, een serie boekjes op A6-formaat waarin vorm en inhoud een geheel vormen. In deze dertigjarige serie worden in Nederland nog niet eerder gepubliceerde teksten gepubliceerd. De uitgever is Den Boer|de Ruiter te Vlissingen.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Programma

ROSE kinderboekentraject

ROSE Stories, 2017

€20.000
ROSE stories is een social enterprise waar verhalen uit verschillende culturen een vorm vinden. Een nieuw initiatief van ROSE stories is het verbeteren van de kwaliteit van kinderboeken. Specifiek richt het traject zich op geïllustreerde kinderboeken waarin kinderen van niet-westerse afkomst de hoofdrol spelen, maar waarin afkomst of religie niet het (hoofd)onderwerp is. Op dit gebied zijn volgens de organisatie weinig kwalitatieve boeken, terwijl er wel vraag naar is. In het project worden via een open call negen illustratoren en negen auteurs geworven die onder begeleiding van experts samenwerken aan het ontwikkelen van nieuwe verhalen en illustraties. De selectie wordt gemaakt door professionals uit het illustratie- en schrijfvak. De samenwerking vindt plaats in workshops, masterclasses en andere bijeenkomsten. Na een ontwikkelperiode van zes maanden worden de uitkomsten gepresenteerd op het Cinekid festival, en zet ROSE stories zich in om de deelnemers in bestaande netwerken binnen en buiten het vakgebied te introduceren.
placeholder.gif

Deelregeling Vormgeving Publicatie

ASSEMBLAGE: Bodies, Habits, Practices

Valiz, 2017

€24.900
Uitgever Valiz werkt aan de publicatie ‘ASSEMBLAGE: Bodies, Habits, Practices’ die samengesteld is door Joke Robaard en Camiel Van Winkel en vormgegeven wordt door Elisabeth Klement. Het boek is een beschouwend en experimenteel onderzoek naar de representatie van het geklede lichaam in de gedrukte media van 1977 tot heden. Centraal hierin staat het beeldarchief van de modeadvertenties van Joke Robaard, dat zij sinds 2014 met Camiel van Winkel analyseert, ordent en theoretisch beschouwt. Met de publicatie wil de aanvrager inspelen op de problematiek van archivering en een hybride en actief model van archiefontsluiting ontwikkelen zodat ruimte ontstaat voor alternatieve lezingen. De verschijningsdatum staat gepland in mei 2018.
loader
pagetype:page-content
pagesubtype:pagesub-other
Array
(
  [0] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=tree&p=/nl/&format=L
  [1] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=expressions&p=/nl/
  [2] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=projectvormen&p=/nl/
  [3] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=regelingen&p=/nl/
  [4] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=programmes&p=/nl/
  [5] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=granted_years&p=/nl/
  [6] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=domains&p=/nl/
  [7] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=subdisciplines&p=/nl/
  [8] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/digital_biodiversity/4089/
  [9] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/toekenningen/&format=L&length=5&grant=4
  [10] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/claudy_jongstra/4153/
  [11] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/de_genezing_van_de_krekel_grafische_roman/4154/
  [12] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/de_wolk_slibreeksdeeltje/4155/
  [13] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/rose_kinderboekentraject/4156/
  [14] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/assemblage_bodies_habits_practices/4157/
)

het fonds

subsidies

actueel

dsc0602web.jpg
De Salone del Mobile in Milaan is voor product- en meubelontwerpers dé plek om zichzelf internationaal te presenteren. De beurs trok dit jaar meer dan 340.000 bezoekers, waarvan veel vertegenwoordige... meer >
jv2016.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie blikt terug op een succesvol 2016. Dit jaar kozen we voor een digitaal jaarverslag met video’s, geanimeerde infographics en buttons voor verdere verdieping.... meer >
freshperspectives.jpg
Het Stimuleringsfonds roept makers en ontwerpers uit de creatieve industrie op om voorstellen in te dienen voor projecten en interventie gedreven concepten waarin zij samenwerken met een partner aan e... meer >
OpenOproepRuimtevoorontwerpkritiek.jpg
Vooruitstrevende architectuur, vormgeving en digitale cultuur zijn gebaat bij actuele en pluriforme ontwerpkritiek. Ontwerpkritiek zorgt voor groei van kwaliteit binnen de ontwerpende sectoren, waar h... meer >
terrazzo1.jpg
Benieuwd naar wat voor projecten het Stimuleringsfonds ondersteunt? Om een indruk te krijgen van de ondersteunde projecten kunt u terecht op de pagina Toekenningen. Met behulp van de filters kunt u op... meer >
loader
loader
loader
totalload:1493618943.998t/m
Array
(
  [0] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=tree&p=/nl/&format=L
  [1] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=expressions&p=/nl/
  [2] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=projectvormen&p=/nl/
  [3] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=regelingen&p=/nl/
  [4] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=programmes&p=/nl/
  [5] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=granted_years&p=/nl/
  [6] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=domains&p=/nl/
  [7] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=subdisciplines&p=/nl/
  [8] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/digital_biodiversity/4089/
  [9] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/toekenningen/&format=L&length=5&grant=4
  [10] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/claudy_jongstra/4153/
  [11] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/de_genezing_van_de_krekel_grafische_roman/4154/
  [12] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/de_wolk_slibreeksdeeltje/4155/
  [13] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/rose_kinderboekentraject/4156/
  [14] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/assemblage_bodies_habits_practices/4157/
  [15] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/subsidies/&format=S
  [16] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/actueel/agenda/&format=L&length=30
  [17] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/actueel/nieuws/&format=L&length=15
  [18] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=home&p=/nl/&format=L
)