stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Bureau Europa 2017-2020
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Meerjarige programma's Programma

Bureau Europa 2017-2020

2016

€560.000
Onder voorwaarde toegekend, € 140.000 per jaar gedurende vier jaar

Bureau Europa is in 2013 ontstaan uit het NAiM, de dependance van het Nederlands Architectuurinstituut. De instelling biedt als presentatie- en netwerkorganisatie tentoonstellingen, lezingen, debatten en andere activiteiten op het gebied van architectuur en vormgeving vanuit een sociaal maatschappelijke invalshoek. Daarbij richt de instelling de blik primair op Europa en de Euregio en de daaraan verbonden sociale en maatschappelijke agenda. Bureau Europa wil zich niet alleen reflectief en representatief manifesteren, maar ook als bemiddelaar tussen de economische, sociale, culturele en maatschappelijke werkelijkheden. In de periode 2017-2020 verhoudt de instelling zich tot de thema’s zorg & ziekte, sociale inclusiviteit, energie transitie, (digitale) transparantie & controle en monetaire & demografische krimp. Bureau Europa stelt dat binnen al deze maatschappelijke uitdagingen de ontwerpende disciplines een rol kunnen spelen door handelingsperspectieven te creëren. De thema’s komen terug in tentoonstellingen, workshops, lezingen en debatten.

meer toekenningen

Mediamatic.jpg

Deelregeling Meerjarige programma's Programma

Mediamatic 2017-2018

2016

€500.000
Onder voorwaarde toegekend, € 250.000 per jaar gedurende twee jaar

Stichting Mediamatic is een instelling die zich richt op nieuwe en interdisciplinaire kunstvormen, ontstaan uit maatschappelijke urgenties en technologische ontwikkelingen. Gaandeweg is de focus verschoven van elektronische media en –technologie naar kweekmedia en ontwikkelingen in biotechnologie en voedsel. De instelling opereert als culturele broedplaats en richt zich op onderzoek, ontwikkeling en presentatie van nieuw werk. Het programma is ontstaan uit de belangstelling voor het spanningsveld cultuur versus natuur. Belichte onderwerpen in het programma zijn onder andere biomaterialen, eten en drinken, geur, omgeving, DIY en gereedschap. In verschillende werkvormen komen deze onderwerpen aan bod. Naast traditionele werkvormen als presentaties, tentoonstellingen, publicaties en workshops is er plek voor experimentele werkvormen als het Bio Clean Lab, een pilottraject met basisonderwijs, de Bio Art Supplies shop. Voor de totstandkoming van het programma werkt Mediamatic samen met een brede waaier partners waaronder Waag Society, STEIM, Hamburger Bahnhof Berlin, VU, UU vakgroep Mycologie, Oedipus Brewing, Food Logica. Sinds 2015 is Mediamatic gevestigd in Dijkspark, een nieuwe locatie nabij het Centraal Station in Amsterdam. De gunstige locatie biedt de kans om winstgevend horeca te exploiteren. Het concept is een restaurant dat ontstijgt aan een plek waar je louter kunt eten. Het restaurant ontplooit zich als podium voor het programma van Mediamatic waar experiment en innovatie centraal staan.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Meerjarige programma's Programma

Bio Art Laboratories 2017-2018

2016

€200.000
Onder voorwaarde toegekend, € 100.000 per jaar gedurende twee jaar

BioArt Laboratories zet sinds 2012 diverse projecten, evenementen en presentaties op die publiek kennis laten maken met de bio-art en Do-It-Yourself stromingen. Via het huidige driedelig programma maakt BioArt Laboratories niet alleen een crossover tussen wetenschap, natuur, technologie en creatieve industrie, maar verbindt ook gemeente, overheid, het bedrijfsleven, juristen, economen en studenten met elkaar. Het programma van 2017-2020 concentreert zich onder meer op het uitbouwen en faciliteren van crossover talentontwikkelingstrajecten om van daaruit betekenis en richting te geven aan de biobased society. Om een kritisch en artistiek perspectief te werpen op (biotech) ontwikkelingen en creatieve innovaties te faciliteren, betrekt het initiatief een grote diversiteit aan talenten. BioArt laboratories richt zich op relatiebeheer, op professionele scouting en selectie van talenten en op het aanbieden van een Talents-in-Residence programma. Binnen de talentontwikkelingstrajecten biedt BioArt Laboratories begeleiding en toegang tot nieuwe (biotech) materialen om talenten in staat te stellen het gehele traject van idee en prototype tot en met productontwikkeling te doorlopen.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Meerjarige programma's Programma

Sonic Acts 2017-2020

2016

€1.200.000
Onder voorwaarde toegekend, € 300.000 per jaar gedurende vier jaar

Sonic Acts is een platform voor onderzoek, ontwikkeling en presentatie op het snijvlak van kunst en wetenschap, muziek en technologie. Sonic Acts bevordert de cross-sectorale samenwerking; het produceert en toont nieuwe werken; genereert kennisproductie en kennisuitwisseling tussen wetenschappers, ontwikkelaars, kunstenaars en het publiek.
De programmering van Sonic Acts voor de periode 2017-2020 bestaat uit: 2 festivals (2017/2019), 2 Academies (2018/2020), ruim 30 nieuwe opdrachtwerken en coproducties, 2 driemaandelijkse programmaseries, 48 masterclasses, workshops en werkpresentaties, 4 gedrukte publicaties, 40 online dossiers, en internationale samenwerkingsprojecten. De activiteiten worden in samenhang ontwikkeld door te werken met het overkoepelende thema ‘Reset: de mens’. Sonic Acts stelt zich de vraag wat de plek (nog) is van de mens en het menselijke. Dit doen ze vanuit twee perspectieven. Enerzijds een antropologische en filosofische benadering die kijkt naar de manieren waarop de ecologische en technologische transformaties ons uitdagen tot een radicale herziening van ons mensbeeld. Anderzijds vanuit de ontwikkeling van 'artificial intelligence', de versmeltingen van mens en technologie, en de implicaties en consequenties daarvan.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Meerjarige programma's Programma

Waag Society 2017-2020

2016

€1.600.000
Onder voorwaarde toegekend, € 400.000 per jaar gedurende vier jaar

De missie van De Waag is om gesloten systemen open te breken, te hacken, toe te eigenen, te demystificeren en van nieuwe contexten te voorzien. Hierbij wordt uitgegaan van een Do-it-Together mentaliteit. Experts en publiek ontdekken zelf hoe ogenschijnlijk complexe systemen als zelfrijdende auto’s of antibiotica werken. De artistieke uitgangspunten daarbij zijn: Relational Aesthetics; Open&Critical Making; Users as Designers en Learning by Making.
Het programma van De Waag krijgt vorm in zes thematische labs. Binnen elk lab is een hoofdonderzoeker aangesteld die samen met het team een agenda en specifieke onderzoeksvragen opstelt. Het Future Internet Lab richt zich op de moraliteit van technologie. Open Wetlab en Open Design Lab staan voor een kritische benadering van maak cultuur binnen respectievelijk biotechnologie en de maakindustrie. Binnen het Creative Learning Lab, het Creative Care Lab en het Future Heritage Lab wordt gekeken naar crossovers tussen e-cultuur en educatie, de zorg en erfgoed. De organisatie onderzoekt de mogelijkheden voor nieuwe labs rondom nano- en quantum-technologie en ruimtevaart. Binnen de werkwijze van de labs staan artistiek onderzoek en experiment voorop. De uitkomsten van dit vormonderzoek kunnen hun weg vinden naar concrete toepassingsdomeinen, maar voorop staat dat de experimenten zelf zichtbaar moeten zijn in de samenleving. Hiervoor organiseert De Waag tentoonstellingen en wordt getracht communities en platforms te bouwen en te onderhouden rondom de labs. De Waag Society profileert zich als netwerkorgansiatie. Rondom elk lab wordt een consortium met nationale en internationale partners samengesteld. Daarnaast kent De Waag een uitgebreid Academy programma waaraan scholieren, docenten, makers, ambtenaren, curatoren en zorgverleners deelnemen. Stichting Waag Society opereert vanuit De Waag op de Nieuwmarkt en vanuit het Pintohuis.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Meerjarige programma's Programma

Next Nature 2017-2018

2016

€340.000
Onder voorwaarde toegekend, € 170.000 per jaar gedurende twee jaar

Next Nature Network onderzoekt sinds haar oprichting in 2005 de wijze waarop onze leefomgeving op verschillende niveaus meer en meer verbonden raakt met technologie. Het vertrekpunt hierbij is dat de mens deze technologische schil door haar alomtegenwoordigheid, complexiteit en intimiteit als een nieuwe vorm van natuur gaat ervaren. De stichting, opgericht door Koert van Mensvoort, organiseert onder meer exposities en evenementen en verzorgt publicaties rondom prikkelende ontwerp- en onderzoekstrajecten. Op het online platform nextnature.net komen alle activiteiten samen. Het streven van Next Nature is de co-evolutionaire relatie tussen mens, natuur en technologie beter te begrijpen. Hiervoor worden nieuwe, veelal speculatieve, maar degelijk onderbouwde vergezichten geschetst.
Next Nature presenteert zich sinds enige tijd als een nieuwe 21ste-eeuwse natuurbeweging die niet terug, maar vóóruit wil onder het motto ‘FORWARD TO NATURE’. De programma-activiteiten zijn ingedeeld langs drie hoofdlijnen: intieme technologie, Next Natural Habitat en Mens van morgen. Binnen deze lijnen zijn onder meer de volgende activiteiten ingepland: De publicatie ‘Forward to Nature’ waarin het concept van vooruit naar de natuur wordt uitgelegd; Next Senses, een onderzoeksprogramma waarin jonge makers speculeren over nieuwe zintuigen of zintuigelijke toepassingen; De Kweekvlees Expo, een fysieke tentoonstelling rondom het fictieve kweekvlees restaurant; ECOcoin.com, een platform voor een alternatieve munteenheid die ecologische waarde uitdrukt; Letter to Humanity, een brief aan de mensheid en ‘Artficial Womb’ een debataanjager rondom menselijke voortplanting, emancipatie en familiestructuren. Aanvullend wordt geïnvesteerd in de redactie van nextnature.net. Al naar gelang de aard van het project worden partners betrokken zoals festivals, musea, bedrijven en kennisinstellingen. Zo werk Next Nature samen met Natuurmonumenten, de TU Eindhoven en het Rathenau instituuut op het gebied van onderzoek, met de Dutch Design Week en de Stadsschouwburg voor presentaties en met de VPRO en de Volkskrant als mediapartners. De activiteiten van Next Nature zijn zowel lokaal als internationaal georiënteerd.
loader

het fonds

subsidies

actueel

scitpwebsite720x480nuonline.gif
Op zoek naar nieuw ontwerptalent? Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie presenteert tijdens de Dutch Design Week het Platform Talent en portretteert daarmee alle individuele praktijken van ontwerp... meer >
commissieleden2019.png
Heb je expertise in een van de vele disciplines die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie vertegenwoordigt? Ben je in staat om over je persoonlijke voorkeuren heen te stappen, met het doel aanvrag... meer >
loader
loader
loader