stimuleringsfonds creatieve industrie
dummy
Deelregeling Internationalisering

Deelregeling Internationalisering

Sluitingsdata:

18 oktober 2017

Budget: € 820.000

Met de Deelregeling Internationalisering ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die inhoudelijk bijdragen aan het ontwikkelen, profileren en versterken van de internationale positie van de hedendaagse creatieve industrie. Deze deelregeling heeft vier aanvraagrondes per jaar. Het jaarlijkse budget wordt gelijkmatig over de aanvraagrondes beschikbaar gesteld.

Prioritering
De deelregeling Internationalisering volgt de doelstellingen en voorwaarden van het internationale cultuurbeleid van de Nederlandse regering. In dit beleid zijn een aantal prioriteitslanden benoemd. Voor deze landen is 75% van het budget van de deelregeling beschikbaar.
De resterende 25% van het budget is beschikbaar voor alle andere landen. Bij de advisering wordt hiermee rekening gehouden.

De prioriteitslanden zijn: België/Vlaanderen, Brazilië, China, Duitsland, Frankrijk, Indonesië, Italië, Japan, Suriname, Turkije, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Korea.
Subsidie wordt verstrekt ter ondersteuning van ontwerpers, makers, producenten en opdrachtgevers uit de creatieve industrie. Organisaties, curatoren en bemiddelaars kunnen enkel aanspraak maken op subsidie als hun activiteiten in dienst staan van de bevordering van de internationale positie van Nederlandse ontwerpers en makers.

U dient ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (of een buitenlandse equivalent hiervan) op het moment dat u de subsidie ontvangt.
Voor de Deelregeling Internationalisering komen internationale projecten in aanmerking waarbij er sprake is van, of het te verwachten resultaat is:

• een samenwerking tussen Nederlandse partijen
• samenwerking met één of meer buitenlandse partners
• aansluiting op een concrete buitenlandse vraag of opgave

Startsubsidie
Binnen de deelregeling Internationalisering is het tevens mogelijk een startsubsidie aan te vragen (max. €7.500) om de mogelijkheden van een project te onderzoeken. Lees hier meer over de startsubsidie.

Voucher presentaties buitenland
Het Stimuleringsfonds kent een verkorte procedure voor presentaties in of deelname aan evenementen in het buitenland. Lees hier meer over de vouchers.
Een subsidie kan worden verleend aan een project dat voldoende bijdraagt aan de doelstelling van deze deelregeling en gericht is op minstens een van de volgende doelstellingen:

het versterken van de internationale reputatie van de hedendaagse Nederlandse creatieve industrie
het vergroten van het werkterrein van de creatieve industrie
het opbouwen en onderhouden van relevante internationale relaties tussen ontwerpers, makers, producenten, opdrachtgevers en culturele instellingen.

Bij de beoordeling van de voorstellen wordt met name gelet op het doel van het project, de opzet, de betrokken deskundigheid, de wijze en mate van cofinanciering en de consistentie tussen deze onderdelen. Het project bevat een voor- en natraject die minimaal bestaan uit een gedegen voorbereiding, een evaluatie en een terugkoppeling van de opgedane kennis en ervaringen aan de vooraf omschreven doelgroepen.
Leidraad
Raadpleeg voor het indienen van uw aanvraag de Leidraad subsidieaanvraag (PDF). Deze leidraad biedt houvast met betrekking tot de subsidieaanvraag en het opstellen van projectplan, begroting en communicatieplan.

Het fonds kan in haar overwegingen bij de inname van aanvragen, informatie opvragen bij Nederlandse ambassades of posten in het betreffende land over bijvoorbeeld de relevantie van het project en onderwerp voor het betreffende land en over de betrokken partners bij de aanvraag van het project.

Deze informatie is gericht aan het fonds en wordt toegevoegd aan de aanvraag ter voorbereiding voor de adviescommissie. Indien gewenst, is deze informatie door de aanvrager bij het fonds op te vragen. Bij de toekenning van projecten brengt het fonds de culturele afdeling van de Nederlandse ambassades in het desbetreffende land op de hoogte.

Subsidiereglement en Deelregeling Internationalisering
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent een Subsidiereglement (PDF) dat formeel van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een subsidie. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld met specifieke doelstellingen en voorwaarden. Lees het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Internationalisering (PDF) goed door voordat u een subsidieaanvraag indient.

Online aanvraagomgeving
De aanvraag moet u indienen via de online aanvraagomgeving. Hiervoor dient u een persoonlijk account aan te maken. Let op: doe dit tijdig, het valideren van een account door het fonds kan tot maximaal 1 werkdag duren en kan alleen tijdens werkdagen.

Vragen?
U kunt tot uiterlijk 2 weken voor de sluitingsdatum uw conceptaanvraag of projectplan ter advies voorleggen aan de betreffende stafmedewerker. Dit kan per e-mail of telefonisch. Heeft u andere vragen? Kijk of uw vraag beantwoord wordt in de Veelgestelde vragen of neem contact op met het Stimuleringsfonds.
Innemen
Als u uw aanvraag heeft ingediend, controleert het fondsbureau uw aanvraag op de formele eisen uit het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Internationalisering (PDF).

Beoordelen
Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag op basis van het Subsidiereglement (PDF) en de Deelregeling Internationalisering. Zij beoordeelt met name de mate waarin uw aanvraag aansluit op de criteria in artikel 16 t/m 21 van het Subsidiereglement (PDF) en de specifieke doelstelling van de deelregeling (artikel 1 uit de Deelregeling Internationalisering (PDF)). De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds. Bekijk hier de samenstelling van de adviescommissie voor de Deelregeling Internationalisering.

Prioriteit
Indien in een aanvraagronde de positieve adviezen het beschikbare budget overschrijden, kan prioritering worden toegepast (artikel 9 en 10 van het Subsidiereglement).

Besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking wordt u op de hoogte gebracht over dit besluit. Dit ontvangt u uiterlijk tien weken na de sluitingsdatum van de deelregeling.

Bezwaren
Indien u het niet eens bent met een beslissing van het Stimuleringsfonds kunt u een herziene aanvraag of een bezwaarschrift indienen. Hier vindt u meer informatie.

Verantwoording
Indien u subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds gaat u ook verplichtingen aan. Lees hier belangrijke informatie over uw verantwoording. Download hier direct het Verantwoordingsformulier.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Zineb Seghrouchni, (secretaris)
Anselm van Sintfiet

Bij vragen over de online aanvraagomgeving kunt u terecht bij het secretariaat.

toekenningen Internationalisering

009representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Startsubsidie

3D4Reconstruction

Marco Galasso, 2017

€6.900
Marco Galasso start een onderzoek naar de toepassing van 3D-printtechnologie voor de reconstructie van gebouwd erfgoed getroffen door aardbevingen in centraal Italië. Galasso stelt dat de restauratie van deze gebouwen gebukt gaat onder strikte regelgeving - voor het behoud van historische elementen – en een nauwe interpretatie hiervan. Dit leidt tot trage en kostbare restauratieprocessen, waardoor gaten in het stadsgezicht lang zichtbaar blijven. Galasso ziet kansen dit te veranderen door de toepassing van 3D-printtechnologie. Deze techniek biedt mogelijkheden ornamenten precies en snel te reproduceren in verschillende materialen. Dit leidt tot efficiënt materiaalgebruik en zodoende tot een duurzaam en flexibel restauratie proces. Tegelijkertijd verkent Galasso mogelijkheden voor een nieuwe beeldtaal en esthetiek. Het project brengt Italiaanse kennis op het gebied van erfgoed en restauratie en Nederlandse kennis op het gebied van experimenten met materialen en 3D-printen samen. In de startfase wordt architectonisch onderzoek gedaan en worden de juiste partners bij het project betrokken op het gebied van ontwerp, 3D printen en materiaalstudies, constructief ontwerpen en erfgoedbeleid. Tevens wordt bepaald welke locaties als casus zullen dienen.
mannequins1.jpg

Deelregeling Internationalisering Startsubsidie

Making a critical theory toolkit for robot designers

Kladlab - Shanti Ganesh, 2017

€7.500
Art-science onderzoeker Shanti Ganesh ontwikkelt een critical theory toolkit voor robot designers. Tijdens de startfase maakt ze een prototype van deze toolkit in samenwerking met makers, kunstenaars en studenten van de iSchool aan de Universiteit van Toronto. Daarnaast zal ze netwerken opbouwen met Nederlandse en Canadese bedrijven die mensachtige robots ontwikkelen. Het doel van de critical theory toolkit is om ontwerpers meer bewust te laten worden van de mogelijke consequenties van hun ontwerpkeuzes als deze zijn ingegeven door (onbewuste) vooroordelen en stereotypen over bijvoorbeeld ras, geslacht en seksuele voorkeur. Uiteindelijk doel is om draagvlak te creëren bij de robot industrie om de toolkit in de toekomst standaard op te nemen in het ontwerpproces. Shanti Ganesh tracht een brug te slaan tussen het academische techno-critical discours en de robot design praktijk.
009representatieveafbeelding.jpg

Deelregeling Internationalisering Presentatie

Read/Write (wt)

LUSTlab, 2017

€13.520
LUSTlab is uitgenodigd als exposant voor de vijfde editie van Typojanchi, de internationale typografie biënnale in Seoul. De ontwerpstudio is als enige deelnemer gevraagd een nieuw werk te maken dat aansluit op het thema van de biënnale Body. LUSTlab stelt een experimentele, interactieve installatie ‘Read/Write (wt)’ voor die de toekomstige rol van typografie en ontwerp bevraagt. Zo stellen zij onder meer de vraag wat er kan gebeuren wanneer je als ontwerper alleen het systeem bedenkt dat vervolgens zichzelf ontwerpt. De installatie laat het publiek ervaren hoe een machine kan leren 'lezen en schrijven' door middel van het gebruik van neurale netwerken en 'machine learning'. Gedurende de tentoonstelling zal de installatie zich ontwikkelen. Het proces hoe de computer ‘leert’ en informatie categoriseert wordt aan het publiek als een work-in-progress gepresenteerd. LUSTlab kijkt met een kritische blik naar de technieken die ze gebruiken en ook de beperkingen van de systemen spelen een belangrijke rol in het project. De installatie bestaat uit projecties, schermen en 3d sensoren. Andere Nederlandse deelnemers aan de typografie biënnale zijn Experimental Jetset, Michiel Schuurman en Hansje van Halem.
2024801580987639252552172169074776014824.jpg

Deelregeling Internationalisering AV productie

Maya: augmented reality for a techno opera

Klasien UX/Interaction Design, 2017

€7.500
Klasien van de Zandschulp is door componist en kunstenaar Mathis Nitschke uitgenodigd om een augmented reality storytelling ervaring te ontwerpen voor de techno opera ‘Maya’. Van de Zandschulp werkt samen met augmented reality ontwikkelaar Luciano Pinnade en het team van Nitschke bestaande uit een auteur, licht ontwerper, alt zangeres en een strijktrio. Het gehele team onderzoekt hoe augmented reality ingezet kan worden tijdens de voorstelling om publieksparticipatie en interactiviteit te vergroten. De bedoeling is dat het publiek door middel van smartphones betrokken worden bij het verhaal van de opera. In samenwerking met creatieve directeur van Bayern Center, Astrid Kahmke, worden de presentatie en workshops verzorgd tijdens het i4c Mixed Reality event in Munich. Ook zal een presentatie in Amsterdam plaats vinden tijdens Interactive Storytelling Event. Van de Zandschulp ziet deze samenwerking als een kans om expertise en netwerk op het gebied van augmented reality en storytelling internationaal te versterken.
009representatieveafbeeldingweb.jpg

Deelregeling Internationalisering Evenement

What Design Can Do Live Sao Paolo

What Design Can Do, 2017

€59.240
What Design Can Do (WDCD) is een platform dat de maatschappelijke relevantie van design toont. Via conferenties, websites en zelf geïnitieerde projecten laat de organisatie zien dat de discipline vormgeving als katalysator van verandering, vernieuwing en oplossingen kan optreden. In Nederland heeft inmiddels de 7de editie van de jaarlijkse conferentie plaatsgevonden. Dit jaar organiseert WDCD de derde internationale editie in São Paulo (WDCDSP) waarin zij de thema’s klimaatverandering en geweld tegen vrouwen adresseert. Dit zijn thema’s waar WDCD zich al langer tot verhoudt. Eerder schreef zij, tijdens de conferentie in Amsterdam, de Climate Action Challenge uit in samenwerking met IKEA Foundation en Autodesk Foundation als partner. De finalisten presenteren de resultaten in São Paulo. WDCDSP is een tweedaagse conferentie op 21 en 22 november 2017 waarin diverse internationale gasten spreken. Nederlandse gasten die de organisatie beoogt uit te nodigen zijn onder meer Shay Raviv, Elma van Boxel, Thomas Rau en Christien Meindertsma. Het lezingenprogramma wordt afgewisseld met activation sessions in de vorm van workshops, masterclasses en brainstormsessies, die samen met Braziliaanse partners worden georganiseerd. Deze bieden de gelegenheid dieper in te gaan op de thema’s en dienen de uitwisseling tussen bezoekers, sprekers en ontwerpers te stimuleren en de onderwerpen uit te diepen. Aanvullend op het conferentieprogramma organiseert WDCD studio sessions waarbij de Nederlandse en andere internationale sprekers bij verschillende Braziliaanse ontwerpbureaus langsgaan om kennis te maken en mogelijkheden tot samenwerking te verkennen. Het gehele evenement wordt vastgelegd op de website.
loader

het fonds

subsidies

actueel

graphicmattersweb.jpg
Het is september; het festivalseizoen is weer geopend! Met de Deelregeling Festivals ondersteunt het fonds festivals op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Marieke Ladru, adju... meer >
nieuweopenoproepenerfgoedruimte.jpg
Werkt u aan urgente maatschappelijke vraagstukken op het snijvlak van klimaat, energie, ruimte en erfgoed? En heeft u een visie op hoe ontwerpexpertise te koppelen is aan een gebiedsgerichte benaderin... meer >
sciddw17liggendblauw.gif
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie presenteert de nieuwe lichting ontwerpers, kunstenaars en architecten die afgelopen jaar de werkbeurs Talentontwikkeling ontving. Onder de titel In No Particu... meer >
loader
loader
loader