stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Voucherprocedure Presentaties Buitenland

Voucherprocedure Presentaties Buitenland

budget: € 150.000. Vouchers zijn doorlopend aan te vragen, mits het budget toereikend is

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een verkorte procedure voor makers die zijn uitgenodigd door een buitenlandse culturele instelling of organisatie voor een presentatie in het buitenland die op korte termijn plaatsvindt. Dit kan deelname zijn aan een tentoonstelling, manifestatie, individuele presentatie, workshop, lezing of deelname aan een congres of symposium als spreker. De aanvrager kan hiervoor een voucher aanvragen. Deze procedure is een aanvulling op bestaande subsidieregelingen van het fonds. U kunt vanaf 4 maanden tot één maand voor aanvang van de presentatie aanvragen. De behandeltermijn van een aanvraag bedraagt 5 weken.

Buitenlandse uitnodiging
De strekking van de uitnodiging is zwaarwegend: het toont de buitenlandse (kennis)vraag aan en de omschrijving van de deskundigheid en kwaliteit van de (Nederlandse) betrokkenen. De buitenlandse vraag moet zich vertalen in een substantiële bijdrage in financiële of faciliterende zin. Hieruit blijkt de betrokkenheid.
Deze procedure is bedoeld voor makers op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur. U dient ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel op het moment dat u de subsidie ontvangt.
• het project vindt in het buitenland plaats;
• het project betreft een presentatie;
• er is sprake van een uitnodiging uit het buitenland van een recente datum;
• de bijdrage is voor reis-, accommodatie-, transport- en presentatiekosten;
• de subsidiebehoefte bedraagt maximaal € 1.500 per aanvrager;
• per studio, gezelschap of collectief kan er 1 voucher worden aangevraagd;
• er kan niet worden aangevraagd voor manifestaties waar reeds een procedure voor bestaat bij het Stimuleringsfonds.

Voorstellen die in ieder geval niet aanmerking komen voor ondersteuning zijn:
• strategische handelsmissies gericht op het opbouwen van netwerken;
• projecten die inzetten op marktverkenning;
• inkomende missies;
• groepspresentaties of -tentoonstellingen;
• reguliere projecten die bij een van de deelregelingen aangevraagd kunnen worden;
• residencies;
• summer schools;
• onderwijsactiviteiten;
• projecten die niet binnen het werkterrein van het Stimuleringsfonds vallen.
Subsidie wordt verstrekt op basis van de Deelregeling lnternationalisering. Het project moet een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de Deelregeling lnternationalisering. Bij de beoordeling wordt er met name gelet op:
• artistieke kwaliteit van het project en maker;
• plan van aanpak en motivatie;
• relevantie van het evenement voor het vakgebied;
• strekking van de uitnodiging.

De selectie heeft de vorm van een tender, waarbij een aantal voorstellen boven de andere wordt verkozen.
De aanvraag moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor dient u een persoonlijk account aan te maken. Let op: doe dit tijdig, het valideren van een account door het fonds kan tot maximaal 1 werkdag duren en kan alleen tijdens werkdagen. De aanvraag bestaat uit een:

• persoonlijke motivatie voor deelname waaruit blijkt wat de relevantie van de presentatie is voor de internationale ontwikkeling van de eigen ontwerppraktijk;
• beschrijving van de activiteit/presentatie/project in een gedegen plan van aanpak;
• beeldmateriaal van het geselecteerde project;
• een goed uitgewerkte beschrijving van de beurs, het evenement of de instelling waar de presentatie plaatsvindt. Ga daarbij ten minste in op: programma, thema, doelgroep/publiek en line-up;
• beschrijving van de urgentie en het belang van het evenement voor het betreffende vakgebied;
• uitnodiging van de buitenlandse culturele partij van een recente datum die de buitenlandse (kennis)vraag aantoont en de deskundigheid en kwaliteit van de (Nederlandse) betrokkenen omschrijft. Tevens dient er uit deze uitnodiging te blijken wat de financiële of faciliterende bijdrage van de organisatie is aan het project;
• beknopte begroting van de totale projectkosten met een dekkingsplan waaruit de subsidiebehoefte blijkt (maximaal € 1.500). Alleen kosten voor reis, accommodatie, transport van objecten en presentatie/communicatie/standhuur komen in aanmerking voor een bijdrage. De dekking van de kosten is geprioriteerd op basis van deze volgorde. De subsidie is het sluitstuk op de begroting. Met andere woorden: alle kosten en inkomsten zijn inzichtelijk, de andere co-financierende partijen hebben toegezegd of zullen dat doen naar aanleiding van de sluitende begroting.
• portfolio (max. 10 pagina's) en cv (max. 2 pagina's).

Het is niet mogelijk om een conceptaanvraag of projectplan ter advies voor te leggen aan het fondsbureau.
Innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Algemeen Subsidiereglement (PDF) met uitzondering van Artikel 8 en Artikel 4, lid 3f. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees de Deelregeling Internationalisering (PDF) goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.

Procedure
• u kunt vanaf 4 maanden tot één maand voor aanvang van de presentatie aanvragen;
• de behandeltermijn van een aanvraag bedraagt 5 weken;
• in de periode van 9 januari tot en met 31 december 2017 mag er per aanvrager 1 voucher worden toegekend.

Verantwoording
Ter verantwoording wordt er bij afronding van het project een inhoudelijk verslag gevraagd met beschrijving van activiteit/presentatie en het resultaat, een financiële verantwoording incl. bewijsstukken en een ingevuld verantwoordingsformulier.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Jasmijn van Weenen, adjunct secretaris Deelregeling Internationalisering.

U kunt ook bellen op 010-4361600.

Met vragen over de online aanvraagomgeving kunt u terecht bij het secretariaat.

toekenningen Vouchers buitenland

BodilessHeadsPublicityImage.jpg

Voucherprocedure Presentaties Buitenland Voucher

BODILESS HEADS

Frederick Rodrigues, 2016

€1.500
Frederick Rodrigues presenteert zijn project Bodiless Heads tijdens het festival A Corner in the World in Istanbul, Turkije. Bodiless Heads gaat volgens de maker in op het zelf gegenereerde zelfbeeld, de waarneming van lichamelijkheid en huid vanuit verschillende culturen. Dit gebeurt door middel van een zelfgemaakt super-macro-camerasysteem en software die afbeeldingen verwerkt. Rodrigues geeft op 5 en 6 oktober twee performances onder de titel BODILESS HEADS No.1#SIMULACRUM in het theater van de Mimar Sinan Universiteit. De performances voert hij samen met Setareh Fatehi, Pouya Ehsaei en Tara Fatehi Irani uit. Op 7 oktober geeft Rodrigues samen met Setareh Fatehi een technologie- en choreografieworkshop aan de dansafdeling van Miriam Sinan Universitey. A Corner in the World is een jaarlijks festival voor de kunsten waar innovatieve en experimentele werken van kunstenaars uit Turkije en de omringende landen worden gepresenteerd.
afgerond: januari '17

website
005representatieveafbeelding.jpg

Voucherprocedure Presentaties Buitenland Voucher

Summer Think and Do Tank. Regenerative Design Strategies in Guatemala City

Moniek Driesse, 2016

€3.000
Moniek Driesse en Anne van Strien organiseren een ‘summer think and do tank’ in Guatemala City in samenwerking met Urbanistica. In deze sessies richten de organisatoren zich op het ontwikkelen van scenario’s die bestaan uit strategieën voor een duurzame stedelijke toekomst door middel van design research in een actieve leeromgeving. Zij gaan aan de slag met de lokale bevolking uit de wijk La Morera om een actieve transitie te bewerkstelligen. Het programma bestaat onder andere uit lezingen, workshops en bijeenkomsten die raken aan zowel design, kunst als architectuur. Zij betrekken Guatemalaanse professionals bij de uitvoering van het project. De uitkomsten worden gepresenteerd in een publieke bijeenkomst in Guatemala. Ook komt er een presentatie tijdens de Dutch Design Week en een publicatie
005representatieveafbeelding.jpg

Voucherprocedure Presentaties Buitenland Voucher

Geomerce: Turning Crops into Mines

Gionata Gatto, 2016

€1.500
Ontwerper Gionata Gatto heeft het project Geomerce ontwikkeld. Geomerce is een verkennend onderzoek naar planten die in staat zijn om zware metalen uit verontreinigde grond te absorberen. Deze metalen stapelen zich op in de plant en kunnen vervolgens worden geoogst door het verbranden van deze bladeren. Dit proces heet 'phyto-mining'. Gatto is naar aanleiding van dit project uitgenodigd om een presentatie te geven op de conferentie European Association for the Study of Science and Technology (EASST) in Barcelona. Hij presenteert tijdens de sessie “The Experimental Life of Plants: Botanical Being in Scientific Practice and Beyond”. EASTT vindt plaats van 29 augustus tot 3 september in het Barcelona Convention Centre, Spanje. Ook is Gatto uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan een conferentie georganiseerd door de Italian Society of Science and Technology Studies. Hij is spreker van een deelsessie met het thema: “Designing objects that act: interaction design and the theories of the agency of objects”. Dit vindt plaats in Trento, Italië, van 24 tot 26 november. Gatto beoogt met de presentaties te laten zien wat de impact van experimenteel designresearch kan zijn binnen een academische context.
005representatieveafbeelding.jpg

Voucherprocedure Presentaties Buitenland Voucher

Le Musée Égaré

Bas van Beek, 2016

€1.500
Bas van Beek is door Charles Esche uitgenodigd om behang te ontwerpen als onderdeel van de tentoonstelling Le Musée Égaré in Toulouse, Frankrijk. De tentoonstelling is een fantoommuseum dat overal en altijd zou kunnen verschijnen. Het opent voor het eerst in Musée Paul Dupuy in Toulouse tijdens het internationale kunstfestival Printemps du Septembre. In de tentoonstelling zijn objecten uit de collecties te zien die uit verschillende musea en instellingen uit Toulouse komen. Door het samenbrengen van deze objecten worden er nieuwe verhalen en verbindingen gecreëerd. Daarnaast wordt er ook een aantal objecten getoond die niet uit Toulouse komen. De objecten worden niet in een “white cube” gepresenteerd, maar tegen de achtergrond van het behang van Van Beek. Hiermee beoogt de curator het protocol van de “white cube” te doorbreken en een nieuwe sfeer te creëren waarin het publiek kunst beschouwt.
005representatieveafbeelding.jpg

Voucherprocedure Presentaties Buitenland Voucher

Triumph of the garden

Maarten Heijkamp, 2016

€1.500
Maarten Heijkamp is door het National Center for Contemporary Arts (NCCA) uitgenodigd voor een presentatie op de Shiryaevo Art Biënnale te Samara, Rusland. De biënnale heeft als thema's cash en de financiële markt en vindt plaats van 12 augustus tot en met 27 september. Heijkamp ontwikkelde de ‘Fotografische Hamer’: een methode om grootformaat keramische reliëfs te vervaardigen. Het is een combinatie van het concept van camera obscura en keramiek met hightech CNC, lichtsensoren en pneumatiek. Op de biënnale presenteert hij het project 'Triumph of the garden'. Heijkamp geeft aan met dit project te willen onderzoeken hoe datsja tuinieren, als aspect van de Russische samenleving, functioneert buiten het financiële systeem. Hiervoor gaat hij een datsja in het dorp Shiryaevo ombouwen tot een camera obscura.

downloads

afgerond: november '16

website
loader

het fonds

subsidies

actueel

StichtingNieuwenMeer2.jpg
In september 2016 schreef het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor het derde achtereenvolgende jaar een Open Oproep uit gericht op Stadslabs. Onder de titel Samen werken aan dorp, stad en land w... meer >
Ceruttifilm.jpg
In de derde ronde van de Non-Fictie Transmediaregeling zijn uit negentien aanvragen zeven projecten gehonoreerd. Deze regeling is gericht op de ontwikkeling en realisering van projecten met artistieke... meer >
ViktorHachmang3.jpg
Het Stimuleringsfonds riep in september 2016 illustratoren en beeldmakers op voorstellen in te dienen voor kleinschalige, experimentele projecten op het gebied van illustratie, kinder- en jeugdboekeni... meer >
sluitingsdata2017.jpg
De sluitingsdata van de regelingen van het Stimuleringsfonds in 2017 zijn inmiddels vastgesteld. De Deelregelingen Architectuur, Digitale cultuur en Internationalisering hebben in 2017 ieder vier rond... meer >
loader
loader
loader