stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Gamefonds

Gamefonds

budget: € 300.000 per jaar / projectsubsidies

i.s.m. met het Mediafonds

Het Gamefonds is een initiatief van het Mediafonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en heeft als doel een kwaliteitsimpuls aan de ontwikkeling van artistieke games te geven. Bovendien willen de fondsen de interdisciplinaire samenwerking tussen vormgevers, animatoren, gameontwikkelaars, culturele instellingen (of anderszins betrokken disciplines of organisaties bij de ontwikkeling of productie van de game) bevorderen. Deze deelregeling heeft vier aanvraagrondes per jaar. Het jaarlijkse budget wordt gelijkmatig over de aanvraagrondes beschikbaar gesteld.

Startsubsidie
De regeling voorziet tevens in een startsubsidie waarmee aanvragers in staat worden gesteld de mogelijkheden van een project te onderzoeken. De startfase is gericht op het aanscherpen van de probleemstelling, het uitwerken van onderzoeksvragen en het organiseren van inhoudelijk en financieel draagvlak. Voor de uitvoering van het resulterende projectplan dient de aanvrager vervolgens een projectsubsidie aan te vragen.

Voucher internationale presentaties
Het Stimuleringsfonds kent een verkorte procedure voor presentaties in of deelname aan evenementen in het buitenland. Lees hier meer over de vouchers.
Een aanvraag kan worden gedaan door ontwerpers, vormgevers, animatoren, gameontwikkelaars en (culturele) instellingen, waarbij altijd sprake moet zijn van interdisciplinaire samenwerking.

U dient ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (of een buitenlandse equivalent hiervan) op het moment dat u de subsidie ontvangt.
In aanmerking voor ondersteuning komen projecten die zich bezig houden met de ontwikkeling en/of productie van, en/of onderzoek naar artistieke games met een innovatieve gameplay. Een gamesubsidie kan voor elke fase van de ontwikkeling van de game worden aangevraagd. Dat kan zijn in het prille begin van een idee, maar ook in het laatste stadium van de productie.

Voorwaarden:
Er kan geen subsidie worden aangevraagd voor werkzaamheden die al zijn uitgevoerd, met andere woorden: de subsidie wordt niet met terugwerkende kracht verstrekt.
Het resultaat dient altijd publiek te worden gemaakt.
Een gamesubsidie kan uitsluitend worden toegekend voor de ontwikkeling en productie van games waarvoor de inhoudelijke eindverantwoordelijkheid berust bij kunstenaars, vormgevers of animatoren die zijn geïntegreerd in de Nederlandse cultuur en gameontwikkelaars of (culturele) instellingen die in Nederland zijn gevestigd.
Er dient sprake te zijn van een redelijke cofinanciering ten opzichte van de opzet van het project. Het is niet nodig om zelf een financiële bijdrage te leveren, maar een financiële bijdrage van een partij naast het Gamefonds is een vereiste.
Er is geen maximum bijdrage vastgelegd, maar de te verlenen subsidie zal in redelijke verhouding moeten staan tot het totaalbedrag dat het Gamefonds te besteden heeft en de overige aanvragen die het Gamefonds wil honoreren.
Bij de beoordeling van de subsidieaanvraag worden het plan voor de game, het eerdere werk, de ingediende begroting, het marketingplan en de andere meegestuurde gegevens in samenhang beoordeeld.

Hierbij wordt gelet op:
• de vormgeving van de game
• het innovatieve karakter van de game
• de mate waarin triggers zijn ingebouwd ter bevordering van het spelelement
• het uitdagende karakter van de speelwereld
Een aanvraag bestaat uit:
Het ingevulde online aanvraagformulier
Een plan voor de ontwikkeling of productie van (een deel van) de game, met daarin in ieder geval de volgende punten:
> een uitleg over de verhaallijn van de game
> een uitleg over de wijze waarop de game is opgebouwd
> een inhoudelijke motivering van de maker
> een toelichting op wat de game in artistiek opzicht bijzonder maakt
> een toelichting op de vormgeving van de game, inclusief beeldmateriaal met eerder werk van de maker(s) en indien beschikbaar eveneens een eerder ontwikkelde game of een deel van een game
Samenstelling team makers en cv’s
Een sluitende begroting met toelichting van de begrotingsposten, cofinanciering en eventuele offertes
Een marketing- of communicatieplan
Andere informatie die de aanvrager van belang acht voor de beoordeling van de aanvraag, zoals bijvoorbeeld een link naar de demo of een gameplayvideo

Algemeen Subsidiereglement en Deelregeling Gamefonds
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een Algemeen Subsidiereglement dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees het Algemeen Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Gamefonds (PDF) goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.

Online aanvraagomgeving
Aanvragen moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor dient u een persoonlijk account aan te maken. Let op: doe dit tijdig, het valideren van een account door het fonds kan tot maximaal 1 werkdag duren en kan alleen tijdens werkdagen.

Vragen?
Het Stimuleringsfonds kan u begeleiden bij het indienen van uw aanvraag. Wilt u een conceptaanvraag of projectplan aan het fondsbureau voorleggen? Of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met het Stimuleringsfonds.
Controleren
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Algemeen Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Gamefonds (PDF). Fondsmedewerkers kunnen bovendien contact met u opnemen als zij vragen of opmerkingen hebben over de inhoud van uw project.

Beoordelen
Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van het Algemeen Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Gamefonds (PDF). De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de Deelregeling Gamefonds.

Besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum van de deelregeling.

Bezwaren
Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kunt u een herziene aanvraag of een bezwaarschrift indienen. Hier vindt u meer informatie.

Verantwoording
Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Download hier direct het Verantwoordingsformulier.
Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Joris van Ballegooijen (secretaris)
Nienke Doekes

U kunt ook bellen op 010-4361600.

Bij vragen over de online aanvraagomgeving kunt u terecht bij het secretariaat.

toekenningen Gamefonds

placeholder.gif

Gamefonds Evenement

Disarming Design from Palestine 2016

Disarming Design from Palestine, 2016

€33.833
Disarming Design from Palestine is een vormgevingslabel voor producten die ontwikkeld, ontworpen en geproduceerd zijn in de Palestijnse gebieden. De non-profitorganisatie heeft sociale en humanitaire doelstellingen. Ze tracht bij te dragen aan een duurzame samenleving en een economie waarin de mens centraal staat. De producten worden ontwikkeld en ontworpen tijdens workshops waarin lokale producenten en ambachtslieden samenwerken met vormgevers en kunstenaars uit onder andere Nederland. Na de succesvolle ontwikkeling van enkele producten wil de stichting zich nu verder professionaliseren. Concrete aanleiding om deze stappen te nemen is de uitnodiging van de gemeente Ramallah om een ‘create-shop’ te organiseren waarin lokale ambachtslieden en zes Nederlandse ontwerpers samen producten ontwikkelen die in Ramallah geproduceerd kunnen worden. De resultaten zullen getoond worden tijdens de Qalandia International Art Biennale die in oktober 2016 in de Palestijnse gebieden plaats vindt. Disarming Design is eveneens uitgenodigd door het Al Ma’mal kunstcentrum in Jerusalem om zich te presenteren. Naast de twee presentaties communiceert de aanvrager de resultaten en de methodiek middels een korte film, pop-up shops en een catalogus.
007representatieveafbeeldi.jpg

Gamefonds Game

RITE of ILK

Turtleneck Studios, 2015

€23.570
RITE of ILK van Turtleneck Studios is een local exploration game waarvan het verhaal draait rondom twee geofferde kinderen die gedwongen zijn door onbekende streken te trekken in om hun stam te redden. De game onderscheidt zich op het vlak van gameplay doordat de kinderen aan elkaar verbonden door een touw. Het spel moet daarom altijd door twee spelers gespeeld worden die goed met elkaar moeten samenwerken om door het landschap te navigeren. Van de game bestaat een prototype dat is ontwikkeld aan de HKU. De aanvraag richt zich op het doorontwikkelen van de game tot een spel dat getoond kan worden aan mogelijke publishers en/of investeerders.
007representatieveafbeelding.png

Gamefonds Game

HOKY

Kitty Calis, 2015

€25.000
HOKY is een minimalistische local multiplayer game ontwikkeld door Jan Willem Nijman, Eirik Suhrke en Kitty Calis. HOKY dompelt spelers onder in een abstract vormgegeven wereld geïnspireerd door hockey, gemixt met snelle gameplay. De makers beschouwen het spel - waarvan een eerste versie werd getoond bij de Fantastic Arcade 2015 in de VS - als een platform waarin zij experimentele en subtiele vormgeving en gameplay op een laagdrempelige naar een publiek te brengen.
PianissimoReneDerks.jpg

Gamefonds Game

Pianissimo

Rene Derks, 2015

€7.500
Pianissimo is een game waarbij de piano als controler fungeert. De piano is verbonden via een MIDI controler met een tablet waarop de muziek wordt gevisualiseerd in de vorm van groeiende planten, bloemen en abstracte vormen. De game reageert op het ritme, de melodie en harmonie van het spel. Ieder level bestaat uit een liedje waarin akkoordprogressie en basisritme zijn vastgelegd. Hierdoor onderscheidt de game zich van andere muziekgames waarbij de speler exact speelt wat het spel voorschrijft. De game stimuleert improvisatie. De aanvraag is gericht op het maken en testen van een serie prototypes.
007representatieveafbeelding.jpg

Gamefonds Game

Yoshinami the Quiet Wave

This is a Robot BV, 2015

€75.180
Thisisarobot en Little Chicken werken gezamenlijk aan de game ‘Yoshinami the Quiet Wave’. De batteling game wordt ontwikkeld voor de tablet en smartphone. Het spel speelt zich af in Hireath, een labyrintische stad bovenop een vis. Stammen strijden volgens de rituele Yoshinami techniek één op één met elkaar om de schaarse overgebleven middelen. De speler moet de specifieke krachten en karaktereigenschappen van een krijger leren te beheersen om overwinningen te behalen. De game is bedoeld voor kinderen vanaf 6 jaar. Het artwork en de wereld van Yoshinami wordt in oktober gepresenteerd in een tentoonstelling in galerie Kallenbach in Amsterdam. Thisisarobot en Little Chicken ontvingen eerder een startsubsidie om een vertical slice te produceren.
loader
pagetype:page-content
pagesubtype:pagesub-other
Array
(
  [0] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=tree&p=/nl/&format=L
  [1] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=expressions&p=/nl/
  [2] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=projectvormen&p=/nl/
  [3] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=regelingen&p=/nl/
  [4] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=programmes&p=/nl/
  [5] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=granted_years&p=/nl/
  [6] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=domains&p=/nl/
  [7] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=subdisciplines&p=/nl/
  [8] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/subsidies/gamefonds/
  [9] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/subsidies/&format=S
  [10] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/toekenningen/&format=L&length=5&grant=7
  [11] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/disarming_design_from_palestine_2016/3858/
  [12] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/rite_of_ilk/2861/
  [13] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/hoky/2862/
  [14] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/pianissimo/2860/
  [15] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/yoshinami_the_quiet_wave/2795/
)

het fonds

subsidies

actueel

INPOCampaignimagelandscape2.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie presenteert tijdens de Dutch Design Week 2016 het werk van 32 jonge talentvolle ontwerpers in de tentoonstelling In No Particular Order. De tentoonstelling is... meer >
4197MONGetaGrantgroen.gif
Het Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie organiseren gezamenlijke voorlichtingsbijeenkomsten over subsidiemogelijkheden voor net afgestudeerde kunstenaars en ontwerpers. Zoek j... meer >
loader
loader
MakingSchoolwebsite_th.jpg
[email protected]: expo & events
IntensiveCarepersbeeldlandscapelores_th.jpg
[email protected]: expo & events
loader
totalload:1477586332.7371t/m
Array
(
  [0] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=tree&p=/nl/&format=L
  [1] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=expressions&p=/nl/
  [2] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=projectvormen&p=/nl/
  [3] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=regelingen&p=/nl/
  [4] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=programmes&p=/nl/
  [5] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=granted_years&p=/nl/
  [6] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=domains&p=/nl/
  [7] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=subdisciplines&p=/nl/
  [8] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/subsidies/gamefonds/
  [9] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/subsidies/&format=S
  [10] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/toekenningen/&format=L&length=5&grant=7
  [11] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/disarming_design_from_palestine_2016/3858/
  [12] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/rite_of_ilk/2861/
  [13] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/hoky/2862/
  [14] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/pianissimo/2860/
  [15] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/yoshinami_the_quiet_wave/2795/
  [16] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/subsidies/&format=S
  [17] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/actueel/agenda/&format=L&length=30
  [18] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/actueel/nieuws/&format=L&length=15
  [19] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=home&p=/nl/&format=L
)