totalload:1449032679.8727t/m
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
dummy
subsidies / gamefonds
Gamefonds

Gamefonds

Sluitingsdata:

9 februari 2016
10 mei 2016
23 augustus 2016
18 oktober 2016

budget: € 300.000 per jaar / projectsubsidies

in samenwerking met het Mediafonds

Het Gamefonds is een initiatief van het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en heeft als doel een kwaliteitsimpuls aan de ontwikkeling van artistieke games te geven. Bovendien willen de fondsen de interdisciplinaire samenwerking tussen vormgevers, animatoren, gameontwikkelaars, culturele instellingen (of anderszins betrokken disciplines of organisaties bij de ontwikkeling of productie van de game) bevorderen.

Een gamesubsidie kan voor elke fase van de ontwikkeling van de game worden aangevraagd. Dat kan zijn in het prille begin van een idee, maar ook in het laatste stadium van de productie. Er kan geen subsidie worden aangevraagd voor iets dat al is afgerond, m.a.w. de subsidie wordt niet met terugwerkende kracht verstrekt. Het resultaat dient altijd publiek te worden gemaakt.

Een aanvraag kan door ontwerpers, vormgevers, animatoren, game-ontwikkelaars en (culturele) instellingen worden gedaan, waarbij altijd sprake moet zijn van interdisciplinaire samenwerking. Een gamesubsidie kan uitsluitend worden toegekend voor de ontwikkeling en productie van games waarvoor de inhoudelijke eindverantwoordelijkheid berust bij kunstenaars, vormgevers of animatoren die zijn geïntegreerd in de Nederlandse cultuur en gameontwikkelaars of (culturele) instellingen die in Nederland zijn gevestigd. Er dient daarnaast sprake te zijn van een redelijke cofinanciering ten opzichte van de opzet van het project. Het is niet nodig om zelf een financiële bijdrage te leveren, maar een financiële bijdrage van een partij naast het Gamefonds is een vereiste. Het Gamefonds verlangt een redelijke eigen bijdrage ten opzichte van de hele begroting. Per aanvraag zal bekeken worden wat een realistische eigen bijdrage is. 
Er is geen maximum bijdrage vastgelegd, maar de te verlenen subsidie zal in redelijke verhouding moeten staan tot het totaalbedrag dat het Gamefonds te besteden heeft en de overige aanvragen die het Gamefonds wil honoreren.

In 2015 vinden vier aanvraagrondes plaats voor deze deelregeling. Het jaarlijkse budget wordt evenredig over de aanvraagrondes verdeeld en beschikbaar gesteld.

Vanaf 2015 dient u uw aanvraag in bij het Stimuleringsfonds via het online aanvraagformulier.
Aanvragen voor een subsidie via de deelregeling Gamefonds kunnen het hele jaar worden ingediend. U dient het online aanvraagformulier volledig in te vullen en uiterlijk op de toepasselijke sluitingsdatum online in te dienen. Wees er tijdig bij met het aanmaken van een account voor de online aanvraagomgeving.

De deadlines van de aanvraagrondes in 2016 zijn:

9 februari
10 mei
23 augustus
18 oktober

Een aanvraag bevat:
• Het ingevulde online aanvraagformulier;
• een plan voor de ontwikkeling of productie van (een deel van) de game, met daarin in ieder geval de volgende punten:
o een uitleg over de verhaallijn van de game
o een uitleg over de wijze waarop de game is opgebouwd
o een inhoudelijke motivering van de maker
o een toelichting op wat de game in artistiek opzicht bijzonder maakt
o een toelichting op de vormgeving van de game, inclusief beeldmateriaal met eerder werk van de maker(s) en indien beschikbaar eveneens een eerder ontwikkelde game of een deel van de game
• samenstelling team makers en cv;
• een sluitende begroting met toelichting van de begrotingsposten, cofinanciering en eventuele offertes;
• een marketing- of communicatieplan;
• andere informatie die de aanvrager van belang acht voor de beoordeling van de aanvraag, zoals bijvoorbeeld een link naar de demo of een gameplayvideo.
Projecten die zich bezig houden met de ontwikkeling en/of productie van, en/of onderzoek naar artistieke games met een innovatieve gameplay komen in aanmerking voor ondersteuning.
Bij de beoordeling worden het plan voor de game, het eerdere werk, de ingediende begroting, het marketingplan en de andere meegestuurde gegevens in samenhang door de adviescommissie beoordeeld. Hierbij wordt gelet op:
• de vormgeving van de game
• het innovatieve karakter van de game
• de mate waarin triggers zijn ingebouwd ter bevordering van het spelelement
• het uitdagende karakter van de speelwereld
Aanvragen voor een projectsubsidie via de Deelregeling Gamefonds worden beoordeeld door een commissie die bestaat uit deskundigen op het terrein van de ontwikkeling en productie van games, het terrein van vormgeving en de e-cultuur. Deze adviescommissie bestaat uit de volgende leden:

Jeroen van Mastrigt
Marieke Verbiesen
Jan Robert Leegte
Adriaan de Jongh
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met adjunct secretaris Marjoleine Timmer.

downloads

toekenningen Gamefonds

x
Gamefonds

op subsidieregeling

 • Deelregeling Architectuur
 • Deelregeling Activiteitenprogramma's
 • Deelregeling Meerjarige programma's
 • Deelregeling Vormgeving
 • Deelregeling Talentontwikkeling
 • Gamefonds
 • TAX-videoclipfonds
 • Deelregeling E-cultuur
 • Regeling Belvedere 2002-2009
 • Deelregeling Stedenbouw 2010-2012
 • Deelregeling Internationalisering
 • Non-Fictie Transmediaregeling

op type

 • Onderzoek
 • Evenement
 • Tentoonstelling
 • Publicatie
 • AV productie
 • Website / applicatie
 • Productontwikkeling
 • Talentontwikkeling
 • Programma
 • Game
 • Activiteitenprogramma
 • Open oproep
 • Startsubsidie
 • Festival
 • Presentatie
 • Ideeënprijsvraag
 • Documentaire
 • Voucher
PianissimoReneDerks.jpg

Gamefonds Game

Pianissimo

Rene Derks, 2015

€7.500
Pianissimo is een game waarbij de piano als controler fungeert. De piano is verbonden via een MIDI controler met een tablet waarop de muziek wordt gevisualiseerd in de vorm van groeiende planten, bloemen en abstracte vormen. De game reageert op het ritme, de melodie en harmonie van het spel. Ieder level bestaat uit een liedje waarin akkoordprogressie en basisritme zijn vastgelegd. Hierdoor onderscheidt de game zich van andere muziekgames waarbij de speler exact speelt wat het spel voorschrijft. De game stimuleert improvisatie. De aanvraag is gericht op het maken en testen van een serie prototypes.
007representatieveafbeelding.jpg

Gamefonds Game

Yoshinami the Quiet Wave

This is a Robot BV, 2015

€75.180
Thisisarobot en Little Chicken werken gezamenlijk aan de game ‘Yoshinami the Quiet Wave’. De batteling game wordt ontwikkeld voor de tablet en smartphone. Het spel speelt zich af in Hireath, een labyrintische stad bovenop een vis. Stammen strijden volgens de rituele Yoshinami techniek één op één met elkaar om de schaarse overgebleven middelen. De speler moet de specifieke krachten en karaktereigenschappen van een krijger leren te beheersen om overwinningen te behalen. De game is bedoeld voor kinderen vanaf 6 jaar. Het artwork en de wereld van Yoshinami wordt in oktober gepresenteerd in een tentoonstelling in galerie Kallenbach in Amsterdam. Thisisarobot en Little Chicken ontvingen eerder een startsubsidie om een vertical slice te produceren.
opgejaagd.jpg

Gamefonds

Opgejaagd

Shosho, 2015

€3.000
De thriller ‘Opgejaagd’ is een game waarin aspecten uit het textadventure genre worden vertaald naar een smartphone omgeving. De speler kruipt in de huid van Steven, kroongetuige in een moordzaak die wordt opgejaagd door de dader. Het verhaal ontvouwt zich real time, gedurende drie tot vijf dagen, via verschillende functies op de telefoon. De speler moet interacteren met het verhaal om verder te komen. Schrijverscollectief Winchester McFly is betrokken bij de ontwikkeling van het scenario. De game bevindt zich in de eerste ontwikkelingsfase waarin de belangrijkste spelideeën worden uitgewerkt en getest.
007representatieveafbeelding.png

Gamefonds Game

Wuppo

Knuist & Perzik, 2015

€7.882
Knuist & Perzik maakt met Wuppo een metroidvania-game, een wereld vol fictieve wezens en samenlevingen met een rijke geschiedenis. De speler verkent de wereld als ‘wum’ en ontdekt tijdens de zoektocht naar een nieuw huis de geschiedenis en samenlevingen binnen de wereld. In Wuppo heeft elk element een uitgebreide geschiedenis en functie binnen het verhaal, tot aan de anatomie van de wezens is een systeem bedacht. Al deze details keren terug in de gameplay, vormgeving en het verhaal.
007representatieveafbeelding.jpg

Gamefonds Game

Antegods

Codeglue BV, 2015

€50.000
Antegods is een nieuw verhaaluniversum van Codeglue. De game combineert elementen van populaire gamegenres, waaronder 2D-shooters, collectible card games en MOBA's. Op procedureel gegenereerde planeten dagen teams elkaar uit. Tegelijkertijd doet Codeglue onderzoek naar de mogelijkheden van proceduraliteit binnen een team-based shooter. De elementen graphics, audio, leveldesign en narratief worden tot op zekere hoogte door de computer gegenereerd, om zo tot een gevarieerde esthetiek en een verrassende speelstijl te komen.
loader
totalload:0.57422494888306

actueel

SanderWassink_th.jpg
Deelregeling Talentontwikkeling Talentontwikkeling
loader
loader
SanderWassink_th.jpg
Deelregeling Talentontwikkeling Talentontwikkeling
loader

agenda