stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
De Wolk
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Publicatie

De Wolk

Elisabeth Tonnard, 2017

€1.804
Elisabeth Tonnard maakt een speciale uitgave ter gelegenheid van het 800-jarig bestaan van de stad Middelburg naar aanleiding van de poëzie van P.C. Boutens. Ze maakt een experimentele bewerking van zijn werk dat tot een nieuwe, eigentijdse beleving dient te leiden. Het werk heeft zowel een literaire als visuele component met een ‘wolk’ van tekst en witruimte die in alle richtingen te lezen is. Het resultaat wordt uitgebracht als onderdeel van de Slibreeks, een serie boekjes op A6-formaat waarin vorm en inhoud een geheel vormen. In deze dertigjarige serie worden in Nederland nog niet eerder gepubliceerde teksten gepubliceerd. De uitgever is Den Boer|de Ruiter te Vlissingen.

meer toekenningen

007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Tentoonstelling

Change!

Museum Boijmans Van Beuningen, 2017

€45.000
De Change Labs zijn onderdeel van de tentoonstelling Change! waarin hedendaags ontwerp centraal staat. Het Museum Boijmans Van Beuningen signaleert een nieuwe generatie ontwerpers die op geëngageerde wijze reageert op een veranderende wereld en wil de nieuwe en verbrede rol van ontwerp en ontwerper overbrengen op het publiek. Aan de hand van de drie thema's conflict, schaarste en meerstemmigheid in de mediasamenleving wordt getracht interactie en discussie tussen publiek en ontwerpers te stimuleren, zodat ook de maatschappelijke relevantie en urgentie van creativiteit en innovatie over wordt gebracht. Het museum stelt zichzelf ten doel niet alleen het eindproduct maar ook het proces, het denken en de interactie met publiek centraal te stellen. Hiertoe richt het museum in de tentoonstelling acht Labs in, waar acht ontwerpers kunnen interveniëren, onderzoeken, nieuw werk ontwikkelen en daarin publiek en experts betrekken. De acht ontwerpers/ontwerpstudio's zijn: Olivier van Herpt, Arne Hendriks, Atelier NL, Dave Hakkens, Elisa van Joolen, Bas van Abel, Manon van Hoeckel en Jolan van der Wiel.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Publicatie

Decoding [Dictatorial] Statues

Ted Hyunhak Yoon, 2017

€10.649
Met de publicatie ‘Decoding [Dictatorial] Statues’ onderzoekt Ted Hyunhak Yoon het concept ‘decoding’ in relatie tot standbeelden om hun politieke rol en representatie ter discussie te stellen. Tevens wil hij, als in Nederland gevestigde en uit Korea afkomstige ontwerper, een uitwisseling tussen twee ontwerpculturen aanmoedigen. Het onderzoek bestaat uit een visuele en tekstuele analyse waarin Ted Hyunhak Yoon vertrekt vanuit zijn perspectief als grafische ontwerper. De dictatoriale standbeelden dienen hierin zowel als uitganspunt als instrument om te bevragen 'wat we (niet) zien'. Hij beoogt diverse talen te ontmantelen die standbeelden spreken zoals hun lichaamstaal, materialiteit, iconografie en stem in politieke debatten. Daarnaast bieden tien internationale schrijvers hun perspectieven in een aantal essays. Bij het project is editor Bernke Klein Zandvoort betrokken en zorgt uitgeverij Onomatopee voor het drukwerk en de distributie. De boeklancering vindt plaat in juni 2018 en daaromheen wordt een publieksprogramma georganiseerd met een tentoonstelling en symposium.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Publicatie

The Tail of the Cat

Underware, 2017

€24.796
The Tail of the Cat is een artistiek-wetenschappelijke publicatie van lettercollectief Underware over schrift vanuit drie perspectieven: van de maker (de letterontwerper), de gebruiker (de ontwerper) en de consument (de lezer). Underware gebruikt het eigen werk voor het artistic research naar schrift in de context van recente technologische ontwikkelingen en in cross-disciplinaire context. Underware ziet in de recente introductie van de variable fonts een aanleiding voor duiding van en reflectie op nieuwe technologie in het vakgebied van de typografie. Voor de publicatie wordt samengewerkt met het Instituut voor Kunst en Kritiek, onderdeel van West Den Haag en mede-uitgever, de Arts Society van de RUG, Valiz en het Critical Making Research Consortium. Schrijver, dichter en criticus Kees 't Hart wordt als letter- en taalkundig expert en klankbord betrokken zijn. Met de Engelstalige publicatie beoogt Underware een uitgebreidere notie over typografie te introduceren.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

Garment Grammar

Femke de Vries, 2017

€7.500
In het onderzoeksproject Garment Grammar ontrafelt Femke de Vries aan de hand van taal hoe de wereld rondom mode gemystificeerd wordt. Voor het onderzoek gebruikt ze de dynamiek tussen tekst, beeld en kleding om mode als een systeem van waardeproductie te exploreren en te verbinden in een sociaal-maatschappelijk context. Met het project beoogt ze haar onderzoek te verdiepen, relevante contacten in andere domeinen te leggen en taal te gebruiken in haar praktijk als ontwerper. Doelstelling van het project is om de relatie tussen mode en gebruiker te ontdoen van bepalende factoren zoals de experience economy, kapitalisme, overproductie en de hype van het nieuwe. Voor het project zal ze eerst een archief aanleggen van tekst en beeld uit fashion magazines en kleding waarop tekst is gedrukt, waarna ze diverse bronnen zal raadplegen voor een theoretisch onderzoek naar en analyse van de betekenis van stukken uit het archief. Het project resulteert in een tekst en een werk dat uiting geeft aan de relatie tussen kleding en tekst.
007representatieveafbeeldingkl.jpg

Deelregeling Vormgeving Productontwikkeling

SILVER FUR

Barbara Langendijk, 2017

€24.510
Met het onderzoeksproject ‘Silver Fur’ vervolgen modeontwerper Barbara Langendijk en sieraadontwerper Noon Passama hun samenwerking door een collectie te maken waarin mode en sieraad samenkomen. De centrale vraag is hoe de waarde van een kledingstuk vergroot kan worden door een crossover tussen mode- en sieraadontwerp. Door middel van het ontwerpend onderzoek, materiaalontwikkeling en experiment met traditionele technieken werken zij aan een collectie van 15 outfits. Een speciaal nieuw materiaal wordt hiervoor ontwikkeld en toepasbaar gemaakt voor de kledingontwerpen in nauwe samenwerking met textielproducenten waaronder Knitwear Lab en metal-plating experts. Hiermee beogen de ontwerpers een dialoog tussen traditionele ambachten en moderne interpretaties aan te jagen. Daarnaast bieden zij een kritische reflectie op de mode-industrie door waarden zoals ambacht, sustainability en duurzaamheid te promoten. Voor de collectie wordt een internationale off- en online presentatie ontwikkeld onder begeleiding van coaches zoals Harm Rensink, Elisa van Joolen en Femke de Vries. Ook worden mode professionals Yusuke Koishi/Kleinstein, Marcelo Horacio Maquieira en Pascal Gatzen betrokken om mee te denken over de professionalisering van de ontwerpers.
loader

het fonds

subsidies

actueel

openoproepflexibiliteitvandeleeromgeving.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de MBO Raad nodigen stedenbouwkundigen, architecten, ontwerpers en (digitale) makers uit om samen met een mbo-instelling te werken aan nieuwe strategische ... meer >
openoproepdeinterdisciplinaireleeromgevi.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt ontwerpers uit deel te nemen aan een ontwerpend onderzoekstraject gericht op de leeromgeving van interdisciplinair beroepsonderwijs, in samenwerking me... meer >
vieropenoproepeninternaitonalisering.png
Het Stimuleringsfonds roept middels vier verschillende oproepen Nederlandse ontwerpers en culturele organisaties op een projectplan in te dienen voor een project, interventie of traject, dat ontwerp i... meer >
literatuurophetschermweb.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Letterenfonds roepen schrijvers, dichters en (interactie)ontwerpers op een projectvoorstel in te dienen voor het programma Literatuur op het... meer >
loader
loader
loader