stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Deelregeling Talentontwikkeling

Deelregeling Talentontwikkeling

Budget: € 650.000

De Deelregeling Talentontwikkeling is een subsidieregeling waarmee het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een nieuwe generatie ontwerpers en makers - werkzaam in architectuur, vormgeving of digitale cultuur - ondersteunt bij het verder ontwikkelen en profileren van de eigen uitzonderlijke professionele begaafdheid. Deze ontwikkeling wordt ondersteund door het versterken van het eigen cultureel ondernemerschap.

Geselecteerden ontvangen een werkbeurs van € 25.000 voor een periode van 12 maanden. De beurs bestaat uit drie delen: één vrij besteedbaar deel vrij voor de eigen artistieke en professionele ontwikkeling, één deel voor de professionalisering van de eigen praktijk en één deel voor presentatiedoeleinden.

Per jaar is er één aanvraagronde. Klik hier voor de geselecteerde makers en ontwerpers van de aanvraagronde van 2016-2017.
De Deelregeling Talentontwikkeling is bedoeld voor ontwerpers en makers die maximaal 4 jaar geleden zijn afgestudeerd aan een relevante opleiding op het gebied van architectuur, vormgeving of kunst- of mediatechnologie.

Aanvragen als studio of collectief:
De subsidie binnen de Deelregeling Talentontwikkeling wordt toegekend aan een individuele ontwerper of maker. Je kunt echter ook als studio of collectief de beurs aanvragen, dit betekent dat er 1 beurs van € 25.000 per studio of collectief toegekend kan worden.

U dient ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (of een buitenlandse equivalent hiervan) op het moment dat u de subsidie ontvangt.
De werkbeurs wordt verstrekt op basis van een door de aanvrager geformuleerd ontwikkelplan. Dit ontwikkelplan dient bij te dragen aan zowel de artistieke als professionele ontwikkeling van de maker of ontwerper. Het ontwikkelplan beschrijft zowel activiteiten die hier aan bij kunnen dragen als activiteiten die bijdragen aan het presenteren van het werk.
De beoordeling vindt plaats in twee fases. In fase 1 wordt beoordeeld op:
kwaliteit van het werk van de maker;
bijdrage aan de vakbeoefening en de verwachting van de mate waarin dit tot een inspirerend voorbeeld leidt voor vakgenoten en een breder geïnteresseerd publiek;
de mate waarin er sprake is van reflectie op de eigen positie binnen het ontwerpveld.

In fase 2 wordt beoordeeld op:
de mate waarin de voorgesteld activiteiten bijdragen aan de eigen artistieke en professionele ontwikkeling;
overtuiging van potentie en eigenschappen tot ontwikkeling;
de mate waarin de activiteiten een passend publiek bereiken;
de mate waarin de verschillende aanvragen gezamenlijk een bijdrage leveren aan de doelstellingen van deze regeling.
Naast het invullen van het online aanvraagformulier in de online aanvraagomgeving dienen hier de volgende documenten te worden geüpload:

Fase 1:
motivatiebrief van maximaal 2 pagina's in pdf (staand, A4 formaat)
portfolio van maximaal 15 pagina's in pdf (staand, A4 formaat, max 15 MB)
c.v. van maximaal 2 pagina's in pdf (staand, A4 formaat)
kopie van uw diploma van een relevante opleiding op het gebied van architectuur vormgeving of (media)technologie, als pdf

Fase 2:
De adviescommissie stelt op basis van fase 1 een longlist samen. Geselecteerden op deze longlist krijgen ongeveer vier weken om een ontwikkelplan te formuleren. Dit ontwikkelplan beschrijft de voorgenomen activiteiten die bijdragen aan de eigen artistieke en professionele ontwikkeling. Het plan heeft betrekking op de gehele subsidieperiode van 12 maanden.

Algemeen Subsidiereglement en Deelregeling Talentontwikkeling
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een Algemeen Subsidiereglement (PDF) dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees het Algemeen Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Talentontwikkeling (PDF) goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.

Online aanvraagomgeving
Aanvragen moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor dient u een persoonlijk account aan te maken. Let op: doe dit tijdig, het valideren van een account door het fonds kan tot maximaal 1 werkdag duren en kan alleen tijdens werkdagen.

Vragen?
Heeft u vragen? Kijk of uw vraag beantwoord wordt in de Veelgestelde vragen of neem contact op met het Stimuleringsfonds.
Innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Algemeen Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Talentontwikkeling.

Beoordelen
De beoordeling binnen de Deelregeling Talentontwikkeling bestaat uit twee fases: op basis van het portfolio, het c.v. en de motivatiebrief stelt de adviescommissie een longlist samen. De geselecteerden op de longlist wordt gevraagd een ontwikkelplan te maken. De selectie van de tweede fase vindt plaats op basis van deze ontwikkelplannen.

Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van het Algemeen Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Talentontwikkeling. Zij beoordeelt met name de mate waarin uw aanvraag aansluit op de criteria in artikelen 16 t/m 21 van het Algemeen Subsidiereglement (PDF) en de specifieke doelstelling van de deelregeling (artikel 1 uit de Deelregeling Talentontwikkeling (PDF). De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de Deelregeling Talentontwikkeling.

Besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. De selectie voor de longlist in de eerste fase wordt ongeveer zes weken na de sluitingsdatum van de aanvraagronde bekend gemaakt. Alle aanvragers ontvangen een rapport waarin de commissie een beeld schetst van de behandelde aanvragen. In deze fase vindt geen individuele feedback plaats.

In de tweede fase kent de commissie maximaal 26 beurzen toe. Deze selectie wordt eind juli bekendgemaakt. Alle aanvragers die een ontwikkelplan hebben ingediend krijgen persoonlijke feedback over de beoordeling. De subsidieperiode voor de geselecteerden loopt van augustus tot en met oktober in het volgende jaar.

Bezwaren
Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kunt u een herziene aanvraag of een bezwaarschrift indienen. Hier vindt u meer informatie.

Verantwoording
Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Download hier direct het Verantwoordingsformulier.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Hugo van de Poel (adjunct secretaris) of Marieke Ladru (adjunct secretaris)

U kunt ook bellen op 010-4361600.

Heeft u vragen over de nieuwe online aanvraagomgeving dan kunt u terecht bij het secretariaat.

toekenningen Talentontwikkeling

006representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Talentontwikkeling Open oproep

Ineke Hans - Studio | Salon

Ineke Hans, 2016

€25.000
In 2015 is ontwerper Ineke Hans (Nederland, 1966) gestart met het project Studio|Salon in Londen. Haar doel is de toekomstige positie van het meubel en de veranderende rol van de ontwerper te onderzoeken in een internationale context. Het meerjarige programma bevat een serie expertmeetings, Q & A’s, presentaties en publieke XLSalons, waarin de Nederlandse ontwerppraktijk wordt gespiegeld aan de Engelse ontwerpmentaliteit. Tijdens haar verblijf in Londen heeft Hans een duurzaam, internationaal netwerk van ontwerpers, producenten, opdrachtgevers, curatoren en schrijvers opgebouwd. Met de werkbeurs wil zij haar grootschalige onderzoek afronden. De resultaten en bevindingen krijgen hun beslag in een presentatie in het Victoria & Albert Museum. Tevens worden de verslagen en audio-opnamens van de salons ontsloten via een website. De keuze voor Hans is gemotiveerd vanwege haar unieke positie en netwerk binnen de Londense Designwereld, dat zij op overtuigende wijze inzet om Nederlands talent te verbinden met de Internationale markt.
006representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Talentontwikkeling Open oproep

Moniek Driesse - A Drop of Water on a Hot Plate

Moniek Driesse, 2016

€25.000
Moniek Driesse (Strijen, 1983) doet sociaal-ruimtelijk onderzoek naar de waterinfrastructuur in Mexico-Stad die door stedelijke ontwikkeling onder druk is komen te staan. Driesse wil de sociale gevolgen van dit ruimtelijke proces visualiseren en de complexe waterproblematiek van de stad agenderen bij de lokale bevolking. Zij werkt hiervoor samen met de Autoridad del Espacio Público (AEP), verantwoordelijk voor de strategische planning en ontwikkeling van openbare ruimte in Mexico-Stad, en het Nederlandse ontwerpbureau de Urbanisten. Deze partijen hebben eerder een grootschalig onderzoek gedaan naar de waterproblematiek in deze stad. De plattegronden, illustraties, foto’s, diagrammen en ander visueel materiaal uit dit rapport, zal Driesse als input gebruiken voor haar sociaal-ruimtelijk analyse. Daarnaast treedt Driesse in contact met lokale stakeholders en inwoners. Middels workshops en een tijdelijke interventie in de wijk Iztapalapa, gaat zij de getuigenissen van de bewoners in kaart brengen en visualiseren. Andere partners zijn 100 Resilient Cities, een project dat weerbaarheid van steden vergroot, en de Nederlandse Ambassade in Mexico. De resultaten zullen publiek worden gemaakt in een Spaans-Engelstalige publicatie en een presentatie in het kader van het ‘World Design Capital’ programma, dat in 2018 in Mexico-Stad plaatsvindt.
006representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Talentontwikkeling Open oproep

Studio Gabriel A. Maher - Seductive Criticism

Gabriel A. Maher, 2016
Gabriel A. Maher behaalde een Master in Social Design aan de Design Academy Eindhoven in 2014. Met een achtergrond in interieurarchitectuur en ontwerp-educatie, is hun praktijk met name gericht op de relatie tussen het lichaam en structuur, en objecten en systemen. Hun methodologie is het creëren van situaties waar onderzoek en ontwerp samenkomen in performance. Het bevragen van de ontwerppraktijk vanuit ‘queer’ en feministische perspectieven is hierbij het uitgangspunt. Met de beurs gaat Maher hun doorlopende onderzoek naar verbanden tussen digitale representaties van het lichaam, de ontwikkeling van identiteit en de productie van menselijke subjectiviteit verder verdiepen. Hiervoor werken zij samen met het digitale platform dazeddigital.comdat zal functioneren als een case-studie. Samen met Jefferson Hack (mediatheoreticus), Alice Rawsthorn (designcriticus) en het team van Dazed heeft Maher digitale technologie ontwikkeld, genaamd ‘Seductive Criticism’, waarmee het lichaam, zoals dat wordt gerepresenteerd op digitale platforms, kan worden geanalyseerd en ontleed. Hiermee hoopt Maher tot een nieuwe digitale methode voor het interpreteren van digitale beelden en presenteren van culturele kritiek te komen. Het onderzoek krijgt tevens beslag in een live-performance die Maher gaat ontwikkelen in Stockholm, waar zij door Iaspis, ‘The Swedish Arts Grants Committee’s International Program for practitioners in Visual and Applied Arts, Design and Architecture’, zijn uitgenodigd voor een residentie.

zij/hen/hun zijn gender-non-conforme voornaamwoorden
006representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Talentontwikkeling Open oproep

Iamdazita

Louisa Zahareas, 2016

€24.245
Architect en ontwerper Louisa Zahareas behaalde in 2015 haar Master Social Design aan de Design Academy in Eindhoven. In haar ontwerppraktijk richt zij zich op speculatieve scenario’s waarin menselijk bewustzijn wordt afgezet tegen dat van de machine. Samen met de Universiteit van Arizona heeft Zahareas een algoritmisch systeem ontworpen om anamorfische 3d objecten te produceren. De objecten representeren het perspectief van de machine op de fysieke werkelijkheid. Met de werkbeurs is zij van plan deze techniek verder te ontwikkelen, zodat deze ook gebruikt kan worden door ontwerpers, architecten en kunstenaars met weinig kennis van coding. Tevens beoogt Zahareas een samenwerking op te zetten met het ‘Evolving Artificial Intelligence Laboratory’ van de Universiteit van Wyoming. Samen met dit laboratorium wil zij een designmethode ontwikkelen, waarmee objecten en interieurs kunnen worden geproduceerd die niet als zodanig herkend worden door AI. De resultaten van onderzoek en de anamorfische objecten worden gepresenteerd op Design Curio Miami 2016 en de Dutch Design Week 2017.
006representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Talentontwikkeling Open oproep

Thomas Ankersmit - CTM/Berghain

Thomas Ankersmit, 2016

€25.000
Thomas Ankersmit (Leiden, 1979) is gevraagd om voor de 18de editie van CTM Festival in Berlijn een nieuwe elektronische geluidsperformance te ontwikkelen. De première van het stuk vindt begin februari plaats in club Berghain, vervolgens zal het worden gepresenteerd op verschillende podia en festivals in Europa. Het geluidswerk is een onderzoek naar de potentie en perceptie van infrasound. Dit zijn geluiden in het allerlaagste bass register, gelegen op de overgang tussen wat nog te horen is en fysieke vibratie. Het 30-minuten durende stuk, wordt gekarakteriseerd door quadrafonisch geluid en combineert geluidselementen geproduceerd in de studio met life performance op de modulaire synthesizer en computer. Van oktober 2016 tot januari 2017 zal Ankersmit verblijven in Berlijn, waar hij op locatie in Berghain onderzoek gaat doen, gericht op de potentie van de aanwezige geluidssystemen, de akoestiek van de ruimte en het verwerken van infrasounds.
loader
pagetype:page-content
pagesubtype:pagesub-other
Array
(
  [0] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=tree&p=/nl/&format=L
  [1] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=expressions&p=/nl/
  [2] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=projectvormen&p=/nl/
  [3] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=regelingen&p=/nl/
  [4] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=programmes&p=/nl/
  [5] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=granted_years&p=/nl/
  [6] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=domains&p=/nl/
  [7] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=subdisciplines&p=/nl/
  [8] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/subsidies/deelregeling_talentontwikkeling/
  [9] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/subsidies/&format=S
  [10] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/toekenningen/&format=L&length=5&grant=5
  [11] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/ineke_hans_studio_salon/3926/
  [12] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/moniek_driesse_a_drop_of_water_on_a_hot_plate/3927/
  [13] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/studio_gabriel_a_maher_seductive_criticism/3928/
  [14] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/iamdazita/3929/
  [15] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/thomas_ankersmit_ctm_berghain/3930/
)

het fonds

subsidies

actueel

Excuses, de kalender bevat momenteel geen events
stimuleringsfondsopeninghannekewetzertal.jpg
Op de eerste dag van deze maand presenteerden de deelnemers van de [email protected] masterclass voor het eerst hun nieuwe mediatoepassing bij het thema van de masterclass: Radical Imagination. De ac... meer >
1.jpg
Afgelopen jaar gingen zes ontwerpers uit Nederland naar Ramallah om samen met Palestijnse designers en ambachtslieden producten te ontwikkelen die lokaal geproduceerd kunnen worden. Disarming Design f... meer >
flexibelewaterkeringspakenburgdeingenieu.jpg
Steden zullen, als er niets verandert, meermaals per jaar te stellen krijgen met wateroverlast door extreme neerslag die wordt afgewisseld met langere periodes van extreme droogte en hitte. Door ontwe... meer >
sarahkuengworkingatphotographyannekehymm.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Mondriaan Fonds bieden in 2018 opnieuw gezamenlijk twee residency perioden aan in de Japanse keramiekregio Saga. De fondsen roepen ontwerpers en beelde... meer >
loader
loader
loader
totalload:1498218871.8043t/m
Array
(
  [0] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=tree&p=/nl/&format=L
  [1] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=expressions&p=/nl/
  [2] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=projectvormen&p=/nl/
  [3] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=regelingen&p=/nl/
  [4] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=programmes&p=/nl/
  [5] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=granted_years&p=/nl/
  [6] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=domains&p=/nl/
  [7] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=subdisciplines&p=/nl/
  [8] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/subsidies/deelregeling_talentontwikkeling/
  [9] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/subsidies/&format=S
  [10] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/toekenningen/&format=L&length=5&grant=5
  [11] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/ineke_hans_studio_salon/3926/
  [12] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/moniek_driesse_a_drop_of_water_on_a_hot_plate/3927/
  [13] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/studio_gabriel_a_maher_seductive_criticism/3928/
  [14] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/iamdazita/3929/
  [15] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=single&p=/nl/toekenningen/thomas_ankersmit_ctm_berghain/3930/
  [16] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/subsidies/&format=S
  [17] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/actueel/agenda/&format=L&length=30
  [18] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=list&p=/nl/actueel/nieuws/&format=L&length=15
  [19] => http://content.stimuleringsfonds.nl/data3/?get=home&p=/nl/&format=L
)