stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
subsidies

subsidies

Door middel van subsidies ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontwerpers, makers en culturele instellingen. Rondom specifieke ontwerpopgaven schrijft het fonds ‘Open Oproepen’ uit.

toekenningen

senseofplace.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

Stichting Sense of Place, Holwerd

2018

€41.992
Sense of Place ontwikkelt langs de Waddenkust een programma op het gebied van culturele landschapsontwikkeling. Zij richt zich daarbij op drie onderwerpen, de gevolgen van klimaatverandering, de noodzaak te investeren in leefbaarheid en de aandacht voor ruimtelijke kwaliteit. Het programma is in 2018 onderdeel van Leeuwarden-Fryslan 2018 (culturele hoofdstad). Belangrijkste onderdelen van het programma zijn: een atelier waarin Sense of Place samen met de gemeenschap werkt aan oplossingen voor klimaatverandering. Dit resulteert in een tentoonstelling; Een cultureel programma bij de internationale conferentie over de Wadden; Expertmeetings en activiteiten gericht op verspreiding kennis; Ontwikkeling van een landschapsvisie Waddenkust door Adriaan Geuze. De aanvrager werkt hierin samen met ministeries, provincies, gemeenten, burgers en kunstenaars.
rondeel.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

Architectuurcentrum Rondeel, Deventer

2018

€51.400
Architectuurcentrum Rondeel is een platform voor discussie, debat en kennisuitwisseling over ruimtelijk ontwerpen. In 2018 organiseert Rondeel een jaarprogramma met als thema ‘de digitale transitie’. Zij stelt dat de voortschrijdende digitalisering van grote invloed is op de stad en de beleving van de stad. In tegenstelling tot andere onderwerpen die het centrum eerder aankaartte, zoals de energietransitie, krijgt de digitalisering nog onvoldoende aandacht in de samenleving en de lokale politiek. Debat en interactiviteit staat centraal. Het programma richt zich op ruimtelijke aspecten van de digitalisering.
schunck.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

SCHUNCK*, Heerlen

2018

€43.250
SCHUNCK* is een instelling met een brede culturele programmering. Met het jaarprogramma Architectuur wil zij aandacht vragen voor de architectuur van de 20ste en 21ste eeuw aangezien het modernisme uit deze periode belangrijk is geweest voor de ontwikkeling van Heerlen. Het programma bestaat onder andere uit een tentoonstelling met randprogramma, lezingen, debatten en prijzen. In 2018 komt ook de tentoonstelling van de internationale Mies van der Rohe award naar SCHUNCK*. Naar aanleiding van het winnende plan - Klusflat Bijlmer - organiseert het centrum een project waarin zij met studenten de potentie van de methodiek van de herontwikkeling van Klusflat Bijlmer in Parkstad onderzoekt. In de SCHUNCK TALKS* gaan op een avond steeds twee sprekers met elkaar in gesprek. Ook wordt weer de prijs voor het beste afstudeerproject in de Euregio uitgereikt en organiseert de aanvrager een debat over de ontwikkeling van Parkstad.
pierk.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's Activiteitenprogramma

Stichting Pier K, vertrekpunt voor kunst en cultuur

2018

€58.000
Het jaarprogramma Scenariodenken over de Metropo(o)lder van het podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol bestaat uit het basis programma en vijf (langdurige) thematische projecten: Betere Luchthavenregio, Tussentijd Voorbij!, Nieuwe Generaties, Nieuwe Steden, Voedselproductie in de Metropo(o)lder en Initiatieven uit de Polder. Voor het laatste project is de vraag specifiek gericht op de ontwikkeling van inclusieve dorpjes op diverse locaties, waarbij circulair en geluidsadaptief gedacht wordt met focus op sociale cohesie, zorg, scholing en
persoonlijke groei. Alle thema’s zijn verbonden met het denken over een betere Luchthavenregio en een connected airport area. Activiteiten bestaan onder meer uit lezingen, excursies en ontwerpend onderzoek.
casa.jpg

Deelregeling Activiteitenprogramma's

Stichting CASA, Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Arnhem

2018

€45.000
CASA organiseert activiteiten in Arnhem en de regio waarmee zij de stedelijke en landschappelijke ontwikkelingen zichtbaar en bespreekbaar wil maken. In het jaarprogramma met de titel CASA VISTA staat de ontwikkeling van Arnhem op de lange termijn centraal. Het programma bestaat in 2018 onder andere uit de volgende onderdelen: CASA colleges, energy en klimaat cafés, de jaarlijkse architectuurprijs en een publicatie. De tien CASA-collegeavonden zijn opgezet volgens een vaste format. Na een introductie die de avond koppelt aan de ontwikkeling van Arnhem geeft een expert een verdiepende lezing. Vervolgens bespreekt men de betekenis hiervan voor Arnhem met lokale sleutelfiguren en het publiek.
loader

het fonds

subsidies

actueel

openoproepflexibiliteitvandeleeromgeving.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de MBO Raad nodigen stedenbouwkundigen, architecten, ontwerpers en (digitale) makers uit om samen met een mbo-instelling te werken aan nieuwe strategische ... meer >
openoproepdeinterdisciplinaireleeromgevi.png
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt ontwerpers uit deel te nemen aan een ontwerpend onderzoekstraject gericht op de leeromgeving van interdisciplinair beroepsonderwijs, in samenwerking me... meer >
vieropenoproepeninternaitonalisering.png
Het Stimuleringsfonds roept middels vier verschillende oproepen Nederlandse ontwerpers en culturele organisaties op een projectplan in te dienen voor een project, interventie of traject, dat ontwerp i... meer >
literatuurophetschermweb.jpg
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Letterenfonds roepen schrijvers, dichters en (interactie)ontwerpers op een projectvoorstel in te dienen voor het programma Literatuur op het... meer >
loader
loader
loader