stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Current Obsession
006representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

Current Obsession

2016

€28.500
Current Obsession is een multidisciplinair platform gericht op het hedendaagse sieraad. Hierbij legt ze relaties tussen kunst, design en mode. De kernactiviteiten van de organisatie zijn het publiceren van het gelijknamige tijdschrift en blog. Current Obsession organiseert daarnaast bijeenkomsten en presentaties. In 2016 initieert het platform de Socratic Chat – een bijeenkomst waarbij het theoretisch discours en het sieraad centraal staan. Aan de pilot van de Socratic Chat nemen onder meer kunstenaars en sieraadontwerpers deel als Anna Bak (DK), Leonor Hipólito (PT), Hilde de Decker (BE), Adam Grinovich (SE), Karen Pontoppidan (DE). Tevens vinden er het komend jaar bijeenkomsten plaats onder de titel Social Club. Een serie van vier bijeenkomsten vindt tijdens de Munich Jewellery Week plaats. Hierbij staan de huidige ontwikkelingen binnen het werkveld centraal.
In het najaar presenteert het platform de tentoonstelling CULT in het Stedelijk Museum s'Hertogenbosch. De tentoonstelling onderzoekt de rol van het hedendaags sieraad ten opzichte van het vormen van identiteiten in de huidige cultuur. Begrippen als ‘persuasion/participation; conformative/ nonconformity; hidden/ public; open /closed; transgressive/mainstream; fetish/paraphernalia’ worden bevraagd. Gedurende het jaar worden twee edities van het tijdschrift gepubliceerd.

meer toekenningen

006representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

AIR

2016

€55.000
AIR organiseert in Rotterdam uiteenlopende activiteiten waarmee zij het debat over architectuur, stedenbouw en stedelijke ontwikkeling van Rotterdam en omstreken wil voeden. Het jaarplan 2016 bestaat onder meer uit een Stadsmakerscongres, Woorden van Beton – de samenwerking met het debatplatform Vers Beton, de organisatie van een innovatiefestival, de Dag van de Architectuur , de AIRmonumentenlezing, en het symposium 100 jaar Vreewijk. AIR werkt samen met lokale en landelijke partners uit de cultuursector, ontwerpende disciplines en opdrachtgevers.
006representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

Arcam | Architectuurcentrum Amsterdam

2016

€50.000
Met het programma in 2016 onderzoekt Architectuurcentrum Amsterdam de waarde en mogelijkheden van de publieke ruimte. Het programma richt zich op wonen, commercie, vervoer en energie. Er wordt onderzoek gedaan naar microwoningen, naar het integreren van wonen en werken op de Zuidas en naar de invloed van de Amsterdamse school op het hedendaagse bouwen. De commercialisering van de ruimte wordt publiek geagendeerd in een serie interventies. Op vervoersgebied is de fiets onderwerp van onderzoek. In het kader van de EU-top organiseert het centrum een programma over de consequenties en de mogelijkheden van de circulaire stad voor de openbare ruimte. De bevindingen worden in internationaal perspectief geplaatst tijdens een symposium.
006representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

BAI: Bosch Architectuur Initiatief

2016

€26.343
Het jaarprogramma van BAI bestaat uit activiteiten die de aandacht vestigen op de rol van architectuur in en om 's-Hertogenbosch. Onder de titel ‘De gedeelde stad’, stelt het centrum in de context van een middelgrote stad als ’s-Hertogenbosch, de signalen van toenemende segregatie en polarisatie in de stad centraal. In het jaarprogramma vertrekt het BAI vanuit de drie perspectieven en gebruikt daarbij een aantal actuele projecten in de stad als aanknopingspunt. De gemene deler in het jaarprogramma wordt hierbij gevormd door de vergelijkbare benadering van deze projecten: hoe het ontwerpproces en de ontwerper, de perspectieven verbinden en er een concrete ruimtelijke ontwikkeling in de stad van vormen. Het BAI organiseert onder meer workshops, talkshows, inspiratiesessies, een educatietraject en een talentontwikkelingsprogramma.
Doelstelling is om bij alle bezoekers de rol van architectuur te benadrukken, zowel binnen de lokale thema's alsook bij landelijk relevante ontwikkelingen.
006representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

Onomatopee

2016

€50.000
Het jaarprogramma van Stichting Onomatopee (Eindhoven) bestaat uit activiteiten die gericht zijn op beeldende kunst en het huidige jaar tevens op vormgeving en architectuur. Met het programma wil Onomatopee bijdragen aan de ontwikkeling van de autonome ontwerpcultuur. Het programma bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste ‘Design Will Eat Itself’. Dit project onderzoekt de moderne productie-consumptie-afval cyclus in het licht van de wens tot ecologische aanpak, waarin dematerialisatie, recycling, de-activatie en composteren samen komen. Onomatopee werkt hiervoor samen met curator Alice Twemlow. Het tweede project is een kritisch, reflectief veldonderzoek naar de creatieve industrie in samenwerking met Florian Cramer.
fanfarestimuleringsfonds.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

fanfare

2016

€18.284
Fanfare biedt een platform aan autonoom grafisch ontwerp in Amsterdam door activiteiten op haar locatie in Amsterdam aangevuld met digitale presentaties. Het platform is een initiatief van Freja Kir (DK) en Lotte van de Hoef (NL), en is begonnen als afstudeerproject tijdens hun studie aan de Gerrit Rietveld Academie. In het activiteitenprogramma voor 2016 geeft Fanfare de ruimte aan een aantal ontwerpers om nieuw werk te maken dat digitaal of in een tentoonstelling gepresenteerd wordt. Het tentoonstellingsprogramma wordt verder aangevuld met tentoonstellingen rondom een bepaald thema of uitgangspunt. Daarnaast is er een serie bijeenkomsten voor ontwerpers waarin zij naar aanleiding van het werk van een ontwerper in gesprek gaan.
loader

het fonds

subsidies

actueel

StichtingNieuwenMeer2.jpg
In september 2016 schreef het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor het derde achtereenvolgende jaar een Open Oproep uit gericht op Stadslabs. Onder de titel Samen werken aan dorp, stad en land w... meer >
Ceruttifilm.jpg
In de derde ronde van de Non-Fictie Transmediaregeling zijn uit negentien aanvragen zeven projecten gehonoreerd. Deze regeling is gericht op de ontwikkeling en realisering van projecten met artistieke... meer >
ViktorHachmang3.jpg
Het Stimuleringsfonds riep in september 2016 illustratoren en beeldmakers op voorstellen in te dienen voor kleinschalige, experimentele projecten op het gebied van illustratie, kinder- en jeugdboekeni... meer >
sluitingsdata2017.jpg
De sluitingsdata van de regelingen van het Stimuleringsfonds in 2017 zijn inmiddels vastgesteld. De Deelregelingen Architectuur, Digitale cultuur en Internationalisering hebben in 2017 ieder vier rond... meer >
loader
loader
loader