stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Cascoland Van Deyssel
cascoland.jpg

Cascoland Van Deyssel

Cascoland, 2018

€10.000
Door de plannen voor de grootschalige renovatie van de Van Deysselbuurt in Amsterdam Nieuw-West zien de woningcorporatie Rochdale en Cascoland de kans voor de ontwikkeling van een toegankelijkere en zorgzamere wijk. Cascoland wil onderzoeken hoe de vormgeving en de programmering van de winkelpanden in de Van Deysselstraat kunnen bijdragen aan een gezonde en zorgzame buurt. Het bureau stelt voor om buurtbewoners de gelegenheid te geven om wekelijks een dag of een dagdeel mede-eigenaar te zijn van de zogenaamde Eendagszaak. Onderzocht zal worden hoe ondernemers vanuit de Eendagszaak kunnen bijdragen aan het signaleren van zorgvragen uit de buurt en hoe ze kunnen samenwerken met professionele hulpverlening. Daarnaast zullen medewerkers van Cascoland in de wijk gaan wonen en in de openbare ruimte zullen ze performatieve en theatrale acties organiseren die de aandacht van voorbijgangers trekken. Denk bijvoorbeeld aan strijken op straat of een kapper haar laten knippen op straat. Uitgangspunt is dat buurtbewoners daarin participeren. Zo activeert Cascoland buurtbewoners en ondernemers in de buurt, gaat samen met hen aan de slag om vervolgens tot het ontwerpen van nieuwe perspectieven en mogelijkheden voor een zorgzame wijk te kunnen komen.

Dit project wordt ondersteund vanuit de programmalijn 'Transformatie naoorlogse wijken in relatie tot zorg' van het Ontwerpprogramma Erfgoed en Ruimte. Het Ontwerpprogramma Erfgoed en Ruimte is in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) opgezet en heeft als doel om op een duurzame manier ontwerp met cultureel erfgoed te verbinden.

meer toekenningen

placeholder.gif

Deelregeling Vormgeving Startsubsidie

Goed Genoeg: Burn-out Dagboek

Studio Pupil Coöperatie U.A., 2019

€7.500
Studio Pupil vertaalt het persoonlijke stripverhaal ‘Burn-out Dagboek’ van Maaike Haartjes naar animatie. Het team, bestaande uit producent Tünde Vollenbroek, animatieregisseur Dario van Vree en animatie-ontwerper Iris Frankhuizen beogen op deze manier het thema in zowel persoonlijke als professionele sfeer beter bespreekbaar te maken en een breder publiek te bereiken. De strip wordt vertaald naar een animatieserie voor online publicatie, een animatiefilm voor televisie en een interactief geanimeerd werk. In de startfase onderzoeken zij de vormtaal en het verhaal van het cross-media werk. Hierbij kijken zij naar de volgende aspecten: de inhoudelijke betekenis van het materiaalgebruik; het combineren van de minimalistische en gedetailleerde stijl; het omzetten van tekst naar visuele metaforen; het samenvoegen van een aantal verhaallijnen/personages; het gebruik van de dagboek als stijlvorm; het balanceren van de positieve en negatieve ervaringen en de karakteranimatiestijl. Studio Pupil ontwikkelt in deze fase ook een methode voor (visuele) brainstormsessies tussen stripmaker en animatiemakers en benadert (film)scriptschrijvers, co-financiers en Nederlandse en internationale platforms. Maaike Hartjes is zelf als creatief adviseur betrokken tijdens het gehele ontwikkelingsproces.
006representatieveafbeeldingvdberg.jpg

Deelregeling Talentontwikkeling Talentontwikkeling

Job van den Berg

Job van den Berg, 2018

€25.000
Job van den Berg heeft in 2015 zijn Bachelor Vormgeving behaald aan de Design Academy Eindhoven. Van den Berg is een meubel-product ontwerper met een bijzondere interesse voor onderzoek naar materialen en industriële-maakprocessen. Hiervan uitgaande wil hij de bestaande grenzen van materialen en hun bewerkingsprocessen opzoeken en verleggen. Hij werkt direct samen met de industrie en ontwikkelt producten van begin tot einde. Dit wil hij vervolgens tastbaar en toegankelijk maken voor een breed publiek via presentaties. De projecten waar hij zich het komende jaar op richt zijn: Metal Skins, Glasslab en O-Series. Daarnaast onderzoekt hij de mogelijkheden van het opzetten van een design label, gaat hij samenwerken met verschillende partijen uit de industrie en wil hij een meditatiecursus volgen.
006representatieveafbeeldinglenger.jpg

Deelregeling Talentontwikkeling Talentontwikkeling

Studio Bernhard Lenger

Studio Bernhard Lenger, 2018

€25.000
Bernhard Lenger is in 2016 afgestudeerd aan de Design Academy Eindhoven in de richting Man and Leisure. Als ontwerper richt hij zich op het verbinden van het ontwerpwereld met de wereld van internationale wetgeving, politiek en mensenrechten. Dit doet hij vanuit de overtuiging dat ontwerpers een positieve impact kunnen hebben op maatschappelijke opgaven en vanuit hun creatieve proces mogelijk systeemverandering teweeg kunnen brengen. Hij gaat het komende jaar een nieuwe ontwerpmethodologie ontwikkelen en zichzelf verder positioneren als een ontwerper die samenwerkt met overheidsinstellingen en andere organisaties. Hij wil zodoende ontwerp verder op de agenda te zetten. Ook gaat hij zijn studio en stichting We Are verder professionaliseren en vaardigheden opdoen ter voorbereiding op zijn veldonderzoek in Burundi, zoals een cursus European Policies en een training Physical Security.
006representatieveafbeeldingninamounah.jpg

Deelregeling Talentontwikkeling Talentontwikkeling

Ninamounah

Ninamounah, 2018

€25.000
Ninamounah Langestraat heeft in 2017 haar bachelor behaald in de richting Fashion Design aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Ninamounah is een modeontwerper die vanuit de biologie en antropologie mode als onderzoeksmethode gebruikt. Ninamounah wordt gedreven door een interesse in de mensheid en onderzoekt hoe de geklede mens wordt gevierd, maar ook onderdrukt als gevolg van cultuurhistorische structuren. In het komende jaar wil Ninamounah haar ontwerp- en productiepraktijk professionaliseren en hierbinnen op zoek naar milieuvriendelijk productie, zonder af te doen aan haar esthetiek. Ze wil verder haar merk presenteren aan een breder publiek dat onafhankelijk is van markt gestuurde investeerders en publieke financiering. Ze zal haar werk onder andere presenteren op de Paris Fashion Week.
006representatieveafbeeldingginoanthonis.jpg

Deelregeling Talentontwikkeling Talentontwikkeling

Gino Anthonisse

Gino Anthonisse, 2018

€25.000
Gino Anthonisse studeerde in 2014 af aan de Mode en Textielopleiding van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunst te Den Haag (KABK). Anthonisse richt zich als kledingontwerper op de rol van mode binnen onze huidige maatschappij en zijn positie hierin. Voor Anthonisse is mode meer dan alleen kleding, want volgens hem gaat het om een beleving. Hij ontdoet kleding vaak van zijn functie en zoekt daarbinnen naar nieuwe combinaties van klassieke kledingstukken, etnische elementen en diverse materialen en technieken. Hij heeft zich het afgelopen jaar voornamelijk beziggehouden met het collectief Das Leben am Haverkamp. Het komende jaar wil hij zich vooral richten op zijn persoonlijke professionalisering. Anthonisse gaat experimenteren met “levende collage installaties” waarbij performance, kleding, fotografie en geluid samenkomen tot sculpturale vormen. Hij wordt hierin ondersteund door coaching van Arno van Roosmalen. Ook vergaart hij kennis over nieuwe technieken.
loader

het fonds

subsidies

actueel

vacaturesseniorcommunicatiemedewerker.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het Rijkscultuurfonds voor architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Het fonds wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de professionel... meer >
bringiton95of193.jpg
Wilt u een aanvraag indienen voor de derde ronde van de Deelregeling Internationalisering en heeft u een concreet plan die u aan fondsmedewerkers wilt voorleggen? Meld u dan nu aan voor het Spreekuur ... meer >
openoproepinterieureninterdisciplinarite.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept ontwerpers op voorstellen in te dienen voor ruimtelijke ontwerpen gericht op inclusief gebruik van het interieur.Interieurontwerp omvat verschillende ve... meer >
loader
loader
loader