stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
toekenningen

toekenningen

Bekijk hier de projecten die het Stimuleringsfonds ondersteunde op gebied van architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs.
007representatieveafbeelding.jpg

Voucherprocedure Presentaties Buitenland Voucher

Dimension Drive at the Indie MEGABOOTH (PAX East)

2Awesome Studio, 2017

€1.500
2Awesome Studio is geselecteerd om de game ‘Dimension Drive’ te promoten tijdens het game evenement PAX East, in de Indie MEGABOOTH, dat plaats vindt in Boston, MA, VS tussen 10 en 12 maart in 2017. De reis naar Boston zal ook worden gebruikt om contacten op de doen in de gaming-industrie die kunnen bijdragen aan de verder ontwikkeling en distributie van de game.
placeholder.gif

Deelregeling Talentontwikkeling Open oproep

Van Afrikaandermarkt naar Wijkgrondstoffenmarkt

Afrikaanderwijkcooperatie, 2017

€10.000
Afrikaanderwijkcooperatie en Superuse Studios verkennen een samenwerking gericht op het verwerken van afvalstromen van de Afrikaandermarkt naar een nieuwe grondstof. Hiervan maakt Superuse Studios vervolgens producten die van meerwaarde zijn voor de wijk. De samenwerkende partijen kijken niet alleen de afvalstroom als materiaal, maar zij kijken ook naar hoe het afvalsysteem in de wijk werkt. Hierin doen zij ook interventies. Met het project willen beide partijen gemeentes stimuleren om ontwerpers te betrekken bij maatschappelijke opgaves in de gemeentes. Afrikaanderwijkcoöperatie is een bottom-up wijkinitiatief in Rotterdam. Superuse Studios is een ontwerpbureau dat gespecialiseerd is in duurzaam ontwerp met uitingsvormen als social design, urban farming en circulair werken.
xiaofengdaiweb.jpg

Deelregeling Talentontwikkeling Open oproep

Commentary Informed

Xiaofeng Dai, 2017

€10.000
Xiaofeng Dai en Digital Methods Initiative verkennen een samenwerking gericht op de ontwikkeling van een ‘kritisch’ algoritme die ‘fake-news’ onderscheidt van werkelijk nieuws. Het te ontwikkelen systeem kan van beide nieuwsuitingen een (beeldende) vertaling kan maken, dat als alternatief model werkt voor de comment-sectie. Doordat het algoritme de kijker visueel inzichtelijk maakt hoe het nieuws tot stand komt, moet dit het bewustzijn rondom nepnieuws vergroten. Hiermee willen de initiatiefnemers de kwetsbaarheid voor misinformatie bij de lezer verkleinen. Digital Methods Initiative (DMI) is een internationaal opererend onderzoeksorgaan op het gebied van internet. Xiaofeng Dai heeft een achtergrond in information design.
jalilaessaidiweb.jpg

Deelregeling Talentontwikkeling Open oproep

Fresh on Sewage Sludge

Inspidere, 2017

€7.760
Inspidere (Jalila Essaïdi) en Waterschap de Dommel verkennen een samenwerking gericht op het zoeken naar nieuwe toepassingen voor rioolslib, een restmateriaal in het zuiveren van water. De initiatiefnemers signaleren dat het zuiveren van drinkwater steeds duurder wordt, en hiermee de vanzelfsprekendheid van schoon drinkwater in Nederland afneemt. Hierdoor moeten nieuwe manieren worden gevonden om water te hergebruiken. Rioolslib is een materiaal dat hierbij vrijkomt. Het materiaal werd in het verleden gebruikt in onder andere de landbouw, maar heeft nu een slecht imago door de samenstelling van het materiaal en wordt bijna niet meer toegepast of hergebruikt. Samen met onderzoekers van het Waterschap gaat de Jalila Essaïdi nieuwe toepassingen en materialen ontwikkelen vanuit het restmateriaal. Dit wordt in een vervolgfase vertaald in (een) ontwerp(en). Waterschap de Dommel is het waterschap van Midden-Brabant. Jalila Essaïdi is een ontwerper die werkt op het snijvlak van vormgeving, digitale cultuur en bio art.
reframingroaldhoopeweb.jpg

Deelregeling Talentontwikkeling Open oproep

Reframing Detentie en Re-integratie

Reframing Studio, 2017

€9.920
Reframing Studio en Exodus Zuid-Holland verkennen een samenwerking waarin zij samen willen bijdragen aan de re-integratie van ex-gedetineerden. Het percentage gedetineerden dat kort na vrijlating een delict begaat willen is relatief hoog. Hier zien beide partijen een potentie om door middel van design thinking tot nieuwe werkwijzen en denkrichtingen te komen. Reframing Studio past haar eigen design thinking ontwerpmethodologie toe in de bestaande werkwijze van Exodus Zuid-Holland. In samenspraak met een aantal stakeholders, waaronder het Openbaar Ministerie en de Dienst Justitiële Inrichtingen, worden kleinschalige bijeenkomsten georganiseerd. Deze resulteren in nieuwe werkvormen en interventies. Uiteindelijk moet dit bijdragen aan een nieuw toekomstconcept voor nazorg bij detentie dat door de betrokken stakeholders wordt gedragen. Exodus Zuid-Holland biedt begeleiding en opvang aan (ex-)gedetineerden en hun familie. Reframing Studio is een ontwerpbureau gespecialiseerd in design thinking.
tomkortbeekweb.jpg

Deelregeling Talentontwikkeling Open oproep

De Plantmonitor

Kunstlab Arnhem, 2017

€10.000
Kunstlab Arnhem (Tom Kortbeek) en het Laboratorium voor Plantenfysiologie van de Wageningen Universiteit verkennen een samenwerking op het gebied van planten en technologie. Kunstlab Arnhem heeft een ‘Bio Orchestra’ ontwikkeld: een installatie waarin planten die zijn uitgerust met sensoren samen muziek genereren. De installatie werkt met relatief goedkope technologie maar levert wel interessante output voor de universiteit. De Universiteit Wageningen ziet in het project, mede door deze elementen, een potentie voor de landbouw om efficiënter, goedkoper en milieuvriendelijker te werken. Samen onderzoeken zij hoe ze het artistieke project kunnen vertalen naar een andere sector. Het Laboratorium voor Plantenfysiologie onderzoekt het functioneren van planten. Kunstlab Arnhem initieert interdisciplinaire projecten op het snijvlak van (podium)kunst en wetenschap.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Publicatie

BEYOND THE NEW Unveiling the agency of things

Die Neue Sammlung - The Design Museum / Pinakothek der Moderne, 2017

€22.495
Die Neue Sammlung van Pinakothek der Moderne in München (Duitsland) presenteert in november 2017 de tentoonstelling ‘Beyond the New’. Naast de tentoonstelling verschijnt de publicatie 'Beyond the New', waarvan onderzoeker Louise Schouwenberg de auteur is. Het concept van zowel de tentoonstelling als de publicatie zijn ontwikkeld door Hella Jongerius en Louise Schouwenberg en bouwt voort op een lopend, theoretisch onderzoek naar de representatie van design. Schouwenberg draagt verantwoordelijkheid voor het onderzoek en de teksten van de publicatie, waarin zij ingaat op de verschillende rollen en functies van ontwerp in het dagelijkse leven en hoe dit gelezen kan worden binnen verschillende contexten waarin ontwerp verschijnt, zoals bijvoorbeeld in een museum. In de publicaties komen ook de objecten uit de tentoonstelling in tekst en beeld aan bod. Met de publicatie beoogt Schouwenberg het onderzoek binnen het ontwerpveld te stimuleren en bij te dragen aan breed begrip over het belang en de betekenis van ontwerp, mede in relatie tot andere, culturele domeinen De vormgeving is in handen van Irma Boom en Die Neue Sammlung zorgt voor de uitgave, lancering en distributie, onder andere via Verlag der Buchhandlung Walther König.
beeld.jpg

Deelregeling Vormgeving AV productie

KNUPPEL

Reynaert Vosveld, 2017

€4.200
De korte, geanimeerde film Knuppel is een absurdistische documentaire over de politiewapenstok als symbool voor hiërarchische machtsverhoudingen. Met deze short wil Reynaert Vosveld zijn technische en filosofische ideeën ontwikkelen en samenbrengen. Met Knuppel beoogt hij het maatschappelijk engagement aan te wakkeren, waarbij hij zijn maatschappelijke observaties verbeeldt in een expressieve animatiestijl. In berichtgeving over de introductie van nieuwe wapenstokken voor de Nederlandse politie in 2016 merkte Reynaert Vosveld op dat vooral werd ingegaan op de fysieke impact op het lichaam om daarmee autoriteit te verduidelijken. Na diverse incidenten in een aantal westerse landen waarin media en bevolking de politie negatief in beeld brachten vanwege het gebruiken van excessief geweld, strookte de gepresenteerde informatie niet met het beeld dat hij verwachtte dat de politie over zichzelf zou willen uitdragen. Reynaert Vosveld verwachtte dat de politie met name een beeld van zichzelf als wetshandhaver en beschermer van burgers zou willen uitdragen in plaats van als agressor. Het maken van de short is een associatief beeldend onderzoek naar sentimenten, uitspraken en andere uitingen die naar zijn mening van grote betekenis zijn voor problematiek en beeldvorming rondom politie.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Publicatie

De beleving van sokken

Aart Taminiau, 2017

€20.000
Tekenaar en animator Aart Taminiau ontwikkelt zijn nieuwe beeldverhaal ‘De beleving van sokken’. In het verhaal volgt de toeschouwer twee medewerkers van een sokkenbedrijf die beiden op zoek zijn naar de ultieme beleving van hun product: sokken. In de publicatie plaatst de tekenaar de twee verhalen naast elkaar zodat de lezer de verschillende perspectieven op een zelfde zoektocht kan volgen en vergelijken. Het overkoepelende thema van het verhaal is de ervaringsmaatschappij, waarin marketing en lifestyle steeds meer gericht zijn op ervaring en minder op producten. De publicatie wordt uitgegeven door Scratch Books. In de totstandkoming laat Taminiau zich adviseren door filosofen, historici en andere beeldmakers.
007representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Vormgeving Publicatie

Ei! Ei!

H.C. van Reek, 2017

€12.000
Illustrator Harriët van Reek werkt aan een experimenteel prentenboek als oefening om zichzelf én het vakgebied van het prentenboek uit te dagen om ongeschreven regels op te rekken. Ze gaat het experiment aan in het vinden van nieuwe manieren om tot beeld en tekst te komen en van nieuwe vormen van vertellen. Samen met beeldend kunstenaar, illustrator en vormgever Geerten ten Bosch ontwikkelt ze het beeldend en inhoudelijk plan. Geluidskunstenaar en componist Anne Wellmer maakt een geluidslandschap met hoorspel geïnspireerd op het boek. Met de podcast wordt beoogd de beleving van het boek te verlevendigen en aan te zetten tot fantasie en spel. Philip Elchers is de uitgever. Presentatie van het boek en de podcast vindt plaats in Villa Augustus in Dordrecht.
loader
pagetype:page-content
pagesubtype:pagesub-treelist
Array
(
  [0] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen
  [1] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=tree&p=/nl/&format=L
  [2] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=expressions&p=/nl/
  [3] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=projectvormen&p=/nl/
  [4] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=regelingen&p=/nl/
  [5] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=programmes&p=/nl/
  [6] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=granted_years&p=/nl/
  [7] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=domains&p=/nl/
  [8] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=subdisciplines&p=/nl/
  [9] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/toekenningen/&format=L&length=10
  [10] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/dimension_drive_at_the_indie_megabooth_pax_east/4161/
  [11] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/van_afrikaandermarkt_naar_wijkgrondstoffenmarkt/4311/
  [12] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/commentary_informed/4312/
  [13] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/fresh_on_sewage_sludge/4313/
  [14] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/reframing_detentie_en_re_integratie/4314/
  [15] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/de_plantmonitor/4315/
  [16] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/beyond_the_new_unveiling_the_agency_of_things/4316/
  [17] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/knuppel/4317/
  [18] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/de_beleving_van_sokken/4318/
  [19] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/ei_ei/4319/
)

het fonds

subsidies

actueel

Excuses, de kalender bevat momenteel geen events
ddw2017web.jpg
Tijdens de Dutch Design Week 2017 presenteert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de nieuwe lichting ontwerpers, kunstenaars en architecten die afgelopen jaar de werkbeurs Talentontwikkeling ont... meer >
presentatiepraatpaal.jpg
Hoe maken we de openbare ruimte toegankelijker en bruikbaarder voor mensen met dementie? Op 20 juni 2017 presenteerden acht ontwerpers vijf oplossingsrichtingen als resultaat van het onderzoekstraje... meer >
ontwerpkritiekillustratie.jpg
‘Zonder ontwerpkritiek geen ontwerp’, aldus de adviseurs aan wie het Stimuleringsfonds de voorstellen uit de Open Oproep voorlegde. Zij selecteerden vijf veelbelovende voorstellen die bijdragen aa... meer >
overleeromgevingvandetoekomstnieuwsberic.jpg
De veranderingen in het onderwijs leiden tot nieuwe vragen over de omgeving waarin het leren plaatsvindt: over het klaslokaal, het schoolgebouw, de locatie van het schoolgebouw in een stad of in een r... meer >
sarahkuengworkingatphotographyannekehymm.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Mondriaan Fonds bieden in 2018 opnieuw gezamenlijk twee residency perioden aan in de Japanse keramiekregio Saga. De fondsen roepen ontwerpers en beelde... meer >
loader
loader
loader
totalload:1501159284.1951t/m
Array
(
  [0] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen
  [1] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=tree&p=/nl/&format=L
  [2] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=expressions&p=/nl/
  [3] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=projectvormen&p=/nl/
  [4] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=regelingen&p=/nl/
  [5] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=programmes&p=/nl/
  [6] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=granted_years&p=/nl/
  [7] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=domains&p=/nl/
  [8] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=subdisciplines&p=/nl/
  [9] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/toekenningen/&format=L&length=10
  [10] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/dimension_drive_at_the_indie_megabooth_pax_east/4161/
  [11] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/van_afrikaandermarkt_naar_wijkgrondstoffenmarkt/4311/
  [12] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/commentary_informed/4312/
  [13] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/fresh_on_sewage_sludge/4313/
  [14] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/reframing_detentie_en_re_integratie/4314/
  [15] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/de_plantmonitor/4315/
  [16] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/beyond_the_new_unveiling_the_agency_of_things/4316/
  [17] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/knuppel/4317/
  [18] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/de_beleving_van_sokken/4318/
  [19] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/ei_ei/4319/
  [20] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/subsidies/&format=S
  [21] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/actueel/agenda/&format=L&length=30
  [22] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/actueel/nieuws/&format=L&length=15
  [23] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=home&p=/nl/&format=L
)