stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Current Obsession
006representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

Current Obsession

2016

€28.500
Current Obsession is een multidisciplinair platform gericht op het hedendaagse sieraad. Hierbij legt ze relaties tussen kunst, design en mode. De kernactiviteiten van de organisatie zijn het publiceren van het gelijknamige tijdschrift en blog. Current Obsession organiseert daarnaast bijeenkomsten en presentaties. In 2016 initieert het platform de Socratic Chat – een bijeenkomst waarbij het theoretisch discours en het sieraad centraal staan. Aan de pilot van de Socratic Chat nemen onder meer kunstenaars en sieraadontwerpers deel als Anna Bak (DK), Leonor Hipólito (PT), Hilde de Decker (BE), Adam Grinovich (SE), Karen Pontoppidan (DE). Tevens vinden er het komend jaar bijeenkomsten plaats onder de titel Social Club. Een serie van vier bijeenkomsten vindt tijdens de Munich Jewellery Week plaats. Hierbij staan de huidige ontwikkelingen binnen het werkveld centraal.
In het najaar presenteert het platform de tentoonstelling CULT in het Stedelijk Museum s'Hertogenbosch. De tentoonstelling onderzoekt de rol van het hedendaags sieraad ten opzichte van het vormen van identiteiten in de huidige cultuur. Begrippen als ‘persuasion/participation; conformative/ nonconformity; hidden/ public; open /closed; transgressive/mainstream; fetish/paraphernalia’ worden bevraagd. Gedurende het jaar worden twee edities van het tijdschrift gepubliceerd.

meer toekenningen

005representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Ontwerpkritiek: fanfare tet-a-tet

fanfare, 2017

€10.100
Fanfare biedt middels tentoonstellingen, digitale presentaties en bijeenkomsten op locatie een platform aan autonoom grafisch en visueel ontwerp. Hierin staat de tekstuele en fysieke conversatie centraal. Om dit te versterken ontwikkelt fanfare in samenwerking met Charlie Clemoes een broadcast channel met de podcastserie getitelde ‘tet-a-tet’. Het betreft een conversatiereeks op verschillende locaties waaronder het Stedelijk Museum, het Amsterdam Dance Event en LA Book Fair. Aan de podcast nemen de bij fanfare betrokken, veelal internationale, ontwerpers en makers, deel om met elkaar van ideeën te wisselen en te reflecteren op gedeelde en verschillende opvattingen over onderwerpen gerelateerd aan de activiteiten van fanfare en hedendaagse ontwerpcultuur. Hiermee wil fanfare de aandacht verschuiven van individu naar community en de verbinding tussen de aangesloten ontwerpgemeenschap versterken. Fanfare meent dat daarmee de ontwerpgemeenschap zich beter kan positioneren en verhouden tot een bredere ontwerpcultuur. Daarnaast dient de broadcast channel als een archief en wordt het een geïntegreerd onderdeel van de website met aanvullende teksten en documentatiemateriaal.
005representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Ontwerpkritiek: playdev.club

Adriaan de Jongh, 2017

€3.000
Volgens game-ontwerper Adriaan de Jongh sluiten theorie en praktijk onvoldoende op elkaar aan binnen de discipline interactieve games. Vanuit het theoretisch kader wordt ingezoomd op de losse elementen, terwijl de praktijk van game-ontwerpers juist multidisciplinair en veelzijdig is. Daarom stelt De Jongh dat game-ontwerpers onderling, tijdens het proces en aan de hand van eigen ontwerpen het beste kunnen reflecteren op de games. Zo vormt elke game als het ware een eigen theoretische kader dat door meervoudige discussie en interactie in zijn geheel wordt ontleed. Om ruimte te bieden aan praktijkgerichte reflectie tussen de ontwerpers, die volgens De Jongh in Nederland ontbreekt, heeft De Jongh het ‘playdev.club’ opgericht. In dat kader organiseert hij een reeks meet-ups op locaties van verschillende game-studio’s waar game-ontwikkelaars presentaties geven en vervolgens elkaars ‘game-in-progress’ spelen en bespreken. Met deze vorm van peer-to-peer review beoogt De Jongh bij te dragen aan de kritische houding van game-ontwerpers en kwaliteit van de games om een sterke ontwerpcultuur te waarborgen.
005representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Ontwerpkritiek: The Failed Architecture Podcast

Failed Architecture Foundation, 2017

€20.962
Failed Architecture is een platform dat ‘falende’ architectuur en stedenbouw onderzoekt met een programma van onder meer lezingen en workshops waarbij de lokale gemeenschap wordt betrokken. Naast de online activiteiten, onderwijs en curatorial projecten wil de organisatie een nieuw medium inzetten, namelijk de 'The Failed Architecture Podcast'. Deze wordt opgebouwd uit een serie gesprekken met internationale architecten, ontwerpers, kunstenaars, reporters, columnisten, gebruikers en bewoners. Terugkerende onderdelen zijn Render Poetry, Sound Art, Stories, City Sonic, en Talk You Through, waarin geluid in relatie wordt gebracht met (architectonische) ruimte. Daarnaast betrekken zij de bestaande geluidsarchieven en wordt geluid ingezet bij de geschreven content. Aan de totstandkoming van de podcast is online radio Ja Ja Ja Nee Nee Nee betrokken. Failed Architecture wil met de podcast op het geluid gebaseerde vormen van architectuurkritiek verkennen en podium bieden aan de ruimte-georiënteerde geluidskunst. Volgens Failed Architecture ontstaat middels de podcast ‘slow critisicm’ die tegenreactie biedt op de dominantie van de beeldcultuur binnen het hedendaagse ontwerpveld. Daarnaast draagt de podcast bij aan de missie van Failed Architecture om met een inclusieve aanpak een open gesprek tussen experts en het brede publiek te stimuleren en verhalen over gebouwen af te zetten tegen de reële ervaringen van gebruikers.
005representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Ontwerpkritiek: Press & Fold | Notes on making and doing fashion

Hanka van der Voet, 2017

€16.000
Modebeschouwer, lecturer en curator Hanka van der Voet stelt dat kritische reflectie binnen de mode urgent is aangezien de mode-industrie drastisch verandert en de bestaande platforms mode benaderen als een consumptiemiddel. Als reactie hierop initieert zij een nieuw modeplatform, getiteld ‘Press & Fold | Notes on making and doing fashion’, waarmee Van der Voet beoogt om de focus te verschuiven naar de betekenis van kleding en om een veelzijdige visuele en tekstuele taal te ontwikkelen die aansluit bij de transitie van het modesysteem. Vanuit het platform zullen in ieder geval een website, tweejaarlijkse tijdschrift, expertmeetings en workshops worden ontwikkeld. Het platform dient als een collaboratief kritisch onderzoek naar het mode systeem, waarbij een internationaal netwerk van onder andere ontwerpers, stylisten, fotografen, schrijvers en critici is betrokken en versterkt wordt. Vanuit het netwerk en middels open calls wordt de content voor het tijdschrift verzameld onder toezicht van een adviesraad. Ook wordt aansluiting gezocht bij het (mode)onderwijs van RMIT in Melbourne, de London College of Fashion en ArtEZ in Arnhem; diverse culturele instellingen die mode- en designtentoonstellingen organiseren; en platforms zoals State of Fashion 2018.
005representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Open oproep

Ontwerpkritiek: Windoog, podcast voor divers geluid

Lilith Ronner van Hooijdonk, 2017

€13.763
Samen met Sereh Mandias ontwikkelt Lilith Ronner van Hooijdonk ‘Windoog, podcast voor divers geluid’ waarmee zij architectuurkritiek weer aansprekend willen maken voor een algemeen publiek. Volgens hen neemt de waardering van architectuur bij een breed publiek af door de gebrekkige toegankelijkheid van architectuurkritiek. Daarom richten zij zich op het populaire medium, dat in korte tijd relevante informatie verspreidt, weinig kosten meebrengt en ongelimiteerd beluisterd kan worden. Hierbij betrekken zij een divers samengestelde redactie, met onder anderen een journalist, (architectuur)historicus, socioloog, beleidsmaker, filosoof en stedenbouwkundige om verschillende perspectieven te bieden op alle facetten van (ge)bouwen. Daarnaast werken zij samen met bestaande platforms waaronder De Architect, TU Delft en VPRO. Aan de hand van drie ‘testedities’ wordt gewerkt naar een werkbaar en duurzaam model met een inhoudelijke en financiële langetermijnstrategie. De podcast stelt de initiatiefnemers in staat met het gesproken woord een alternatief te bieden op de visuele taal die bij de gangbare platforms over architectuur domineert. Hiermee willen ze bijdragen aan bewustwording van de rol van architectuur in de maatschappij en het dagelijks leven van mensen.
loader

het fonds

subsidies

actueel

aline4web.jpg
In januari 2018 start Aline Knip (1970) bij het Stimuleringsfonds als het nieuwe Hoofd Subsidies. Aline zal bijdragen aan het strategisch beleid van het fonds en gaat leiding geven aan het team dat ve... meer >
vieropenoproepeninternaitonalisering.png
Het Stimuleringsfonds roept middels vier verschillende oproepen Nederlandse ontwerpers en culturele organisaties op een projectplan in te dienen voor een project, interventie of traject, dat ontwerp i... meer >
literatuurophetschermweb.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Letterenfonds roepen schrijvers, dichters en (interactie)ontwerpers op een projectvoorstel in te dienen voor het programma Literatuur op het... meer >
sluitingsdata2018groen.png
De sluitingsdata van de deelregelingen van het Stimuleringsfonds in 2018 zijn vastgesteld. De Deelregelingen Architectuur en Digitale cultuur hebben in 2018 ieder vier rondes. De Deelregeling Internat... meer >
loader
loader
loader